0

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở phân hiệu trường đại học nội vụ hà nội tại tp hồ chí minh

65 0 0
  • Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở phân hiệu trường đại học nội vụ hà nội tại tp  hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 13:41

LỜI CẢM ƠN Thực phương châm giáo dục Đảng, học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội Với suy nghĩ trước thực trạng chất lượng đội ngũ cán Đồn sở cịn nhiều bất cập đòi hỏi chất lượng đội ngũ ngày cao chuẩn hố Cho nên tơi chọn đề tài “Nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu Trong trình nghiên cứu thực tế xâm nhập sở thực viết đề tài, cá nhân nhận ủng hộ tạo điều kiện đồng chí Ban thường vụ Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh giúp đỡ, cung cấp tài liệu, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành đề tài Đặc biệt tơi nhận quan tâm hướng dẫn, bảo tận tình Tiến sĩ Trần Văn Trung - Phó trưởng Khoa Quản lý nhân lực xã hội - Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh, thời gian nghiên cứu hồn thành đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Thầy giáo TS.Trần Văn Trung, đồng chí Ban thường vụ Đồn Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh giúp tơi hồn thành đề tài mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo đồng chí để tơi hồn thiện Xin thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020 Người thực Phạm Minh Phi MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A PH N M L U h n i Tổng quan ình hình nghiên ứu M h nghiên ứu Nhi m i nghiên ứu ng h h h nghiên ứu Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Phạm i nghiên ứu 7 Ph ơng ph p nghiên ứu óng góp Kế i ấu B N I DUNG 10 CH ƠNG CƠ L I NG C N B Tổng quan LU N V N CƠ C n N NG L C T CH C H T NG C A 10 n sở 10 Khái niệm Cán Đoàn sở 10 Vai trò Cán Đoàn sở 12 Nhiệm vụ đặc trưng Cán Đoàn sở 15 Nhiệm vụ cán Đoàn sở 15 1.1.3.2 Đặc trưng hoạt động cán Đoàn sở 15 Tổng quan Năng lự ổ h ộng 18 1.2.1 Khái niệm lực tổ chức 18 Bản chất lực tổ chức 20 .3 Cấu trúc lực tổ chức 21 1.3 Năng lự ổ h ộng C n n sở 22 Khái niệm lực tổ chức hoạt động Cán Đoàn sở 22 1.3 Vai trò lực tổ chức hoạt động Cán Đoàn sở 23 3.3 Cấu trúc lực tổ chức hoạt động người cán Đoàn sở 25 1.4 Tiêu h nh gi hi u lự ổ h ộng C n n sở 26 1.4.1 Khái niệm Hiệu 26 Hiệu lực tổ chức hoạt động Cán Đoàn sở 27 4.3 Tiêu chí đánh giá hiệu lực tổ chức hoạt động Cán Đoàn sở 27 CH ƠNG TH C T NG C N B T I TP H NG V N NG L C T N CƠ PH N HI U T ỜNG T NG C A I I H C N I VỤ H N I CH MINH 29 n Thanh niên sở Ph n hi u T 2.1 CH C H ng ại h Nội H Nội ại TP H Ch Minh 29 Đặc điểm tình hình 29 Về cấu tổ chức Đoàn Phân hiệu 29 Chức nhiệm vụ 30 Về thành tựu đ nh hướng 31 Về công tác xây dựng Đoàn phong trào niên Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh 32 2 Thự hi u T ạng lự ng ại h Nội ổ h ộng ội ngũ n n sở ại Ph n H Nội ại TP H Ch Minh 33 Nhận xé 38 Ưu điểm 38 Hạn chế 40 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 41 CH ƠNG GIẢI PH P V CH C H T T ỜNG NG CH KIẾN NGH NH M N NG CA I NG C N B I H C N I VỤ H N I T I TP H Nh ng ăn ứ x Mộ s N CƠ PH N HI U CHÍ MINH 44 ựng giải ph p 44 Mộ s giải ph p nh m n ng a lự n sở Ph n hi u T N NG L C T ng ại h Nội ổ h ộng h ội ngũ n H Nội ại TP H Ch Minh 47 iến nghị 52 C PH N KẾT LU N 54 PHIẾU KHẢ T 57 T I LI U THAM KHẢ 61 DANH MỤC BẢNG BIỂU N I DUNG STT Bảng Cơ cấu nhân BCH Đoàn Phân hiệu TRANG 29; 30 Kết đánh giá lực tổ chức hoạt động đội Bảng ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội 34; 35 vụ Hà Nội TP HCM Bảng Kết giải pháp 48 Sơ đồ Cấu trúc lực tổ chức người lãnh đạo, quản lý 22 Sơ đồ Cấu trúc lực tổ chức hoạt động người cán Đoàn sở 26 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ iế ắ Nội ung BCH Ban Chấp hành BTV Ban Thường vụ CĐ Cao đẳng ĐH Đại học ĐVTN P HCQTTC P.QLĐT&CTSV TNCS TP THPT TT Đồn viên niên Phịng Hành Quản tr Tổ chức Phịng Quản lý đào tạo Công tác sinh viên Thanh niên Cộng sản Thành phố Trung học phổ thông Trung tâm A PH N M L h n U i Sinh thời, Chủ t ch Hồ Chí Minh dạy: “Cán gốc công việc”[18, tr.269] “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [ 8, tr 73]; “huấn luyện cán công việc gốc Đảng” [ 8, tr 69] Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta rõ: “Muốn đổi đội ngũ cán trước hết phải đổi công tác cán đội ngũ người làm công tác tổ chức cán bộ” Từ thực đường lối đổi đến nay, Đảng ta khơng ngừng bổ sung, hồn chỉnh hệ thống quan điểm, đường lối công tác cán kiên trì lãnh đạo thực Nhiều chủ trương, giải pháp lớn cơng tác cán thể chế hóa, cụ thể hóa bước vào sống Đội ngũ cán Đoàn phận hợp thành đội ngũ cán Đảng hoạt động loại hình tổ chức đồn phong trào niên; người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tới đoàn viên, niên; nhân tố đ nh tới chất lượng, hiệu hoạt động tổ chức đoàn phong trào niên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác đ nh: “Cán Đồn nhân tố then chốt, cơng tác cán Đồn phận quan trọng cơng tác cán Đảng, xây dựng phát triển đội ngũ cán Đoàn xây dựng đội ngũ cán Đảng trước bước, đồng thời tạo nguồn bổ sung cán cho hệ thống tr ” Với ý nghĩa đó, đội ngũ cán Đồn “gốc” cơng tác đồn phong trào niên Đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh có v trí vai trị đặc biệt quan trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, niên, xây dựng Đoàn niên vững mạnh, tổ chức hoạt động xung kích, thực nhiệm vụ tr trường học, tích cực tham gia xây dựng Đảng Chất lượng xây dựng hoạt động Đoàn niên phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Trong năm qua với việc lãnh đạo, tổ chức thực tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục, Đảng Nhà trường coi trọng lãnh đạo nâng cao lực đội ngũ cán Đoàn làm sở để nâng cao lực cơng tác niên Vì chất lượng đội ngũ cán Đồn Cơ sở ln đảm bảo, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoạt động Đoàn niên Bên cạnh kết quan trọng đạt được, năm qua đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh cịn bộc lộ số hạn chế, khuyết điểm, là: lực tổ chức hoạt động, phương pháp tác phong cơng tác số cán cịn nhiều mặt hạn chế, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục, rèn luyện đoàn viên niên; kỹ thiết kế điều hành hoạt động phong trào, khả tham mưu cho cấp lãnh đạo… Thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ lực tổ chức hoạt động nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh đặt nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu cần giải Vì nghiên cứu đề tài: “Nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh” vấn đề có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Đoàn niên sở Thành phố Hồ Chí Minh Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề xây dựng, nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn , nhiều nhà khoa học, nhiều cán lãnh đạo quan tâm nghiên cứu thể viết, cơng trình nghiên cứu Trong tiêu biểu như: * Các cơng trình nghiên cứu niên, xây dựng phát huy vai trị tổ chức đồn đáp ứng u cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Văn Tiến Dũng, Thế hệ trẻ Việt Nam với nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội, 980; Lê Duẩn, Thanh niên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội, 98 ; Đỗ Mười, Tuổi trẻ Việt Nam phải xây dựng cho hồi bão trí tuệ, đạo đức ý chí cách mạng, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội, 993; Trần Xuân Trường, Học tập trị đồn viên niên qn đội, Thanh niên quân đội, số 16-8/2000; Hà Th Dung, Đổi cơng tác vận động niên Đồn giai đoạn nay, Viện Nghiên cứu Thanh niên, Hà Nội, 006; Bùi Văn Cường, Kỷ yếu hội thảo khoa học xây dựng quy chế cán Đoàn (đề tài KTN 006-09), Hà Nội, 006 Các đề tài nghiên cứu phân tích khẳng đ nh vai trị to lớn niên nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, phát triển kinh tế đất nước thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước độ lên chủ nghĩa xã hội Khẳng đ nh, Đảng ta coi trọng niên thời kỳ cách mạng Nhận thức Đảng vấn đề lý luận thực tiễn niên công tác niên có bước đổi tồn sách hệ trẻ Đảng Các đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận đổi cơng tác vận động niên Đồn giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thơng qua đó, đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trị tổ chức đồn cấp công tác vận động niên, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán Đồn cơng tác cán Đồn , xác đ nh vấn đề cộm, bất cập đội ngũ cán Đồn cơng tác cán Đồn Đồng thời, đề tài, viết đề xuất giải pháp tiếp tục bồi dưỡng, phát triển giá tr đạo đức cho đoàn viên niên nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, gắn xây dựng Đoàn với công tác xây dựng Đảng; đề xuất sáng kiến xây dựng quản lý đội ngũ cán Đoàn , xác đ nh khoa học việc ban hành Quy chế Cán Đoàn * Các cơng trình nghiên cứu cơng tác niên, nâng cao chất lượng công tác niên; hệ thống tổ chức đoàn cán Đoàn Thời gian gần có nhiều đề tài nghiên cứu số cơng trình khoa học cơng bố báo, tạp chí nghiên cứu vấn đề này, tiêu biểu có cơng trình sau đây: Lê Văn Cầu, Thực trạng giải pháp công tác xây dựng đội ngũ cán Đồn , Tạp chí Thanh niên Qn đội, số / 999; Trong cơng trình trên, tác giả luận giải làm rõ vấn đề công tác niên nâng cao chất lượng công tác niên, vấn đề lý luận thực tiễn đội ngũ cán Đoàn ; đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác niên đ a phương sở giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán Đoàn , nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp, đáp ứng u cầu nhiệm vụ cơng tác đồn phong trào niên tình hình mới; luận giải làm rõ vai trò lãnh đạo Đảng uỷ cấp công tác niên, đề xuất giải pháp tăng cường lãnh đạo Đảng uỷ cấp công tác niên; làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức đoàn sở trung đoàn binh đoàn chủ lực Quân đội, xác đ nh phương hướng giải pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn sở giải pháp nâng cao vai trị trách nhiệm đội ngũ cán Đoàn , cán Đồn sở * Các cơng trình nghiên cứu cơng tác đồn đội ngũ cán Đồn - Trần Thơng ( ), Đổi nội dung, hình thức tập hợp niên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí Thanh niên, - Văn Tùng ( 00 ) chủ biên Một số vấn đề công tác niên thời kỳ CNH, HĐH đất nước, , Nxb Thanh niên, Hà Nội - Trương Tấn Sang ( 008), Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Tạp chí Cộng sản, số 790 - Hà Th Dung, Đổi cơng tác vận động niên Đồn giai đoạn nay, ( 006), Viện Nghiên cứu Thanh niên, Hà Nội Những cơng trình, đề tài góc độ tiếp cận khác đề cập khía cạnh có liên quan đóng góp đ nh phương diện lý luận, thực tiễn vai trị niên cơng tác niên; đánh giá tổng quan đội ngũ cán Đồn cơng tác cán đồn Cơ sở năm gần đây; khẳng đ nh vai trò phát huy vai trò đội ngũ cán Đoàn Cơ sở thuộc hệ thống Trường học Tuy nhiên, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu, giải cách tồn diện, có hệ thống nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Do vậy, vấn đề nghiên cứu “Nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh” khơng trùng lặp với cơng trình khoa học nghiệm thu, cơng bố M h nghiên ứu Tìm hiểu sở lý luận nâng cao lực cho đội ngũ cán Đồn Cơ sở Tìm hiểu thực trạng lực tổ chức hoạt động đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Trên sở tìm hiểu đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh giai đoạn nay, đáp ứng yêu cầu phát triển vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhi m nghiên ứu - Phân tích sở lý luận lực đội ngũ cán Đoàn Cơ sở cần thiết nâng cao lực cho đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh 47 xã hội hội nhập quốc tế toàn diện Năng lực cán Đồn nói riêng người cán Đồn nói chung phải thay đổi lớn kể nhận thức, trình độ, cơng nghệ phương pháp, phong cách làm việc.: Nắm bắt biết sử dụng công nghệ; kỹ hoạt động xã hội, cộng đồng; công khai minh bạch thông tin , hoạt động; kỹ đ nh hướng tư tưởng đoàn viên; tăng cường lực ngoại ngữ, tin học; tăng cường hợp tác giao lưu Quốc tế Nói tóm lại: Trên yếu tố có ảnh hưởng đến q trình hình thành phát triển lực tổ chức Đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu, chúng tạo điều kiện tạo sở thuận lợi giúp người cán Đoàn phát huy nhân tố ảnh hưởng nhằm không ngừng phát triển hồn thiện nhân cách Nếu thiếu nhân tố chủ quan, lực tổ chức khơng thể hình thành phát triển Nhưng thiếu nhân tố khách quan lực tổ chức hình thành gặp nhiều khó khăn khơng mang lại lực tổ chức hoàn hảo Do vậy, nhân tố phải có quan hệ chặt chẽ với Muốn đề giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh, trước hết phải nghiên cứu, nắm bắt, hiểu biết nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển Đó sở lý luận thực tiễn khơng thể thiếu q trình nghiên cứu Sau xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Mộ s giải ph p nh m n ng a lự ngũ n n sở Ph n hi u T ng ại h Nội ổ h ộng h ội H Nội ại TP H Ch Minh Để tìm giải pháp, hình thức nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh điều kiện nay, tiến hành điều tra phiếu khảo sát nhu cầu tổ chức hoạt động cho đoàn sở Phân hiệu nội dung kết thu nhu cầu sau: 48 Bảng 3: Kết giải pháp TT N I DUNG, HÌNH TH C H T NG KẾT QUẢ Mở lớp tập huấn nghiệp vụ niên 98,2% Thành lập câu lạc sinh viên 98,2% Có sách với cán Đoàn sở, giải quyền lợi tr 83,7% Thơng qua phong trào để rèn luyện Tăng cường quan tâm giúp đỡ Đảng ủy 95,8% Đánh giá, rèn luyện thông qua phong trào Đoàn 92,4% Tổ chức thi cán Đoàn giỏi mặt 91.8% Dân chủ tuyển chọn hoạt động Đoàn 83.2% 80% Ở kết đánh giá hình thức mức cần thiết: Các hình thức thực số chi đoàn Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Qua nghiên cứu thực tiễn qua kết nghiên cứu cho thấy Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh để nâng cao lực hoạt động cho đội ngũ cán Đồn sở, theo chúng tơi cần sử dụng tiến hành tốt số giải pháp sau đây: Tăng cường mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán Đoàn sở yêu cầu cần thiết phù hợp với điều kiện Phân hiệu Nhằm trang b cho cán Đoàn kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo đ nh cơng tác Theo chúng tơi, hình thức tốt mở lớp tập huấn theo quý, cần phân cấp, phân công cụ thể Thời gian phải phù hợp với cán Đoàn Phân 49 hiệu cụ thể ta phải tính đến l ch học cán Đoàn (tốt mở lớp cán Đoàn vào thời gian từ thứ đến chủ nhật thích hợp) Do khó khăn kinh phí, nhận thức có hạn chế cán Đoàn sở, ta cần ý đến thời gian học tập lớp học Theo tối đa ngày không nên kéo dài q khơng có chất lượng Cần nên chia chủ đề tập huấn cho phù hợp: Thời tr ; Kỹ hoạt động; Phương pháp học tập; Lối sống sinh viên Nội dung tập huấn cần phải nêu cụ thể, phong phú, không nặng nề lý luận, chủ yếu nên trang b cho họ kĩ năng, kĩ xảo hoạt động cụ thể, đơn giản hóa Trong tập huấn nên có hình thức hội thi, tuyên truyền (d ch vụ phục vụ tài liệu, tư liệu có nội dung phục vụ cho cơng tác đồn) Có chế độ đãi ngộ cán Đoàn sở giải tốt bảo vệ quyền lợi tr , kinh tế cho cán Đoàn sở Trong hệ thống Đoàn, cán Đoàn sở thường mệnh danh cán “cơm nhà ngà voi”, công việc nhiều chưa bù đắp vật chất, khả tài ngân sách nhà nước cịn hạn, eo hẹp Trong thời gian tới ta chưa thể trông chờ vào nguồn trợ cấp Bởi phải chủ động tìm cách nhằm giảm bớt khó khăn cho cán Đồn sở, bạc bạc với Đảng ủy, bố trí đồng chí kiêm nhiệm chức danh tổ chức Đồn Có thể kiến ngh , giảm bớt nghĩa vụ cho cán Đồn sở Hoặc dựa vào nguồn kinh phí (quỹ đồn, …) mà trợ cấp cho cán Đoàn sở hoàn thành nhiệm vụ Gần đoàn sở Phân hiệu chủ động gây số quỹ đáng kể thông qua hình thức đấu thầu cơng trình chỉnh lý văn thư lưu trữ quan Nhà nước; Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục với cơng ty doanh nghiệp, tập đồn lớn; … Do mạnh dạn “bồi dưỡng” cho đội ngũ cán Đồn tham gia, thơng qua trí cao Ban thường vụ Đồn Phân hiệu Do có điều kiện bồi dưỡng trực tiếp cho cán Đồn sở Thành lập câu lạc sinh viên: Cần xây dựng chế thuận lợi cho khoa, ngành, lớp thành lập câu lạc hoạt động mình, nhằm góp phân thúc đẩy kết học tập, rèn luyện sinh viên; giúp sinh viên có mơi trường rèn luyện thể mình, môi trường thực hành xã hội: 50 Câu lạc “Văn hóa nghệ thuật”; Câu lạc “Phát triển kỹ xã hội”; Câu lạc “Ngh sĩ trẻ”; Câu lạc “Luật sư trẻ” Khuyến khích hoạt động câu lạc đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động câu lạc bộ; xã hội hóa câu lạc bộ; liên kết hoạt động câu lạc với tổ chức xã hội bên Tăng cường lãnh đạo quan tâm giúp đỡ Đảng ủy, xây dựng chặt chẽ mối quan hệ Đảng ủy Đoàn sở tạo điều kiện cho lực cán Đoàn phát triển Tăng cường giúp đỡ, quan tâm tạo điều kiện Đảng ủy với đoàn sở có nghĩa Đảng ủy phải trì có ngh đường lối lãnh đạo đồn sở, có quy chế cụ thể cho đoàn sở tham gia xây dựng Đảng ủy, quan tâm đến quyền lợi tr Đoàn viên cụ thể việc bảo vệ tạo điều kiện cho Đoàn viên việc phấn đấu, rèn luyện vào Đảng Có chương trình, qui hoạch đào tạo cán Đồn sở cụ thể, ln quan tâm đến hoạt động đoàn sở, qui tụ đơng đảo đồn viên vào cơng tác Đồn Qua kết khảo sát cho thấy năm học - Đoàn Phân hiệu tổ chức hoạt động Trong đại diện Đảng ủy đến tham dự hoạt động (chiếm 63,3%) Trong điều mong muốn đặt đội ngũ cán Đoàn 90% Số cán Đoàn cho rằng: việc giúp đỡ Đảng ủy đoàn sở với phát triển lực đội ngũ cán Đoàn cần thiết Đây yêu cầu đáng sát thực chế lãnh đạo Đảng Làm tốt công tác tuyển chọn bồi dưỡng cán Đoàn sở Phân hiệu Trước hết năm trước mắt, theo chúng tơi, cấp Đồn cần thực tốt việc bầu bí thư Đồn sở trực tiếp Đại hội Để giúp đoàn viên niên thực chọn “thủ lĩnh” Để chọn bí thư cách khách quan, dân chủ làm tiền đề cho phát triển lực tổ chức Bí thư Hình thức bầu bầu lúc với Ban chấp hành ghi rõ thêm người chức vụ Bí thư, bầu riêng Bí thư phiếu riêng Đi đôi với việc “chọn thủ lĩnh” cách bầu trực tiếp Đoàn cần bồi dưỡng Bí thư đội ngũ cán Đồn vừa bầu sau kỳ đại hội cấp sở 51 Tổ chức thi cán Đồn giỏi mặt hình thức nhiều cán Đoàn sở yêu thích đáp ứng u cầu nguyện vọng thực cán Đoàn sở Phân hiệu Thông qua thi giúp cán Đồn thường xun có ý thức rèn luyện kĩ kĩ xảo lực tổ chức, làm tăng thêm nhận thức mặt cho cán Đoàn giúp cho cán Đoàn tự đánh giá lực thực Đồng thời, qua thi giúp cho cán Đoàn cấp đánh giá đắn trình độ, khả nhu cầu nguyện vọng cán Đoàn qua nhiệm kỳ Qua số nơi tổ chức thi, chúng tơi thấy hình thức nội dung thi nghèo nàn, sơ sài, nội dung giáo dục chưa cao Hiện quy chế thi nơi khác, theo không nên đưa khuôn mẫu chung, quy chế chung để áp dụng cho tổ chức đối tượng dự thi Nhung theo chúng tơi Trung ương đồn nên thống số nguyên tắc chung để đơn v vào mà vận dụng linh hoạt Chẳng hạn điều kiện dự thi: Người cán Đoàn giỏi phải tổ chức đoàn vững mạnh Nội dung phải hai mặt lý thuyết thực hành, không nên kiểm tra nặng lý thuyết Giải thưởng cho người đạt danh hiệu “Cán Đoàn giỏi” việc tuyên truyền kết thi vấn đề quan trọng cần phải ý Hiện chưa có hình thức động viên, khen thưởng thật phong phú cán Đoàn đạt danh hiệu cấp Do hạn chế đến việc tham gia đơng đảo cán Đồn cấp Cần tạo phong trào liên tục phù hợp cho cơng tác đồn Phân hiệu để cán Đồn có điều kiện để thể rèn luyện lực tổ chức Năng lực nảy sinh phát triển thông qua hoạt động lực tổ chức cán Đồn sở hình thành phát triển thông qua việc tổ chức hoạt động cụ thể Hiện nội dung hình thức hoạt động đồn Phân hiệu cịn nghèo nàn, khơ cứng khơng đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đồn viên Do vậy, cần địi hỏi cấp đồn cần phải có hướng dẫn, tuyên truyền tạo điều kiện cho cán Đồn ln tiếp xúc với hoạt động Huy động lực lượng xã hội tham gia phong trào Đoàn Phân hiệu: Hiện máu tình nguyện, cơng tác xã hội; tiếp sức mùa thi; nhường cơm xẻ áo… 52 Tăng cường sách thi đua khen thưởng: Đánh giá lực cán có sách khen thưởng dộng viên k p thời Đưa nội dung khen thưởng Đoàn niên vào quy chế thi đua chung Trường, Phân hiệu cá nhân Tăng cường khuyên khích tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia vào chế độ khen thưởng cho phong trào niên Nói tóm lại: biện pháp nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh mà chúng tơi đề xuất lên sở nghiên cứu, xem xét thực trạng tình hình lực tổ chức đội ngũ cán Đoàn yêu cầu lực tổ chức, nhiệm vụ cụ thể yếu tố có ảnh hưởng, tác động đến trình hình thành phát triển lực tổ chức đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Mỗi biện pháp thể phần yêu cầu lực tổ chức cán Đồn sở nói chung áp dụng rộng rãi cơng tác Đồn số lĩnh vực khác Mộ s iến nghị a) Đối với Đảng Ban giám đốc Phân hiệu - Đảng ủy Bộ Phận Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh cần có nghiên cứu, giao Đồn Phân hiệu phối hợp Phịng Cơng tác sinh viên triển khai khung trang b kỹ thực hành xã hội cho sinh viên (có thể dạng chuyên đề kỹ bắt buộc tuần lễ sinh hoạt sinh viên đầu khoá, năm cần bổ sung kỹ năng) để hỗ trợ nâng cao kỹ cho sinh viên - Đảng ủy Bộ Phận Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh cần quan tâm, phối hợp Đồn Trường cơng tác quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt sở, giới thiệu đội ngũ tham gia lớp tập huấn - Xây dựng hoàn thiện chế lãnh đạo, đạo hoạt động Đoàn Phân hiệu cách cụ thể, rõ ràng hiệu quả: Phân công cấp ủy Đảng phụ trách, tham gia sinh hoạt, ngh công tác niên, kế hoạch chiến lược phát triển niên… - Có sách đào tạo, sử dụng đội ngũ cán Đoàn sở: Kinh phí hoạt động, thi đua khen thưởng 53 - Đ nh kỳ năm, Đảng uỷ - Ban Giám đốc Phân hiệu cần có chủ trương giao lưu, tập huấn cơng tác cán liên trường, cử cán Đoàn giao lưu với Đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Đoàn Trường ĐH, CĐ khác đ a bàn Thành phố Hồ Chí Minh b) Đối với Đồn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần ban hành chế đầu vào cho cán Đoàn THPT, Đảng viên trẻ kết nạp THPT, nguồn lực tốt chất lượng - Cần ban hành sách bảo vệ quyền lợi tr cho đội ngũ cán Đồn cấp Đồn Trường - Tăng cường cơng tác đạo, tổ chức phong trào hoạt động cấp trường giúp cho Đồn sở đơn v tiếp xúc, trao đổi, học hỏi kinh nghiệp thống hoạt động - Áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào phương pháp tổ chức điều hành hoạt động Đoàn trường Phân hiệu - Xây dựng hoàn thiện chế lãnh đạo, điều hành cho hoạt động Đoàn sở Phân hiệu 54 C PH N KẾT LU N Qua thực tiễn nghiên cứu vấn đề “Nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh” bước đầu xin rút số kết luận sau: Năng lực tổ chức hoạt động đội ngũ cán Đoàn sở tượng tồn khách quan đời sống xã hội Là yêu cầu địi hỏi khách quan tổ chức Đồn người cán Đồn Nó thuộc tính riêng rẽ nhân cách cán Đồn đáp ứng yêu cầu hoạt động tổ chức Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Đối với người cán Đoàn sở, lực tổ chức hoạt động có vai trị quan trọng, đ nh thành bại công tác quản lý lãnh đạo đồn sở Nó điều kiện khơng thể thiếu để người cán Đồn xây dựng uy tín, lịng tin tổ chức đoàn, động lực thúc đẩy người cán Đồn khơng ngừng phát triển hồn thiện nhân cách Năng lực tổ chức người cán Đồn sở khơng phải sản phẩm tự nhiên, tư túy mà kết trình phấn đấu rèn luyện lâu dài, bền bỉ thông qua hoạt động thực tiễn nỗ lực phấn đấu người cán Đoàn Năng lực tổ chức cán Đoàn sở hình thành phát triển chủ yếu tác động trực tiếp giáo dục hoạt động cá nhân cán Đoàn sở Trong giai đoạn l ch sử, môi trường hoạt động khác nhau, địi hỏi người lãnh đạo cần có yêu cầu trình độ lực tổ chức hoạt động khác Đối với cán Đoàn sở Phân hiệu nay, trước đổi chế quản lý giáo dục, đòi hỏi người cán Đồn cần có u cầu lực tổ chức hoạt động để đáp ứng u cầu, tính chất, nhiệm vụ tổ chức Đồn tất yếu khách quan hoàn toàn phù hợp Việc nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu khơng nói đến cá nhân người cán Đoàn sở mà phải đề cập đến quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện toàn Phân hiệu, tất cấp Đoàn, Đảng nhà Trường 55 Từ kết luận đây, qua u cầu thực tiễn chúng tơi xin có số ý kiến đề xuất sau: Một là: vấn đề lực cán Đồn nói chung đặc biệt vấn đề lực tổ chức hoạt động đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh cần phải cấp đoàn, quan nghiên cứu lý luận đoàn quan tâm nghiên cứu cách đầy đủ hệ thống Trước hết theo chúng tôi, cần coi vấn đề cụ thể, phận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Đồn Do vậy, tình hình nay, việc nhanh chóng vào nghiên cứu tổng kết thực tiễn xây dựng lý luận lực tổ chức cán Đoàn sở lĩnh vực có ý nghĩa thực tiễn xây dựng lý luận lực tổ chức cán Đoàn lĩnh vực có ý nghĩa thực tiễn to lớn Để sớm thực vấn đề hệ thống trường đoàn cấp, viện niên, cấp quan nghiên cứu lý luận Đồn phối hợp với cấp Đoàn quan khoa học khác tổ chức hội ngh khoa học tiến hành nghiên cứu vấn đề để sớm có kết luận vận dụng vào thực tiễn nhằm giải yêu cầu công tác đào tạo cán trước mắt thực thắng lợi vận động xây dựng tổ chức Đoàn sở mạnh Hai là: việc nâng cao lực tổ chức hoạt động đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu yêu cầu trước hết việc đào tạo, phải bồi dưỡng liên tục kiên xóa bỏ tình trạng buông lỏng chấp vá, gượng ép số tổ chức khác Ba là: vận động xây dựng tổ chức đồn vững mạnh có tác dụng lớn đến việc nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Cuộc vận động giai đoạn đầu, thực tiễn đặt nhiều vấn đề mẻ, cần phải nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, sơ kết, tổng kết hướng dẫn k p thời cấp lãnh đạo Đoàn giai đoạn Cuộc vận động mang lại kết trở thành mối quan tâm thường xuyên toàn đoàn, cán bộ, đoàn viên niên cấp ủy Đảng sở Theo chúng tơi, vận động xây dựng tổ chức Đồn sở vững mạnh cần gắn chặt với vận động làm Đảng, vận động phải cấp ủy Đảng tham gia đạo cách cụ thể 56 Bốn là: cần đầu tư nghiên cứu hình thái qui mơ tổ chức Đồn sở Phân hiệu cho phù hợp yêu cầu đổi chế quản lý giáo dục nay, phù hợp với đổi phương thức đào tạo hệ thống giáo dục Đoàn, đối tượng đoàn viên Trên kết luận đề xuất qua kết bước đầu nghiên cứu vấn đề: “Nâng cao lực tổ chức hoạt động đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh” Chúng hy vọng kết bước đầu nhiều góp phần vào cơng tác đào tạo, tuyển chọn bồi dưỡng cán Đoàn sở Phân hiệu điều kiện nay, góp phần thêm vào công tác nghiên cứu lý luận lực tổ chức cán Đoàn sở nói chung Bên cạnh kết bước đầu này, chúng tơi cho nghiên cứu cịn có nhiều hạn chế, thiếu sót đ nh Về mặt chủ quan trình độ hiểu biết, phương pháp kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chúng tơi cịn nhiều non yếu Về khách quan vấn đề nghiên cứu dù vấn đề mới, chưa nghiên cứu cách đầy đủ hệ thống, việc thừa kế kết người trước khơng có Mặt khác đối tượng phạm vi nghiên cứu dừng lại phạm vi hẹp, đ a bàn Cơ sở Trường Đại học Vì vậy, có sở nghiên cứu điển hình, song chưa phải mẫu mực đại diện cho phong trào chung Do giá tr phổ biến có nhiều hạn chế Chúng tơi mong hạn chế nghiên cứu cách đầy đủ sâu sắc hơn./ 57 PHIẾU KHẢ T Bạn thân mến! Để góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Đoàn, cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng địi hỏi cấp bách cơng tác Đồn Phân hiệu hưởng ứng “Cuộc vận động xây dựng tổ chức đồn sở vững mạnh” Chúng tơi xin giới thiệu đồng chí, bạn “Phiếu khảo sát” chân thành mong bạn tham gia trả lời câu hỏi phiếu cách đầy đủ, khách quan với yêu cầu câu Xin chân thành cảm ơn bạn! A ộng n tổ u n sở ì h ng chí, nh ng hoạ ộng sau h ạt ng xuyên (hãy khoanh vào s thứ tự cần thiết) Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT Sinh hoạt thường kỳ Tổ chức hoạt động gây quỹ đoàn Tổ chức hoạt động xã hội Tổ chức tham quan du l ch, vui chơi, cắm trại Tổ chức hoạt động kết nghĩa Tổ chức học tập ngh quyết, sách Đảng, Đoàn Hoạt động thiếu niên nhi đồng 10 Những hoạt động khác b) Trong hoạt động trên, hoạt động bạn yêu thích (hãy ghi số cần thiết xuống dòng sau) B Khi tổ chức hoạ ộng ng chí thấy yếu t sau , ếu t là: Quan tr ng Không quan tr ng - Kế hoạch hoạt động Đoàn Trường lập - Kế hoạch hoạt động BCH Đoàn Phân hiệu lập 58 - Kế hoạch phải bàn bạc trước - Cán Đồn phải có kiến thức hoạt động - Tinh thần đoàn kết, thống BCH Đoàn - Hoạt động đem lại lợi ích cho đoàn viên - Cán Đoàn phải trực tiếp lãnh đạo - Phân công trách nhiệm cho ủy viên - Có phối hợp với chi đoàn - Được quan tâm, theo dõi Đảng Ủy - Phải có tổng kết khen thưởng, kỷ luật C Nguyên nhân xuất phát từ u ban ổ chức tri n khai tổ chức hoạt ộng (khoanh vào s cần thiết) Do kế hoạch Đồn cấp Do ý thích thân Do kế hoạch BCH Đoàn sở lập năm Do nguyện vọng đoàn viên sinh viên Để thu kinh phí Do đạo Đảng Uỷ D Trong giai ã h ạn hoạ ng thực hi n t giai ộng tổ sau bạn cho biết ạn (khoanh vào s cần thiết) Nắm tình hình Chọn người tổ chức phận Đánh giá phẩm chất, lực người giúp việc Thơng báo đồn viên TN, thống BCH Xác đ nh phương tiện vật chất Lên kế hoạch Phân công Phối hợp hoạt động Kiểm tra, theo dõi 10 Tổng kết, phân tích hiệu công việc 59 E Khả h ộng h ng ng ng chí tự nh gi mứ ộng mình: T t Khá Trung bình Yếu - Nắm bắt dư luận xã hội, tình hình thời - Khả tư duy, chiến lược - Khả lập kế hoạch, giải vấn đề - Khả tạo động lực cho đội ngũ - Nắm vững Điều lệ, Ngh Đoàn - Nghiệp vụ Đoàn vụ, Đoàn t ch - Nghiệp vụ tuyên tuyền - Nghiệp vụ tổ chức hoạt động - Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát - Nghiệp vụ đánh giá, khảo sát nhu cầu - Khả tham mưu, giải vấn đề - Kỹ thuyết phục, thu hút đoàn viên - Kỹ điều khiển sinh hoạt - Kỹ múa, hát, thể dục thể thao - Kỹ tổ chức hoạt động ngoại khoá - Kỹ giao tiếp ngoại ngữ - Phương pháp XD mối quan hệ với cấp ủy - Phương pháp phối hợp hoạt động - Phương pháp tập hợp niên - Biết ứng dụng công nghệ thông tin F Bạn làm cán n u? ( hỉ khoanh ý) Do tự nguyện Do bầu trực tiếp Đại hội Do Đảng ủy giao trách nhiệm Do BCH Đoàn Trường đ nh ộ hoạt 60 G Theo bạn, n ng a lực tổ chức hoạ n sở Phân hi u T ng ộng h ội ngũ cán ại h c Nội v Hà Nội TP H Chí Minh tình hình hi n nay, hình thứ sau , hình hức bạn thấy Ch a hiết thực Thiết thực - Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán Đoàn - Thi cán Đoàn giỏi - Dân chủ tuyển chọn - Tạo phong trào để rèn luyện - Có quan tâm giúp đỡ Đảng ủy - Thành lập câu lạc sinh viên - Có sách với cán Đồn, quyền lợi tr - Đánh giá rèn luyện thơng qua phong trào đồn - Các hình thức khác… ……………………………………………………………………………… H Theo bạn, cán n giỏi cần nh ng tiêu chuẩn tiêu chuẩn sau - Có uy tín - Có nhiệt tình, tích cực - Có lực tổ chức hoạt động - Có nghiệp vụ cơng tác Đồn - Biết múa, hát tập thể - Có trình độ quản lý kinh tế quản lý thời gian - Tiêu chuẩn khác… ……………………………………………………………………………… K Bạn cho biết - Bạn - Là Nam Đảng viên - Tuổi:…………… - Trình độ văn hóa:………………………………… Nữ Đoàn viên 61 T I LI U THAM KHẢ Đức Uy (1985), Tâm lý học công tác quản lý, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Hồ Chí Minh (1974), Về vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội Kéc - Gien - Txep (1982), Những nguyên lý công tác tổ chức, NXB Chính tr Quốc gia, Hà Nội Lê nin (1986), Bàn niên, NXB Chính tr Quốc gia, Hà Nội Lê-nin toàn tập (1971) - tập 30 NXB Sự thật, Hà Nội Lê Văn cầu (2009), Công tác tổ chức cán Đoàn, NXB Thanh niên, Hà Nội Mác Ănghen ( 98 ), Bàn niên, NXB Chính tr Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Khải Khoát (1982), Những sở tâm lý học người quản lỹ lãnh đạo, NXB Giáo dục, Hà Nội Trần văn Trung ( ), Kỹ công tác niên, NXB Thanh niên, Hà Nội 10 Trần Văn Trung, ( ), Nghiệp vụ công tác niên, NXB Chính tr Quốc gia, Hà Nội Mác (1978), “Tư bản” NXB Chính tr quốc gia 12 Trần Miều, (2016), Phong trào niên tình nguyện, NXB Thanh niên, Hà Nội 13 V.I.Va Nốp & B.Li xin, 1988, Đào tạo giáo dục cán Đoàn, NXB Chính tr Quốc gia, Hà Nội 14 Umanxki Alúttơxki, 1979, Tâm lý học cơng tác bí thư chi đoàn, NXB Thanh niên, Hà Nội ... thống nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh Do vậy, vấn đề nghiên cứu ? ?Nâng cao lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở. .. luận lực đội ngũ cán Đoàn Cơ sở cần thiết nâng cao lực cho đội ngũ cán Đoàn Cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh 7 - Phân tích thực trạng lực tổ chức hoạt động đội ngũ cán. .. thành, phát triển lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu nhằm để tìm sở đề giải pháp cao lực tổ chức cho đội ngũ cán Đoàn sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở phân hiệu trường đại học nội vụ hà nội tại tp hồ chí minh ,