0

TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 2250_011003

189 29 0
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 2250_011003

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:32

Microsoft Word TLTK ERP 2020 docx TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Hồ Thị Linh Nguyễn Văn Thi TÀI LIỆU THAM KHẢO TP Hồ Chí Minh, tháng 042021 Lưu hành nội bộ 2 189 LỜI MỞ ĐẦU Tài liệu tham khảo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được biên soạn để phục vụ cho sinh viên các khối ngành kinh doanh quản lý, nhằm giúp sinh viên hiểu được quy trình nghiệp vụ điển hình của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của hệ thống thông tin tích hợp cho các quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ cho v. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Hồ Thị Linh - Nguyễn Văn Thi TÀI LIỆU THAM KHẢO TP Hồ Chí Minh, tháng 04/2021 Lưu hành nội LỜI MỞ ĐẦU Tài liệu tham khảo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) biên soạn để phục vụ cho sinh viên khối ngành kinh doanh - quản lý, nhằm giúp sinh viên hiểu quy trình nghiệp vụ điển hình doanh nghiệp hỗ trợ hệ thống thơng tin tích hợp cho quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu làm việc sau này, đó, có ngành Hệ thống thơng tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, … Tài liệu tham khảo cung cấp kiến thức quy trình quản lý chuỗi cung ứng, quy trình bán hàng, kế tốn, quản trị nhân sự, giới thiệu mô đun phần mềm SAP ERP hỗ trợ cho quy trình nghiệp vụ Đồng thời cung cấp hệ thống tập gồm nghiệp vụ kinh tế để sinh viên vận dụng thực hành phần mềm ERP Ngoài ra, tài liệu giới thiệu cơng cụ dùng để mơ hình hố quy trình nghiệp vụ, cơng nghệ sử dụng hệ thống ERP Tài liệu biên soạn nhóm tác giả Khoa Hệ thống thơng tin quản lý, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Với kết cấu gồm 08 chương, tài liệu bao quát tương đối rộng nội dung lý thuyết tập thực hành phần mềm ERP sử dụng cho nhiều đối tượng sinh viên khác Trong trình biên soạn, tập thể tác giả cố gắng tìm kiếm, tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác để đúc kết nội dung cần thiết Tuy nhiên, tài liệu khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp, sinh viên độc giả để tài liệu cải tiến hồn thiện Mọi thơng tin phản hồi xin gửi địa email: khoahtttql@buh.edu.vn Xin chân thành cám ơn / 189 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 11 1.1 Khái niệm vai trò hệ thống ERP 11 1.2 Sự phát triển hệ thống ERP 12 1.2.1 Sự tiến công nghệ phần cứng phần mềm 13 1.2.2 Những nỗ lực để chia sẻ tài nguyên 14 1.2.3 Nguồn gốc sản xuất ERP 15 1.2.4 Động lực quản lý để phát triển ERP 15 1.3 Lựa chọn nhà tư vấn nhà cung cấp 18 1.4 Các câu hỏi liên quan đến ERP 18 1.5 SAP R/3 25 1.6 ERP đám mây so với ERP chỗ 27 1.7 Câu hỏi ôn tập tập 27 CHƯƠNG 2: CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 29 2.1 Các khu vực chức quy trình nghiệp vụ 29 2.1.1 Các khu vực chức 29 2.1.2 Quy trình nghiệp vụ 30 2.2 Các khu vực chức quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp nhỏ 33 2.2.1 Quản lý chuỗi cung ứng 33 2.2.2 Tiếp thị bán hàng 34 2.2.3 Kế tốn tài 35 2.2.4 Nguồn nhân lực 36 2.3 Hệ thống thông tin theo khu vực chức 36 2.3.1 Quản lý chuỗi cung ứng 36 2.3.2 Tiếp thị bán hàng 38 2.3.3 Kế tốn tài 40 / 189 2.3.4 2.4 Nguồn nhân lực 41 Câu hỏi ôn tập tập 42 CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SẢN XUẤT TRONG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP 44 3.1 Tổng quan chuỗi cung ứng sản xuất 44 3.2 Một ví dụ quy trình quản lý chuỗi cung ứng (tập trung vào quản lý sản xuất mua sắm) công ty Fitter Snacker 45 3.3 Quản trị chuỗi cung ứng sản xuất hệ thống SAP ERP 49 3.3.1 Dự báo bán hàng 51 3.3.2 Lập kế hoạch Bán hàng Hoạt động 53 3.3.3 Quản lý nhu cầu 55 3.3.4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) 57 3.3.5 Lập lịch trình chi tiết 62 3.3.6 Cung cấp liệu sản xuất cho kế toán 63 3.4 Quản lý chuỗi cung ứng hệ thống ERP 65 3.5 Tóm lược hướng dẫn thực hành quy trình từ mua sắm đến tốn quy trình từ sản xuất đến nhập kho phần mềm SS4U ERP Express 68 3.5.1 Quy trình từ mua sắm đến toán 68 3.5.2 Quy trình từ sản xuất đến nhập kho 73 3.6 Câu hỏi ôn tập tập 76 CHƯƠNG 4: MARKETING VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TRONG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP 85 4.1 Tổng quan Marketing bán hàng 85 4.2 Một ví dụ quy trình bán hàng cơng ty Fitter Snacker 86 4.2.1 Báo giá bán hàng đặt đơn hàng 88 4.2.2 Hoàn tất đơn hàng 89 4.2.3 Kế toán xuất hoá đơn 91 4.2.4 Thanh tốn hồn trả hàng 92 / 189 4.3 Quy trình xử lý đơn hàng hệ thống SAP ERP 93 4.3.1 Hoạt động trước bán 93 4.3.2 Xử lý đơn đặt hàng 94 4.3.3 Tìm nguồn cung ứng hàng tồn kho 94 4.3.4 Giao hàng 95 4.3.5 Lập hóa đơn 95 4.3.6 Thanh toán 95 4.4 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 96 4.4.1 Các hoạt động CRM cốt lõi 96 4.4.2 Lợi ích CRM 97 4.5 Tóm lược hướng dẫn thực hành quy trình từ bán hàng đến thu tiền phần mềm SS4U ERP Express 98 4.5.1 Tóm tắt quy trình bán hàng đến thu tiền hỗ trợ phần mềm SS4U ERP Express 98 4.5.2 Các chức phân hệ bán hàng 99 4.5.3 Các bước thực quản lý quy trình bán hàng phần mềm SS4U ERP Express 99 4.5.4 Các chức phân hệ kế toán phải thu 102 4.5.5 Các bước thực quy trình thu tiền mặt phần mềm SS4U ERP Express 103 4.5.6 Các bước thực quy trình thu tiền qua ngân hàng phần mềm SS4U ERP Express 104 4.6 Câu hỏi ôn tập tập 106 CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP 111 5.1 Tổng quan hoạt động kế toán 111 5.2 Các chức phân hệ kế tốn tài SAP ERP 114 / 189 5.3 Sử dụng ERP thơng tin kế tốn 116 5.4 Vấn đề định vận hành: Quản lý nợ 117 5.4.1 Quản lý nợ ngành công nghiệp 117 5.4.2 Ví dụ thủ tục quản lý nợ Fitter Snacker 118 5.4.3 Quản lý nợ hệ thống SAP ERP 119 5.5 Phân tích lợi nhuận 120 5.5.1 Lưu trữ hồ sơ không quán 120 5.5.2 Hệ thống tính giá hàng tồn kho khơng xác 121 5.5.3 Vấn đề hợp liệu từ công ty 125 5.6 Báo cáo quản trị với hệ thống ERP 126 5.7 Sự sụp đổ Enron 127 5.8 Các đặc điểm Đạo luật Sarbanes-Oxley 130 5.9 Gợi ý Đạo luật Sarbanes-Oxley hệ thống ERP 131 5.10 Câu hỏi ôn tập tập 132 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP 135 6.1 Tổng quan quản lý nguồn nhân lực 135 6.2 Một ví dụ quy trình quản lý nhân cơng ty Fitter Snacker 136 6.2.1 Quy trình tuyển dụng 136 6.2.2 Quy trình vấn thuê 137 6.2.3 Nhiệm vụ phận nhân sau tuyển dụng 140 6.3 Các tính quản lý nguồn nhân lực hệ thống SAP ERP 142 6.4 Các tính nâng cao nguồn nhân lực hệ thống SAP ERP 143 6.4.1 Quản lý thời gian 143 6.4.2 Xử lý toán lương 144 6.4.3 Quản lý lại 144 / 189 6.4.4 Điều phối đào tạo phát triển 145 6.5 Các tính bổ sung nguồn nhân lực hệ thống SAP ERP 147 6.6 Câu hỏi ôn tập tập 148 CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH HĨA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP 150 7.1 Mơ hình hóa quy trình nghiệp vụ 150 7.1.1 Sơ đồ dịng cơng việc 150 7.1.2 Sơ đồ chuỗi quy trình kiện 155 7.2 Cải tiến quy trình nghiệp vụ 161 7.3 Công cụ Workflow ERP 164 7.4 Triển khai hệ thống ERP 166 7.5 Câu hỏi ôn tập tập 170 CHƯƠNG 8: CÁC CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP 172 8.1 Cơng nghệ nhận dạng tần sóng vơ tuyến 172 8.2 Kinh doanh thông minh 173 8.3 Tính tốn nhớ (In-Memory Computing) 175 8.4 Điện toán di động (Mobile Computing) 176 8.5 Từ cho phép Internet (Internet-Enabled) đến điện toán đám mây 177 8.5.1 SAP Internet 178 8.5.2 Netweaver 178 8.5.3 Các công cụ khả NetWeaver 179 8.5.4 Ví dụ việc sử dụng NetWeaver Fitter Snacker 180 8.6 SaaS: Phần mềm dịch vụ 181 8.7 Câu hỏi ôn tập tập 187 / 189 BẢNG THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Từ tiếng Anh A Activity-based costing Advance Business Application Program Accounting Finance Accounts Payable Accounts Receivable Activity-based Costing Asset Management Available-to-promise B Balance Sheet Benefit Bill of Materials Business function Business process C Chief Information Officer Configuration Controlling Cost of goods manufactured Credit Check Credit limit Cross application time sheets Cross-selling Customer Relationship Management D Detail Schedule Document flow E Enterprise Resource Planning Electronic Data Interchange Error log Event Process Chain F Finance Accounting Functional Area G General Ledger Từ viết tắt Mơ tả ABC ABAP Tính chi phí dựa hoạt động Ngơn ngữ lập trình để phát triển ứng dụng hệ thống SAP R/3 Kế tốn Tài Khoản phái trả Khoản phải thu Tính chi phí dựa hoạt động Quản lý Tài sản Một chức nghiệp vụ cung cấp đáp ứng nhu cầu khách hàng dựa nguồn lực có sẵn khả đáp ứng doanh nghiệp với khách hàng A/F A/P A/R ABC AM ATP BOM Bảng cân đối Phúc lợi Định mức nguyên liệu Chức nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ CIO Giám đốc thơng tin Cấu hình CO Kiểm sốt COGM Giá thành Kiểm tra nợ Hạn mức nợ CATS Bảng dùng để ghi lại thời gian làm việc nhân viên phần mềm SAP ERP Bán chéo CRM Quản lý quan hệ khách hàng Lập lịch trình chi tiết Dịng chứng từ ERP EDI EPC FI Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Trao đổi liệu điện tử Nhật ký lỗi Lược đồ chuỗi kiện quy trình Kế tốn Tài Khu vực chức Sổ chung / 189 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 H Human Resource Management Human Capital Management I Income Statement Infrastructure as a Service Inventory L Lead time Legacy system Logistics Lot sizing M Make-to-stock Make-to-order Marketing and Sales Master Production Schedule Material Requirement Planning Management By Objectives Material Management N Net Present Value O Overhead cost On-cloud On-premise Organization Change Management P Personal Computer Per-unit cost Plant Maintenance Platform Pound Product cost variant Production Planning Project System Purchase Order Q Quality Management R Radio Frequence Identification Return material authorization HRM HCM IaaS Quản lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn vốn nhân lực Báo cáo thu nhập (Báo cáo kết hoạt động kinh doanh) Hạ tầng dịch vụ Hàng tồn kho Thời gian thực nguyên liệu Hệ thống di sản (Hệ thống cũ, lỗi thời) Hậu cần Định lô nguyên liệu MTS MTO M/S MPS MRP Sản xuất để dự trữ tồn kho Sản xuất theo đơn đặt hàng Tiếp thị Bán hàng Lịch trình sản xuất Hoạch định nhu cầu nguyên liệu MBO MM Quản trị dựa mục tiêu Quản lý Vật tư NPV Giá trị ròng OCM Chi phí chung Trên đám mây Tại chỗ Quản lý thay đổi tổ chức PC PP PS PO Máy tính cá nhân Chi phí đơn vị (sản phẩm) Bảo trì Nhà máy Nền tảng dịch vụ Là đơn vị đo khối lượng truyền thống Đế quốc Anh, Hoa Kỳ số quốc gia khác pound = 0,45359237 kg pound = 453,6 gram Biến thể giá thành sản phẩm Hoạch định Sản xuất Hệ thống Dự án Đơn hàng mua QM Quản lý Chất lượng RFID RMA Nhận dạng qua tần số vơ tuyến Quyền hồn trả vật tư PM PaaS / 189 65 ROI 66 67 68 69 70 71 72 73 Return on Investment S Safety stock Salesforce Automation Sales and Distribution Sales forecast Sales Order Scalability Shortfall Silos 74 75 76 77 78 Software as a Service Standard Cost Status order Stockout Succession planning SaaS 79 Supply Chain Management T Tolerance groups Transaction limit Travel Management W Workflow SCM 80 81 82 83 SFA SD SO Lợi tức đầu tư Tồn kho an tồn Tự động hố lực lượng bán hàng Bán hàng Phân phối Dự báo bán hàng Đơn hàng bán Khả mở rộng Sự thiếu hụt (thiếu hàng) Là trạng thái tâm lý số phận không muốn hợp tác chia sẻ thông tin với người khác cơng ty Phần mềm dịch vụ Chi phí chuẩn Tình trạng đơn hàng Hết hàng kho Hoạch định / Lên kế hoạch người kế nhiệm Quản lý chuỗi cung ứng Nhóm dung sai Giới hạn giao dịch Quản lý lại WF Dịng cơng việc 10 / 189 bảo mật thông tin, gián đoạn chuỗi cung ứng, v.v.) phát triển kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng rủi ro Tuân thủ có nghĩa tuân thủ yêu cầu nêu, thơng số kỹ thuật khách hàng hàng hóa dịch vụ, yêu cầu báo cáo Sarbanes-Oxley quy định tiểu bang liên bang, chẳng hạn quy định liên quan đến an toàn sản phẩm Kho liệu công nghệ sử dụng để lưu trữ khối lượng lớn liệu sử dụng phân tích Quản lý thơng tin doanh nghiệp thuật ngữ tương đối mô tả chức nghiệp vụ công nghệ quản lý thông tin tài sản doanh nghiệp Phần cuối kiến trúc, có tiêu đề “Truy cập” mơ tả cách người dùng truy cập BI thông qua thiết bị máy tính cá nhân, thiết bị di động, … 8.3 Tính tốn nhớ (In-Memory Computing) Cho đến gần đây, hệ thống BI thường truy cập liệu lưu trữ máy chủ kho liệu, sử dụng công nghệ đĩa cứng để lưu trữ liệu Dữ liệu lưu trữ máy chủ kho liệu thường bao gồm liệu tổng hợp từ hệ thống ERP nguồn khác Để tăng tốc độ truy cập vào liệu này, liệu kho liệu cấu trúc dạng khối liệu đa chiều, cho phép phân tích mối quan hệ liệu cách nhanh chóng Ví dụ: cơng ty muốn xem xét doanh số bán hàng theo thời gian, theo cửa hàng theo sản phẩm Điều có nghĩa phân tích doanh số bán hàng theo ba chiều liệu bán hàng cần cấu trúc khối lập phương ba chiều Nếu công ty quan tâm đến việc xem xét doanh số bán hàng theo khu vực địa lý, cơng ty cần khối liệu bốn chiều Có hai thách thức sử dụng cấu trúc hình khối đa chiều Đầu tiên, cần phải có trình độ chun mơn kỹ thuật đáng kể để xây dựng khối lập phương, có nghĩa chun gia CNTT thay người dùng cuối thường phải hoàn thành nhiệm vụ Thứ hai, khối lập phương đa chiều cấu trúc thiết hạn chế cách liệu phân tích Cơng nghệ điện tốn nhớ cho phép khách hàng phân tích lượng lớn liệu Mấu chốt công nghệ liệu lưu trữ nhớ máy tính khơng phải máy chủ đĩa cứng Thời gian cần thiết để truy cập liệu từ nhớ phần nhỏ thời gian cần thiết để truy cập liệu từ đĩa cứng Thước đo hiệu suất cho hệ thống lưu trữ liệu độ trễ, thời gian từ yêu cầu liệu 175 / 189 từ thiết bị lưu trữ đến liệu phân phối Đối với lưu trữ đĩa cứng, độ trễ điển hình khoảng 13 mili giây Đối với nhớ, độ trễ khoảng 83 nano giây Với khác biệt đáng kể tốc độ, câu hỏi rõ ràng kho liệu lại sử dụng nhớ đĩa? Câu trả lời dung lượng lưu trữ Dung lượng lưu trữ đĩa cứng đo terabyte, dung lượng tối đa chip nhớ tính gigabyte nên đĩa cứng lưu trữ liệu nhiều nghìn lần so với nhớ với chi phí tương đương Trong đĩa cứng lưu trữ nhiều liệu đáng kể so với chip nhớ, chi phí dung lượng nhớ máy tính đạt đến mức mà BI nhớ trở nên khả thi Nén liệu công nghệ khác giúp BI nhớ khả thi Bằng cách lưu trữ liệu dạng cột hàng, hệ thống nhớ giảm kích thước liệu cách loại bỏ số lượng lớn giá trị trống cách ghi nhận vị trí chúng bảng Với tính nén liệu cung cấp lưu trữ cột, việc lưu trữ khối lượng lớn liệu nhớ mà khơng cần tổng hợp hồn tồn khả thi Điều có nghĩa khơng bắt buộc phải có hình khối đa chiều Người dùng cuối phân tích liệu BI “nhanh chóng” mà khơng cần chuyên gia CNTT để dịch liệu thành khối đa chiều Cả hai giải pháp tính tốn nhớ SAP Oracle thiết kế để phân tích liệu lớn Dữ liệu lớn đề cập đến lượng liệu khổng lồ có sẵn để sử dụng BI từ tất nguồn sẵn có, bao gồm hệ thống ERP, trang web, sở liệu công ty, nghiên cứu khoa học, Twitter ứng dụng mạng xã hội khác Dữ liệu lớn cần tính tốn nhanh để sử dụng tính tốn nhớ cho phép xử lý nhanh chóng Các thiết kế chip chip làm từ carbon khơng phải silicon, câu trả lời cho việc tạo cỗ máy chí cịn nhanh 8.4 Điện tốn di động (Mobile Computing) Với việc bán điện thoại thông minh máy tính bảng vượt so với máy tính cá nhân năm 2011, nhiều tổ chức đối mặt với cần thiết việc phát triển triển khai ứng dụng di động riêng họ Với điện thoại thông minh ngày mạnh gấp 40 lần so với năm 2000 điện toán đám mây cung cấp liệu cho người đâu, khơng có ngạc nhiên có áp lực buộc công ty phải tăng cường hỗ trợ ứng dụng dành cho thiết bị di động 176 / 189 Tuy nhiên, có nhiều thách thức phải đối mặt Ví dụ, điện thoại thơng minh có nhiều định dạng hoạt động nhiều hệ điều hành khác nhau, ứng dụng di động cần phát triển theo hướng Nhiều chuyên gia đồng ý để phát triển ứng dụng hiệu quả, công ty sử dụng ứng dụng dựa máy tính sửa đổi chúng để sử dụng thiết bị di động Thay vào đó, ứng dụng di động cần phát triển từ đầu để tính đến hạn chế kích thước hình khả nhập liệu người dùng Các công ty phải thiết lập lộ trình thực hiện, định ứng dụng có chi phí cao giá trị thấp (loại bỏ) chi phí thấp giá trị cao (áp dụng) Nhiều doanh nghiệp / tổ chức cho phép nhân viên sử dụng điện thoại công việc, nhiên, bảo mật vấn đề quan tâm, đặc biệt hầu hết vi phạm bảo mật người dùng gây công nghệ Người ta ước tính nửa tổng số người dùng điện thoại thông minh thiết lập bảo mật mật điện thoại họ Nếu công ty không trực tiếp hỗ trợ thiết bị, cơng ty khơng đảm bảo biện pháp bảo mật thích hợp thực hiện, điều dẫn đến việc vi phạm liệu tiềm ẩn Một số tổ chức cố gắng quản lý thiết bị di động từ máy chủ trung tâm, thiết bị bị bị đánh cắp, liệu nhạy cảm bị xóa xóa thiết bị Mặc dù ứng dụng dành cho thiết bị di động thường coi công cụ cung cấp thông tin cho người dùng, thiết bị di động nguồn cung cấp thơng tin Ví dụ, phức tạp ngày tăng điện thoại thông minh khiến người sử dụng điện thoại thông minh họ thay thiết bị GPS chuyên dụng để điều hướng Người dùng điện thoại thơng minh đăng ký dịch vụ thơng tin giao thơng sử dụng cảm biến tĩnh camera giao thông để tăng cường đồ tích hợp để người dùng tránh tai nạn kẹt xe 8.5 Từ cho phép Internet (Internet-Enabled) đến điện toán đám mây Điện toán đám mây định nghĩa cách đơn giản việc cung cấp sản phẩm phần mềm cho người dùng thông qua Internet Người dùng thường truy cập sản phẩm đám mây thơng qua trình duyệt Web ứng dụng nhẹ (có nghĩa nhỏ đơn giản) cho máy tính thiết bị di động 177 / 189 8.5.1 SAP Internet Năm 1996, SAP giới thiệu chiến lược Internet chung với Microsoft Cốt lõi nỗ lực SAP để tích hợp Internet với sản phẩm Máy chủ Giao dịch Internet (ITS), hệ thống phần mềm dựa máy chủ cho phép giao tiếp hiệu hệ thống SAP ERP Internet Vào tháng năm 1999, SAP công bố mySAP.com, chiến lược thiết kế để tái thiết kế hồn tồn cơng ty danh mục sản phẩm Mục tiêu sáng kiến kết hợp giải pháp thương mại điện tử với ứng dụng ERP có SAP, sử dụng công nghệ Web tiên tiến Năm 2000, SAP bắt đầu xây dựng tầm nhìn mySAP.com cách bổ sung khả cho thị trường điện tử cổng thông tin công ty 8.5.2 Netweaver Năm 2004, SAP giới thiệu phiên SAP NetWeaver, tập hợp thành phần hỗ trợ giao dịch kinh doanh qua Internet cách cung cấp kết nối liền mạch ứng dụng đa dạng Đến cuối năm, 1.000 khách hàng mua sản phẩm Với việc giới thiệu NetWeaver, SAP thông báo họ lên kế hoạch cho sáng kiến tương lai xoay quanh khái niệm kiến trúc hướng dịch vụ doanh nghiệp (Enterprise SOA), với mục tiêu làm cho tất ứng dụng kinh doanh dựa dịch vụ để cung cấp cho khách hàng linh hoạt Nhu cầu thương mại điện tử thúc đẩy công ty kết nối ứng dụng kinh doanh họ hệ thống ERP, bên bên thông qua Internet Phần mềm thiết kế với SOA nhanh chóng triển khai cấu hình lại điều kiện kinh doanh yêu cầu thay đổi ứng dụng, sở liệu sở hạ tầng khác lưu trữ trung tâm liệu công ty sở hữu Sự kết hợp công cụ phần mềm cho phép hệ thống ứng dụng khác tổ chức giao tiếp với ứng dụng khác gọi dịch vụ Web NetWeaver SAP tảng dịch vụ Web cho phép ứng dụng nhà cung cấp khác chia sẻ liệu qua Internet Một lợi ích việc áp dụng SOA khả nhanh chóng thêm ứng dụng mới, giúp tổ chức phản hồi nhanh SOA dựa tiêu chuẩn mở, cho phép tích hợp phần mềm dễ dàng cung cấp tiềm sử dụng lại mã máy tính, 178 / 189 giảm thời gian chi phí triển khai hệ thống Khía cạnh SOA chắn hấp dẫn, đặc biệt so sánh với hệ thống truyền thống thường cồng kềnh tốn thời gian để thực Tuy nhiên, việc triển khai SOA không đơn giản Lợi tức khoản đầu tư SOA thường khó xác định Những người hỏi lợi ích SOA khả sử dụng lại mã máy tính 8.5.3 Các công cụ khả NetWeaver Nền tảng NetWeaver SAP tập hợp mô-đun, bao gồm Cổng thông tin doanh nghiệp, Cơ sở hạ tầng di động, kinh doanh thông minh (BI), Quản lý liệu tổng thể Cơ sở hạ tầng trao đổi Cổng thông tin doanh nghiệp SAP cung cấp cho người dùng quyền truy cập hồn tồn vào tất cơng việc họ hình nhất, sử dụng liên kết để kết nối người dùng với tất ứng dụng cần thiết để thực công việc họ Cổng thông tin doanh nghiệp hoạt động điểm truy cập trung tâm vào mạng nội cơng ty (mạng nội bộ, an tồn công ty), hoạt động thông qua liên kết an tồn trình duyệt Ví dụ: người dùng Phịng Tài thiết lập Cổng thơng tin doanh nghiệp với liên kết đến quy trình giao dịch tài SAP ERP, liên kết đến số tài cho cơng ty, số thị trường chứng khốn, email, lịch thông tin khác quan trọng công việc người Với Cổng thơng tin Doanh nghiệp, tất thơng tin có sẵn thơng qua dịch vụ Web NetWeaver cung cấp Tất liên kết quan trọng hiển thị hình việc truyền liệu đơn giản hóa nhờ khả “kéo liên kết” liệu từ khu vực sang khu vực khác Mô-đun Cơ sở hạ tầng di động NetWeaver cho phép người dùng truy cập làm việc với liệu thông qua thiết bị di động điện thoại thông minh máy nhắn tin Cơ sở hạ tầng di động cung cấp quyền truy cập từ xa vào liệu hệ thống SAP công ty hệ thống thơng tin khác Nhân viên bán hàng sử dụng điện thoại thơng minh để xem thông tin lịch sử đặt hàng khách hàng thực gọi bán hàng với khách hàng Kết nối SAP VoiceObjects AG bổ sung khả thoại cho NetWeaver, cho phép người dùng nhập liệu vào hệ thống SAP CRM lệnh thoại từ điện thoại di động họ Việc liên kết hệ thống 179 / 189 SAP VoiceObjects AG thực mà không cần phần mềm trung gian thay đổi phần mềm Một khía cạnh khác NetWeaver liên kết với kho liệu kinh doanh thông minh (BI) SAP cơng cụ phân tích Với Cổng thơng tin doanh nghiệp, BI phân phối theo cách cá nhân hóa Nó tích hợp thơng tin từ nhiều nguồn quy trình nghiệp vụ khác nhau, bên bên ngồi cơng ty BI hoạt động với phần mềm quản lý sở liệu hệ điều hành chạy NetWeaver Quản lý liệu tổng thể cung cấp tính quán liệu hệ thống SAP công ty NetWeaver cho phép giao diện Web liền mạch để đảm bảo đồng hóa liệu thích hợp Mặc dù giao diện đơn giản hóa q trình đồng hóa liệu, khơng phải người dùng tự động có kiến thức kỹ thích hợp cần thiết để quản lý trình Mơ đun Cơ sở hạ tầng trao đổi NetWeaver cho phép ứng dụng khác chia sẻ liệu Bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn Cơ sở hạ tầng trao đổi, cơng ty loại bỏ nhu cầu viết mã phép ứng dụng khác chia sẻ liệu 8.5.4 Ví dụ việc sử dụng NetWeaver Fitter Snacker Giả sử Fitter Snacker có hệ thống SAP ERP hai nhân viên bán hàng hàng đầu Fitter Snacker, Amy Sanchez Donald Brown, bận bán NRG trực tiếp cho khách hàng nhà phân phối Amy làm việc nhà cô đăng nhập vào hệ thống SAP máy tính xách tay mình, sử dụng SAP GUI Cơ khơng biết nhiều hệ thống SAP, cô không cần phải biết Cô cần biết cách đặt hàng khách hàng kiểm tra tình trạng họ Khi Amy thực gọi bán hàng, cô mang theo máy tính sổ ghi để xác định giá báo ghi lại chi tiết đơn đặt hàng Khi trở nhà, cô nhập số vào hệ thống SAP xác nhận báo giá Amy muốn có số thơng tin bổ sung cách nhân viên bán hàng khu vực khác làm họ quảng cáo loại hỗn hợp nào, cô cách truy cập thơng tin số Cơ muốn xem liệu có cách để tiếp thị khách hàng hay khơng Donald Brown bán BRG Fitter Snacker cho nhà phân phối anh người quản lý chọn để thử nghiệm SAP NetWeaver để 180 / 189 triển khai Fitter Snacker Với khả này, ngày làm việc Donald thay đổi đáng kể Trong trình thử nghiệm, Donald đăng nhập vào Cổng thông tin doanh nghiệp thiết kế riêng cho công việc anh ấy, sử dụng máy tính văn phịng anh Khi làm vậy, xem email, số liệu bán hàng từ 10 khách hàng hàng đầu, liệu sản xuất hàng tồn kho, giá cổ phiếu Fitter sàn giao dịch NASDAQ, giá thị trường yến mạch, mầm lúa mì mật ong, báo cáo thời tiết địa phương Hôm nay, Donald thực gọi bán hàng quan trọng cho chuỗi cửa hàng tạp hóa khu vực Anh ta lấy điện thoại thông minh số danh thiếp bổ sung, Trong bữa trưa với người quản lý mua hàng chuỗi cửa hàng tạp hóa, Donald kiểm tra chi tiết cập nhật phút đơn hàng bán xác nhận lời hứa giao thêm ăn nhanh cho khách hàng vào tuần tới nhờ vào Cơ sở hạ tầng di động SAP Trở lại văn phịng, Donald gọi mơ đun Business Intelligence NetWeaver Từ đó, anh chạy vài báo cáo để tìm ăn nhanh bán chạy toàn quốc, nhóm theo khu vực thời điểm năm Anh ta phân tích doanh số bán ăn nhanh cách sử dụng khai thác liệu, để tìm mơ hình bán hàng giúp lập kế hoạch gọi bán hàng tương lai 8.6 SaaS: Phần mềm dịch vụ Phần mềm dịch vụ (SaaS) mơ hình phân phối phần mềm sản phẩm phần mềm lưu trữ công ty SAP máy chủ họ khách hàng truy cập thơng qua trình duyệt Web Trong có định nghĩa khác SaaS, sách coi SaaS tập hợp điện tốn đám mây Ví dụ: Amazon Apple thúc đẩy lưu trữ liệu “trên đám mây”, ứng dụng sử dụng liệu lưu trữ thiết bị, cập nhật thường xuyên từ đám mây (Internet) SAP Business ByDesign Một ví dụ SaaS cho thị trường ERP Business ByDesign Được phát hành lần vào năm 2007, Business ByDesign hệ thống ERP đầy đủ cung cấp cho khách hàng thông qua đám mây Đối với cơng ty vừa nhỏ, làm giảm tổng chi phí sở hữu phần mềm cho phép triển khai nhanh chóng trơn tru Khách 181 / 189 hàng chọn để SAP xử lý việc triển khai Business ByDesign họ tự quản lý việc triển khai Các tổ chức nhỏ PlaNet Finance, cung cấp khoản vay nhỏ cho khách hàng 30 văn phòng quốc tế, thường thấy Business ByDesign phù hợp với nhu cầu họ Với Business ByDesign, PlaNet giảm chi phí cải thiện việc báo cáo cho nhà tài trợ Về chi phí, gói Business ByDesign đầy đủ điều hành công ty với khoảng $ 90 tháng cho người dùng Có nhiều khía cạnh khác Business ByDesign Phân tích kinh doanh có sẵn Hỗ trợ quản lý điều hành Quản lý tuân thủ Quản lý tài Quản lý quan hệ nhà cung cấp Quản lý quan hệ khách hàng Quản lý dự án Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý nguồn nhân lực Các dịch vụ hỗ trợ có sẵn Hình 56: Các khả SAP Business ByDesign Các thuận lợi việc sử dụng SaaS Khả chi trả ban đầu: Các công ty trước không đủ khả mua hệ thống ERP ứng dụng khác “cho thuê” hệ thống hàng tháng, tránh chi phí cao cho việc mua phần cứng phần mềm thuê đào tạo nhân viên hỗ trợ, giảm TCO (Tổng chi phí sở hữu) Chi phí thấp để triển khai phần 182 / 189 mềm cung cấp thơng qua SaaS có nghĩa cơng ty khám phá liệu gói phần mềm cụ thể có phù hợp với họ hay khơng mà khơng cần chi phí trả trước lớn Thời gian thực ngắn hơn: Thời gian thực thường ngắn với mơ hình SaaS người dùng lo lắng vấn đề kỹ thuật; nhà cung cấp có sẵn máy chủ, hệ thống viễn thông nhân viên đào tạo chuyên sâu Nhà cung cấp SaaS xử lý tất việc bảo trì, bao gồm thực lưu, đào tạo tùy chỉnh hệ thống Giảm chi phí hỗ trợ độ phức tạp: Các công ty sử dụng mô hình SaaS khơng cần phải th thêm nhân viên CNTT để triển khai hệ thống ứng dụng Các nhà cung cấp SaaS chạy hệ thống thơng tin hiệu họ làm việc quy mơ lớn; họ phân bổ chi phí cố định cho nhiều người dùng, đạt hiệu kinh tế theo quy mô dẫn đến tổng chi phí sở hữu thấp Ngồi ra, nhà cung cấp SaaS thường có thời gian thu hút, đào tạo giữ chân lực lượng lao động tài dễ dàng so với công ty sản xuất nhỏ Fitter Các hạn chế việc sử dụng SaaS Bảo mật: Các công ty sử dụng SaaS chuyển giao hệ thống thông tin họ cho bên thứ ba Họ phải tự tin nhà cung cấp SaaS có mức độ bảo mật cao Một nhà cung cấp SaaS thường có liệu từ nhiều máy khách phần cứng Dữ liệu khách hàng phải bảo vệ khỏi khách hàng khác Mặc dù khía cạnh quan tâm hợp lý khách hàng muốn chuyển sang mơ hình SaaS, thực tế nhà cung cấp SaaS thường có sẵn hệ thống bảo mật tốt so với nhiều công ty nhỏ Băng thông / thời gian đáp ứng: Kênh viễn thông từ nhà cung cấp SaaS đến khách hàng họ phải đủ nhanh để xử lý nhiều người dùng SaaS phải có đủ phần cứng để cung cấp khả xử lý máy tính cần thiết Tính linh hoạt: Nhà cung cấp SaaS phải linh hoạt việc làm việc với người dùng đáp ứng yêu cầu họ sửa đổi cải tiến phần mềm Không rườm rà: Các nhà cung cấp phần mềm SaaS thường cung cấp tốt hệ thống bản, việc yêu cầu cấu hình bất thường gây cố nhà cung cấp SaaS khơng cho phép tiện ích bổ sung bên thứ ba Hơn nữa, nhà cung cấp khơng muốn phát triển phần mềm tùy chỉnh, khơng hợp túi tiền công ty nhỏ 183 / 189 Kỹ thuật, trọng tâm kinh doanh: Nhà cung cấp SaaS hiểu khía cạnh kỹ thuật phần mềm mà họ cung cấp, khơng có đủ kiến thức quy trình nghiệp vụ, trường hợp đó, khách hàng cần xác định quy trình nghiệp vụ đưa định cấu hình Tùy chọn 1: Mua Máy tính Bản quyền Phần mềm cho Hệ thống ERP Máy chủ sở liệu: Máy chủ có giá $ 70.000 Máy chủ ứng dụng: Fitter cần máy chủ để chạy ứng dụng ERP, giá khoảng $ 40.000 PC: Một số PC có Fitter tải GUI phần mềm ERP sử dụng để truy cập hệ thống Vì có nhiều nhân viên Fitter kết nối với hệ thống mới, nhiên, Fitter cần thêm 10 máy tính Tổng chi phí cho PC $ 15.000 Bảo trì máy tính: Fitter cần đảm bảo tất PC máy chủ chạy bình thường Để làm điều này, Fitter mua hợp đồng bảo trì để bao gồm tất phần cứng Hợp đồng có giá khoảng $ 1.000 tháng, $ 12.000 hàng năm, cộng với chi phí mà Fitter phải chịu để trì phần cứng có Quyền cấp phép: Quyền cấp phép phần mềm ERP cho tất người dùng năm có giá $ 500.000 CIO khơng biết liệu có cần thêm sau năm thứ năm hay khơng, giới hạn phân tích năm từ 2013 đến 2017 Cài đặt: Nhà cung cấp ERP giúp cài đặt hệ thống, Fitter cần thuê tư vấn để triển khai sáu tháng Với $ 3.000 ngày, chi phí ước tính $ 486.000 Đào tạo người dùng: Đi kèm với việc mua quyền phần mềm ERP đào tạo trung tâm đào tạo địa phương cho nhân chủ chốt tham gia vào dự án triển khai ERP Tuy nhiên, Fitter muốn đào tạo thêm hoạt động kinh doanh cụ thể Fitter Việc đào tạo bổ sung tốn $ 2.000 ngày hai tuần Điều bao gồm cố vấn đào tạo để điều hành lớp học trụ sở Fitter Với việc lại ăn ở, tổng chi phí $ 23.000 Tư vấn liên tục: Sau hệ thống bắt đầu hoạt động, Fitter cần phải trả tiền cho chuyên gia tư vấn để giúp bảo trì hệ thống Fitter tin việc có chuyên gia tư vấn đến tháng lần đủ để xử lý vấn đề diễn giải lỗi cập nhật nhỏ cho hệ thống Phí tư vấn ước tính $ 3.000 ngày, với tổng chi phí hàng năm $ 36.000 184 / 189 Quản trị viên mạng sở liệu: Fitter cần quản trị viên mạng sở liệu toàn thời gian để chạy hệ thống Mức lương, bao gồm phúc lợi, cho người có tay nghề cao $ 200.000 năm Tùy chọn 2: Sử dụng Nhà cung cấp SaaS để cung cấp Phần mềm ERP PC: Fitter ước tính cần mua 10 PC với tùy chọn có nhiều người dùng truy cập vào hệ thống máy tính Mỗi PC có giá 1.500 USD, tổng cộng 15.000 USD Bảo trì máy tính: Hợp đồng bảo trì PC bổ sung $ 600 tháng, $ 7.200 hàng năm Vì Fitter khơng cần mua thêm máy chủ phí bảo trì với tùy chọn Phần mềm thơng qua nhà cung cấp SaaS: Chi phí hàng tháng để cung cấp phần mềm ERP cho Fitter qua Web $ 33.333 $ 400.000 hàng năm Đào tạo người dùng: Việc đào tạo nhân viên Fitter cung cấp nhà cung cấp SaaS phần phí phần mềm hàng tháng Tính NPV đưa đề xuất NPV cách để xác định xem khoản đầu tư có sinh lời hay không, trường hợp này, để so sánh kinh phí từ phương pháp với phương pháp khác NPV đề cập đến giá trị thời gian tiền, trả $ ngày hôm đáng giá việc trả $ năm kể từ Khi phân tích khoản đầu tư, cơng ty phải xem xét giá trị thời gian tiền thực phép tính NPV cách phổ biến để thực điều cách điều chỉnh thu nhập chi phí tương lai dựa lãi suất giả định Khi tính tốn hai lựa chọn đầu tư khác nhau, phép tính NPV cho phép khoản chi phí thu nhập khác tương lai tính số tiền tương đương thời điểm Ví dụ: kiếm $ 10.000 năm kể từ tương đương với việc có $ 9.345,79 ngày hơm NPV tính số năm; trường hợp cần khoản kinh phí năm dành cho dự án ERP Trong bảng tính Excel, cú pháp phép tính NPV = NPV (tỷ lệ phần trăm lãi suất, dãy giá trị) Các giá trị dãy số dương số âm Trong trường hợp ERP, chúng dịng chảy ra, làm việc với chúng dạng số dương Tỷ lệ lãi suất tỷ lệ chiết khấu thời gian 185 / 189 tỷ suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận dự án mà cơng ty chấp nhận Đối với ví dụ này, giả sử tỷ lệ lãi suất 20% Bảng 11: So sánh chi phí theo hai tuỳ chọn triển khai hệ thống ERP Tuỳ chọn mua phần mềm ERP Tuỳ chọn 1: Mua máy tính quyền phần mềm Các mục 2013 2014 2015 2016 2017 36000 36000 36000 36000 12000 12000 12000 12000 200000 200000 200000 200000 200000 1334000 248000 248000 248000 248000 7200 7200 7200 7200 400000 400000 400000 400000 400000 415000 407200 407200 407200 407200 Máy chủ sở liệu 70000 Máy chủ ứng dụng 40000 10 PC 15000 Phần mềm 500000 Tư vấn – Khởi tạo (6 tháng) 486000 Đào tạo (2 tuần) 23000 Tư vấn – Duy trì (1 ngày / tháng) Duy trì PC Quản trị mạng Tổng cộng NPV $ 1646671,81 Tuỳ chọn 2: Sử dụng SaaS Máy tính 15000 Duy trì máy tính Chi phí nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Tổng chi phí NPV Lãi suất $ 1224277,26 20% 186 / 189 8.7 Câu hỏi ôn tập tập Bài tập 1: Bạn đọc tính NetWeaver SAP biết cách Amy Sanchez Donald Brown thực nhiệm vụ họ Fitter Snacker, cố gắng thuyết phục Giám đốc điều hành Fitter triển khai NetWeaver toàn tổ chức Viết ghi nhớ cho Giám đốc điều hành lập luận bạn Bài tập 2: Giám đốc điều hành ấn tượng với công việc bạn yêu cầu bạn phân tích ROI (lợi tức đầu tư) Làm bạn bắt đầu làm điều đó? Bạn cần số nào, người bạn phải vấn để có số đó? Bài tập 3: Giả định quyền CIO bổ nhiệm, Fitter đưa định mua hệ thống ERP Bây CIO phải định cách triển khai hệ thống Sau trao đổi với nhà cung cấp phần mềm ERP khác nhau, CIO xác định Fitter có hai lựa chọn để triển khai phần mềm ERP: Mua giấy phép quyền cho phần mềm ERP, mua phần cứng cần thiết để chạy nó, thuê đào tạo quản trị viên hệ thống Chạy hệ thống ERP Fitter qua Web thông qua nhà cung cấp SaaS, nhà cung cấp cung cấp dịch vụ ERP với khoản phí hàng tháng Cả hai loại triển khai có ưu điểm nhược điểm bạn thấy Đối với phần tập này, bạn phải viết ghi nhớ cho CIO liệt kê ưu nhược điểm phương pháp Sau xem xét ghi nhớ bạn, CIO yêu cầu bạn cung cấp số liệu tài để giúp đưa định Anh muốn bạn chuẩn bị bảng phân tích tác động tài hai tình Bạn cần so sánh chi phí hàng tháng việc sử dụng nhà cung cấp SaaS với tổng chi phí mua hệ thống ERP chạy máy chủ Fitter Cân nhắc ưu nhược điểm phương pháp, sau đưa đề xuất mà CIO trình bày với giám đốc tài Fitter Khi thực phép tính này, nhớ thu nhập rịng Fitter $ 3,4 triệu Để hoàn thành phần tập, thực bước sau: Tính tốn chi phí hai phương pháp triển khai hệ thống ERP năm năm Sử dụng tính toán NPV để tham chiếu tỷ lệ lãi suất hiển thị cuối bảng tính Thay đổi tỷ lệ lãi suất, theo dẫn mà người hướng dẫn bạn cung cấp 187 / 189 Cân nhắc sử dụng tỷ lệ lãi suất khác cho lựa chọn Tại tỷ lệ lãi suất khác áp dụng cho định này? Viết ghi nhớ có đính kèm bảng tính bạn cho CIO Trả lời câu hỏi này: Fitter nên chọn phương pháp nào, sao? Cân nhắc ưu nhược điểm phương pháp đưa đề xuất mà CIO trình bày với giám đốc tài Fitter Đảm bảo xem xét khía cạnh định tính khía cạnh định lượng lựa chọn Người hướng dẫn bạn định tập bổ sung sau: Sử dụng Internet tài nguyên thư viện để nghiên cứu việc sử dụng nhà cung cấp SaaS Tìm trường hợp công ty thành công việc sử dụng hệ thống ERP thông qua nhà cung cấp SaaS Mô tả câu chuyện thành công báo cáo cho người hướng dẫn bạn Hãy suy nghĩ xem bạn đưa lời khuyên khác với công ty nhỏ so với công ty quy mô vừa hay công ty lớn, việc sử dụng nhà cung cấp SaaS Tại sao? Bài tập 4: Liệt kê lợi việc sử dụng thiết bị di động theo quan điểm nhân viên bán hàng Fitter Tiếp theo, liệt kê thách thức việc phát triển hỗ trợ ứng dụng di động theo quan điểm nhân viên công nghệ thông tin Fitter Giả sử công ty lưu trữ hệ thống ERP riêng Chiến lược cơng ty nên gì? Tại sao? Bài tập 5: Cơng nghệ điện tốn nhớ thay đổi mặt BI Tạo tập tin trình bày PowerPoint giúp nhóm Fitter bắt kịp tốc độ công nghệ Bài tập 6: Nghiên cứu trạng ứng dụng di động cho điện thoại máy tính bảng giới doanh nghiệp Viết tóm tắt dài hai trang cách ứng dụng sử dụng trích dẫn ví dụ cụ thể Đảm bảo bao gồm tài liệu tham khảo bạn với tóm tắt 188 / 189 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Monk, E., & Wagner, B (2012) Concepts in enterprise resource planning Cengage Learning [2] Magal, S., & Word, J (2012) Integrated business processes with ERP systems [3] Padhi, S N (2011) SAP ERP financials and FICO handbook [4] Sumner, M (2007) Enterprise resource planning Pearson Education [5] Wallace, T F., & Kremzar, M H (2002) ERP: making it happen: the implementers' guide to success with enterprise resource planning (Vol 14) John Wiley & Sons [6] Ullah, A., Baharun, R B., Nor, K., Siddique, M., & Sami, A (2018) Enterprise Resource Planning (ERP) Systems and User Performance (UP) International Journal of Applied Decision Sciences, 377-390 [7] Schulz, O (2014) Using SAP: a guide for beginners and end users Galileo Press [8] Sampat, A (2015) First Steps in SAP Controlling (CO) Espresso Tutorials GmbH [9] Okungbowa, A (2015) Asset Accounting Configuration in SAP ERP: A Step-byStep Guide Apress [10] Okungbowa, A (2015) SAP ERP financial accounting and controlling: Configuration and use management Apress [11] Jones, P., & Burger, J (2009) Configuring SAP ERP Financials and Controlling Wiley [12] Terillium (2017) A guide to getting started with ERP [13] Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G G (2000) What is ERP? Information System Frontiers, 2(2), 141–162 [14] Bandoyopadhyay, K (2010) User acceptance of ERP systems in the United States International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 3(1), 1-14 [15] Rich, D., & Dibbern, J (2013) A team–oriented investigation of ERP post– implementation integration projects: how cross–functional collaboration influences ERP benefits In IFEIS 2013 Proceedings Springer [16] Davenport, T H (1998) Putting the enterprise into the enterprise system Harvard Business Review, 76(4), 121-131 [17] Cơng ty SS4U (2020) Kịch thực hành quy trình nghiệp vụ phần mềm SS4U ERP Express [18] Trang web https://www.sap.com/products/erp-financial-management.html, truy cập ngày 03/07/2020 [19] Trang web http://www.samehara.com/en/solution/detail/Financial-Managementin-SAP/49/view, truy cập ngày 03/07/2020 189 / 189 ... phát triển hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Biết trả lời câu hỏi liên quan đến hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Biết giải pháp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đương... tổ chức / doanh nghiệp Fitter Snacker - Hiểu hỗ trợ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp SAP cho quản lý chuỗi cung ứng sản xuất cách thức hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp SAP... quan hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Thực hành quy trình từ sản xuất đến nhập kho quy trình từ mua sắm đến toán hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 2250_011003,

Từ khóa liên quan