0

THẨM ĐỊNH hồ sơ mời THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị kỹ THUẬT NGHIỆP vụ từ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN của cục TRANG bị và KHO vận, bộ CÔNG AN

10 4 0
  • THẨM ĐỊNH hồ sơ mời THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị kỹ THUẬT NGHIỆP vụ từ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN của cục TRANG bị và KHO vận, bộ CÔNG AN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - - KHUNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÊN ĐỀ TÀI: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TỪ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN CỦA CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN, BỘ CÔNG AN Học viên: Mã HV: Lớp: GVHD: Nguyễn Hoàng Anh CH280230 Cao học Quản lý KT va CS PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà Hà Nội, tháng 01/2021 Tính cấp thiết đề tài Đấu thầu hoạt động kinh tế thị trường, tuân theo quy luật khách quan thị trường quy luật cung - cầu, quy luật giá - giá trị Thông qua hoạt động đấu thầu, Bên mời thầu có nhiều hội để lựa chọn nhà thầu phù hợp với mình, mang lại hiệu cao với giá cạnh tranh Đồng thời nhà thầu có nhiều hội để cạnh tranh nhằm đạt hợp đồng để cung cấp hàng hóa sản xuất ra, cung cấp kiến thức mà có dịch vụ mà có khả đáp ứng nhằm tối đa hóa lợi nhuận Đấu thầu tạo công doanh nghiệp, nâng cao hiệu vốn đầu tư Với hạn chế Luật đấu thầu năm 2005 2009 Nhà nuớc ban hành luật đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013 hiệu lực từ ngày 01/07/2014 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu có thay đổi tích cực cơng tác đấu thầu Các nhà thầu khơng cạnh tranh cịn phải cạnh tranh lực kinh nghiệm, kỹ thuật cơng nghệ để trúng thầu Để đánh giá xác, cơng bằng, minh bạch lực kinh nghiệm, kỹ thuật cơng nghệ tài chính, cơng tác thẩm định hồ sơ mời thầu quan trọng Hồ sơ mời thầu toàn tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm yêu cầu cho dự án, gói thầu, làm để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có chức quản lý nhà nước trang bị kỹ thuật, trang cấp kho vận Công an nhân dân; trực tiếp tổ chức đảm bảo trang bị kỹ thuật, quân trang, nuôi quân, công tác lưu trữ quốc gia, dự phịng chiến đấu, cơng tác kho vận tải theo quy định Nhà nước Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân Trong suốt trình hoạt động minh, tâpp̣ thê lãnh đạo Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Cơng an Việt Nam tồn thể cán chiến sĩ Cục cố gắng với tinh thần trị cao hồn thành nhiệm vụ giao công tác quản lý đấu thầu Công an nói chung cơng tác thẩm định Hồ sơ mời thầu nói riêng Cơng tác mua sắm cua cuc Trang bi va kho vâṇ nhin chung đêu xuất phát từ thực tế nhu cầu Công an đơn vị, địa phương, bảo đảm phục vụ công tác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên, đột xuất lực lượng CAND, ưu tiên trang bị cho địa bàn trọng điểm, lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng Công an xã quy, cơng tác cấp phát phải kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất Công an đơn vị, địa phương Tuy nhiên trình hội nhập, phát triển mở cửa thị trường đặt nhiều hội thách thức lớn, áp lực cạnh tranh không nhỏ đối Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an Việt Nam nên vấn đề để nâng cao lực thẩm định Hồ sơ mời thầu toán mà Cục Trang bị kho vận phải đối mặt cần phải giải đáp Đó lý tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Thẩm định Hồ sơ mời thầu Cục Trang bị kho vận, Bộ Cơng an gói thầu mua sắm hàng hóa từ nguồn kinh phí thường xun” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tổng quan nghiên cứu: Công tác quản lý đấu thầu ngày cấp, ngành, doanh nghiệp cá nhân quan tâm nghiên cứu cấp độ khác Tiêu biểu cơng trình sau: Luận văn thạc sỹ tác giả Kiều Minh Sơn (2017), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài : “Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam” Đề tài nghiên cứu quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng với chủ thể quản lý Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trực thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đề tài làm rõ thực trạng, bất cập công tác quản lý đấu thầu mua sắm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, từ đề xuất giải pháp hồn thiện Luận văn thạc sỹ tác giả Trần Thái Tuân (2017), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài "Quản lý nhà nước lĩnh vực đấu thầu dự án đầu tư Ban quản lý dự án, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an" Tuy nhiên luận văn tập trung nghiên cứu hình thức định thầu mà khơng nghiên cứu hình thức lựa chọn nhà thầu khác đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu cơng trình xây dựng Việt Nam” Hà Thanh Hải, Đại học Kinh tế Quốc dân Đề tài nghiên cứu cơng tác đấu thầu nói chung quản lý nhà nước đấu thầu cơng trình xây dựng nói riêng Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện Cục Kế hoạch Đầu tư- Bộ Công an” tác giả Võ Thị Hồng Long (2014) Luận văn đưa sở lý luận phân tích trạng quản lý đầu thầu mua sắm trang thiết phương tiện bị Cục Kế hoạch Đầu tư - Bộ Công an Luận văn thạc sỹ “Quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công An” tác giả Đặng Thị Thu Hiền (2015) Luận văn đưa lý luận quản lý đầu thầu mua sắm, nêu lên thực trạng quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy chữa cháy Cục C66, Bộ Cơng an, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý đấu thầu luận văn này, tác giả đề cập đến số vấn đề lý luận chung lĩnh vực cụ thể quản lý nhà nước đấu thầu, có hoạt động đấu thầu rộng rãi; đầu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, định thầu ; Đó kiến thức mà tác giả tham khảo q trình triển khai nghiên cứu luận văn Tuy nhiên chưa thấy Luận văn nghiên cứu sâu thẩm định Hồ sơ mời thầu Cục Trang bị kho vận, Bộ Cơng an Đó “khoảng trống” mà tác giả lựa chọn nghiên cứu Ở Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng khung nghiên cứu quản lý thẩm định hồ sơ mời thầu bên mời thầu Làm rõ thực trạng quản lý thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Cục Trang bị kho vận từ nguồn kinh phí thường xuyên giai đoạn 2018- 2020; đồng thời nêu lên ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý thẩm định hồ sơ mời thầu - Đưa giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an - Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thẩm định hồ sơ mời thầu Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ từ nguồn kinh phí chi an ninh thường xuyên Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an với vai trò quản lý Bên mời thầu - - Về khơng gian: Các gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ từ nguồn kinh phí chi an ninh thường xun Bộ Cơng an - Về thời gian: thực trạng giai đoạn 2018-2020 giải pháp, đề xuất đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Khung nghiên cứu Các nhân tố ảả̉nh hưởng đến thẩm định HSMT Bên mời thầu - Yếu tố thuộc Bên mời thầu - Yếu tố mơi trường bên ngồi Thẩm định HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa Bên mời thầu - Bộ máy thẩm định - Nội dung công cụ thẩm định - Quy trình thẩm định HSMT: + Tiếp nhận, xử lý Hồ sơ + Thực thẩm định Hồ sơ + Trả kết thẩm định Mục tiêu - Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật - Lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu Bên Mời thầu 5.2 Phương pháp nghiên cứu: 5.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập thông tin từ nguồn thứ cấp tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề cơng tác đấu thầu Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an, văn báo cáo, thống kê công tác đấu thầu Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an; kế hoạch đấu thầu Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an, nguồn sơ cấp tiến hành vấn trực tiếp số cán đơn vị thực công tác đâu thâu cua Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an, Xin ý kiến chuyên gia, nhà giáo có kinh nghiệm thực tế biện pháp đề xuất nhăm hoan thiêṇ công tac đâu thâu tai Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Công an 5.2.2 Phương pháp xử lý liệu nghiên cứu: Trong luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh,… để làm rõ thực trạng thực công tác đâu thâu tai Cục Trang bị kho vận trực thuộc Bộ Cơng an Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Chương 2: Phân tích thực trạng thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm thường xuyên Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 1.1 Mua sắm thường xuyên hồ sơ mời thầu 1.1.1 Khái niệm mua sắm thường xuyên Mua sắm thường xuyên hiểu việc thực gói thầu nhằm trì hoạt động thường xun quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp cơng lập, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề - Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, gồm: Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định Luật Ngân sách nhà nước quan có thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách hàng năm quan, đơn vị (bao gồm nguồn bổ sung năm); b) Nguồn vốn nghiệp thực Chương trình Mục tiêu quốc gia trường hợp thực theo hình thức khơng hình thành dự án đầu tư; c) Vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh, vốn khác nhà nước quản lý (nếu có); a) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA): Vay nợ, viện trợ khơng hồn lại cân đối chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ tổ chức phi phủ nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước thuộc ngân sách nhà nước (trừ trường hợp Điều ước quốc tế ODA vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác); đ) Nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng theo quy định pháp luật phí, lệ phí; e) Nguồn kinh phí từ thu hoạt động nghiệp, quỹ phát triển hoạt động nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định pháp luật đơn vị nghiệp công lập; g) Nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; d) h) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có) Hàng hóa dịch vụ phải thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm thường xuyên nhằm trì hoạt động thường xuyên quan, tổ chức, đơn vị Trừ trường hợp mua sắm vật tư, trang thiết bị Theo quy định Điều 73 Nghị định 63/2014/NĐ- CP hướng dẫn Luật Đấu thầu Nội dung hoạt động mua sắm thường xuyên bao gồm nội dung sau: mua sắm thường xuyên (trừ trường hợp mua sắm vật tư, trang thiết bị thuộc dự án; mua sắm trang thiết bị, phương tiện đặc thù chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh) bao gồm: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định Chính phủ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc quan cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên; Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho cơng tác chun mơn, phục vụ an tồn lao động, phòng cháy, chữa cháy; May sắm trang phục ngành (gồm mua sắm vật liệu công may); Mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có) thuộc dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn nghiệp theo quy định Chính phủ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Mua sắm phương tiện vận chuyển: Ơ tơ, xe máy, tàu, thuyền, xuồng phương tiện vận chuyển khác (nếu có); Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ; Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; dịch vụ thuê trụ sở làm việc hàng hóa khác; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định dịch vụ khác; Dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn lựa chọn cơng nghệ, tư vấn để phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn mua sắm khác; 10 Bản quyền sở hữu cơng nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có); Các loại hàng hóa, dịch vụ khác mua sắm nhằm trì hoạt động thường xuyên quan, đơn vị 11 1.1.2 Khái niệm hồ sơ mời thầu 1.2 Thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.2.2 Mục tiêu nguyên tắc thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.2.3 Chủ thể, đối tượng phạm vi thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.2.4 Nội dung công cụ thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.2.6 Quy trình thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.3 Các nhân tố ảả̉nh hưởng đến thẩm định HSMT mua sắm thường xuyên đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 1.3.1 Các nhân tố thuộc Chủ đầu tư Bên mời thầu 1.3.2 Các nhân tố bên Chủ đầu tư Bên mời thầu CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN CỦA CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN, BỘ CÔNG AN 2.1 Giới thiệu chung Cục Trang bị kho vận, Bộ Cơng an 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Cục Trang bị kho vận, Bộ Cơng an 2.2 Thực trạng gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận thực 2.3 Thực trạng thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận thực 2.3.1 Bộ máy thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận thực 2.3.2 Nội dung cơng cụ thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận 2.3.3 Quy trình thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận 2.4 Đánh giá công tác thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an 2.4.1 Đánh giá theo mục tiêu 2.4.2 Đánh giá nội dung công cụ thẩm định 2.4.3 Đánh giá theo quy trình thẩm định CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN CỦA CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN, BỘ CÔNG AN 3.1 Mục tiêu phương hướng hồn thiện thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện thẩm định thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận giai đoạn 2021 - 2025 3.1.2 Phương hướng hồn thiện thẩm định thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận 3.2 Giảả̉i pháp hoàn thiện thẩm định HSMT mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận 3.2.1 Hoàn thiện máy thẩm định HSMT 3.2.2 Hoàn thiện nội dung cơng cụ thẩm định HSMT 3.2.3 Hồn thiện thực quy trình thẩm định HSMT 3.2.4 Giải pháp khác 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Công an 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Kế hoạch đầu tư 3.3.3 Kiến nghị với Cục Trang bị kho vận bên mời thầu ... THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN CỦA CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN, BỘ CÔNG AN 2.1 Giới thiệu chung Cục Trang bị kho vận, Bộ Công. .. dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho vận thực 2.3.1 Bộ máy thẩm định HSMT gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Cục Trang bị kho. .. quản lý thẩm định hồ sơ mời thầu - Đưa giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Cục Trang bị kho vận, Bộ Công an - Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: THẨM ĐỊNH hồ sơ mời THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị kỹ THUẬT NGHIỆP vụ từ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN của cục TRANG bị và KHO vận, bộ CÔNG AN , THẨM ĐỊNH hồ sơ mời THẦU MUA sắm PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị kỹ THUẬT NGHIỆP vụ từ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN của cục TRANG bị và KHO vận, bộ CÔNG AN

Từ khóa liên quan