0

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, đào tạo tại trường Đại học Bình Dương

7 0 0
  • Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, đào tạo tại trường Đại học Bình Dương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:35

Bài viết Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, đào tạo tại trường Đại học Bình Dương tập trung phân tích những ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình quản lý, giáo dục, đào tạo tại BDU. Phân tích thực trạng, những thách thức, định hướng và giải pháp trong công tác ứng dụng chuyển đổi số. Mời các bạn cùng tham khảo! Trần Nguyễn Việt Linh Dương Thanh Linh Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương Cà Mau Tóm tắt: 2020 năm đầy biến động lịch sử giới đại Nhiều hoạt động xã hội bị đình trệ phạm vi toàn cầu đại dịch Covid-19 Trong đó, giáo dục trở thành mối lo phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Trong hồn cảnh đó, với giáo dục mở vốn có kế thừa vận hành công nghệ số, Trường Đại học Bình Dương (BDU) tiếp tục đẩy mạnh cơng tác triển khai hoạt động giáo dục với phương thức - chuyển đổi số (CĐS) Bài viết tập trung phân tích ứng dụng chuyển đổi số trình quản lý, giáo dục, đào tạo BDU Phân tích thực trạng, thách thức, định hướng giải pháp công tác ứng dụng chuyển đổi số Từ khóa: Trường Đại học Bình Dương, chuyển đổi số, quản lý, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin Chuyển đổi số gì? Chuyển đổi số giáo dục khơng cịn câu chuyện tiến công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạng internet mang lại nhiều bước tiến giáo dục Chuyển đổi số đặt ra, phần cịn mơ hồ, chưa có lý do, mơi trường tương thích để buộc phải trọng, giáo dục theo phương thức truyền thống trở nên bất khả kháng thời gian đại dịch covid-19 xảy ra, vấn đề chuyển đổi số giáo dục lại trở thành giải pháp thách thức nhiều đơn vị giáo dục Chính hồn cảnh này, chuyển đổi số lại vươn mạnh mẽ có lý đáng để tồn phát triển Hơn nữa, với tình cấp bách yêu cầu cao hơn, chuyển đổi số giáo dục lúc khơng thể mang tính kêu gọi, hình thức mà buộc phải toàn diện, đầy đủ, chuẩn xác,… để mang lại kết tốt Chuyển đổi số trình chuyển hoạt động từ giới thực sang giới ảo mơi trường internet Ở đó, khoảng cách rút ngắn không gian thu hẹp, người tiếp cận thông tin nhiều thời gian ngắn “Chuyển đổi số” phương thức hệ cho phát triển tồn diện bối cảnh Cách mạng cơng nghệ 4.0 Với giáo dục, chuyển đổi số đặt thách thức thay đổi diện mạo giáo dục hoàn toàn với phương thức, cách thức, phương pháp, kĩ thuật, công cụ phương tiện 360 Ứng dụng công nghệ số Trường Đại học Bình Dương Trong giáo dục, chuyển đổi số mang lại nhiều hiệu tích cực nhiều khía cạnh Trường Đại học Bình Dương với định hướng giáo dục mở, tiếp cận công nghệ số, công tác chuyển đổi số ln phương châm, mục tiêu q trình xây dựng môi trường giáo dục Hiệu công tác thấy rõ việc chất lượng giáo dục nâng cao theo thời gian Cùng với thành tựu công nghệ IoT (Internet Of Things) giúp tăng cường quản lý, giám sát sở (Trường Đại học Bình Dương bao gồm sở Phân hiệu Cà Mau), theo dõi hành vi người học, cập nhật thơng tin, phân tích hành vi học tập người học để có hỗ trợ, tư vấn kịp thời Hệ thống quản lý thông tin hồ sơ giáo dục người học quản lý, lưu trữ bảo mật; thông tin đồng nhất, minh bạch Xây dựng môi trường giáo dục trọng thực hành - ứng dụng: Với phương châm trọng vào việc thực hành - ứng dụng cho sinh viên, BDU đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học, thay đổi phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy người học phát huy khả tư duy, sáng tạo, chủ động đạt hiệu Trong hồn cảnh khó khăn từ đại dịch covid-19 với phương thức giáo dục truyền thống, để đảm bảo quyền lợi, xây dựng không gian – thời gian học tập linh động, chuyển đổi số hỗ trợ tạo điều kiện cho người học tiếp thu kiến thức cách chủ động thuận tiện lúc, nơi Điều thúc đẩy giáo dục mở phương hướng tôn đề BDU, giúp người tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp không gian, tiết kiệm tối ưu thời gian, phát triển nhanh kiến thức, nhận thức tư Qua đó, người học tiếp cận tri thức nơi, lúc, chủ động việc học tập ứng dụng kiến thực vào thực tiễn Bên cạnh đó, BDU triển khai chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT, gia tăng hội hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực xã hội tham gia vào trình đào tạo nhân lực CNTT, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực doanh nghiệp nhu cầu xã hội Sự bùng nổ công nghệ giáo dục đã, tạo phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển giáo dục mang tính chuyển đổi sâu sắc người Nắm bắt hạn chế tồn tại, BDU đẩy mạnh số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, giảng điện tử, kho giảng elearning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), xây dựng môi trường ứng dụng thực tế ảo (VR - Virtual Reality), thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality) để tạo dựng phịng thí nghiệm ảo, mơ hình thực tế ảo có khả tương tác với người dùng, dạy lập trình, lego wedo 2.0, khoa học vũ trụ,… giúp cho người 361 học có trải nghiệm đa giác quan, dễ hiểu, dễ nhớ gây tò mò, hứng thú cho người học, đồng thời tăng tính tương tác, thực hành ứng dụng kiến thức lớp học Tài nguyên học tập mở: Trường Đại học Bình Dương suốt chặng đường 24 năm xây dựng phát triển giáo dục mở ln khơng ngừng tìm kiếm dấu ấn mới, phương thức đáp ứng nhu cầu học tập cho xã hội Đi kèm với giáo dục mở tài nguyên học liệu mở, giúp người học, người dạy kết nối với kiến thức hiệu dù họ đâu khoảng thời gian Hình thức học tập người thầy ln BDU áp dụng định hướng học tập cho người học Trong đó, internet người “thầy” mang lại kiến thức vô đa dạng, phong phú đáp ứng lúc, nơi Tài nguyên học liệu mở xu hướng phát triển tất yếu giáo dục đại mà chuyển đổi số mang lại cho người quản lý, người dạy người học Nâng cao chất lượng quản lý: Khơng dừng lại đó, BDU thực áp dụng chuyển đổi số công tác quản lý Việc áp dụng công nghệ vào vận hành giúp quản lý giáo viên học viên triệt để hơn, giảm tải lãng phí, tăng hiệu suất chất lượng làm việc khối văn phòng đào tạo Theo thời gian, hạn chế bước đầu thực dần cải thiện Đến thời điểm nay, cơng nghệ số thực bước chuyển mang lại nhiều khai thơng với hiệu tích cực công tác quản lý BDU Việc áp dụng phần mềm quản trị nhà trường triển khai sâu rộng; hệ thống quản lý hành điện tử kết nối hỗ trợ đơn vị báo cáo, cập nhật thông tin đến cấp, Bộ GDĐT giúp hoạt động quản lý thông suốt, ổn định, phát huy hiệu tích cực Phương thức giáo dục, đào tạo thay đổi dẫn đến phương pháp, kỹ thuật sư phạm truyền thống khơng cịn hiệu quả, đối tượng người học ngày chủ động tiếp cận nhiều thông tin mới, đa dạng Để làm điều này, đội ngũ giảng viên, CB-NV Trường Đại học Bình Dương thay đổi, cập nhật, sáng tạo linh hoạt vận dụng sử dụng thiết bị, tính công nghệ, đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt kết kỳ vọng Chuyển đổi số không dừng lại số hóa giảng hay ứng dụng phần mềm vào soạn dạy mà chuyển đổi toàn cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công Công việc địi hỏi phải có nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý học thần kinh, trí tuệ nhân tạo AI vào thiết kế nội dung công cụ thực giảng dạy, tận dụng mạnh cơng nghệ để thực cá nhân hố chương trình giáo dục Nâng cao chất lượng đào tạo: Trên tảng quản lý, vận hành đơn vị chất lượng đào tạo cũng cải thiện không ngừng Đào tạo trực 362 tuyến rõ ràng điều mẻ, lạ lẫm, đào tạo trực tuyến hồn cảnh hồn tồn khơng có lựa chọn tiếp cận trực tiếp dẫn đến thay đổi nhiều khía cạnh khác, địi hỏi nhiều điều kiện Việc áp dụng chuyển đổi số với hoàn thiện khơng ngừng từ đội ngũ chun mơn, người dạy đánh giá xác kiến thức sinh viên thông qua việc sử dụng đánh giá người học kết hợp với việc phân tích liệu; người dạy áp dụng thơng tin mà họ có để tiến hành điều chỉnh kế hoạch giảng dạy Sinh viên trả lời câu hỏi giảng viên thông qua phần mềm Hệ thống tập online nguồn tài liệu phong phú vừa hỗ trợ cho sinh viên vừa cơng cụ đắc lực để quản lý, đánh giá sinh viên giảng viên Toàn liệu trình học tập sinh viên theo dõi lưu trữ công nghệ thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách thông thường Kết đào tạo, đánh giá số hoá, trình đánh giá triển khai, thực ứng dụng cơng nghệ máy tính Tại BDU, giảng viên có thêm nhiều thời gian cơng tác nghiên cứu, giảng dạy cơng tác hành chính, giấy tờ làm sổ sách, sổ điểm, học bạ, quản lý hồ sơ học tập người học có trợ thủ đắc lực “chuyển đổi số” Chuyển đổi số giáo dục trình mà thay đổi không nằm đối tượng Sự thay đổi nằm phương thức, tất yếu dẫn tới thay đổi phương pháp, cách thức, kỹ thuật thực giảng dạy, đào tạo Thay đổi trải nghiệm giáo dục điều kiện hình thành số lực, kỹ người học nhằm đáp ứng thích nghi mơi trường Trọng tâm chuyển đổi số trải nghiệm người học hoàn toàn thay đổi Hiển nhiên tư quản lý giáo dục cần phải chuyển đổi, mở linh hoạt để hình dung nắm bắt yếu tố vơ hình Điều chìa khóa mở đường, tơn người dẫn dầu hệ thống giáo dục Khó khăn giải pháp Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký định số 749/QĐ-TTg việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Theo đó, Giáo dục lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số thứ sau lĩnh vực Y tế Điều cho thấy tầm quan trọng giáo dục chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục Với BDU, công tác chuyển đổi số giáo dục thực từ lâu, cịn nhiều khó khăn khách quan, tồn cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện Chuyển đổi số địi hỏi hạ tầng viễn thơng phát triển mức độ định, mà yếu tố liên quan nhiều đến mức độ phát triển kinh tế xã hội địa phương Do vậy, ngành giáo dục, đơn vị giáo dục khơng thể mà phải đồng hành, phối hợp với ngành khác, đơn vị khác Chuyển đổi số phụ thuộc 363 lớn vào yếu tố bối cảnh, hội cho nhóm đối tượng lại thách thức cho đối tượng khác Với người học, điều kiện học tập bối cảnh chuyển đổi số, cụ thể trang thiết bị CNTT, đường truyền, dịch vụ Internet không đồng dẫn đến việc tìm kiếm câu trả lời cho bình đẳng hội học tập, tiếp cận kiến thức người học Cách thức trình chuyển đổi khơng có cơng thức chung, địi hỏi lãnh đạo ngành, đơn vị cần phải đề chiến lược, giải pháp lộ trình chuyển đổi riêng cho mà khơng có nhiều tham khảo từ kinh nghiệm thực tiễn từ ngành khác, quốc gia khác Chuyển đổi số giáo dục kỳ vọng giúp tối đa hóa hiệu đào tạo Tuy nhiên toán hạ tầng mạng, thiết bị giải pháp công nghệ không đáp ứng, toán chuyển đổi lực giáo viên khơng giải quyết, hệ lụy nguy hiểm hành vi học tập bị lệch lạc, hoạt động giáo dục không kiểm soát; chất lượng giáo dục bị thả lỏng Chuyển đổi số tạo điều kiện phát triển cộng đồng học tập chuyên nghiệp cho giáo viên cán quản lý giáo dục quy mơ rộng Ngồi cịn có nhiều phương tiện hỗ trợ người dạy thiết kế tài liệu, xây dựng dạy Đây xem hội phát triển chuyên môn môi trường dễ phát sinh hành động chép, nhân hồ sơ, giáo án, soạn, chí việc đánh giá, nhận xét người học trở nên đơn giản dễ dàng Từ hoàn cảnh này, hết việc thu thập, chia sẻ, khai thác liệu quản lý giáo dục học liệu số cần có hành lang pháp lý chung phù hợp với quy định quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, an ninh thơng tin, giao dịch điện tử luật chia sẻ cung cấp thông tin Chỉ nút thắt tháo gỡ thúc đẩy phát triển hệ thống liệu số, học liệu số đủ lớn (gồm liệu mở), đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia nói chung giáo dục đào tạo nói riêng Hiện tượng cục liệu cịn tồn khơng địa phương, nhà trường dẫn đến bó hẹp công tác quản lý liệu đào tạo Trên sở quy định pháp lý chung trên, cần hoàn thiện quy định chuyên ngành giáo dục, cụ thể như: Quy định chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất lượng học trực tuyến, công nhận kết học trực tuyến (khác với học truyền thống); quy định điều kiện tổ chức lớp học, trường học môi trường mạng (kể ngắn hạn dài hạn) Định hướng Từ khó khăn, BDU khơng ngừng cố gắng hồn thiện phương thức quản lý, đào tạo nhằm mang đến hệ thống giáo dục, đào tạo người học, người học ln trung tâm Cơng tác triển khai Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số toàn ngành quan tâm, đẩy mạnh Tăng cường kết nối, liên thơng, chia sẻ liệu góp phần hình thành sở liệu mở quốc gia; 364 thực số hóa triệt để, sử dụng văn điện tử, sổ sách học bạ sổ điểm điện tử thay văn bản, tài liệu giấy; hoạt động đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn thực chủ yếu mơi trường mạng Bên canh đó, BDU tăng cường áp dụng công nghệ Big data, AI, Blockchain,… với sở liệu số chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống thu thập thông tin đưa dự báo, dự đoán tạo ứng dụng, dịch vụ phù hợp đến đối tượng người học Hoàn thiện sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học nhiệm vụ trọng tâm mà BDU quan tâm Đặc biệt trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ CNTT, an tồn thơng tin cần thiết để tác nghiệp môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số Yếu tố quan trọng định ý nghĩa chuyển đổi số sẵn sàng tiếp nhận người học Do vậy, BDU cố gắng xây dựng môi trường học tập số hấp dẫn, dạng, phù hợp với lực, tương thích với tính chất,… bảo đảm khơng gian học tập phong phú, tích cực lượng cho người học với tôn “lấy người học làm trung tâm” Văn hóa giáo dục số, gồm vấn đề thái độ học tập, hiểu biết đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức học tập suốt đời (lifelong learning) cần xây dựng phát triển cộng đồng người học người dân nói chung Đối với đào tạo trực tiếp, việc kiểm sốt q trình đào tạo phần lớn thuộc sở giáo dục giáo viên, đào tạo trực tuyến, người học phải chia sẻ nhiệm vụ Kết luận “Chúng ta suy nghĩ thấu đáo chọn cho niềm tin đúng, đến tận cùng, để xây dựng nên đại học xuất sắc thông qua chuyển đổi số Đại học xuất sắc, giáo dục đào tạo xuất sắc tảng quan trọng để Việt Nam bứt phá vươn lên hùng cường thịnh vượng Bộ TTTT cam kết đồng hành Bộ GDĐT hành trình đầy thách thức vinh quang này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Đây định hướng phát triển giáo dục Trường Đại học Bình Dương Với mong muốn tối ưu hóa chuyển đổi số giáo dục, BDU không ngừng học hỏi, kế thừa phát huy kinh nghiệm, tri thức nhằm tiến hành chuyển đổi số giáo dục với tâm “thần tốc”, “hiệu quả” “bứt phá” 365 Tài liệu tham khảo Nghị Chính phủ số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đổi bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế; [2] Nghị Chính phủ số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế; [3] Nghị Chính phủ số 36a/ NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ điện tử; [4] Nghị Chính phủ số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; [5] Nghị 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 Bộ Chính trị số chủ trương, sách chủ động tham gia Cách mạng Cơng nghiệp lần thứ 4; [6] Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; [7] Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý hỗ trợ hoạt động dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2925”; [8] Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ tăng cường lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; [9] Hồ sợ dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ [10] Các tài liệu khác tham khảo Internet [1] 366 ...2 Ứng dụng công nghệ số Trường Đại học Bình Dương Trong giáo dục, chuyển đổi số mang lại nhiều hiệu tích cực nhiều khía cạnh Trường Đại học Bình Dương với định hướng giáo dục mở, tiếp... này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Đây định hướng phát triển giáo dục Trường Đại học Bình Dương Với mong muốn tối ưu hóa chuyển đổi số giáo dục, BDU không ngừng học hỏi, kế thừa phát huy... Thay đổi trải nghiệm giáo dục điều kiện hình thành số lực, kỹ người học nhằm đáp ứng thích nghi mơi trường Trọng tâm chuyển đổi số trải nghiệm người học hoàn toàn thay đổi Hiển nhiên tư quản lý giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, đào tạo tại trường Đại học Bình Dương,