0

Phân tích một vài kỹ năng quan trọng nhất đối với sinh viên hiện nay chỉ rõ cách thức rèn luyện kỹ năng đó của bản thân

14 4 0
  • Phân tích một vài kỹ năng quan trọng nhất đối với sinh viên hiện nay  chỉ rõ cách thức rèn luyện kỹ năng đó của bản thân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:35

lOMoARcPSD|11424851 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÀI TẬP LỚN (Thay thi kết thúc học phần) MÔN: SINH VIÊN ĐẠI HỌC Họ tên : NGÔ BẢO CHÂU Lớp: GDTH D2021B Mã SV: 221000057 Học kì: I ; Năm học: 2021-2022 Người dạy: ĐỖ THỊ THU HẰNG Hà Nội, tháng 12/2021 lOMoARcPSD|11424851 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÀI TẬP LỚN (Thay thi kết thúc học phần) MÔN: SINH VIÊN ĐẠI HỌC Họ tên : NGÔ BẢO CHÂU Lớp: GDTH D2021B Mã SV: 221000057 Học kì: I ; Năm học: 2021-2022 Người dạy: ĐỖ THỊ THU HẰNG Hà Nội, tháng 12/2021 lOMoARcPSD|11424851 Đề bài: Phân tích vài kỹ quan trọng sinh viên Chỉ rõ cách thức rèn luyện kỹ thân Bài làm: Hiện tại, xã hội ngày phát triển, việc trang bị lực học tập cho sinh viên không đánh giá dựa kiến thức mà phải kết hợp kỹ mềm thái độ công việc học tập, giao tiếp với bạn bè, giảng viên với người khác Theo đánh giá chuyên gia: “Có thể nói 90% sinh viên sau trường hồn tồn khơng có kỹ thuật nghiệp vụ Tốt nghiệp quan trọng, kỹ kinh nghiệm thực tế hạn chế Thật vậy, sinh viên tham gia vấn xin việc thường gây ấn tượng với nhà tuyển dụng trình độ, kỹ nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc: kiến thức, kỹ thái độ, khẳng định học khơng để biết mà cịn để học để làm việc, để sống Trong năm gần đây, phương tiện thơng tin đại chúng thường trích dẫn thuật ngữ "kỹ năng", "kỹ mềm" "kỹ kỹ thuật" Kỹ mềm yếu tố thuộc bẩm sinh người Kỹ mềm khơng phải “chín muồi” tố chất, hay không “phát sáng” theo kiểu bẩm sinh có kỹ mềm chủ thể mà tất phải trải qua nỗ lực, tập luyện phát triển cách đích thực, có biện pháp phương pháp thân Kỹ mềm hình thành đường trải nghiệm đích thực khơng phải “nạp” kiến thức đơn Có thể nhận việc người rèn luyện nghề nghiệp ngồi yêu cầu đạo đức nghề nghiệp kỹ nghề theo mơ hình thao tác nghề nghiệp nhằm đạt sản phẩm ưu tiên Cũng vậy, kỹ đặc trưng nghề nghiệp thường ưu tiên đào tạo phát triển Thực tế cho thấy, kỹ hỗ trợ cho nghề tạo điều kiện để vận dụng kỹ mang tính thao tác lại bị bỏ rơi bỏ qn Vì vậy, thiếu hụt kỹ mềm SV người lao động diễn Thông thường, kỹ mềm thường khó khăn để có tính chất đặc thù mối quan hệ với người hoàn cảnh Kỹ mềm tạo thơng qua trải nghiệm đích thực khơng đơn kiến thức “nạp” Có thể thấy, người đào tạo nghề, yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, ưu tiên kỹ nghề nghiệp theo mơ hình thao tác chun nghiệp để sản phẩm đạt được, lý họ thường ưu tiên đào tạo giáo dục thêm kỹ đặc điểm nghề nghiệp; thực sự, kỹ hỗ trợ nghề nghiệp tạo điều kiện cho việc sử dụng kỹ thao túng bị từ bỏ bỏ qua.Kết là, sinh viên nhân viên thiếu kỹ mềm, tính chất đặc thù họ mối quan hệ với người tình thường khó tiếp thu lOMoARcPSD|11424851 Vì vậy, với thân sinh viên cần phải tự bổ sung kỹ cần thiết định cho thân, sau vài kỹ mà thân em cho quan trọng nhất: 1.Kỹ tự học: Đầu tiên, cần phải hiểu tầm quan trọng việc học kỹ tự học: Trong q trình phát triển xã hội lồi người, văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến hưởng thụ cá nhân, tập thể xem nhu cầu tất yếu, thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi Trong mối quan hệ biện chứng “Học tập” “Học tập suốt đời” người coi điểm khởi đầu – chừng mực đó, nói – khơng có hồi kết Nghĩa người ta cịn sống, cịn hít thở khơng khí, người ta phải ăn, mặc, ở, lại, lao động học hành 1.1: Tầm quan trọng việc học tự học: Học hay gọi học tập, học hành, học hỏi trình đạt hiểu biết, kiến thức, hành vi, kỹ năng, giá trị, thái độ sở thích Khả học hỏi sở hữu người, động vật số máy móc; có chứng cho số loại học tập số loài thực vật Học tập quan trọng tất người Học vấn tiêu chuẩn để đánh giá người từ thời ơng cha Những người có học thức vô tôn trọng xã hội Ngày việc học lại quan trọng tiến giới đòi hỏi người cần hiểu biết nhiều Chúng ta cần nhiều kiến thức để tồn phát triển Ngồi ra, học tập khơng q trình tiếp thu kiến thức, cịn q trình Quá trình tìm hiểu vấn đề tình cảm, đạo đức lối sống Học tập tiếp thu hiểu biết tiêu chuẩn đạo đức, rèn luyện nhân cách lối sống Xã hội phát triển bạn phải đầu tư cho việc học Học hành phải nghiêm túc nghiêm khắc với thân thực tiến Học khơng thừa hay vơ ích Chỉ không học, trở nên vô dụng xã hội Nếu nỗ lực học hỏi nhận thành xứng đáng đạt kết mong muốn Khi thích học biết có kết quả.Kết tốt thân cố gắng Chúng ta nhớ có người chăm nỗ lực thành công kẻ lười nhác Ngay bạn học, nỗ lực để đạt thành công mong muốn Việc học khơng quan trọng cha mẹ mà cịn xã hội đặc biệt quan tâm, biết trách nhiệm để khơng ngừng học hỏi sau cho sống tốt đẹp Vì vậy, cần phải trau dồi việc học ngày đặc biệt sinh viên, rời xa mái trường cấp trở thành sinh viên, khơng có thầy giáo chủ nhiệm ln sát quan tâm mà sinh viên phải trang bị cho kỹ quan trọng kỹ tự học 1.2: Ý nghĩa việc học: lOMoARcPSD|11424851 “Học học để làm người Biết điều thiệt, biết lời thị phi” Qua câu nói trên, hiểu tầm quan trọng việc học gắn bó mật thiết việc học tập với sống người Hay câu thành ngữ "Bộ lông làm đẹp công, học vấn làm đẹp người", phải nhận thức sâu sắc vai trò tầm quan trọng việc học Coi trọng việc học coi trọng sống Thực tế cho thấy có học có Mục đích việc học nhằm phục vụ công việc đạt hiệu cao Nếu ta đơn làm việc theo thói quen kinh nghiệm có sẵn cơng việc tiến triển chậm chất lượng không tốt Cách làm thích hợp với cơng việc giản đơn, khơng cẩn nhiều đến trí tuệ Cịn công việc phức tạp liên quan đến khoa học kĩ thuật cung cách làm việc lạc hậu, lỗi thời Muốn đạt hiệu lĩnh vực, bắt buộc phải học, phải đào tạo theo chuyên ngành suốt trình làm việc phải học tập khơng ngừng, hình thức khác Học khơng q trình rèn luyện tri thức mà cịn q trình rèn luyện tình cảm đạo đức Con người ngồi trí cịn cần có tâm Học để thấu hiểu lẽ huyền bí đời, vũ trụ chứa đựng kiến thức toán đơn giản quy luật thịnh suy xã hội Khơng hịa tâm vào đời, vào vũ trụ để lắng tìm cảm nhận có tín hiệu mách bảo cho trí tuệ đường đến lẽ huyền diệu bí ẩn kia? Như có kiến thức mới, kiến thức đời, vẽ giới mà tìm kiếm khơng trí mà cịn tâm hồn Học cần có trí có cần có tâm Học để thêm trí, lành thêm tâm để đóng góp tài đức cho nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh Những kiến thức mà tiếp thu từ nhà trường, sách đời đem áp dụng vào thực tiễn mang lại nhiều thành tinh thần vật chất cho sống thân, gia đình xã hội Như vậy, việc học có tầm quan trọng lớn người Nó tiền đề định đến tồn tại, hòa nhập phát triển người xã hội Cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng việc học để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày cao đất nước, xã hội giai đoạn 1.3: Các phương pháp để tự học hiệu quả:  Có kế hoạch mục tiêu học tập rõ ràng Làm việc dù lớn hay nhỏ thân phải cần có kế hoạch mục tiêu rõ ràng Với việc học vậy, bạn cần xây dựng cho kỹ lập kế hoạch hiệu quả, xác định khối kiến thức mà cần học, cần trau dồi, phân bổ thời gian cho thật hợp lý Có kế hoạch lOMoARcPSD|11424851 phải có mục tiêu, động lực để bạn học tập tốt hơn, cần phải biết học gì, từ có hướng đắn  Có phương pháp học tập Bạn ngồi vào bàn học ghi chép hay cầm sách lên đọc, lên mạng tìm kiếm tài liệu có lượng kiến thức mong muốn Kỹ học tự học không đơn giản vậy, để có kiến thức hay bổ ích bạn cần phải có phương pháp học khoa học phù hợp với thân Đừng cố gắng áp dụng phương pháp học người khác vào ép thân phải Hãy kiên trì nhẫn nại, đừng vội chán nản, lo lắng bỏ nhiều thời gian kết thu lại không ý muốn Nếu phương pháp bạn áp dụng không hiệu quả, đừng ngần ngại thay đổi để có phương pháp tự học hiệu  Kỷ luật học Hãy luyện cho tính kỷ luật học lớp lúc tự học Bạn khơng thể vừa học, vừa nói chuyện, vừa học vừa chơi game hay làm việc khác Khi học bạn dành tồn tâm trí, tập trung cao độ, không xao nhãng Kỷ luật học, cách tốt để bạn rèn luyện kỹ học tự học Các bạn không nên tiếp thu kiến thức từ nguồn giáo viên cung cấp, sách vở,… mà cần tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn khác Nếu quan tâm đến vấn đề tìm kiếm tài liệu từ sách, báo, trang mạng, bạn bè để hiểu sâu  Tự kiểm tra kiến thức Không phải kiến thức bạn lúc người khác kiểm tra.Vì vậy, kỹ học tự học quan trọng giúp bạn hiệu học tập bạn cao tự kiểm tra kiến thức Các bạn kiểm tra lại kiến thức cách như: Tự làm kiểm tra ngắn, liệt kê nội dung chính, vẽ biểu đồ, đồ tư duy… Việc làm cách bạn lần cố lại học được, cịn mơ hồ cần phải bổ sung  Học cách ghi nhớ Mỗi người có cách ghi nhớ khác nhau, có người viết lại nhiều lần giấy, liệt kê nội dung chính, có người đọc thật to, có người đọc thầm… nhớ kiến thức Hãy thử tất phương pháp để tìm cách giúp thân ghi nhớ nhanh hiệu  Chọn lọc thông tin, kiến thức lOMoARcPSD|11424851 Mỗi ngày bạn tiếp nhận nhiều thơng tin, kiến thức khác Do đó, chọn lọc thông tin, kiến thức kỹ học tự học quan trọng, giúp bạn không bị nhấn chìm lượng kiến thức mênh mơng  Hiểu sâu thường xuyên ôn lại Đây hai kỹ học tự học bạn cần rèn luyện để đạt hiệu học tập cao Việc hiểu sâu kiến thức giúp bạn nhớ biết cách áp dụng chúng vào hoàn cảnh cho phù hợp Ngoài bạn cần thường xuyên ôn lại học, không chúng dần bị lãng quên theo thời gian Kỹ học tự học kỹ quan trọng giúp trau dồi kiến thức cho thân Kỹ làm việc nhóm: Trong giai đoạn nay, xu hướng làm việc nhóm khuyến khích hầu hết lĩnh vực, xuất phát từ quan niệm “trí tuệ tập thể sáng suốt trí tuệ cá nhân” Người ta coi nhóm làm việc nhân tố tạo nên hiệu vốn nhân lực tổ chức Nhưng làm để có kỹ làm việc nhóm thành thục nhằm phát huy triệt để khả cá nhân phối hợp hoạt động phương diện? Nhóm tập hợp thành viên có số lượng từ hai người trở lên, có giao tiếp trực diện, có kỹ qua lại bổ sung cho nhau, có chia sẻ mối quan tâm mục đích chung 2.1: Ý nghĩa làm việc nhóm  Phân cơng cơng việc Hoạt động nhóm ngày trở thành yêu cầu thiết yếu tổ chức, giảng đường với mục tiêu để phân công công việc phối hợp công việc Trong thực tế có cơng việc mà cá nhân khơng đủ khả để giải mang lại hiệu khơng cao, thế, lựa chọn làm việc nhóm phương pháp thực phân bổ cơng việc hợp lý Trong đó, thành viên nhóm tham gia đóng góp vào nội dung làm việc chung nhóm để đảm bảo hồn thành nhiệm vụ vấn đề yêu cầu công việc mà nhóm giao Mỗi thành viên tiếp nhận cơng việc bắt buộc phải có tương tác với cơng việc thành viên khác nhóm Phân cơng việc khơng tạo nên hoạt động độc lập mà thực chất phân cơng phối hợp  Quản lý kiểm sốt cơng việc Làm việc nhóm để tăng cường quản lý kiểm sốt cơng việc, vai trị trách nhiệm tồn nhóm khiến thành viên nhóm phải có xem xét tồn diện cơng việc giao Trong nhóm, hoạt động thành viên kiểm soát quy chế làm việc nhóm, thành viên chịu quản lý người phụ trách nhóm, điều lOMoARcPSD|11424851 chỉnh hành vi giao tiếp, giải vấn đề theo khn khổ quy chế đề Cơng việc tiến hành trôi chảy đồng bộ, có phối hợp nhịp nhàng  Giải vấn đề định Làm việc nhóm dịp để cá nhân đóng góp ý tưởng với phát kiến Những vấn đề cá nhân khơng thể giải có tham gia đề xuất ý kiến, giải pháp nhóm Từ ý kiến, quan điểm giải pháp khác nhau, thông qua hoạt động nhóm thống nội dung, vấn đề mối, tránh chủ quan, độc đốn Quyết định cuối nhóm khơng thành viên thành làm việc nhóm  Thu thập thơng tin ý tưởng Làm việc nhóm trình thu nạp thơng tin ý tưởng hiệu Mỗi thành viên trình làm việc tham gia đóng góp ý kiến tức cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề cần giải thông tin chia sẻ làm bổ sung làm phong phú nguồn tư liệu cần thiết phục vụ cho nội dung vấn đề nhóm cần giải Cũng q trình làm viêc nhóm, ý tưởng khác đề xuất, tạo nên đa dạng việc kiếm tìm giải pháp cho vấn đề cần giải Nhờ nhóm có hội lựa chọn nhiều cho định cuối  Xử lý thông tin Thực chất việc xử lý thông tin sở nguồn liệu, liệu cung cấp, nhóm phải lựa chọn thơng tin thiết yếu, liên quan trực tiếp đến vấn đề nhóm cần giải Việc xử lý thông tin tập thể nhóm định với nhìn đa chiều, đa diện đảm bảo tính khách quan Nguồn thơng tin ý tưởng đa dạng đòi hỏi việc xử lý thơng tin phải nhanh chóng chuẩn xác Sự tham gia thành viên nhóm thực chất hướng tới tiêu chí  Phối hợp, tăng cường tham gia cam kết Một nhóm hiệu nhóm có phối hợp chặt chẽ, tăng cường tham gia thành viên nhóm, chí tham gia người ngồi nhóm theo thống trao đổi, học hỏi nhóm Nhóm phối hợp tốt nhóm phát huy tối đa khả thành viên mục tiêu chung nhóm Giữa thành viên có ăn ý, nhịp nhàng, hỗ trợ giải vấn đề Nhóm phối hợp tốt nhóm mà thành viên tuân thủ theo cam kết thơng qua trước nhóm, khơng có quan điểm cá nhân định cuối nhóm  Đàm phán giải xung đột Làm việc nhóm tăng cường mối quan hệ giao tiếp Mọi ý kiến cá nhân đưa xem xét quan điểm nhóm, vậy, ý kiến phải tìm kiếm đồng thuận lOMoARcPSD|11424851 thành viên nhóm Để thuyết phục thành viên khác, ý kiến, giải pháp đưa phải dựa thương thuyết với luận điểm, luận luận chứng xác đáng Nhờ kỹ đàm phán phát huy Mặt khác trường hợp quan điểm trái chiều xuất nhóm điều tiết thống cuối nhóm, tránh nảy sinh xung đột, xung đột cá nhân xảy  Thoả mãn nhu cầu quan hệ xã hội tăng cường ý thức thân mối quan hệ với người khác Làm việc nhóm đáp ứng nhu cầu quan hệ xã hội Quá trình làm việc nhóm q trình kết nối, tìm hiểu thành viên nhóm, đồng thời q trình tự ý thức thân người mối tương quan với thành viên khác nhóm Mỗi thành viên nhóm có hội bộc lộ lực, trình độ, chí cá tính mình, đồng thời có nhìn nhận, đánh giá biểu người khác nhóm, từ điều chỉnh hành vi, ngơn ngữ, chí tính cách cho phù hợp với tập thể nhóm,  Nhận giúp đỡ việc thực mục tiêu cụ thể Thơng qua nhóm, cá nhân có hội tự điều chỉnh phương diện giao tiếp, khả phối hợp kiến thức, nhận giúp đỡ việc thực mục tiêu cụ thể Thế mạnh khả trình độ phát huy, bên cạnh điểm yếu cá nhân khắc phục  Chia sẻ, thông cảm tạo nên thành lao động cụ thể Nhóm nơi chia sẻ, thơng cảm tìm cộng hưởng tạo nên thành lao động cụ thể Làm việc theo nhóm giảm số nhân sự, khâu trung gian nên hoạt động tổ chức linh hoạt điều kiện khác nhau, kể bối cảnh biến đổi mạnh, nhờ nắm bắt hội giảm thiểu nhiều nguy nguy Ý thức trách nhiệm cá nhân nhóm, thành cơng việc nhóm ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân tạo nên đồng cảm thành viên nhóm Các thành viên có chung niềm vui, nỗi buồn học quý giá sau làm việc nhóm 2.2 Vai trị kỹ làm việc nhóm Vai trị kỹ làm việc nhóm điều nói đến vai trị kỹ làm việc nhóm giảm bớt áp lực cho thành viên nhóm để họ cảm thấy thoải mái không bị căng thẳng phải làm việc Làm việc nhóm tổng hợp kỹ nhiều người giúp họ lấp đầy thiếu sót người khác để hồn thành cơng việc tốt Làm việc nhóm có nghĩa chia sẻ trách nhiệm Hỗ trợ lẫn để khai thác tối đa tiềm cá nhân Sự hợp tác tốt thành viên tạo nhiều giá trị sử dụng mạnh cá nhân mà không làm ngạc nhiên Một lợi ích lớn làm việc nhóm lOMoARcPSD|11424851 nguồn cảm hứng ý tưởng sáng tạo nảy sinh từ thảo luận nhóm Do đó, phạm vi tầm quan trọng làm việc theo nhóm rõ ràng 2.3 Các kỹ cần có để làm việc nhóm hiệu Đối với cá nhân phải hình thành số kỹ sau: a Lắng nghe: Đây kỹ quan trọng Các thành viên nhóm phải biết lắng nghe ý kiến Kỹ phản ánh tôn trọng (hay xây dựng) ý kiến thành viên Thực kỹ lắng nghe nhóm làm việc gắn liền với quan tâm tới vấn đề nhóm cần giải Lắng nghe khơng tiếp nhận ý kiến mà cịn lọc, phân tích lựa chọn ý kiến Cần thể thái độ lắng nghe cử chỉ, ánh mắt tư Khi người trình bày ý kiến cảm nhận cử tọa ý cảm thấy tự tin phấn khích hơn; Cần thể thái độ lắng nghe với quan tâm thực b Chất vấn: Qua cách thức người đặt câu hỏi, nhận biết mức độ tác động lẫn nhau, khả thảo luận, đưa vấn đề cho thành viên khác họ Nguyên tắc chất vấn phải tinh thần tôn trọng đối tác, giàu thiện chí; khơng chất vấn q dài; khơng chất vấn thái độ gay gắt; mội dung chất vấn cần rõ ràng, không mơ hồ c Thuyết phục: Các thành viên phải trao đổi, suy xét ý tưởng đưa Đồng thời họ cần biết tự bảo vệ thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến Khả thuyết phục quan trọng trường hợp có ý kiến khác giải vấn đề nhóm Sức thuyết phục khơng ngơn ngữ, cử chỉ, hành vi mà cịn chân thành, thân thiện d Tôn trọng: Mỗi thành viên nhóm phải tơn trọng ý kiến người khác thể qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành thực Thực chất tôn trọng người khác tức tôn trọng Tơn trọng hình thức khích lệ tinh thần, hỗ trợ cho lịng nhiệt tâm công việc e Trợ giúp: Các thành viên nhóm phải biết giúp đỡ biết cách tiếp nhận giúp đỡ; Sự trợ giúp làm tăng cường khả cá nhân, tạo mối liên kết thành viên nhóm f Sẻ chia: Các thành viên đưa ý kiến trình bày, chia sẻ suy nghĩ cho Việc tham khảo ý kiến người khác sẵn sàng nhận sẻ chia thành viên khác nhóm điều tối cần thiết.Sẻ chia khiến thành viên nhóm có hội tự hồn thiện Sẻ chia yếu tố dễ dẫn đến gắn kết người với nhau; g Phối hợp: Đây kỹ quan trọng trình làm việc nhóm Thiếu khả phối hợp nhóm rời rạc, mục tiêu làm việc nhóm khơng thể thực Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực thực kế hoạch đề Sự phối hợp địi hỏi phải biết rõ cơng 10 lOMoARcPSD|11424851 việc mối quan hệ tương tác với thành viên nhóm Phối hợp cần đồng quán Kỹ giao tiếp ứng xử: 3.1: Giao tiếp ứng xử gì? Đó tập hợp quy tắc, nghệ thuật , cách ứng xử , đối đáp đúc rút qua kinh nghiệm thực tế ngày giúp người giao tiếp hiệu thuyết phục áp dụng thục kỹ giao tiếp.Có thể nói kỹ giao tiếp nâng lên thành nghệ thuật giao tiếp kỹ có nhiều kỹ nhỏ khác kỹ lắng nghe, kỹ thấu hiểu, kỹ sử dụng ngôn ngữ thể, kỹ sử dụng ngơn từ, âm điệu…Để có kỹ giao tiếp ứng xử tốt đòi hỏi người sử dụng phải thực hành thường xuyên, áp dụng vào hồn cảnh cải thiện tốt kỹ giao tiếp 3.2: Phương pháp giao tiếp ứng xử hiệu Cam đảm nói bạn suy nghĩ Hãy tự tin bạn có đóng góp đáng kể buổi trị chuyện Hãy dành phần thời gian ngày để nhận thức dòng suy nghĩ cảm xúc bạn, bạn truyền đạt đầy đủ điều bạn muốn truyền tải cho người khác Có người dự nói chuyện thân họ sợ người khác cho câu chuyện khơng đáng nghe Bạn cần hiểu câu chuyện không quan trọng người lại quan trọng ý nghĩa người khác Luyện tập Yếu tố luyện tập góp phần củng cố khả giao tiếp, bạn trình tương tác gần gũi với mối quan hệ thân cận gia đình, nhóm bạn bè, đối tượng thân thích mở rộng người lạ, quen biết Đó hội trao đổi, học hỏi văn hóa đến từ vùng, miền khác Sắc thái biểu cảm kết hợp hành động cử Sắc thái biểu cảm gương mặt bộc lộ rõ nét hứng thú hay chán chường với câu chuyện đề cập đến Đồng thời hành động cử tay thể mong muốn đối phương lắng nghe thấu hiểu điều mà bạn truyền tải Tùy thuộc vào tính chất nói chuyện mà có điều chỉnh cho phù hợp Tránh rơi vào trường hợp gửi đến thông điệp trái chiều Hãy thống từ ngữ, cử chỉ, biểu nét mặt tông giọng phù hợp với hồn cảnh thơng điệp muốn truyền tải, hoàn cảnh ấm cúng, thân mật hay nghiêm trang, lịch nào, thơng điệp phê bình, lên án hay tuyên dương, tán thưởng sao? Cười tươi trích hay xử lý kỷ luật cho thấy thơng điệp lẫn lộn khơng hiệu 11 lOMoARcPSD|11424851 Nếu bạn phải truyền tải thông điệp tiêu cực, giữ cho lời nói, nét mặt, tơng giọng bạn phù hợp với thông điệp nghiêm túc Nhận thức thể bạn biểu Ngơn ngữ thể nói lên nhiều thứ từ ngữ Tư mở với cánh tay thả lỏng dọc thể cho thấy bạn dễ dàng tiếp nhận sẵn lòng lắng nghe người xung quanh muốn nói Mặt khác, động tác khoanh tay khom vai lại cho thấy thờ trò chuyện biểu không sẵn sàng giao tiếp Thông thường, hội thoại bị ngừng trước bắt đầu vài cử vơ tình gây cảm tình từ người đối diện Cử chỉ, biểu tư phù hợp khiến đối thoại khó khăn trở nên thơng suốt Biểu lộ thái độ mang tính xây dựng niềm tin Thái độ biểu bạn góp phần tăng hiệu giao tiếp Trị chuyện cởi mở chân thành tạo thiện cảm với đối phương, tùy vào đối tượng mà có cách giao tiếp khác nhau: cấp - cấp dưới, đồng nghiệp, bạn bè,… mà có điều chỉnh phù hợp Luôn tuôn theo tuổi tác giao tiếp ứng xử Luôn xưng hô theo độ tuổi Trong công việc, tùy cấp bậc mà người cấp thấp gọi cấp anh/chị Tuyệt đối khơng nói chuyện trống khơng với đối tượng Điều thể thơ lỗ, thiếu kỹ giao tiếp ứng xử Đặc biệt không xưng hô thân mật cho mối quan hệ 3.3: Vai trò giao tiếp ứng xử mực đời sống: – Từ người sinh có nhu cầu giao tiếp, nhằm thỏa mãn nhu cầu thân – Ở đâu có tồn người có giao tiếp người với người, giao tiếp chế bên tồn phát triển người – Để tham gia vào quan hệ xã hội, giao tiếp với người khác người phải có tên, phải có phương tiện để giao tiếp – Lớn lên người phải có nghề nghiệp, mà nghề nghiệp xã hội sinh quy định Việc đào tạo, chuẩn bị tri thức cho nghề nghiệp phải tuân theo quy định cụ thể, khoa học… không học tập tiếp xúc với người khơng có nghề nghiệp theo nghĩa nó, muốn hành nghề phải có nghệ thuật giao tiếp với người thành đạt sống – Trong trình lao động người tránh mối quan hệ với Đó phương tiện quan trọng để giao tiếp đặc trưng quan trọng người tiếng nói ngơn ngữ 12 lOMoARcPSD|11424851 – Giao tiếp giúp người truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục, kích thích đối tượng giao tiếp hoạt động, giải vấn đề học tập, sản xuất kinh doanh, thỏa mãn nhu cầu hứng thú, cảm xúc tạo – Qua giao tiếp giúp người hiểu biết lẫn nhau, liên hệ với làm việc – Nhiều nhà tâm lý học khẳng định, khơng có giao tiếp người đứa trẻ khơng thể phát triển tâm lý, nhân cách ý thức tốt – Nếu người xã hội mà không giao tiếp với khơng có xã hội tiến bộ, người tiến – Nếu cá nhân không giao tiếp với xã hội cá nhân khơng biết phải làm phù hợp với chuẩn mực xã hội, cá nhân rơi vào tình trạng đơn, lập tinh thần đời sống gặp nhiều khó khăn – Trong trình giao tiếp, người nhận thức đánh giá thân sở nhận thức đánh giá người khác Theo cách họ có xu hướng tìm kiếm người khác để xem ý kiến có khơng, thừa nhận khơng Trên sở họ có tự điều chỉnh, điều khiển hành vi theo hướng tăng cường giảm bớt thích ứng lẫn – Tự ý thức điều kiện trở thành chủ thể hành động độc lập, chủ thể xã hội – Thơng qua giao tiếp cá nhân tự điều chỉnh, điều khiển hành vi theo mục đích tự giác – Thơng qua giao tiếp cá nhân có khả tự giáo dục tự hồn thiện Thơng qua ba kỹ trên, thân sinh em cảm thấy quan trọng Nhưng cải thiện kỹ cho thân? Vừa bước từ môi trường cấp ba, bước vào ngưỡng cửa hoàn toàn lạ mang tên giảng đường đại học Môi trường học cấp ba nhỏ Một trường lớn, trường điểm tỉnh khoảng 1000 học sinh tất khối Bạn bè gương mặt thân quen, thân thiết suốt vài năm học Còn môi trường đại học rộng lớn Một trường đại học đào tạo nhiều ngành nghề khác Số lượng sinh viên khóa cộng lại lên đến hàng nghìn Bởi thế, hội tiếp xúc với nhiều người, có nhiều bạn bè cao nhiều Các thầy cô giám sát chặt chẽ học sinh suốt thời cấp ba Luôn theo dõi sát việc học tập học sinh, kiến thức lẫn kỷ luật Giáo viên thường xuyên liên hệ, báo cáo với phụ huynh có thay đổi hay vi phạm Mối quan hệ phụ huynh giáo viên khăng khít Nhằm mục đích hỗ trợ, dìu dắt em học sinh đường học tập Còn đại học, giảng viên có người quan tâm đến sinh viên Các giảng viên thực nhiệm vụ giảng dạy, truyền đạt kiến thức Còn việc sinh viên hiểu họ không để tâm Nếu cần hỗ trợ việc học, hay viết báo cáo,… phải tự chủ động xin trợ giúp giảng 13 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 viên Giảng viên không liên hệ với phụ huynh học sinh Học sinh cấp ba đốc thúc việc học Được thầy cô, cha mẹ, bạn bè kèm cặp, theo sát li tí Cịn với đại học, việc học việc tự giác riêng thân Bởi lên đến đại học, bạn người trưởng thành Phải tự biết chủ động việc thân, bao gồm việc học tập Em nghĩ rằng, cố gắng nỗ lực để hoàn thiện kỹ trau dồi thêm kỹ q khó, cần phải có kiên trì nỗ lực Khơng có ba kỹ mà em vừa nêu trên, mà nhiều kỹ quan trọng khác kỹ tin học, kỹ tự tin trước đám đông, kỹ phản biện,… Tự giác tích cực thực nhiệm vụ cá nhân, tham gia hoạt động nhóm, cộng đồng yếu tố giúp sinh viên ngày hoàn thiện kỹ mềm Trong trình giảng dạy, rèn luyện nghề nghiệp, giảng viên cần đưa định hướng, dẫn để sinh viên tự rèn luyện, tự trải nghiệm sống, thực tế nghề nghiệp nhằm phát triển kỹ mềm cho thân 14 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) ... ngày đặc biệt sinh viên, rời xa mái trường cấp trở thành sinh viên, thầy giáo chủ nhiệm ln sát quan tâm mà sinh viên phải trang bị cho kỹ quan trọng kỹ tự học 1.2: Ý nghĩa việc học: lOMoARcPSD|11424851... khác trường hợp quan điểm trái chiều xuất nhóm điều tiết thống cuối nhóm, tránh nảy sinh xung đột, xung đột cá nhân xảy  Thoả mãn nhu cầu quan hệ xã hội tăng cường ý thức thân mối quan hệ với người... hỗ trợ, dìu dắt em học sinh đường học tập Còn đại học, giảng viên có người quan tâm đến sinh viên Các giảng viên thực nhiệm vụ giảng dạy, truyền đạt kiến thức Còn việc sinh viên hiểu họ không
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích một vài kỹ năng quan trọng nhất đối với sinh viên hiện nay chỉ rõ cách thức rèn luyện kỹ năng đó của bản thân , Phân tích một vài kỹ năng quan trọng nhất đối với sinh viên hiện nay chỉ rõ cách thức rèn luyện kỹ năng đó của bản thân

Từ khóa liên quan