0

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP

51 12 0
  • PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP NGÀNH: MARKETING GVHD : Th.S Ngô Thị Dung SVTH : Đoàn Gia Bảo Lớp : K17410 MSSV : K174101127 TP.HCM, …/20… LỜI CẢM ƠN Trải qua tháng thực tâ ̣p công ty cổ phần PosApp điều kiện sở cho tơi q trình viết báo cáo thực tâ ̣p tốt nghiê ̣p Xuyên suốt q trình thực báo cáo, tơi nhận nhiều hỗ trợ, hưỡng dẫn tận tình giảng viên hướng dẫn thạc sĩ Ngô Thị Dung, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, ngành Marketing giúp đỡ nhiệt tình anh chị cơng ty cổ phần PosApp Để hồn thành tốt báo cáo thực tập này, xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại học Kinh tế - Luâ ̣t nói chung q thầy khoa Quản trị kinh doanh nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ quý báu cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Ngô Thị Dung, người hướng dẫn suốt thời gian làm đề tài Cô hướng dẫn nhiều từ khâu ban đầu việc xác định đề tài, hoàn thiện đề cương cho đến bài báo cáo chi tiết Nhờ vào tất hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành đề tài luận cách chặt chẽ hồn chỉnh Và tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo công ty cổ phần PosApp đặc biệt cảm ơn đến anh Nguyễn Kim Nhi - CEO công ty cổ phần PosApp, anh Nguyễn Trọng Nhân - trưởng phận Marketing đồng hành, hướng dẫn cho suốt q trình thực tập Cảm ơn tồn tập thể công ty hỗ trợ nhiều q trình thực hồn thành đề tài Do thời gian thực tập trình độ cịn hạn chế, nên báo cáo thực tập khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp, ý kiến q thầy để báo cáo hoàn thiện Sinh viên thực Đoàn Gia Bảo NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Kí tên Th.S Ngô Thị Dung MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH .vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP .4 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Tổ chức máy 1.2.1 Mơ hình tổ chức máy công ty 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 1.3 Lĩnh vực hoạt động .9 1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty Chương 13 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN POSAPP 13 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trực tuyến Công ty Cổ phần Posapp 13 2.1.1 Khách hàng 13 2.1.2 Đối thủ cạnh tranh .13 2.1.3 Sản phẩm .15 2.2 Chiến lược marketing trực tuyến Công ty Cổ phần Posapp 20 2.2.1 Tìm hiểu nhu cầu, hành vi search 20 2.2.2 Phân tích nhu cầu 21 2.2.3 Dựa đối thủ 21 2.2.4 Lên plan content 21 2.2.5 Triển khai content .22 2.2.6 Quản lý tiến độ 22 2.2.7 Quản lý chiến dịch quảng cáo .23 2.3 Các công cụ Marketing trực tuyến Công ty Cổ phần Posapp 23 2.3.1 Marketing thông qua cơng cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing SEM) 23 2.3.2 Tối ưu trang web công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization SEO) .26 2.3.3 Marketing qua E-mail (E-mail Marketing) 29 2.3.4 Marketing qua công cụ mạng xã hội (Social media marketing) 30 2.4 Đánh giá hoạt động Marketing trực tuyến Công ty Cổ phần Posapp .37 2.4.1 Những mặt đạt 37 2.4.2 Những mặt hạn chế .37 Chương 39 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN POSAPP 39 3.1 Định hướng phát triển công ty PosApp 39 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh công ty Cổ phần Posapp 39 3.1.2 Định hướng phát triển chiến lược Marketing trực tuyến công ty Cổ phần Posapp 40 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty Cổ phần Posapp 40 KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty PosApp từ 2017-2019 Bảng 1.2: Chi phí cho hoạt động Marketing công ty PosApp từ 2017-2020 11 YBảng 2.1: Bảng so sánh thông tin đối thủ công ty PosApp 14 DANH MỤC HÌNH YHình 1.1: Logo công ty cổ phần Công Nghệ PosApp Hình 1.2: Ban giám đốc cơng ty PosApp đối tác Hình 1.3: Mơ hình tổ chức máy cơng ty PosApp Hình 1.4: Nhân viên đồng phục công ty PosApp YHình 2.1: Quy trình thực chiến lược Marketing công ty PosApp… …….20 Hình 2.2 Hình Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền Google Adwords PosApp 24 Hình 2.3 Hình Kết tìm kiếm cơng ty PosApp Google 27 Hình 2.4 Kết dung Ahref phân tích website PosApp 28 Hình 2.5 Trang chủ facebook cơng ty PosApp .31 Hình 2.6 Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền cầm tay PosApp Facebook 32 Hình 2.7 Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền cầm tay PosApp 33 Hình 2.8 Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền cầm tay PosApp 33 Hình 2.9 Sitemap cơng ty PosApp 35 Hình 2.10 Một số thơng tin Website cơng ty PosApp 36 Hình 2.11: Đánh giá công ty PosApp Google Map ………………………… 37 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện số lượng quy mơ loại hình kinh doanh dịch vụ ngày mở rộng gia tăng Chính điều làm phát sinh thử thách việc quản lý kinh doanh cho chủ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Nhận định tình hình này, nên cơng ty cổ phần PosApp đời chuyên cung cấp giải pháp quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp có quy mơ từ nhỏ đến lớn Và đương nhiên, khơng có cơng ty cổ phần PosApp kinh doanh mơ hình Hiện thị trường PosApp có nhiều đối thủ cạnh tranh với đặc điểm, chiến lược khác Để chiếm ưu so với họ có vị trí vững chãi thị trường cơng ty cổ phần PosApp đầu tư cách mực cho phận Marketing công ty Trong số hình thức marketing cơng ty triển khai Marketing Online trọng Vì dựa nhiều tảng online như: Facebook, Google, Youtube, Instagram mà thông tin, hình ảnh chất lượng dịch vụ cơng ty đến với khách hàng cách nhanh hồn chỉnh từ đạt mục tiêu kinh doanh, tìm hiểu đáp ứng nhu cầu khách hàng Ưu điểm từ Marketing Online phủ nhận đem lại nhiều cải thiện rõ ràng tích cực cho doanh nghiệp, ta điểm qua vài lợi ích thiết thực mà Marketing Online mang đến Xóa nhịa vấn đề khoảng cách: hình thức Marketing trực tuyến cốt yếu truyền tải thơng tin, nội dung hệ thống mạng internet Vì cần thiết bị có kết nối Internet ta truyền tải quảng cáo sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh chớp mắt Tiết kiệm nhân lực chi phí đầu tư: sử dụng hình thức Marketing Online đồng nghĩa với việc bạn khai thác cơng cụ Google, Facebook hay tảng khác cách hiệu mà không cần nhiều nhân lực giảm thiểu chi phí cách tối đa Tiện lợi việc theo dõi, nắm bắt tình hình marketing cơng ty nói riêng kinh doanh nói chung Cụ thể sử dụng hình thức Marketing Online bạn có thông báo báo cáo lượng người truy cập, từ khóa tìm kiếm thể hành vi người dùng, nội dung cần thiết khác để triển khai chiến lược, kế hoạch tương lai cách dễ dàng Với mục đích tìm hiểu sâu rộng câu chuyện Marketing Online PosApp để học hỏi bổ sung kiến thức kỹ cho thân, em lựa chọn để tài “Phân tích hoạt động Marketing Online cơng ty cổ phần PosApp” Mục tiêu đối tượng nghiên cứu - Phân tích đánh giá tình hình Marketing Online PosApp tảng phổ biến - Đề xuất số giải pháp hợp lý, khả thi nhằm nâng cao cải thiện hiệu cho việc triển khai Marketing Online PosApp Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Công ty cổ phần PosApp, địa chỉ: 260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Thời gian: Để tài thực từ cuối tháng 10/2020 đến đầu tháng 12/2020 Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu khái quát hoạt động Marketing Online nhiều tảng công ty - Nghiên cứu liệu thứ cấp: Thu nhập số truyền thông dựa quyền Admin trang/tài khoản Online công ty Kết cấu đề tài Ngồi phần mở đầu báo cáo gồm có phần (3 chương): - Chương 1: Giới thiệu công ty cổ phần PosApp - Chương 2: Phân tích kế hoạch cách triển khai marketing online công ty PosApp qua từ khóa, nên để thu hút khách hàng vào website PosApp phải nghiên cứu trước từ khóa mà khách hàng sử dụng Càng có nhiều từ khóa với từ khóa khách hàng tìm kiểm thơng tin từ website xuất vị trí cao kết tìm kiếm Càng nhiều từ khóa lọt top nâng cao chất lượng cho website công ty Organic traffic số ước lượng xem có người truy cập vào website tổng số Organic keywords https://posapp.vn/ có 36,6K traffic, tính dựa 19,7K từ khóa lọt vào top 100 Đây yếu tố để đánh giá độ uy tín website Một website có nhiều lượt truy cập làm cho khách hàng cảm thấy thông tin cung cấp hữu ích có lịng tin Và kết mà PosApp đạt tốt so với công ty tập trung vào marketing trực tuyến năm gần Và để có điều phận Marketing nói riêng phải nổ lực nhiều việc xây dựng nội dung, từ khóa để thu hút khách hàng truy cập Traffic value có nghĩa giá trị lưu lượng Một cách đơn giản nghĩa số ước lượng với traffic bạn tiền hàng tháng chạy quảng cáo trả tiền Vậy theo hình 2.5 PosApp phải trả khoảng tháng chạy quảng cáo Nhìn chung thấy công ty trọng vào SEO, từ việc xây dựng nội dung phù hợp, hấp dẫn khách hàng Tối ưu từ khóa liên tục để nâng cao khả viết PosApp nằm vị trí đầu kết tìm kiếm cơng cụ tìm kiếm Đây điều phận Marketing PosApp làm tốt 2.3.3 Marketing qua E-mail (E-mail Marketing) Đây công cụ marketing thiếu công ty PosApp sử dụng từ ngày đầu công ty Bởi cơng cụ quan trọng, chi phí hợp lý, cơng ty kiểm sốt số lượng tiếp cận cách xác Để từ đó, xác định nhu cầu khách hàng để có điều chỉnh phù hợp Nhằm để đạt hiệu cao cơng ty trọng đến cách thức thực chiến dịch email marketing Thơng thường, cơng ty tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sản phẩm, dịch vụ thơng qua thông tin thu thập qua nhiều cách thức, để lại thơng tin website cơng ty để tư vấn Và khách hàng tiềm để thực việc gửi email marketing Tất nhiên có khách hàng khơng sử dụng sản phẩm sau lần đầu quảng cáo email marketing Nên sau đó, cần tiếp thị lại để khách hàng nhớ đến khơi gợi nhu cầu điều cần thiết Và nhờ việc kiên trì với khách hàng chưa thành cơng lần đầu PosApp có khách hàng cho Nhưng “chăm sóc” cho khách hàng cách chu đáo Nhưng vơ tình, điều lại đem đến cho khách hàng không thoải mái làm phiền đến họ Ngồi ra, hình thức email marketing công ty chuyên nghiệp áp dụng nhiều tính cơng nghệ, người quản lý nên cịn sai sót khơng đáng có 2.3.4 Marketing qua công cụ mạng xã hội (Social media marketing) Các công cụ mạng xã hội PosApp sử dụng nhiều, kể đến Facebook, Zalo, Youtube, Linked, Nhưng Facebook nơi mà cơng ty đầu tư quan tâm 2.3.4.1 Fanpage Với đặc tính đa chiều, sử dụng “đối tượng xã hội” có khơng gian tương tác, kênh truyền thơng mạng xã hội giúp hình ảnh doanh nghiệp trở nên sống động mắt công chúng Đây coi hình thức xây dựng hình ảnh thương hiệu tích hợp hoạt động Marketing quảng bá doanh nghiệp hiệu Ưu điểm mạng xã hội so với phương tiện truyền thông truyền thống radio, tivi, báo… khơng hạn chế số kênh, thông tin, dịch vụ cập nhật liên tục người sử dụng người sản xuất thơng tin Chính lí mà PosApp chọn mạng xã hội cơng cụ để thực chiến dịch truyền thơng Hiện PosApp có kênh mạng xã hội cho riêng Facebook, Zalo, Youtube Và Facebook kênh mạng xã hội mà PosApp quan tâm nhiều Hình Trang chủ facebook công ty PosApp Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ PosApp, 2020 Địa trang Facebook công ty: https://www.facebook.com/posapp.vn, trang có lượt theo dõi 5700 người, liên tục cập nhật giá thành, thông tin sản phẩm chương trình khuyến mãi, kiện cơng ty 2.3.4.2 Facebook Adwords: Công ty giai đoạn thường có chiến dịch quảng cáo khác để giới thiệu sản phẩm, chương trình khác công ty Vậy nên, việc chạy quảng cáo facebook thiếu Và để đảm bảo việc chạy quảng cáo đem lại hiệu phải theo dõi số liệu cụ thể chiến dịch Chẳng hạn, Chiến dịch quảng cáo Máy tính tiền cầm tay PAC2 Facebook Chiến dịch gồm có content nội dung fanpage facebook video kèm Sau tiêu chí để đánh giá xem chiến dịch đạt hiệu chưa Hình Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền cầm tay PosApp Facebook Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ PosApp, 2020 Hoạt động người xem: Được chia làm phần nhỏ lượt xem tối thiểu giây cao nhất, tiếp đến lượt xe tối thiểu phút, lượt tương tác 321 Có thể thấy có 249 người xem video tối thiểu phút Điều chứng tỏ họ quan tâm tới sản phẩm chạy chiến dịch quảng cáo Và nhiều tương tác chiến dịch Một số lượng lớn người xem lướt qua video quảng cáo giây lượng tương tác không cao Cho thấy nội dung video không đủ sức thu hút với họ, không giữ chân họ từ đầu video Đây điều cần phải cải thiện Hình Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền cầm tay PosApp Nguồn: Cơng ty cổ phần công nghệ PosApp, 2020 Tỷ lệ giữ chân khách hàng đường cong xuống dần Chứng tỏ sau số lượng người xem Nhưng phút gần cuối video 3:00 - 3:43 số người xem xấp xỉ 25%, dấu hiệu tốt, lượt người thực quan tâm đến sản phẩm Hình Chiến dịch quảng cáo máy tính tiền cầm tay PosApp Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ PosApp, 2020 Cịn thơng tin khác kết mà chiến dịch đạt được, lượt tương tác, lượt chia sẻ, bình luận,… Những số cao tỷ lệ thuận với mức độ bao phủ chiến dịch Khi số lượng người tiếp cận nhiều thơng tin truyền với mức độ lớn hơn, tăng khả có khách hàng lên nhiều Qua việc Marketing qua Facebook ta thấy PosApp nỗ lực nhiều việc đem hình ảnh đến gần với khách hàng 2.3.4.3 Marketing qua Website Website đại diện cho công ty Internet, nên xem “bộ mặt” cơng ty Vậy nên, việc marketing qua website điều cần thiết để có vẻ ngồi chỉnh chu Và có nhiều thứ để thể việc công ty chăm chút Marketing nào, chẳng hạn: Domain (Tên miền) Website cơng ty posapp.vn, lấy tên công ty làm tên miền nên nâng cao việc nhận diện thương hiệu khách hàng lớn công ty nhiều Khi thấy domain posapp.cn nghĩ đến công ty cổ phần công nghệ PosApp Đây điều hợp lý từ PosApp Website PosApp khơng nhằm mục đích để bán hàng mà giới thiệu công ty, sản phẩm phần mềm, phần cứng cho người có nhu cầu sử dụng muốn tìm hiểu trước Với mục đích nên sản phẩm, thông tin để riêng mục cụ thể để khách hàng dễ theo dõi Khi khách hàng cảm thấy phù hợp muốn tư vấn kỹ nhấn vào hộp chat có sẵn trang web để tư vấn cách cụ thể Đối tượng khách hàng marketing qua Website khách hàng tự tìm đến với cơng ty Họ có sẵn nhu cầu chưa định nên mua hay không, họ cần tư vấn cơng ty để họ có lựa chọn cuối Sitemap: Trang web PosApp nhìn chung chia bố cục rõ ràng, gồm có nhiều nhánh lớn khác chứa nội dung khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thơng tin, viết có nội dung mục Bố cục trang Web xếp cách hợp lí, đặt theo chiều nằm ngang khách hàng nhìn thấy tồn trang Web trước, dễ dàng tìm kiếm mục liên quan thiết bị, giải pháp, posapp.vn, … Ngồi ra, trang Web cơng ty thiết kế thêm nút liên kết với cơng cụ marketing khác nút boxchat góc phải hình, giúp khách hàng thuận tiện việc tìm kiếm cơng ty từ nhiều nguồn khác nhau, giúp cho cơng ty có chuẩn bị tốt q trình chăm sóc khách hàng Tìm hiểu cụ thể thơng qua hình ảnh Website Hình Sitemap công ty PosApp Nguồn: PosApp.vn PosApp trang chủ website với nội dung ngắn gọn đủ ý, giúp cho khách hàng biết công ty cung cấp giải pháp bán hàng Các mục như: Giải pháp, thiết bị, Phí dịch vụ, Tin tức, Khách hàng, Hướng dẫn, Về PosApp.vn chứa nhiều mục có liên quan Hình Một số thơng tin Website công ty PosApp Nguồn: PosApp.vn Mặc dù chia nhỏ nội dung cho người đọc dễ tìm kiếm thơng tin số mục Tin Tức chưa mạch lạc hẳn Bở trang lại có nhiều trang con, nội dung có số phần bị lắp lại Và số phần chia bố cục nội dung không phù hợp, thông tin mà khách hàng cần lại để dưới, ưu tiên việc giới thiệu tính sản phẩm phần Quản lý Spa - Thẩm mỹ viện - Nhận xét chung: Qua cơng cụ trên, nhận thấy PosApp có đội Marketing tâm huyết sử dụng nhiều công cụ để mang lại hiệu tốt cho hoạt động marketing trực tuyến cơng ty Vì sử dụng lúc nhiều công cụ SEO, SEM, Email Marketing, Social Media Marketing, Website Marketing, hình ảnh PosApp bao phủ hầu hết nơi mà có nhiều người sử dụng Internet Điều đó, giúp tăng độ nhận diện thương hiệu, trở thành thương hiệu mà khách hàng nghĩ đến có nhu cầu Và thấy, công cụ PosApp sử dụng hiệu dường công cụ đem lại khách hàng cho công ty 2.4 Đánh giá hoạt động Marketing trực tuyến Công ty Cổ phần Posapp 2.4.1 Những mặt đạt - Đạt hiệu suất mặt doanh thu cho công ty Hoàn thành mục tiêu đề đầu năm 2020 trung bình tháng doanh thu đạt tỷ đồng dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 - Tự tin đứng thứ thị trường ngành cung cấp giải pháp quản lý kinh doanh cho tiểu thương nhà hàng, quán cafe Doanh số đứng sau tên Cukcuk, Ocha, Ipos, kiotviet - Đạt thiện cảm nhận xét feedback tốt từ khách hàng tảng mạng xã hội hệ thống đánh giá nhận xét công cụ Google Map PosApp ln đạt 4,5/5 Hình 2.1: Đánh giá cơng ty PosApp Google Nguồn: PosApp.vn 2.4.2 Những mặt hạn chế - Tuy doanh thu đạt mong muốn hình ảnh thương hiệu chưa phổ biến rộng rãi thị trường so với mặt chung ngành Ngun nhân khơng đầu tư hình ảnh nhiều tảng FB, mạng xã hội - Sản phẩm cơng ty có khuyết điểm định chưa hồn thiện 100% tính tảng IOS Iphone Macbook Điều khiến cho việc quảng bá đội ngũ marketing có lượt chuyển đổi khơng cao Vì khơng phải công ty khủng nên ngân sách cho mảng Marketing không nhiều Vì thể, với chiến dịch cơng ty thường phải cân nhắc nên sử dụng hình thức công cụ hợp lý nhất, vừa mang lại hiệu vừa tiết kiệm chi phí, thử nghiệm tất phương thức sau chọn cách thức tốt Vì tốn Hoặc có trường hợp thử nghiệm khơng thử quy mơ lớn Vì thể cơng ty thường chọn biện pháp an toàn Làm bỏ qua hội lẽ tốt Vậy nên việc sử dụng Google Ads chưa hết công suất Ở cơng cụ tối ưu trang web cơng cụ tìm kiếm - SEO, PosApp làm tốt Nhưng mức độ cạnh tranh từ khóa cao nên cần phải thường xuyên cập nhật tối ưu website, viết liên tục để giúp cho website công ty giữ vững vị trí thứ Ở cơng cụ marketing qua trang mạng xã hội, trang facebook cơng ty chưa có kết thực trội Các mức tương tác phổ biến mức trung bình Nên có biện pháp khắc phục cho trường hợp Ở công cụ marketing qua email, sử dụng từ lâu khơng có nhiều đổi cách thức thực hiện, cách quảng cáo thay đổi liên tục Ở công cụ website marketing, dù nằm top tìm kiếm cơng cụ tìm kiếm quan sát kỹ website có số điểm bất hợp lý đề cập phần trên, điều gây khó khăn khách hàng muốn tự tìm hiểu thơng qua website Vậy nên cần phải có cách xếp lại nội dung theo cách nhìn khách hàng, khơng áp đặt theo cách nhìn cá nhân Chương GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP 3.1 Định hướng phát triển công ty PosApp 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh công ty Cổ phần Posapp PosApp dự định mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm thêm nhiều ngành hàng khác karaoke, giặt sấy Để tăng khả sinh lời theo chiều rộng thị trường Dự tính đẩy mạnh mở rộng kinh doanh thâm nhập thêm thị trường tiềm (Bình Dương, Cần Thơ) biện pháp khả thi mở thêm chi nhánh công ty, hợp tác với nhiều đối tác mô giới giải pháp công nghệ tỉnh Xây dựng máy thêm phần vững mạnh chặt chẽ từ mở rộng quy mô nhân từ cấp quản lý đến thực tập sinh nhằm nâng cao số lượng chất lượng cho công việc Bằng việc đẩy mạnh tuyển dụng tổ chức hoạt động du lịch gắn kết, hợp lý hóa thêm khoản thưởng Phát kiến thêm nhiều sách khuyến để tối ưu việc kinh doanh lúc phần cứng phần mềm nhằm tối ưu hóa doanh thu cho cơng ty Chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu quốc tế nhằm gia tăng hội với khách hàng quốc tế đặc biệt lĩnh vực Nail Mỹ Đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng hiệu lợi nhuận tăng trưởng từ 10% đến 15% năm 2021 Bảo toàn, bảo đảm gia tăng lợi ích cho đối tác hợp tác lâu dài lĩnh vực, đồng thời nâng cao việc hợp tác với doanh nghiệp “bên thứ 3” Để dựa vào họ liên kết khách hàng cho PosApp Ví dụ PosApp hợp tác với công ty thiết kế nội thất quán Cafe, công ty nội thất giới thiệu chủ quán Cafe sử dụng sản phẩm PosApp 3.1.2 Định hướng phát triển chiến lược Marketing trực tuyến công ty Cổ phần Posapp Đội ngũ Marketing PosApp tích cực tìm hiểu lên chiến lược dài để thâm nhập phát triển thị trường Spa thông qua việc triển khai viết SEO với nội dung bổ ích nổ hoạt động group kín FB spa nail để tìm hiểu “săn” khách hàng tiềm cho công ty Hiện việc truyền thông kênh Zalo công ty cịn chưa hồn thiện nên tương lai, nhiệm vụ cho team xây dựng nên hình ảnh PosApp phổ biện thương hiệu PosApp mạnh tảng 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty Cổ phần Posapp Cơng ty PosApp có hoạt động marketing trực tuyến hiệu từ đem lại cho cơng ty lợi ích định Nhưng điều khó để có trọn vẹn, mà có ngày hồn thiện Vậy nên, hoạt động marketing trực tuyến công ty Trước sống ngày phát triển, hình thức quảng cáo nên thay đổi để thích ứng kịp với nhu cầu ngày cao khách hàng Khi nhìn lại việc quảng cáo thông qua trang mạng xã hội PosApp ta thấy cơng cụ không đem lại hiệu rõ ràng vượt trội Các đăng Facebook, Zalo, Youtube đầu tư nội sản phẩm lại thiếu yếu tố bắt “trend” để thu hút khách hàng Vậy nên, cần quan tâm đến yếu tố thu hút khách hàng nhiều hơn, nội dung, cách thể lạ điểm đáng ý Ngồi ra, cơng ty nên áp dụng công nghệ tiên tiến việc email marketing để nâng cao hiệu Khi áp dụng việc tự động hóa, phận marketing lên chiến dịch đặt lịch để gửi vào email cụ thể, xác thời gian Như vậy, giúp khắc phục sai sót gửi nhầm người, gửi nhầm ngày,… Nhất việc không thời gian chạy chiến dịch ảnh hưởng Hiện tại, công ty dường tập trung vào công cụ khác mà dần quan tâm đến cơng cụ Điều khơng nên, cơng cụ có tác dụng cao khơng khẳng định Nên cần phân bổ nguồn lực vào công cụ hợp lý hơn, nên thay đổi tạo nên nhiều mẫu email đa dạng để thu hút khách hàng Và xây dựng hình ảnh cho website khoản đầu tư đáng để bỏ qua Nhìn chung website cơng ty ổn từ hình thức nội dung, quan sát kỹ có điểm chưa thống Phần sitemap có bố cục khoa học dễ hiểu, vào sâu bên mục cách xếp thơng tin chưa thống lắm, có nhiều thơng tin bị lặp lại Vì thế, phận Marketing khơng cần quan tâm đến mục lớn mà cách xếp mục nhỏ quan trọng để giữ chân khách hàng Ngồi khơng nên q phụ thuộc vào hình thức marketing, cần quan tâm cân hai hình thức online offline Bởi có hai lựa chọn lúc tốt có lựa chọn Đó giải pháp mà thân dựa vào thời gian thực tập tìm ra, nhằm để giúp cơng ty hồn thiện việc marketing trực tuyến Bởi giải pháp mà thân dựa vào trải nghiệm thực tế, việc tìm hiểu thêm, đặt thân vị trí người khách hàng để có biện pháp hợp lý Có thể biện pháp khơng q to lớn tơi tin có tác dụng cơng cụ có nhược điểm nói KẾT LUẬN Trong báo cáo này, tơi dùng trải nghiệm thân, sâu phân tích thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến cơng ty PosApp, từ tìm ưu điểm nhược điểm quy trình hoạt động đó, tơi mạnh dạn đưa giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm số biện pháp thực tế đề xuất với công ty xem xét qua với hi vọng giúp phần nhỏ việc hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến cơng ty Trong q trình làm việc, tìm hiểu hoạt động marketing trực tuyến, tơi nhận tầm quan trọng Marketing trực tuyến công ty, làm để thông qua Marketing trực tuyến nâng cao thương hiệu, vị công ty với thị trường bùng nổ Đồng thời nhìn theo khía cạnh người lao động phần hiểu mà doanh nghiệp cần nhân viên Marketing cần phải cố gắng để hồn thiện thân sẵn sàng tìm cho cơng việc phù hợp với thân khả tính cách TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Trần Minh Đạo (2006), Giáo trình marketing bản, Nhà xuất Đại học, Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Phan Anh (2019), Marketing online 4.0, Nhà xuất Hồng Đức, Hà Nội Philips Kotler - Kenvin Keller (2013), Quản trị Marketing, Nhà xuất Lao Động xã hội Tiếng Anh: Piyachart Isarabhakdee (2017), Branding 4.0, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội Tài liệu từ Internet: https://southteam.vn/dich-vu/marketing-online/ Những thông tin Website: https://posapp.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN POSAPP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm