0

(LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

137 2 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 22:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠ THỊ PHƯƠNG MAI TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠ THỊ PHƯƠNG MAI TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT TRÌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Tuấn Linh THÁI NGUYÊN - 2018 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu liên hệ thực tế, thông tin luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Phú Thọ, 20 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Tạ Thị Phương Mai download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu, nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình TS Trương Tuấn Linh, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đồng nghiệp Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì Với tình cảm chân thành, tơi xin gửi lời cảm ơn đến: - Ban Giám hiệu, Phòng quản lý Đào tạo Sau đại học, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tơi khóa học trình thực Luận văn - Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Trương Tuấn Linh, người Thầy hướng dẫn khoa học tận tình bảo cho tơi lời khun sâu sắc giúp tơi hồn thành Luận văn - Ban giám hiệu, Cán bộ, giáo viên trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì tạo điều kiện tốt cho tơi q trình làm Luận văn - Gia đình, bạn bè đồng nghiệp - người sát cánh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, 20 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Tạ Thị Phương Mai download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đóng góp đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái quát đơn vị nghiệp công lập (ĐVSN) 1.1.2 Công tác tự chủ tài đơn vị nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục 18 1.1.3 Nội dung cơng tác tự chủ tài đơn vị nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục 20 1.1.4 Nguyên tắc quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 26 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu hoạt động lĩnh vực giáo dục 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 31 1.2.1 Một số mơ hình tự chủ tài trường ĐH giới 31 1.2.2 Kinh nghiệm tự chủ tài số trường ĐH Việt Nam 33 download by : skknchat@gmail.com iv 1.2.3 Bài học Đại học cơng nghiệp Việt Trì 35 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 39 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 43 3.1 Giới thiệu chung Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 43 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 43 3.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu phát triển 43 3.1.3 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ, viên chức 44 3.2 Thực trạng công tác tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 47 3.2.1 Sự hình thành chế tự chủ tài trường ĐH Cơng nghiệp Việt Trì 47 3.2.2 Quy trình quản lý tài trường ĐH Cơng nghiệp Việt Trì 48 3.2.3 Thực trạng quản lý khai thác nguồn thu 51 3.2.4 Thực trạng quản lý sử dụng nguồn tài 59 3.2.5 Thực trạng phân phối kết tài năm 82 3.2.6 Thực trạng cơng tác kiểm tra kiểm sốt hoạt động tài 83 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 84 3.3.1 Cơ chế sách Nhà nước 84 3.3.2 Các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội 86 3.3.3 Tổ chức thực công tác tài 86 3.3.4 Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt tài 91 3.3.5 Trình độ cán quản lý 92 download by : skknchat@gmail.com v 3.3.6 Cơ sở vật chất 93 3.3.7 Nhận thức bộ, viên chức người lao động 94 3.4 Đánh giá chung cơng tác tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 95 3.4.1 Những kết đạt 95 3.4.2 Hạn chế, nguyên nhân 97 3.4.3 Phân tích SWOT cơng tác tự chủ tài Nhà trường 100 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 106 4.1 Định hướng phát triển Đại học Công nghiệp Việt Trì quan điểm tăng cường chế tự chủ tài Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 106 4.1.1 Định hướng phát triển Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 106 4.1.2 Quan điểm tăng cường chế tự chủ tài Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 106 4.2 Một số giải pháp xây dựng chế tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 107 4.2.1 Nâng cao nhận thức vấn đề tự chủ tài 107 4.2.2 Nâng cao lực đội ngũ cán tài cán quản lý đơn vị 108 4.2.3 Tăng cường công tác khai thác quản lý nguồn thu 109 4.2.4 Tăng cường quản lý khoản chi đạt hiệu 111 4.2.5 Tăng cường công tác quản lý tài sản 113 4.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội 114 4.3 Kiến nghị 115 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 124 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANU The Australian National University CBVC Cán viên chức CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐVSN Đơn vị nghiệp GD&ĐT Giáo dục đào tạo GS Giáo sư GV Giáo viên KHCN Khoa học công nghệ NCKH Nghiên cứu khoa học NSNN Ngân sách nhà nước PGS Phó giáo sư SV Sinh viên TS Thạc sĩ TW Trung ương VN Việt Nam XHCN Xã hội chủ nghĩa download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thống kê cán bộ, giảng viên làm NCS, học cao học 46 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp nguồn thu ĐH Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2017 52 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp nguồn kinh phí, cấu nguồn kinh phí NSNN cấp giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 3.4 Tổng hợp nguồn thu, cấu thu từ hoạt động nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 57 Bảng 3.5 Quy mô đào tạo HSSV giai đoạn 2015 - 2017 59 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp nội dung chi cấu chi giai đoạn 2015 - 2017 62 Bảng 3.7 Cơ cấu chi từ nguồn NSNN cấp năm 2015- 2017 64 Bảng 3.8 Tình hình mục chi GD-ĐT Nhà trường giai đoạn 2015 - 2017 65 Bảng 3.9 Cơ cấu khoản chi nghiệp chi khác Nhà trường 69 Bảng 3.10 Khảo sát chế sách Nhà nước 85 Bảng 3.11 Đánh giá tổ chức máy quản lý tài 87 Bảng 3.12 Khảo sát lực quản lý tài 88 Bảng 3.13 Đánh giá quản lý sử dụng nguồn thu 88 Bảng 3.14 Đánh giá quản lý sử dụng khoản chi 90 Bảng 3.15 Đánh giá cơng tác kiểm tra tài 91 Bảng 3.16 Khảo sát trình độ cán 93 Bảng 3.17 Khảo sát sở vật chất 94 Bảng 3.18 Phân tích ma trận SWOT 104 download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy trường ĐH Cơng nghiệp Việt Trì 45 Sơ đồ 3.2 Quy trình quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 49 download by : skknchat@gmail.com 113 Quy định chế tài xử phạt rõ ràng trường hợp sử dụng vượt mức khoán, tiêu chuẩn, định mức quy định thu khơng đủ, khơng trừ trường hợp khách quan Có khơng bỏ sót nguồn thu nguồn thu bị bỏ sót ngồi sổ sách Cần có chế khoán, giám sát việc sử dụng dịch vụ cơng cộng điện, nước, khoản chi lãng phí đơn vị Có kế hoạch trung dài hạn việc đầu tư sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, làm định hướng cho trường chủ động nguồn tài chính, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiêu tập trung lãng phí thiêu hiệu Cần xây dựng chương trình, lộ trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hệ thống thông tin mặt hoạt động làm cho đơn vị xây dựng cấu chi hợp lý, ưu tiên cho nội dung chi phù hợp với giai đoạn 4.2.5 Tăng cường công tác quản lý tài sản Để thực tốt công tác quản lý tài sản, nhà trường cần thực chặt chẽ từ khâu lập dự toán mua sắm sửa chữa, quản lý tài sản khâu toán lý: Lập dự toán mua sắm tài sản phải xuất phát từ nhu cầu thực tế đơn vị Phải có phối hợp khoa phịng, khoa phòng thực kiểm kê đánh giá tài sản phận thơng báo nhu cầu sử dụng tài sản năm kế hoạch Nhà trường thường xuyên thực việc theo dõi, quản lý tài sản nhà nước giao, kiểm kê đánh giá tình trạng tài sản, tính tính đủ tài sản dùng vào hoạt động sản xuất dịch vụ, nghiêm túc thực trích khấu hao loại tài sản theo chế độ áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước Tiền trích khấu hao tiền lý tài sản để lại bổ xung vào quỹ phát triển hoạt động nghiệp trường, nhằm mục tiêu tăng cường sở vật chất, đổi trang thiết bị trường Nâng cao quyền tự chủ chịu trách nhiệm công tác quản lý sử dụng tài sản giao cho phòng, khoa, phận chức năng, nhằm đảm bảo download by : skknchat@gmail.com 114 việc sử dụng tài sản có hiệu quả, tiết kiệm, khơng hư hỏng mát, phận định kỳ báo cáo tình hình sử dụng chất lượng tài sản để nhà trường thực việc bảo dưỡng thiết bị máy móc nhà trường cần đưa cách xác định mức độ bồi thường tài sản, quy định rõ trách nhiệm cá nhân liên quan, đặc biệt tài sản xưởng thực hành Hàng năm kiểm kê đánh giá lại tài sản, tài sản không cịn giá trị sử dụng có kế hoạch lý, nhượng bán tài sản Thực việc bảo toàn phát triển nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp, vận dụng triệt để chế sách nhà nước việc sử dụng quỹ phát triển hoạt động nghiệp, dùng quỹ để đầu tư tài sản trường hợp quỹ nhàn rỗi dùng quỹ góp vốn đơn vị khác, nhằm thu lợi nhuận cho trường 4.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội Kiểm tra, kiểm soát tài trường ĐHCL thực qua nhiều cách: Kiểm toán độc lập báo cáo năm kế toán, tra hoạt động qua kiểm toán nhà nước; thiết lập chế, quy trình đánh giá chất lượng giảng dạy Tuy nhiên, xu hướng chung kiểm sốt tài nguồn lực cơng công khai, minh bạch, đảm bảo tham gia bên liên quan đến trường đại học Công tác kiểm tra, kiểm tốn nội cơng việc khơng thể thiếu cơng tác kế tốn tài hàng năm, cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội giúp đơn vị phát sai sót cơng tác kế toán, từ lập dự toán đến thực dự tốn, kiểm sốt tồn hoạt động thu - chi đơn vị chế độ quy định hay khơng, Q trình kiểm tra, kiểm sốt nội theo suốt quy trình kế tốn Do để hoạt động kiểm toán nội đạt hiệu cần: - Xây dựng quy chế chi tiêu nội cụ thể chi tiết, thường xuyên bổ xung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế quy định nhà nước Đồng thời quy chế phải xây dựng cơng khai dân chủ, đảm bảo hài hịa lợi ích cán bộ, giảng viên, cơng nhân viên toàn đơn vị download by : skknchat@gmail.com 115 - Cần bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ kiểm tra kiểm sốt tài đội ngũ cán kế tốn tài Thường xuyên tạo điều kiện đội ngũ kế toán cập nhập kịp thời sách chế độ tài kế toán - Cần thành lập phận kiểm toán nội bộ, phận kiểm toán nội thực kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm tốn báo cáo tài Đánh giá tính xác, hữu hiệu, hiệu cơng tác kê tốn tài chính, cơng tác quản lý sử dụng nguồn tài chính, cơng tác quản lý sử dụng tài sản đơn vi, việc chấp hành quy định chê độ tài nội quy quy chế đơn vị Bên cạnh việc kiểm toán nội bộ, năm trường cần thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài Nêu cơng tác kê tốn nói chung, báo cáo tài nói riêng cơng tác kiểm tra kiểm sốt tài trường thực hiệu quả, thơng tin tài cung cấp đảm bảo xác đầy đủ kịp thời có tính pháp lý cao - Thực cơng khai tài giúp cán giảng viên nắm tình hình tài nhà trường, góp phần vào cơng tác quản lý tài chính, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo động lực làm việc đạt hiệu cao 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước - Hiện nay, tự chủ tài lồng ghép nhiều văn pháp lý, từ Luật Giáo dục đại học, tới Nghị định, Thông tư hướng dẫn Tuy nhiên, chưa có văn hướng dẫn cụ thể quan quản lý nhà nước nên trình thực bị lúng túng Do đó, thời gian tới cần sửa đổi quy định hành xây dựng bổ sung quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý để thực Nên sửa đổi Nghị định 86/2015/NĐ-CP để tháo gỡ quy định mức trần học phí theo hướng: Nâng mức trần học phí, áp dụng nhiều mức trần học phí cho loại trường khác Theo đó, cần xây dựng lộ trình tính đủ chi phí đào tạo đại học học phí, tạo điều kiện download by : skknchat@gmail.com 116 cho sở ĐHCL thu hồi đủ chi phí đào tạo cần thiết, chuyển chế nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên sở ĐHCL theo dự toán (được ổn định năm nay) sang thực chế Nhà nước đặt hàng đào tạo - Xây dựng văn hướng dẫn cụ thể Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập theo hướng tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho nhà trường việc định mức chi phù hợp điều kiện cụ thể trường, hướng dẫn quản lí tài hạch tốn nội dung có tính chất kinh doanh phát sinh đơn vị nghiệp công gồm: Hoạt động liên doanh, liên kết, hoạt động đầu tư đơn vị nghiệp tự chủ - Đổi chế phân bổ kinh phí Nhà nước cho giáo dục đại học Hiện nay, Việt Nam lựa chọn mơ hình phân bổ ngân sách chủ yếu dựa yếu tố đầu vào số lượng sinh viên tuyển sinh chưa khuyến khích tính hiệu Cần có chuyển đổi tiêu chí phân bổ dựa yếu tố đầu ra, phản ánh hiệu suất hoạt động trường đại học như: Số lượng sinh viên, tổng số giảng thực hiện, chất lượng cơng trình nghiên cứu, số lượng sinh viên tốt nghiệp tìm cơng việc liên quan đến chuyên ngành đào tạo, kỹ chung, hài lịng xã hội… - Có sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nguồn thu lãi từ tiền gửi ngân hàng sử dụng để lập quỹ hỗ trợ sinh viên, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, từ lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nhằm tạo điều kiện cho Nhà trường bổ sung nguồn thu đảm bảo nhu cầu tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo - Đề nghị Ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển hoạt động khoa học công nghệ đào tạo chuyên gia, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Cần có sách hỗ trợ lãi vay khoản vay tổ chức tín dụng để đầu tư xây dựng sở vật chất download by : skknchat@gmail.com 117 - Cho phép trường đại học tự chủ tự định mở ngành, chuyên ngành đào tạo đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật Tuy nhiên, Nhà trường gặp nhiều khó khăn điều kiện sở vật chất, đội ngũ giảng viên ngành, chuyên ngành Đề nghị xem xét, cân nhắc, điều chỉnh yêu cầu trình độ tiến sĩ mở ngành quy định mở ngành - Đề nghị Chính phủ cho phép trường kĩ thuật tự chủ học phí số năm tăng cường đầu tư sở - Tạo điều kiện cho trường thành lập trường THPT kỹ thuật vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề để làm sau tốt nghiệp trung học tận dụng sở vật chất, giáo viên trường - Tạo điều kiện cho Nhà trường tham gia dự án đào tạo nhân lực Nhà nước, dạy nghề nông thôn lĩnh vực: cơng nghiệp, mơi trường, an tồn hóa chất, an tồn lao động, điện, tự động hóa, chuẩn hóa trình độ cơng nghệ thơng tin, ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức - Được tham gia nhiều dự án, đề tài KHCN mà trường mạnh 4.3.2 Kiến nghị tỉnh Phú Thọ - Theo định hướng Bộ Cơng Thương, trụ sở Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì chuyển Việt Trì, Nhà trường đề nghị tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện đất đai để nhà trường mở rộng quy mơ (hiện diện tích đất sở Việt trì có 1,03 ha) - Tạo điều kiện cho trường thành lập trường THPT kỹ thuật vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề để làm sau tốt nghiệp trung học tận dụng sở vật chất, giáo viên trường - Tạo điều kiện cho Nhà trường tham gia dự án đào tạo nhân lực tỉnh Phú Thọ, dạy nghề nông thôn Được tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện việc liên kết với sở đào tạo nước để đào tạo nhân lực cho ngành địa phương, khu vực Được phối hợp với sở, ngành, đơn vị download by : skknchat@gmail.com 118 việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nhân lực lĩnh vực: cơng nghiệp, mơi trường, an tồn hóa chất, an tồn lao động, điện, tự động hóa, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức - Tạo điều kiện cho trường phối hợp với trường Đại học Công nghệ quốc gia Belarus thành lập Trung tâm đào tạo NCKH mở văn phòng đại diện trường - Tạo điều kiện để trường phối hợp với Công ty TNHH Minami Fuji, Nhật Bản thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Nhật kỹ nghề nghiệp cho ứng viên tu nghiệp sinh lao động xuất Nhật Bản download by : skknchat@gmail.com 119 KẾT LUẬN Hoạt động tự chủ tài Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì tạo điều kiện cho Nhà trường chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, sở vật chất để thực nhiệm vụ giao, chủ động phân bổ nguồn tài đơn vị theo nhu cầu chi tiêu lĩnh vực tinh thần tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, đồng thời mở rộng hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu Cơ chế tự chủ tạo điều kiện cho Trường thực việc kiểm sốt chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo, người lao động; nâng cao kỹ quản lý, chất lượng hoạt động nghiệp; yêu cầu công khai, minh bạch tổ chức xếp công việc, nhân sự, chi tiêu tài thực hiện, tạo khơng khí đồn kết, phấn khởi nội đơn vị Trong ba năm qua, thực theo định số 43 Thủ tướng Chính Phủ tự chủ tài chính, cơng tác tự chủ tài Trường vào nề nếp đạt thành tựu đáng kể, nhiên, bên cạnh cịn tồn tại, vướng mắc khó khăn định Những kết đạt đơn vị nghiệp có thu nói chung Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì nói riêng việc thực chế tự chủ tài đáp ứng yêu cầu đổi quản lý kinh tế, góp phần thực thắng lợi mục tiêu cải cách tài Trường năm qua Song, trình thực chế này, số điểm hạn chế như: Nhận thức cán nhân viên nhà trường tự chủ tài chưa sâu chưa rõ, trình độ đội ngũ cơng tác tài kế tốn cịn hạn chế, chưa khai thác triệt để nguồn thu, cấu thu chưa hợp lý phụ thuộc nhiều vào cấp phát NSNN, quy chế chi tiêu nội chưa chi tiết cụ thể, nhiều khoản chi cịn lãng phí, chế độ trả vượt chưa khuyến khích người lao động làm việc, với hạn chê nêu cần phải có giải pháp hồn thiện Vì luận văn đưa giải pháp nhằm giúp trường hồn thiện cơng tác tự chủ tài download by : skknchat@gmail.com 120 Trong khn khổ giới hạn luận văn khả trình độ tác giả, luận văn chắn không tránh khỏi hạn chê định Nhưng hy vọng vấn đề nêu lên luận văn đóng góp phần nhỏ bé việc hồn thiện chế tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu Trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì nói riêng hồn thiện chế tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu nói chung./ download by : skknchat@gmail.com 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2003), Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực I, Nxb Tài Chính, Hà Nội 2003 Bộ Tài Chính (2003), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp cơng lập Bộ Tài Chính (2006), Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp cơng lập Bộ tài (2010), Thông tư Số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/ 2010 Bộ Tài chế độ cơng tác phí, chế độ tổ chức hội nghị quan nhà nước, đơn vị nghiệp cơng Chính Phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp cơng lập Chính Phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập Chính Phủ (2015), Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021 Đại học cơng nghiệp Việt Trì (2017), Quy chế Quản lý tài Đại học cơng nghiệp Việt Trì Đại học cơng nghiệp Việt Trì (2017), Quy chế chi tiêu Đại học cơng nghiệp Việt Trì download by : skknchat@gmail.com 122 10 Đỗ Văn Nhân (2012): Quản lý tài Đại học Đà Nẵng, Luận văn tiến sỹ bảo vệ Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 11 Frank Ziegele (1998), Financial autonomy of higher education Institutions: The necessity and design of an Institutional framework, Centrum fur Hochschulentwicklung 12 Michael Mitsopoulos, Theodore Pelagidis (2008), “Comparing the Administrative and Financial Autonomy of Higher Education Institutions in EU Countries”, DOI: 10.1007/s10272-008-0262-y, Intereconomics, September/October 2008 13 Nguyễn Thị Kim Liên (2012), Một số giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội, Đại học Thái Nguyên 14 Nguyễn Chí Hướng, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đỗ Thị Ngọc Hoa, Lê Hữu Thành (2008), Cơ chế tự chủ tài việc vận dụng đơn vị thuộc Học viện Chính trị-Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Anh Thái (2008), Hoàn thiện chế quản lý tài trường đại học Việt Nam, Học viện tài 16 Nguyễn Ngọc Vũ (2012), Thực trạng tình hình thí điểm tự chủ tài sở giáo dục đại học - Một số vấn đề đặt ra, Kỷ yếu hội thảo Đổi chế tài giáo dục đại học, Ủy Ban Tài - Ngân sách Quốc hội, Bộ Tài UNDP đồng tổ chức Hà Nội tháng 11/2012 17 Nguyễn Đức Toàn (2006), Đổi cơng tác quản lý tài chính, tài sản đầu tư xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau trở thành đơn vị dự toán cấp I, Đề tài cấp sở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 18 Phùng Xuân Nhạ cộng (2016), Luận khoa học việc nâng cao hiệu đầu tư tài cho giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2016 2020 tầm nhìn 2030 Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Đại học Quốc gia Hà Nội download by : skknchat@gmail.com 123 19 Phùng Xuân Nhạ cộng (2012), Đổi chế tài hướng tới giáo dục đại học tiên tiến, tự chủ, Kỷ yếu hội thảo Đổi chế tài giáo dục đại học, Ủy Ban Tài - Ngân sách Quốc hội, Bộ Tài UNDP đồng tổ chức Hà Nội tháng 11/2012 20 Selin Arslanhan, Yaprak Kurtsal (2010), How does the lack of autonomy across universities affect the innovation performance of Turkey?, TEPAV Policy Note, December 2010 21 Trần Đình Ty (2003), Quản lý tài cơng, NXB Lao động, Hà Nội 22 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường Đại học công lập Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 23 Vũ Thị Thu Phương (2014), Tự chủ luật giáo dục đại học Việt Nam, Đại học Kinh tế Tài & Hiệp hội trường đại học tư nhân Việt Nam download by : skknchat@gmail.com 124 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào thầy (cô)/anh (chị) Tôi tiến hành nghiên cứu “Tăng cường tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì”, kính mong thầy (cơ)/anh (chị) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Những ý kiến thầy (cơ)/ anh (chị) đóng góp vơ q giá đề tài nghiên cứu Rất mong hợp tác thầy (cô)/anh (chị) I.Thông tin cá nhân Đơn vị công tác: Chức vụ: Trình độ: Mức thu nhập: Dưới triệu Trên triệu Thâm niên công tác: Trên 10 năm Dưới 10 năm II Đánh giá cơng tác tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì II.1 Ơng/bà chọn điểm số cách khoanh tròn vào số từ đến theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý TT I Không đồng ý Trung bình Tiêu chí Đồng ý Rất đồng ý Điểm Về tổ chức máy quản lý tài Tổ chức máy quản lý tài nhà trường hợp lý? Nhà trường sử dụng hợp lý mơ hình quản lý tài hợp lý? Mức độ chủ động công tác điều hành thu chi Hiệu quản lý công tác tự chủ tài download by : skknchat@gmail.com 125 TT II Tiêu chí Điểm Về quản lý sử dụng nguồn thu Việc quy định mức thu học phí ngành đào tạo phù hợp với tình hình thực tế? Nên thu học phí tập trung thơng qua NH Nên tăng học phí sinh viên để tăng khả tự chủ tài hoạt động nhà trường Nhà trường tăng cường nguồn thu để nâng cao hoạt động đào tạo nhà Trường III Về quản lý sử dụng khoản chi IV Cơ cấu khoản chi thực tốt Chế độ toán cho giáo viên thực đầy đủ Các kế hoạch hoạt động phận quy định cụ thể, rõ ràng Thu nhập tăng thêm thực theo quy định Định mức chi thực theo quy định Cơng tác kiểm tra tài Cơng tác lập báo cáo, thẩm tra, kiểm tra tài tốn Nhà trường thực tốt cơng tác hạch tốn, tốn hàng năm? Việc lập báo cáo, phân tích BCTC đơn vị đảm bảo quy định Nhà nước đáp ứng yêu cầu quản lý nhằm mục tiêu đưa hướng phát triển hoàn thiện chế tự chủ lĩnh vực tài download by : skknchat@gmail.com 126 TT Điểm Tiêu chí Cơng khai tài nhà trường đảm bảo nội dung, hình thức thời điểm cơng khai Cơng tác thẩm tra toán hàng quý, năm nhà trường chấn chỉnh kịp thời sai sót, nâng cao hiệu cơng tác tài sở tự chủ Nhà trường thực tốt công tác tự kiểm tra tài hàng năm II.2 Ơng/bà chọn điểm số cách khoanh tròn vào số từ đến theo quy ước sau: Rất không phù hợp TT Khơng phù hợp Trung bình Tiêu chí Phù hợp Điểm Hệ thống sách hành Anh/ chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá hệ thống sách hành có phù hợp với đơn vị hay khơng có giúp đơn vị thực tự chủ tài hay khơng? Năng lực quản lý Anh/ chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá trình độ khả quản lý Rất phù hợp cấp quản lý đơn vị mức độ có giúp đơn vị thực tự chủ tài hay khơng? download by : skknchat@gmail.com 127 TT Tiêu chí Điểm Cơ sở vật chất Anh/ chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá điều kiện sở vật chất đơn vị mức độ có giúp đơn vị thực tự chủ tài hay khơng? Trình độ cán Anh/ chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá trình độ cán đơn vị mức độ có giúp đơn vị thực tự chủ tài hay khơng Anh (chị) có ý kiến khác để tăng cường cơng tác tự chủ tài cho Đại học cơng nghiệp Việt Trì? Xin cảm ơn anh (chị)! download by : skknchat@gmail.com ... TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 106 4.1 Định hướng phát triển Đại học Cơng nghiệp Việt Trì quan điểm tăng cường chế tự chủ tài Đại học Cơng nghiệp Việt Trì. .. triển Đại học Công nghiệp Việt Trì 106 4.1.2 Quan điểm tăng cường chế tự chủ tài Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 106 4.2 Một số giải pháp xây dựng chế tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp. .. tác tự chủ tài trường Đại học Cơng nghiệp Việt Trì 47 3.2.1 Sự hình thành chế tự chủ tài trường ĐH Cơng nghiệp Việt Trì 47 3.2.2 Quy trình quản lý tài trường ĐH Cơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì ,

Hình ảnh liên quan

Nội dung đánh giá dựa trên thang đo Likert được thống kê theo bảng sau: - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

i.

dung đánh giá dựa trên thang đo Likert được thống kê theo bảng sau: Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thống kê cán bộ, giảng viên đi làm NCS, học cao học - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.1..

Thống kê cán bộ, giảng viên đi làm NCS, học cao học Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 3.2. Bảng tổng hợp nguồn thu của ĐH Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2017  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.2..

Bảng tổng hợp nguồn thu của ĐH Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2017 Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.3. Bảng tổng hợp nguồn kinh phí, cơ cấu nguồn kinh phí NSNN cấp giai đoạn 2015 - 2017  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.3..

Bảng tổng hợp nguồn kinh phí, cơ cấu nguồn kinh phí NSNN cấp giai đoạn 2015 - 2017 Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 3.4. Tổng hợp nguồn thu, cơ cấu thu từ hoạt động sự nghiệp giai đoạn 2015 - 2017  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.4..

Tổng hợp nguồn thu, cơ cấu thu từ hoạt động sự nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 3.5. Quy mô đào tạo HSSV giai đoạn 2015-2017 - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.5..

Quy mô đào tạo HSSV giai đoạn 2015-2017 Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 3.6. Bảng tổng hợp nội dung chi cơ cấu chi giai đoạn 2015-2017 - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.6..

Bảng tổng hợp nội dung chi cơ cấu chi giai đoạn 2015-2017 Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 3.7. Cơ cấu chi từ nguồn NSNN cấp năm 2015-2017 - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.7..

Cơ cấu chi từ nguồn NSNN cấp năm 2015-2017 Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 3.11. Đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý tài chính - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.11..

Đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý tài chính Xem tại trang 97 của tài liệu.
Số liệu từ bảng kết quả khảo sát về năng lực quản lý tài chính trong Nhà trường cho kết quả năng lực quản lý ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài  chính ở mức trung bình chiếm tới 40,0%, tương ứng với 63 phiếu - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

li.

ệu từ bảng kết quả khảo sát về năng lực quản lý tài chính trong Nhà trường cho kết quả năng lực quản lý ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính ở mức trung bình chiếm tới 40,0%, tương ứng với 63 phiếu Xem tại trang 98 của tài liệu.
Bảng 3.14. Đánh giá về quản lý và sử dụng các khoản chi - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.14..

Đánh giá về quản lý và sử dụng các khoản chi Xem tại trang 100 của tài liệu.
Bảng 3.15. Đánh giá về công tác kiểm tra tài chính - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.15..

Đánh giá về công tác kiểm tra tài chính Xem tại trang 101 của tài liệu.
Bảng 3.16. Khảo sát về trình độ cán bộ - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

Bảng 3.16..

Khảo sát về trình độ cán bộ Xem tại trang 103 của tài liệu.
2 Nhà trường đã sử dụng hợp lý mô hình quản lý tài chính hợp lý?  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tăng cường tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp việt trì

2.

Nhà trường đã sử dụng hợp lý mô hình quản lý tài chính hợp lý? Xem tại trang 134 của tài liệu.

Từ khóa liên quan