0

Giáo án sinh hoạt lớp 3 - tuần 24

1 6,480 63

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 11:25

Giáo án sinh hoạt lớp 3 - tuần 24. Kế hoạch bài dạy tuần 24 SINH HOẠT LỚPI – Mục tiêu: - Giúp HS nắm được ưu, khuyết điểm trong tuần và tự đưa ra biện pháp khắc phục. - Rèn cho HS tính tự quản của từng cá nhân HS. - Giáo dục HS tính tự giác, tích cực.II – Các hoạt động: 1) Ổn đònh: hát2) Rút kinh nghiệm tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo theo 4 mặt: học tập, chuyên cần, vệ sinh kỷ luật, phong trào. - Các ý kiến đóng góp cho tổ, bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân điển hình. - Các tổ điều khiển văn nghệ, trò chơi, câu đố, thơ… - Ban cán sự lớp nhận xét chung. - GV nhận xét, rút kinh nghiệm: * Học tập: - Các em học tốt và làm tốt các việc cô giao khi về nhà. - Có ý thức trong việc rèn chữ, giữ vở sạch đẹp. * Tác phong: thực hiện tốt, vẫn còn bạn mặc đồ thể dục khi đi học. * Kỷ luật: còn vài bạn ra chơi vẫn ở lại lớp. * Chuyên cần: các bạn đi học đầy đủ. 3) Phổ biến công tác tuần tới: - Trang trí bảng tin lớp – bảng hoạt động. - Tham gia tốt các hoạt động do Đội tổ chức. - Học tập và làm theo báo Đội. - Tích cực học tập chuẩn bò thi giữa kì 2 với 2 môn Toán – Tiếng Việt. 4) T tổ chức cho HS trò chơi “Đi tìm báu vật”. - T chia lớp thành 4 nhóm: phổ biến trò chơi, luật chơi. - T cho 4 nhóm thi đua. - T nhận xét – tuyên dương. . ở lại lớp. * Chuyên cần: các bạn đi học đầy đủ. 3) Phổ biến công tác tuần tới: - Trang trí bảng tin lớp – bảng hoạt động. - Tham. tiêu: - Giúp HS nắm được ưu, khuyết điểm trong tuần và tự đưa ra biện pháp khắc phục. - Rèn cho HS tính tự quản của từng cá nhân HS. - Giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh hoạt lớp 3 - tuần 24, Giáo án sinh hoạt lớp 3 - tuần 24,