0

Áp dụng phương thức trực tuyến trong việc khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự

61 1 0
  • Áp dụng phương thức trực tuyến trong việc khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHAN VÕ KIỀU ANH ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN TRONG VIỆC KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Phụ lục 2: Mẫu trang phụ bìa (Khổ 210 x 297 mm) Người thực hiện: PHAN VÕ KIỀU ANH ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN TRONG VIỆC KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ HOÀI TRÂM TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng em, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồi Trâm Khóa luận đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này./ Tác giả Phan Võ Kiều Anh BLTTDS CQTHADS EFS TANDTC TTDS VADS DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bộ luật tố tụng dân Cơ quan thi hành án dân E-Filing System Tòa án nhân dân tối cao Tố tụng dân Vụ án dân MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 11 1.1.3 Ý nghĩa 12 1.2 Cơ sở việc khởi kiện thụ lý vụ án dân theo phương thức trực tuyến 14 1.2.1 Cơ sở lý luận 14 1.2.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc khởi kiện thụ lý vụ án dân theo phương thức trực tuyến 22 1.3.1 Yếu tố người 22 1.3.2 Yếu tố quy định pháp luật 23 1.3.3 Yếu tố sở hạ tầng, sở công nghệ thông tin 23 1.3.4 Vấn đề công an ninh mạng 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ VIỆC KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN – BẤT CẬP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 27 2.1 Các lĩnh vực nộp đơn khởi kiện trực tuyến 27 2.2 Cách thức nộp đơn khởi kiện trực tuyến 31 2.3 Việc nộp tài liệu, chứng trực tuyến 37 2.4 Việc thông báo Tòa án phương tiện điện tử 41 2.5 Cách nộp tạm ứng án phí trực tuyến 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại thời điểm đại dịch COVID-19 bùng nổ, nhiều thách thức đặt quốc gia, đặc biệt việc cung cấp dịch vụ cơng cốt lỗi, bao gồm chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục pháp luật Nhiều quốc gia ban hành lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội hay chí cách ly xã hội nhằm đối phó với việc bùng phát nghiêm trọng dịch bệnh, lệnh gây nhiều khó khăn hoạt động xã hội hệ thống tư pháp khơng nằm ngồi ảnh hưởng Trong thời gian đầu tiến hành giãn cách, cách ly, hệ thống tư pháp số quốc gia lựa chọn giải pháp tìm kiếm sở vật chất để đáp ứng giãn cách xã hội phân bổ lại lịch làm việc cán bộ, nhân viên tòa án, bố trí phịng xử án rộng rãi, người tham dự… Phần đơng cịn lại định hỗn hoạt động xét xử để giảm thiểu tối đa số lượng phiên tòa tiến hành xét xử thời gian này1 Tuy nhiên, biện pháp mang tính tạm thời số lượng tranh chấp khơng dịch bệnh mà ngừng tăng, chí số cịn tăng lên đáng kể dự kiến giao dịch dân đại dịch kéo dài mà thay đổi Số lượng vụ án tồn đọng quyền lợi ích hợp pháp đương có khả bị xâm phạm, thiệt hại nhiều thời gian hoãn hoạt động xét xử kéo dài tạo áp lực lên hệ thống tư pháp quốc gia, buộc tòa án phải chuyển tìm kiếm phương pháp mới, khỏi cách vận hành bình thường, “truyền thống”2 Sự phát triển truyền thông công nghệ thông tin hỗ trợ quốc gia giới việc vận hành hoạt động tư pháp cách hiệu Internet cách mạng vĩ đại gần mang lại xã hội mở, nhiên việc khai thác cách tối đa lợi ích từ cách mạng lĩnh vực tố tụng, giải vụ việc dân hạn chế Bên cạnh tác động tiêu cực mà đại dịch COVID-19 mang lại, tình hình xem môi trường thúc đẩy cho trải nghiệm mang tính sáng tạo, thích ứng cao để phù hợp với thời nhìn chung mơi trường thúc đẩy cải cách tư pháp nói chung, ngành tố tụng nói riêng theo hướng tích hợp cơng nghệ thơng tin, sử dụng công nghệ 4.0 nhằm hỗ trợ cho việc giải vụ án dân Theo đó, bối cảnh nay, hoạt động hệ thống tư pháp nói chung, hoạt động xét xử vụ án dân nói riêng quốc gia tiếp tục trì sở tiếp cận theo hướng “từ xa” công cụ hỗ trợ liên lạc trực tuyến linh hoạt kết hợp “trực tuyến” cách xét xử “truyền thống” nhằm đảm bảo giải kịp thời tranh chấp dân sự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương cách tối đa Theo đó, hỗ trợ công nghệ thông tin không dừng lại phạm vi quản lý hồ sơ mà xảy hoạt động Courts and Tribunals Judiciary of England and Wales (2020), The remote access Family Court, (version 5), tr 5; Nguyễn Thị Hoài Trâm - Lê Thị Minh Ngọc (2020), “Áp dụng mơ hình xét xử trực tuyến Tòa án vụ án dân tác động COVID-19”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tác động COVID-19 đến quan hệ pháp luật dân sự, Khoa Luật Dân Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xét xử Tòa án, vụ án phức tạp, kéo dài Tùy trường hợp cụ thể, phiên tòa truyền thống, phiên tòa trực tuyến phiên tòa “hỗn hợp” (một số người tham gia phiên tòa để cung cấp trực tiếp chứng họ cho hội đồng xét xử, người lại tham gia phiên tịa “từ xa” thơng qua phần mềm hỗ trợ liên lạc) cân nhắc áp dụng cho phù hợp3 Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành thị nhằm hạn chế tập trung đông người lây lan dịch bệnh Trong đó, hoạt động mở phiên tòa bị ảnh hưởng gây nhiều khó khăn việc tiếp cận cơng lý chủ thể (cá nhân, quan, tổ chức), tình trạng tiếp tục kéo dài gây xúc dư luận, lòng tin quần chúng nhân dân hệ thống pháp luật ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, tổ chức Bên cạnh đó, Nghị số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 Bộ Chính trị số chủ trương, sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư có đề cập đến vấn đề bắt đầu bước thực mơ hình “Tịa án điện tử”4 Ngoài ra, yếu tố khác đời sống Việt Nam dần hòa nhập với việc có hỗ trợ cơng nghệ việc tốn hóa đơn qua phần mềm, học họp trực tuyến Trong đó, việc áp dụng phương tiện điện tử góp phần đáng kể tạo nên chất lượng sống tốt cá nhân, quan, tổ chức Ở thời đại mà khoa học công nghệ liên tục đẩy mạnh phát triển quốc gia phát triển Việt Nam lại cần thúc đẩy đất nước nhiều để tạo nên nhiều giá trị tích cực cho đời sống Việt Nam Từ yếu tố nêu trên, Việt Nam sẵn sàng cho công mang khoa học công nghệ vào hoạt động xét xử, bên cạnh việc hịa nhập với xu thế, ngồi để tạo nên nhiều thuận lợi cho chủ thể việc tiếp cận công lý Tuy nhiên, việc phát triển mơ hình xét xử trực tuyến việc làm cấp bách cần có thời gian chuẩn bị cẩn thận Vậy, nhằm góp phần hoàn thiện phần quy định xét xử trực tuyến, tác giả chọn đề tài “Áp dụng phương thức trực tuyến việc khởi kiện thụ lý vụ án dân sự” Tình hình nghiên cứu Trong khoa học pháp lý từ trước đến Việt Nam, chế định khởi kiện thụ lý vụ án dân (VADS) theo phương thức trực tuyến cơng trình mang tính cao Tuy nhiên có số viết tác giả bình luận, phân tích, nghiên cứu khởi kiện thụ lý VADS như: Bài viết “Khởi kiện vụ án dân tòa án – số lựa chọn hiệu quả” tác giả Nguyễn Chế Linh (được đăng tạp chí Luật sư Việt Nam, số 6, 2017) đánh giá, nhận xét tính hiệu quy định pháp luật vấn đề phương thức khởi kiện, quy định tạm ứng án phí, biện pháp khẩn cấp tạm thời… từ đưa lựa chọn mang tính hiệu khía cạnh Nguyễn Thị Hoài Trâm - Lê Thị Minh Ngọc (2020), tlđd (2); Lê Đức Anh (2020), “Mơ hình “Xét xử trực tuyến thay xét xử tập trung””, https://tapchitoaan.vn/baiviet/nghien-cuu/mo-hinh-xet-xu-truc-tuyen-thay-xet-xu-tap-trung?fbclid=IwAR0Bb5FbEnuuAEjhPjdGAusq 5w XclyCTjAxr u7ialb2VbyR_s_sH qgtGBw, truy cập ngày 12/4/2021 Bài viết “Khởi kiện vụ án dân theo quy định BLTTDS 2015” tác gả Bùi Thị Huyền (được đăng tạp chí Kiểm sát, số 12, 2017) phân tích khái niệm khởi kiện vụ án dân theo nghĩa rộng hẹp, xác định chủ thể có quyền khởi kiện Song song đề cập đến điểm BLTTDS 2015 khởi kiện VADS (theo nghĩa rộng), vướng mắt, bất cập từ đưa sở để hồn thiện pháp luật Bài viết “Một số ý kiến thụ lý VADS” tác giả Đoàn Đức Lương (được đăng tạp chí Kiểm sát, số 17, 2005) tập trung phân tích khái niệm thụ lý VADS, nội dung, yêu cầu việc kiểm sát vai trò Kiểm sát viên giai đoạn thụ lý vụ án dân tố tụng dân Bài viết “Áp dụng mơ hình xét xử trực tuyến Tịa án vụ án dân tác động COVID-19” tác giả Nguyễn Thị Hoài Trâm Lê Thị Minh Ngọc (2020) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tác động COVID-19 đến quan hệ pháp luật dân sự, Khoa Luật Dân Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 11/11/2020 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Bài viết nêu tác động COVID-19 đến hoạt động Tòa án, với thực trạng áp dụng phương thức xét xử trực tuyến số nước giới nhằm thích ứng với bối cảnh COVID-19 kiến nghị hồn thiện Tuy nhiên, viết tham gia hội thảo nên chưa đưa giải pháp chi tiết việc áp dụng phương thức xét xử trực tuyến Việt Nam Tòa án giải vụ án dân theo thủ tục tố tụng dân Bên cạnh đó, số luận văn, khóa luận tiêu biểu nghiên cứu vấn đề khởi kiện thụ lý VADS như: Khóa luận tốt nghiệp “Quyền khởi kiện VADS theo pháp luật tố tụng dân Việt Nam” tác giả Lê Thị Minh Ngọc (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2019) tập trung nghiên cứu vấn đề quyền khởi kiện khái niệm, ý nghĩa quyền đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu vào quy định pháp luật tố tụng dân hành việc xác định chủ thể có quyền khởi kiện VADS, điều kiện khởi kiện VADS, phạm vi khởi kiện VADS phương hướng để hoàn thiện pháp luật quyền khởi kiện VADS Khóa luận tốt nghiệp “Khởi kiện thụ lý VADS” tác giả Nguyễn Chí Thắng (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2010) với nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng chế định khởi kiện thụ lý VADS Tịa án cấp sơ thẩm Từ đó, tìm hiểu, phân tích, đánh giá nội dung quy định pháp luật việc khởi kiện thụ lý VADS Đồng thời, đưa kiến nghị góp phần củng cố hoàn thiện quy định pháp luật quyền khởi kiện thụ lý VADS tố tụng dân Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện chế định khởi kiện thụ lý VADS pháp luật tố tụng dân Việt Nam” tác giả Nguyễn Thu Hiền (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012) nghiên cứu thủ tục khởi kiện thụ lý vụ án dân theo quy định Bộ luật Tố tụng dân (BLTTDS) Việt Nam hành, cụ thể tập trung phân tích đặc thù việc khởi kiện VADS Đồng thời so sánh, phân tích tồn diện chuyên sâu quy định pháp luật tố tụng dân khởi kiện thụ lý vụ án dân trước thời điểm BLTTDS hành ban hành Luận văn thạc sĩ “Quyền tự khởi kiện vụ án dân theo pháp luật Việt Nam” tác giả Đàm Thị Hoa (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn quy định pháp luật Việt Nam hành quyền tự khởi kiện VADS, đồng thời làm nghiên cứu phạm vi quyền tự khởi kiện chủ thể khởi kiện, trách nhiệm quan nhà nước việc bảo đảm quyền tự khởi kiện chủ thể Từ đưa điểm cịn thiếu sót chưa hợp lý đề xuất số giải pháp nhầm hoàn thiện pháp luật Việt Nam quyền tự khởi kiện VADS Luận án tiến sĩ “Khởi kiện thụ lý vụ án dân sự, vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Thị Hương (Đại học Luật Hà Nội, 2019) tập trung nghiên cứu khởi kiện thụ lý VADS, luận giải khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa khởi kiện thụ lý VADS; chủ thể có quyền khởi kiện; phạm vi khởi kiện; đơn khởi kiện phương thức gửi đơn khởi kiện; trả lại đơn khởi kiện; khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại; kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện, trình tự, thủ tục thụ lý vụ án Từ tình hình nghiên cứu nêu, thấy đề tài “Áp dụng phương thức trực tuyến việc khởi kiện thụ lý vụ án dân sự” đề tài mang tính hồn tồn Bởi cơng trình nêu tập trung phân tích từ pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam việc khởi kiện thụ lý VADS theo chế mà chủ thể phải trực tiếp đến Tòa án để làm thủ tục cần thiết chưa đề cập đến chế trực tuyến phân tích, học hỏi từ kinh nghiệm quốc gia khác giới lĩnh vực Vậy nên việc nghiên cứu đề tài mang lại yếu tố góp phần hồn thiện pháp luật nước ta Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ khái niệm thuật ngữ “trực tuyến” vấn đề áp dụng phương thức trực tuyến cho việc khởi kiện thụ lý VADS Việt Nam Bên cạnh đó, đưa phân tích sở lý luận, sở thực tiễn việc áp dụng phương thức trực tuyến cho hoạt động khởi kiện thụ lý VADS Việt Nam, đồng thời nêu lên yếu tố ảnh hưởng đến việc hồn thiện chế này; - Làm rõ điểm hạn chế, bất cập quy định pháp luật tố tụng dân (TTDS) Việt Nam hành khởi kiện thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến, đồng thời nguyên nhân hạn chế này; - Đánh giá, phân tích cách vận hành chế trực tuyến hoạt động khởi kiện thụ lý VADS quốc gia khác giới, đồng thời so sánh với điều kiện Việt Nam; - Từ yếu tố trên, mục tiêu cụ thể đề tài đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật việc áp dụng phương thức trực tuyến khởi kiện thụ lý VADS Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam quy định pháp luật nước thủ tục khởi kiện thụ lý VADS Trên sở đánh giá quy định pháp luật nước pháp luật Việt Nam nội dung, đề tài làm rõ số điểm bất cập học hỏi giá trị kinh nghiệm tham khảo vận dụng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: khóa luận tập trung nghiên cứu thủ tục khởi kiện thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến, cụ thể phần khởi kiện VADS trực tuyến đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu cách thức nộp đơn khởi kiện trực tuyến, lĩnh vực nộp đơn khởi kiện trực tuyến việc nộp kèm tài liệu, chứng điện tử nộp đơn khởi kiện trực tuyến Bên cạnh đó, phần thụ lý VADS trực tuyến, tác giả tập trung bàn luận việc Tịa án thơng báo số thông tin liên quan đơn khởi kiện trực tuyến (như thông báo thụ lý vụ án) cách nộp tạm ứng án phí Phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận đề tài: để phân tích đưa giá trị tham khảo thích hợp tác giả tham khảo tài liệu có liên quan đến khởi kiện thụ lý VADS theo chế xét xử trực tuyến không Việt Nam mà quốc gia khác giới; ngồi ra, việc phân tích pháp luật nước ngồi pháp luật Việt Nam chế góp phần quan trọng việc đưa giải pháp thích hợp cho Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: - Đối với Chương 1, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, suy luận, lý luận kết hợp với thực tiễn để làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa việc khởi kiện thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến Đồng thời đưa sở lý luận (phân tích nội hàm bên quy định pháp luật), sở thực tiễn yếu tố ảnh hưởng đến quy định pháp luật khởi kiện thụ lý vụ án dân theo phương thức trực tuyến - Đối với Chương 2, tác giả sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, lý luận kết hợp với thực tiễn nhằm làm rõ cách thức mà quốc gia giới quy định vận dụng pháp luật vào thực tiễn Bên cạnh đó, việc sử dụng phương pháp tổng hợp giúp tác giả tổng hợp quy định pháp luật, quan điểm nhà nghiên cứu, tổng hợp bất cập, hạn chế tồn quy định pháp luật thực tiễn Cơ cấu đề tài Đề tài gồm hai chương: Chương 1: Một số vấn đề chung việc khởi kiện thụ lý VADS phương thức trực tuyến Chương 2: Quy định pháp luật hành việc khởi kiện thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến – bất cập, kiến nghị hồn thiện pháp luật Tịa án người khởi kiện ngồi hệ thống trực tuyến Tịa án Đặc biệt thời đại công nghệ thông tin phát triển, với thành công Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nên tận dụng tối đa lợi ích việc dùng phương tiện điện tử để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, tin cậy bảo mật Quy định Việt Nam vấn đề tương tự quốc gia khác giới Cách thức Tòa án thông báo thông tin liên quan vụ án thông báo thụ lý phương tiện điện tử quy định Điều 173 176 BLTTDS 2015, Nghị 04/2016/NQ-HĐTP Luật giao dịch điện tử 2005 Theo đó, người khởi kiện người tham gia tố tụng đăng ký cấp, tống đạt, thơng báo văn tố tụng Tịa án phương tiện điện tử Tòa án chấp nhận theo quy định pháp luật văn tố tụng Tòa án ban hành theo quy định pháp luật tố tụng Tòa án gửi từ Cổng thơng tin điện tử Tịa án đến địa thư điện tử đăng ký thời hạn pháp luật quy định (Điều 20 Nghị Quyết 04/2016/NQ-HĐTP) Điều có nghĩa Tịa án thông báo đến người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử từ gửi thư đến địa thư điện tử (e-mail) đăng ký người khởi kiện Tuy nhiên, vấn đề địa thư điện tử Cổng thơng tin điện tử Tịa án khó khăn cho Tịa án việc biết vấn đề người khởi kiện biết, đọc thơng báo từ Tịa án112 Dù phía người khởi kiện, họ có trách nhiệm phải thường xuyên kiểm tra địa thư điện tử tài khoản Cổng thông tin điện tử nhiên việc bỏ sót thơng báo từ Tịa án xảy Ngoài ra, nhiều trường hợp cá nhân, quan, tổ chức viện lý chưa nhận được, chưa kiểm tra kịp thời thông báo từ Tịa án nên chưa thể thực theo thơng báo bên cạnh đó, họ đẩy trách nhiệm cho Tòa án lỗi phương tiện điện tử Nhiều quốc gia giới tiến hành áp dụng phương thức trực tuyến vào việc khởi kiện, thụ lý VADS nói riêng Tịa án điện tử nói chung chọn cách thức trao đổi thơng tin Việt Nam quy định, như: Đối với Hàn Quốc: Sau nộp đơn tài liệu, chứng cứ, nguyên đơn luật sư nhận thơng báo xác nhận qua e-mail thư ký Tịa án Tiếp đến, Tịa án phân cơng Thẩm phán xem xét xử lý đơn khởi kiện, phù hợp quy định Tịa án thơng báo thụ lý vụ án qua e-mail tin nhắn điện thoại cho người khởi kiện, đồng thời cập nhật thông tin vụ án lên hệ thống điện tử113 Đối với Thái Lan: Luật sư người tham gia tố tụng sử dụng hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến Tịa án thơng báo lệnh Tịa án, văn kiện pháp lý trình trạng q trình tố tụng vụ án thơng qua hệ thống điện tử Tòa án họ đăng nhập tài khoản hệ thống này, đồng thời Tịa án thơng báo 112 Chen - Annie (2016), Electronic Service of Process: A Practicial and Affordable Option, Cornell University Law School, tr 6, 7; 113 Doing Business (2014), tlđd (61), tr 68 42 qua tin nhắn điện thoại e-mail đương Sau 03 ngày kể từ ngày gửi thơng báo lên hệ thống trực tuyến coi người nhận nhận biết thơng báo đó114 Tuy nhiên, từ thực tiễn áp dụng, nhiều quốc gia nhìn nhận số khó khăn việc áp dụng hình thức trao đổi điện tử qua e-mail tin nhắn điện thoại, nên họ quy định biện pháp thay Đối với Trung Quốc: Sau đăng nhập vào trang điện tử Tòa án, người khởi kiện luật sư người tiến hành khởi kiện trực tuyến Theo đó, họ phải điền thông tin vụ án (loại vụ việc, mơ tả vụ việc, u cầu…) Ngồi ra, khơng giống việc khởi kiện truyền thống, Tòa án trực tuyến Trung Quốc yêu cầu thời điểm soạn đơn khởi kiện trực tuyến người khởi kiện phải cung cấp thông tin số điện thoại di động, fax, e-mail công cụ nhắn tin tức thời người khởi kiện người bị kiện (như QQ WeChat – 02 phương tiện phổ biến Trung Quốc) Sở dĩ họ có yêu cầu văn kiện pháp lý phục vụ cho họ thông qua phương tiện nêu trên115 QQ WeChat ứng dụng đa dạng chức năng, cho phép người dùng nhắn tin tức thời, phương tiện truyền thơng xã hội, tốn di động… Hai ứng dụng Tencent Holdings Limited Trung Quốc phát triển Chính phủ quốc gia ủng hộ phát triển Từ dẫn đến việc ngồi trao đổi thơng qua e-mail tin nhắn điện thoại Tịa án trực tuyến Trung Quốc sử dụng QQ hay WeChat để trao đổi văn kiện pháp lý cho người khởi kiện Đây hai ứng dụng phổ biến đáng tin cậy Trung Quốc nên việc họ tận dụng lợi ích hai ứng dụng giúp liên lạc thông báo văn pháp lý đến người khởi kiện nhanh Ngồi ra, Tịa án kiểm tra việc người khởi kiện nhận đọc thơng báo Đối với New Zealand: Tịa án tối cao quốc gia cho phép cá nhân tống đạt văn tố tụng vụ kiện thương mại thông qua Facebook Dựa thất bại cách thức tống đạt thông thường khơng xác định nơi bị cáo, Tịa án đồng ý tống đạt thơng qua Facebook116 Đối với Canada: Thẩm phán lệnh “một dịch vụ thay thế”, theo nguyên đơn tống đạt bị đơn cách chuyển tiếp tuyên bố yêu cầu bồi thường đến phận nhân nơi bị đơn trước làm việc cách gửi thông báo đến trang Facebook bị đơn117 Đối với Úc: “E-Fling system of Thai Court introduce for civil cases”, https://www.lawplusltd.com/2017/07/e-filingsystem-thai-courts-introduced-civil-cases/, truy cập ngày 16/6/2021; 115 “How to Litigate Before the Internet Courts in China: Inside China’s Internet Courts Series -02”, tlđd (101), truy cập ngày 08/5/2021; 116 Lisa McManus (2011), “Service of Process through Facebook”, https://www.lexisnexis.com/legalnewsroo m/lexis-hub/b/legal-technology-and-social-media/posts/service-of-process-through-facebook, truy cập ngày 23/6/2021; 117 Lisa McManus (2011), tlđd (116), truy cập ngày 23/6/2021 114 43 Tịa án ban hành lệnh cho phép tống đạt văn tố tụng thông qua Facebook trang mạng xã hội khác trường hợp cách tống đạt truyền thống tống đạt qua địa thư điện tử thực hiện118 Theo quy định Bang Texas, Mỹ: Tòa án cao Texas thông báo việc tống đạt văn VADS tiến hành thông qua phương tiện truyền thông xã hội email phương thức truyền thống tống đạt vụ kiện trực tiếp thông qua thư khơng thành cơng119 Nhìn chung, quốc gia lựa chọn thơng báo qua hệ thống điện tử mình, qua tin nhắn điện thoại e-mail Vì ngồi hệ thống điện tử Tịa án tin nhắn điện thoại, e-mail phương tiện trao đổi dễ dàng phổ biến, người sử dụng tiếp cận Tuy nhiên, nhằm khắc phục việc không xác định nơi hay địa thư điện tử người bị kiện hay khó khăn việc xác định người nhận nhận đọc thơng báo từ Tịa án quốc gia lựa chọn phương pháp thay tống đạt văn tố tụng hay liên lạc với người khởi kiện, người tham gia tố tụng qua mạng xã hội Facebook Riêng Trung Quốc, họ lựa chọn hình thức thơng báo qua QQ WeChat phương tiện phổ biến, cơng ty Trung Quốc tạo Chính phủ cá nhân, quan, tổ chức quốc gia tin dùng nên việc lựa chọn hai phương tiện mang lại nhiều thuận lợi cho đương Việc tống đạt thông qua mạng xã hội giải vấn đề việc Tòa án biết người khởi kiện nhận kiểm tra thơng báo với chức nhắn tin Facebook, người nhận nhận đọc tin nhắn có dấu hiệu thể hiện, Tịa án thơng qua dấu hiệu biết việc người nhận nhận đọc hay chưa Ngoài ra, Facebook nói riêng mạng xã hội nói chung sử dụng rộng rãi, người ta kiểm tra mạng xã hội thường xuyên kiểm tra e-mail việc có tài khoản mạng xã hội người dễ biết e-mail hay địa nhà người Vậy nên nhiều quốc gia tận dụng ưu điểm mạng xã hội ứng dụng vào việc thông báo, tống đạt văn tố tụng Ngoài ra, số quốc gia xem giải pháp cuối phương thức tống đạt khác khơng thể thực hiện120 Tuy nhiên, theo góc nhìn tác giả vấn đề điều kiện Việt Nam, có đánh giá sau: Thứ nhất, việc thông báo, cấp, tống đạt văn tố tụng qua mạng xã hội không đảm bảo tính bảo mật Vì tính bảo mật mạng xã hội không cao, cụ thể nhiều trường hợp người dùng bị hack tài khoản mạng xã hội người hack dùng tài khoản cho mục đích lừa đảo thơng tin mà Helen Tieu (2013), “Australia: Substituted service of legal documents via Facebook: "like" or "unlike" by Australian courts”, https://www.mondaq.com/australia/court-procedure/215534/substituted-service-of-legaldocuments-via-facebook-like-or-unlike-by-australian-courts, truy cập ngày 23/6/2021; 119 David Lee (2020), “Texas Supreme Court OKs Service of Process Through Social Media, Email”, https://www.courthousenews.com/texas-supreme-court-oks-service-of-process-through-social-media-andemail/, truy cập ngày 23/6/2021; 120 Steven M Richard (2014), “Do courts like the service of legal process via social media?”, https://www.nixonpeabody.com/en/ideas/articles/2014/10/22/do-courts-like-the-service-of-legal-process-viasoci al-media, truy cập ngày 23/6/2021 118 44 Tòa án gửi cho người dùng bị đánh cắp lan truyền khơng kiểm sốt Ngồi ra, mạng xã hội công ty từ quốc gia khác thành lập, công dân Việt Nam sử dụng với mục đích liên lạc, giải trí đặc biệt Việt Nam khó khăn việc kiểm sốt thông tin, hành vi công dân Việt Nam mạng xã hội Vậy nên Tòa án Việt Nam dùng mạng xã hội để trao đổi thơng tin với người khởi kiện khó đảm bảo bảo mật Thứ hai, trình bày, việc cá nhân, quan, tổ chức dùng mạng xã hội để trao đổi liên lạc giải trí nên với hoạt động nghiêm túc Tòa án dùng mạng xã hội tính tơn nghiêm, chun nghiệp nghiệp vụ Tịa án Bên cạnh đó, phía Trung Quốc, họ tạo cho ứng dụng đa dạng chức năng, cá nhân, quan, tổ chức quốc gia tin dùng ứng dụng việc thơng báo tình trạng vụ việc cho người khởi kiện điều học hỏi Về phía Việt Nam, dù vị trí quốc gia phát triển, công nghệ thông tin Việt Nam cần cải thiện nhiều để gia tăng an toàn, hiệu hệ thống trực tuyến Tòa án Từ việc học hỏi ưu điểm mạng xã hội việc giải số vấn đề phương thức trao đổi Tòa án người khởi kiện, đồng thời học hỏi từ việc tạo cho quốc gia ứng dụng riêng đa chức Trung Quốc, tác giả kiến nghị Việt Nam nên xây dựng ứng dụng Tòa án điện tử Hiện nay, Việt Nam, số dịch vụ công tạo ứng dụng riêng biệt để quản lý ví dụ ứng dụng KBNN Kho bạc nhà nước, ứng dụng dịch vụ công Bộ Y tế, ứng dụng VssiD bảo hiểm xã hội…, chủ thể có quyền khởi kiện tải ứng dụng CH Play, App Store… Dù mức độ phổ biến hiệu ứng dụng chưa rõ rệt lâu dài đầu tư nghiêm túc phổ biến đến cá nhân, quan, tổ chức ứng dụng dễ quản lý hoạt động Trong phạm vi đề tài, tác giả đưa điểm tích cực mà ứng dụng Tịa án điện tử Việt Nam mang lại cho việc khởi kiện thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến Ứng dụng Tòa án điện tử Việt Nam liên kết với tồn hệ thống điện tử Tịa án người khởi kiện cần tải ứng dụng thiết bị di động máy tính để sử dụng Về bản, ứng dụng thiết kế để sử dụng dễ dàng hệ điều hành phổ biến Android, IOS, Window Ứng dụng cho phép người khởi kiện chọn Tịa án có thẩm quyền để khởi kiện theo hình thức trực tuyến mà khơng cần truy cập vào trang web Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để xem danh sách Ngoài ra, TANDTC chủ thể quản lý ứng dụng Từ đó, TANDTC kiểm sốt, giám sát hiệu làm việc toàn hệ thống Bên cạnh đó, việc thơng báo văn tố tụng điện tử thuận lợi Tòa án cần cập nhật văn điện tử lên ứng dụng ứng dụng tự thông báo đến thiết bị điện tử người khởi kiện người khởi kiện cần mở ứng dụng tiếp cận thơng báo Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp 45 chức tin nhắn mạng xã hội dấu hiệu cho thấy người nhận kiểm tra hay đọc thơng báo, văn tố tụng Vì Tịa án điện tử nói chung khởi kiện, thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến nói riêng dự án lâu dài, nên việc xây dựng ứng dụng nên cần có đội ngũ tài để đảm bảo yếu tố kỹ thuật, tảng ứng độ độ bảo mật tối đa nhằm đảm bảo hiệu cho hoạt động Tòa án mang lợi thuận lợi việc tham gia vào hoạt động tố tụng cá nhân, quan, tổ chức Việt Nam 2.5 Cách nộp tạm ứng án phí trực tuyến Tại Việt Nam chưa ghi nhận hình thức toán trực tuyến việc nộp tạm ứng án phí Căn vào Nghị 326/2016/UBTVQH14, việc nộp tạm ứng án phí Việt Nam cịn phức tạp Cụ thể sau nhận thông báo nộp tạm ứng án phí, người khởi kiện phải đến CQTHADS để nộp tiền tạm ứng án phí, sau quan cấp biên lai giấy việc nộp tiền cho người khởi kiện Từ đó, người khởi kiện trực tiếp đến Tịa án để nộp lại biên lai mà CQTHADS cấp cho Sau Tịa án tiến hành thụ lý VADS Ngồi ra, phía CQTHADS, họ phải mở tài khoản tạm thu ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước để thu tạm ứng án phí Và sau người khởi kiện nộp tiền, CQTHADS phải trực tiếp đến Kho bạc nhà nước để gửi số tiền vào tài khoản Từ thấy, trình nộp xử lý tiền tạm ứng án phí Việt Nam rườm rà tốn nhiều công sức, thời gian Nộp tiền tạm ứng án phí thủ tục điều kiện quan trọng để Tòa án thụ lý VADS (trừ trường hợp người khởi kiện miễn khơng phải nộp tạm ứng án phí) Vậy nên cần phải quy định lại cách thức nộp tiền tạm ứng án phí nhằm phù hợp với xu hướng áp dụng hình thức trực tuyến hoạt động khởi kiện thụ lý VADS Vì Việt Nam chấp nhận việc xây dựng Tòa án điện tử nói chung áp dụng phương thức trực tuyến khởi kiện, thụ lý VADS nói riêng mà giữ quy định cách thức nộp tạm ứng án phí trực tiếp bất tiện cho cá nhân, quan, tổ chức Đối với Úc: Hiện nay, Úc cho phép người khởi kiện nộp tạm ứng án phí thơng qua ngân hàng điện tử liên kết với phần mềm eLodgment121 Khi người khởi kiện tạo tài khoản eLodgment để khởi kiện trực tuyến Úc quy định họ phải cung cấp thơng tin tài khoản ngân hàng mình, sau phát sinh chi phí việc phải nộp tạm ứng án phí người khởi kiện cần xác nhận đồng ý tài khoản ngân hàng liên kết với phần mềm eLodgment tự động khấu trừ Ngồi người khởi kiện cịn cung cấp chứng điền mẫu đơn điện tử phần mềm để giảm tạm ứng án phí122 Đối với Malaysia: 121 Craig Reilly, E-Filing, the application of an electronic court file (ECF) and the potential for the role of the ECF for case management, tr 2; 122 Federal Circuit Court of Australia, Notice to practitioner and litigants, tr 46 Quốc gia ghi nhận việc luật sư người khởi kiện nộp chi phí nộp đơn, tạm ứng án phí… trực tuyến thơng qua ngân hàng điện tử Malaysia có quy định ngân hàng liên kết với Tịa án để thực việc nộp chi phí cho Tịa án để đảm bảo bảo mật thơng tin cho vụ án đó123 Tại giao diện người dùng hệ thống điện tử Tòa án, người khởi kiện lựa chọn vào tốn chi phí Tịa án, sau họ nhập thơng tin tài khoản ngân hàng tiến hành tốn Khi tốn xong, hóa đơn điện tử lưu trữ hệ thống điện tử Tịa án Người dùng kiểm tra lại hóa đơn đăng nhập tài khoản kiểm tra tình trạng vụ việc124 Đối với Singapore: Họ cho phép tốn thơng qua ngân hàng điện tử Theo đó, chi phí Tịa án tranh chấp dân toán trực tuyến thơng qua hệ thống tranh tụng điện tử tích hợp (the Integrated Electronic Litigation System)125 Theo đó, tạo tài khoản hệ thống này, người khởi kiện người đại diện họ phải điền mẫu đơn đăng ký tài khoản ngân hàng dùng cho toán điện tử chi phí nộp đơn, chi phí xét xử chi phí khác126 Sau tốn xong, hóa đơn, biên lai tốn cập nhật hệ thống này, người dùng Tòa án kiểm tra hệ thống điện tử Đối với Hàn Quốc: Với thời đại khoa học công nghệ phát triển, quốc gia giới cơng nhận cho phép áp dụng tốn điện tử nhanh chóng an tồn định mà ngân hàng điện tử mang lại Và dĩ nhiên, mang khoa học công nghệ vào tư pháp, Hàn Quốc cho phép việc toán tạm ứng án phí thực trực tuyến thơng qua ngân hàng điện tử người khởi kiện 127, có nghĩa hệ thống tự liên kết với ngân hàng điện tử khấu trừ tài khoản nguyên đơn nguyên đơn chuyển tiền vào tài khoản quan nhà nước Việc nộp tạm ứng án phí thực đơn khởi kiện chấp nhận hệ thống tự xác định mức tạm ứng án phí128 Đối với Thái Lan số quốc gia khác: Theo thị Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan, quốc gia cho phép toán trực tuyến khoản án phí chi phí xét xử bắt buộc qua thẻ tín dụng thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng phương thức khác theo quy Syahreadzan Johan, tlđd (73), truy cập ngày 16/5/2021; “eCourts Malaysia Phase 2”, http://www.kehakiman.gov.my/sites/default/files/ManualLatihanBhgn1.pdf, truy cập ngày 16/6/2021; 125 “Payment of bail/ court fees/ court fines”, https://www.statecourts.gov.sg/cws/Services/Pages/Payment-ofBailCourt-FeesCourt-Fines.aspx; “Court fees in civil proceedings”, https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guid ance/court-fees-in-civil-proceedings, truy cập ngày 18/5/2021; 126 “State Courts Practice Direction”, https://epd.statecourts.gov.sg/PART-13-Electronic-Filing-Service.html, truy cập ngày 16/6/2021; 127 Doing Business (2014), tlđd (61), tr 68; 128 Radaphat Chongthammakun, Preliminary Study Report on e-Court Development and Implementation: Lessons Learned from Korean e-Court Experience, tr 40 123 124 47 định Điều nhằm hỗ trợ thúc đẩy hệ thống tốn điện tử129 Ngồi ra, quốc gia Mỹ130, Ấn Độ131, New Zealand132 ghi nhận hình thức tốn trực tuyến chi phí Tịa án Từ thấy, việc áp dụng hình phức tốn điện tử tiền tạm ứng án phí phổ biến giới nhiều thuận lợi mà hình thức mang lại, tức có nhu cầu tốn, người ta khơng cần phải tốn trực tiếp tiền mặt mà sử dụng tài khoản ngân hàng trực tuyến ví điện tử cổng toán trực tuyến để toán133 Về việc tốn điện tử người ưa chuộng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian người cần chuẩn bị cho thiết bị di động có kết nối mạng tài khoản ngân hàng điện tử tốn trực tuyến Ngồi ra, việc nộp tiền tạm ứng án phí thơng qua ngân hàng điện tử giúp người khởi kiện hạn chế việc lại tới nhiều quan khác Đồng thời việc lưu trữ hóa đơn điện tử dễ dàng bị thất lạc Từ bất cập tồn quy định pháp luật Việt Nam nhằm thống việc sử dụng hệ thống trực tuyến hoạt động khởi kiện thụ lý VADS, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ quốc gia khác giới tác giả kiến nghị Việt Nam nên quy định cho phép người khởi kiện quyền toán điện tử tiền tạm ứng án phí Sự bùng nổ cơng nghệ thơng tin Internet tạo tiền đề cho thương mại điện tử phát triển Với tốc độ phát triển nhanh chóng năm qua, Internet trở thành phương tiện phổ biến cho truyền thông, dịch vụ thương mại Internet thương mại điện tử làm thay đổi phương thức mua hàng truyền thống người tiêu dùng Người tiêu dùng khơng cịn bị giới hạn thời gian địa điểm mà họ mua sản phẩm dịch vụ đâu Cùng với phát triển công nghệ thông tin kỹ thuật số làm thay đổi môi trường kinh doanh giới, giao dịch kinh doanh thay đổi từ giao dịch tiền mặt chuyển sang giao dịch tiền điện tử Trong môi trường thương mại điện tử, toán trao đổi tiền dạng điện tử gọi toán điện tử, toán điện tử phần tách rời phần quan trọng thương mại điện tử, nói chung toán điện tử sử dụng toán hàng hóa, dịch vụ mua trực tuyến thơng qua việc sử dụng Internet134 “E-Filing system of Thai Courts introduced for civil cases”, https://www.lawplusltd.com/2017/07/e-filingsystem-thai-courts-introduced-civil-cases/, truy cập ngày 16/6/2021; 130 “How to pay using a bank account”, https://www.ca2.uscourts.gov/clerk/pay_gov/paying ban k_acct.html, truy cập ngày 18/6/2021; 131 High Court of Bombay at Goa, Introduces payment of Court fees through e-Payment, tr 1; 132 Pay online, https://www.justice.govt.nz/courts/civil/forms-and-fees/paying-online/, truy cập ngày 18/6/2021; 133 “Những lợi ích khơng thể bỏ qua phương thức tốn điện tử”, https://news.nganluog.vn/nhungloi-ich-khong-the-bo-qua-cua-phuong-thuc-thanh-toan-dien-tu/, truy cập ngày 17/6/2021; 134 Vũ Văn Điệp, “Tổng quan toán điện tử Việt Nam”, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tongquan-ve-thanh-toan-dien-tu-tai-viet-nam-51078.htm, truy cập ngày 18/6/2021 129 48 Đối với hạ tầng toán điện tử Việt Nam theo thống kê vào năm 2017 “kể từ thị trường Việt Nam phát hành thẻ ngân hàng lần (vào năm 1996), đến tháng 6/2016, số lượng thẻ phát hành đạt mức 106 triệu thẻ (tăng gấp 3,4 lần so với cuối năm 2010) với 48 ngân hàng phát hành Trong đó, thẻ ghi nợ chiếm 90,66%, thẻ tín dụng chiếm 3,53%, thẻ trả trước 5,81% Về mạng lưới, sở hạ tầng phục vụ cho toán thẻ ngân hàng cải thiện, số lượng máy POS có tốc độ tăng trưởng nhanh Đến cuối tháng 6/2016, tồn quốc có 17.300 ATM 239.000 POS lắp đặt + Dịch vụ Ví điện tử: Các tổ chức khơng phải ngân hàng cấp phép thực dịch vụ Ví điện tử gồm tổ chức: Banknetvn, VNPay, M-Service, BankPay, Vietnam Online, VietUnion 38 ngân hàng thương mại tham gia phối hợp triển khai dịch vụ Ví điện tử + Hệ thống chuyển mạch thẻ: Ngày 1/4/2015, Công ty cổ phần Chuyển mạch tài quốc gia Banknetvn Cơng ty Dịch vụ thẻ Smartlink sáp nhập thành Trung tâm Chuyển mạch thẻ thống nhất, cho phép chủ thẻ ngân hàng rút tiền toán hầu hết ATM/POS ngân hàng khác + Thẻ toán: Tổng lượng thẻ lưu hành thị trường tính đến q 1/2017 có 116 triệu thẻ Bên cạnh dịch vụ rút tiền mặt, chuyển khoản, kê ngân hàng thương mại tích hợp thêm nhiều tính vào thẻ ngân hàng để sử dụng tốn hóa đơn hàng hóa, dịch vụ như: Thanh tốn tiền điện, nước, cước viễn thơng, bảo hiểm, vé máy bay toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến + Các dịch vụ tốn qua Internet điện thoại: Hiện có 67 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ toán qua Internet (Internet Banking) 37 ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ toán qua di động (Mobile Banking) + Thanh toán thẻ xuyên biên giới: Các hệ thống toán thẻ quốc tế VISA, MarterCard, American Express, Diners Club/Discover (Mỹ), Union Pay (Trung Quốc) cung cấp dịng thẻ phổ biến thẻ tín dụng (Credit Card) thẻ ghi nợ (Debit Card) Những thẻ có tính rút tiền mặt ATM, tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ điểm bán (POS), toán trực tuyến (Báo cáo Ngân hàng Nhà nước 12/2015)”136 Từ thống kê này, thấy sở hạ tầng toán điện tử Việt Nam có thay đổi định bật Bên cạnh đó, Nhà nước cho phép cá nhân, quan, tổ chức toán trực tuyến hóa đơn tiền nước, tiền điện Việc xem điểm tiến Việt Nam Theo đó, cá nhân, quan, tổ chức liên kết tài khoản ngân hàng họ với cổng toán trực tuyến Momo, Zalopay… sử dụng tài khoản ngân hàng điện tử để tốn chi phí nêu trên, sau thơng tin việc chủ thể tốn hóa đơn tiền điện, nước cập nhật cho công ty quản lý điện, nước Ngoài ra, Zalopay Momo có sách hỗ trợ chủ thể 135 135 136 Vũ Văn Điệp, tlđd (134), truy cập ngày 18/6/2021; Vũ Văn Điệp, tlđd (134), truy cập ngày 18/6/2021 49 toán điện tử tiền điện, nước hoàn lại số tiền định, giảm giá… Điều khuyến khích chủ thể sử dụng hình thức tốn trực tuyến nhiều làm cho mơ hình ngày phổ biến Việt Nam Từ yếu tố trên, thấy hạ tầng toán điện tử Việt Nam phát triển, với hiểu biết ưa dùng chủ thể dành cho loại hình tốn điện tử tăng lên tiện ích mà mang lại Ngồi ra, dựa cách thức hoạt động mơ hình toán điện tử mà Nhà nước cho phép hóa đơn tiền điện, nước học hỏi từ cách thức tốn điện tử nêu để áp dụng cho việc toán điện tử tiền tạm ứng án phí Đồng thời việc quy định hình thức để Nhà nước ủng hộ lĩnh vực ngân hàng điện tử phát triển Một lợi ích việc tốn điện tử tiền tạm ứng án phí khắc phục việc di chuyển nhiều lần, nhiều nơi khác người khởi kiện, bên cạnh đó, sau tốn điện tử người khởi kiện chụp hình hóa đơn lưu hóa đơn điện tử lại cập nhật Cổng thơng thơng tin điện tử Tịa án Thêm vào đó, tốn điện tử tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Kho bạc nhà nước CQTHADS, điều khắc phục phức tạp CQTHADS phải đem tiền mà người khởi kiện nộp đến để gửi vào tài khoản ngân hàng Kho bạc nhà nước Bên cạnh đó, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng nổ hạn chế di chuyển tập trung đơng đúc nên khó khăn cho người khởi kiện họ phải nộp tạm ứng án phí Như vậy, ứng dụng thành cơng mơ hình tốn điện tử với tạm ứng án phí giải vấn đề hạn chế 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, Chương phân tích cách quy định cách áp dụng thực tế việc khởi kiện thụ lý VADS theo hình thức trực tuyến quốc gia giới Bên cạnh đó, từ quy định pháp luật Việt Nam việc áp dụng phương thức trực tuyến khởi kiện thụ lý VADS, tác giả đưa số thiếu sót, bất cập tồn Và từ việc học hỏi kinh nghiệm quý báu quốc gia giới, tác giả đề xuất số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam chế trực tuyến 51 KẾT LUẬN Từ việc phân tích sở lý luận sở thực tiễn việc áp dụng phương thức trực tuyến cho hoạt động khởi kiện thụ lý VADS Việt Nam, đồng thời tham khảo quy định việc áp dụng hình thức khởi kiện thụ lý VADS trực tuyến số quốc gia giới, tác giả nêu lên kết nghiên cứu sau: Thứ nhất, đề tài khái quát khái niệm “khởi kiện VADS trực tuyến” “thụ lý VADS trực tuyến” đưa số đặc điểm, ý nghĩa cụm từ Bên cạnh đó, việc tìm hiểu, phân tích sở lý luận thực tiễn việc áp dụng phương thức trực tuyến việc khởi kiện thụ lý VADS giúp tác giả nhìn nhận yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng áp dụng hình thức trực tuyến Việt Nam, tố yếu tố tác động đáng kể đến như: yếu tố người; yếu tố quy định pháp luật; yếu tố sở hạ tầng, công nghệ thông tin; yếu tố công an ninh mạng Từ yếu tố mang tính ảnh hưởng định hướng xây dựng hồn thiện vấn đề khởi kiện thụ lý VADS theo hình thức trực tuyến Việt Nam Thứ hai, đề tài phân tích, đánh giá quy định pháp luật Việt Nam để từ đưa thiếu sót, bất cập việc quy định áp dụng quy định Và việc tìm hiểu, phân tích hoạt động khởi kiện thụ lý VADS theo phương thức trực tuyến quốc gia khác giới học hỏi từ thành công thất bại họ giúp Việt Nam hoàn thiện chế trực tuyến quốc gia Thứ ba, với mong muốn góp phần hồn thiện chế định này, đề tài đưa quan điểm đề xuất kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật chưa phù hợp Từ đó, hy vọng hỗ trợ cho việc tiến hành vận dụng tốt phương thức trực tuyến cho hoạt động khởi kiện thụ lý VADS Việt Nam, song song quyền lợi ích hợp pháp người dẫn đảm bảo hiệu hoạt động Tòa án nâng cao 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2013; Bộ luật tố tụng dân (Luật số 92/2015/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2015; Luật giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11) ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị số 326/2016/UBTVQH14 Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án; Nghị số 04/2016/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật tố tụng dân số 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành số 93/2015/QH13 gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cấp, tống đạt thông báo văn tố tụng phương tiện điện tử B Tài liệu tham khảo B1 Tài liệu tiếng Việt Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2020), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên), Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam; Đàm Thị Hoa (2016), Quyền tự khởi kiện vụ án dân theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hùng, Thuật ngữ pháp lý, Nxb Chính trị quốc gia; Bùi Thị Huyền (2017), Khởi kiện VADS theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Tạp chí Kiểm sát, số 12; 10 Đinh Thị Thu Hương (2017), Thụ lý vụ án dân theo trình tự sơ thẩm tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội; 11 Nguyễn Lân (2004), Từ điển từ ngữ Việt – Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; 12 Võ Thị Phượng (2017), Thực tiễn áp dụng pháp luật việc không thụ lý VADS, Tạp chí Kiểm sát, số 11; 13 Nguyễn Chí Thắng (2010), Khởi kiện thụ lý VADS, Khóa luận, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; 14 Đặng Tất Tùng (2015), Thực tiễn áp dụng tòa án địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội; 15 Phan Xuân Tuy (2005), Bàn kiểm sát việc thụ lý VADS theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Kiểm sát, số 17; 16 Nguyễn Thị Hoài Trâm – Lê Thị Minh Ngọc (2020), “Áp dụng mơ hình xét xử trực tuyến Tòa án vụ án dân tác động COVID19”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tác động COVID-19 đến quan hệ pháp luật dân sự, Khoa Luật Dân Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; 53 17 Viện Ngơn Ngữ Học (2006), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học; B2 Tài liệu tiếng Anh 18 Courts and Tribunals Judiciary of England and Wales (2020), The remote access Family Court, (version 5); 19 Chen - Annie (2016), “Electronic Service of Process: A Practicial and Affordable Option”, Cornell University Law School; 20 Craig Reilly, E-Filing, the application of an electronic court file (ECF) and the potential for the role of the ECF for case management; 21 Elaine Goh, Case Study Proposal Electronic Filing System of the Supreme Court of Singapore Focus – Government; 22 Federal Circuit Court of Australia, Notice to practitioner and litigants; 23 Improving court effiency: The Republic of Korea’s e-court experience, Doing Business 2014; 24 Kamal Halili Hassan, Maizatul Farisah Mokhtar, The E-Court system in Malaysia, 2011 2nd International Conference on Education and Management Technology; 25 MahWengKwai & Associates, Malaysian Court’s Electronic Filing System; 26 Radaphat Chongthammakun, Preliminary Study Report on e-Court Development and Implementation: Lessons Learned from Korean e-Court Experience; 27 Rules of Court Singapore 28 Supreme Court Singapore, Power Point about Integrated Electronic Litigation System; 29 Srisakdi Charmonman, Pornphisud Mongkhonvanit, Harnessing the Power of information technology for efficiency in E-court and E-trial; 30 The Evolving Role of Electronic Case Management Systems; 31 The World Bank, Leveraging technology to improve service delivery in the justice sector in South Korea; B3 Tài liệu từ internet 32 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/nghien-cuu/mo-hinh-xet-xu-truc-tuyenthay-xet-xutaptrung?fbclid=IwAR0Bb5FbEnuuAEjhPjdGAusq5wXclyCTjAxru7ialb2Vb yR_s_sH qgtGBw 33 https://fblaw.vn/phan-biet-viec-dan-su-va-vu-an-dan-su-theo-quy-dinhcua-phap-luat-dan-su/#:~:text=%E2%80%93%20V%E1%BB%A5%20%C3% A1n%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20l%C3%A0%C3%ADch%20h%E1% BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh 34 https://kiemsat.vn/gui-don-kien-qua-internet-cai-cach-tu-phap-bat-nhipkip-thoi-voi-yeu-cau-thoi-dai-45591.html 35 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat-the-gioi/mo-hinh-toa-an-tructuyen-tai-trung-quoc-kinh-nghiem-cho-viet-nam 54 36 https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/vb-huongdan?dDocName=TAND055163 37 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/co-the-ban-can-biet/ap-dung-thi-diem-hethong-gui-nhan-don-khoi-kien-bang-phuong-tien-dien-tu 38 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat-the-gioi/mo-hinh-toa-an-tructuyen-tai-trung-quoc-kinh-nghiem-cho-viet-nam 39 http://ttpc.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=0323bb7b-475d-4a0e-b23b4008775bdd7b 40 https://blog.ipleaders.in/courts-tribunals-online-opportunities-challenges/ 41 http://www.legalserviceindia.com/legal/article-3613-virtual-courtschallenges-and-opportunities.html 42 https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/an-ninh2//2018/812604/hoan-thien-phap-luat-ve-an-ninh-mang-trong-tinh-hinh-hiennay.aspx 43 https://www.tilleke.com/insights/thailand-courts-introduce-newelectronic-procedures/ 44 https://www.malaysianbar.org.my/article/news/barnews/notices/implementation-of-the-e-filing-system 45 Beijng Internet Court Guide - YouTube 46 https://www.supremecourt.gov.sg/services/services-for-the-legalprofession/elitigation 47 https://epd.supremecourt.gov.sg/PART-13-Electronic-Filing-AndService.html#104 documents-which-must-be-filed-served-delivered-or-otherwiseconveyed-using-the-electronic-filing-service 48 https://docplayer.net/9293034-The-electronic-filing-system-in-singaporetackling-the-human-elements.html 49 https://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/ELITWebHelp/eFiling/eFiling_ Process.htm 50 https://www.viac.vn/goc-nhin-trong-tai-vien/khung-phap-ly-cho-viec-sohoa-hoat-dong-tu-phap-a894.html 51 https://elaw.klri.re.kr/eng_ mobile/viewer.do?hseq=32734&type=part&key=4 52 https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/165 53 eLodgment Register (fedcourt.gov.au) 54 How I eFile? - Federal Circuit Court of Australia 55 How to Litigate Before the Internet Courts in China: Inside China’s Internet Courts Series -02 (chinajusticeobserver.com) 56 How the Beijing Internet Court Develops and Runs its IT System: Inside China's Internet Courts Series -04 - China Justice Observer 57 https://epd.statecourts.gov.sg/PART-13-Electronic-Filing-Service.html 58 https://www.malaysianbar.org.my/article/news/barnews/notices/implementation-of-the-e-filing-system 59 https://timviec365.vn/blog/file-pdf-la-gi-new5025.html 55 60 https://www.lawplusltd.com/2017/07/e-filing-system-thai-courtsintroduced-civil-cases/ 61 http://www.kehakiman.gov.my/sites/default/files/ManualLatihanBhgn1.pd f 62 https://www.statecourts.gov.sg/cws/Services/Pages/Payment-ofBailCourt-FeesCourt-Fines.aspx 63 https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/court-fees-in-civilproceedings 64 https://epd.statecourts.gov.sg/PART-13-Electronic-Filing-Service.html 65 https://www.lawplusltd.com/2017/07/e-filing-system-thai-courtsintroduced-civil-cases/ 66 https://www.ca2.uscourts.gov/clerk/pay_gov/paying bank_acct.html 67 https://www.justice.govt.nz/courts/civil/forms-and-fees/paying-online/ 68 https://news.nganluong.vn/nhung-loi-ich-khong-the-bo-qua-cua-phuongthuc-thanh-toan-dien-tu/ 69 https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tong-quan-ve-thanh-toan-dien-tu-taiviet-nam-51078.htm 70 https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/lexis-hub/b/legal-technologyand-social-media/posts/service-of-process-through-facebook 71 https://www.mondaq.com/australia/court-procedure/215534/substitutedservice-of-legal-documents-via-facebook-like-or-unlike-by-australian-courts 72 https://www.courthousenews.com/texas-supreme-court-oks-service-ofprocess-through-social-media-and-email/ 73 https://www.nixonpeabody.com/en/ideas/articles/2014/10/22/do-courtslike-the-service-of-legal-process-via-social-media 56 ... Như việc khởi kiện thụ lý VADS trực tuyến cịn hỗ trợ cho cơng việc cán Tòa án 1.2 Cơ sở việc khởi kiện thụ lý vụ án dân theo phương thức trực tuyến 1.2.1 Cơ sở lý luận Trong công cải cách tư pháp,... VỀ VIỆC KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN – BẤT CẬP, KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT Sau phân tích Chương 1, việc áp dụng phương thức trực tuyến hoạt động khởi kiện thụ. .. hóa hệ thống tư pháp 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc khởi kiện thụ lý vụ án dân theo phương thức trực tuyến 1.3.1 Yếu tố người Việc áp dụng phương thức trực tuyến khởi kiện thụ lý VADS tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng phương thức trực tuyến trong việc khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự ,