1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Vài kinh nghiệm dạy văn bản truyện dân gian ở lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Vài kinh nghiệm dạy văn bản truyện dân gian lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... Vài kinh nghiệm dạy văn truyện dân gian lớp theo định hướng phát triển lực học sinh 4.1 Những khó khăn HS học truyện dân gian 12 III Vài kinh nghiệm dạy truyện dan gian theo định hướng phát ... trọng việc trọng phát triển lực học sinh dạy truyện dân gian trường Trung học sở (THCS) 27 Vài kinh nghiệm dạy văn truyện dân gian lớp theo định hướng phát triển lực học sinh Ngay từ học phải giúp ... 27 Vài kinh nghiệm dạy văn truyện dân gian lớp theo định hướng phát triển lực học sinh + Năng lực hợp tác + Năng lực tự quản thân + Năng lực giao tiếp tiếng Việt + Năng lực thưởng thức văn học/ cảm...
 • 32
 • 3,700
 • 25
Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HOA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG III CACBON- SILIC (HÓA HỌC LỚP 11) THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINHTRUNG ... cho học sinh lớp 11 Giả thuyết khoa học 12 Trong trình dạy học, giáo viên vận dụng quan điểm dạy học tích hợp vào việc dạy số chủđề chương Cacbon - Silic phát triển tốt lựchợp táccho học sinh Nhiệm ... liệu hướng dẫn dạy học tích hợp chương III cho học sinh lớp 11 nào? - Tài liệu hướng dẫn dạy học tích hợp chương III cho học sinh lớp 11 gồm nội dung nào, cách trình bày? - Tài liệu hướng dẫn dạy...
 • 42
 • 918
 • 2
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

... chức hoạt động nhóm cách hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động nhóm để góp phần đổi nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử nói chung Lịch sử nói riêng theo định hướng phát triển lực học sinh? ... CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo ... mục đích nâng cao chất lượng dạy học Trong phạm vi đề tài tập trung vào số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhóm để góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp II THỰC...
 • 24
 • 720
 • 2
thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

... lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực - Thiết kế và tổ chức thực hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực HS - Tổ chức thực nghiệm ... chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 Quy trình, kĩ thuật thiết kế hoạt động GDPCTT qua môn Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực Quy trình, cách thức tổ chức hoạt động GDPCTT qua môn Địa ... thức tổ chức hoạt động GDPCTT qua môn Địa lí lớp 12 theo hướng phát triển lực HS - Thiết kế và tổ chức được số hoạt động GDPCTT theo hướng phát triển lực cho HS lớp 12 số trường THPT địa bàn...
 • 35
 • 689
 • 1
thiết kế bài dạy học địa lý lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thcs

thiết kế bài dạy học địa lý lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thcs

... thiết kế dạy học địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS - Vận dụng quy trình thiết kế dạy học theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS để thiết kế số chủ đề dạy học địa ... tiễn việc thiết kế dạy học Địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS - Quy trình thiết kế, vận dụng thiết kế dạy học Địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS 6 Kết nghiên ... quy trình thiết kế dạy học địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS, vận dụng vào thiết kế dạy học địa theo hướng phát triển lực cho học sinh THCS Kết thứ Thiết kế dạy học CƠ...
 • 45
 • 2,496
 • 10
Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp  sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

... đánh giá thực trạng dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển lực học sinh trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề Quang hợp Sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh PHẦN NỘI DUNG ... Quang hợp - Sinh học 11, theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy lực học tập học sinh Nhiệm ... hướng phát triển lực học sinh THPT Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 thử nghiệm dạy học chuyên đề dạy học sinh học 11sẽ góp phần phát triển lực học sinh nâng cao...
 • 56
 • 624
 • 1
Thiết kế chuyên đề dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền, sinh học lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền, sinh học lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

... QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN” SINH HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 2.1 Phân tích nội dung chuyên đề “T nh quy luật tượng di truyền” – Sinh học 12 2.1.1 Mô tả chuyên ... 1.3.3 Kết khảo sát 19 1.4 Kết luận 21 CHƢƠNG THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC T NH QUY LU T CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN” SINH HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG L C CỦA HỌC SINH ... nh quy luật tƣợng di truyền” phần V Sinh học 12 Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học chƣơng II: T nh quy luật tƣợng di truyền” Sinh học 12 theo hình thức dạy học chuyên đề phát triển đƣợc lực...
 • 73
 • 561
 • 1
Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

... Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh ... chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 11 1.3.2 Định hướng đổi 12 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC 14 SINH SẢN SINH HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... luận việc thiết kế chuyên đề dạy học - Tìm hiểu thực trạng vấn đề dạy học theo chuyên đề trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề sinh sản sinh học lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh -...
 • 72
 • 1,873
 • 14
Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật  môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... học lớp 10, theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu - Thiết kế chuyên đề dạy học: Vi sinh vật – Phần III Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực tự học học sinh - Phát ... dạy học theo định hƣớng phát triển lực 1.2.4 Những yêu cầu thiết kế chuyên đề định hƣớng phát triển lực học sinh 10 1.2.5 Quy trình thiết kế chuyên đề định hƣớng phát triển lực ... tiễn vi c vận dụng dạy học theo chuyên đề dạy học sinh học - Nghiên cứu nội dung kiến thức phần Sinh học VSV chƣơng trình sinh học lớp 10 - Thiết kế chuyên đề dạy học phần III – Sinh học VSV – Sinh...
 • 74
 • 1,200
 • 8
Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật - môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật - môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... lí định chọn đề tài nghiên cứu thiết kế chuyên đề dạy học "vi sinh vật" - môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu - Thiết kế chuyên đề dạy học: Vi sinh ... dạy học môn Sinh học theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh - Đánh giá thực trạng dạy học theo chuyên đề định hƣớng phát triển lực cho học sinh - Thiết kế số giáo án mẫu để giảng dạy theo chuyên ... VSV chƣơng trình sinh học lớp 10 - Thiết kế chuyên đề dạy học phần III – Sinh học VSV – Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực học sinh - Đánh giá chuyên đề dạy học đƣợc thiết kế Footer Page...
 • 74
 • 1,037
 • 3
đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường thpt theo định hướng phát triển năng lực học sinh

đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục trường thpt theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... tích thực trạng hoạt động đồi hoạt động giáo dục quản hoạt động đổi hoạt động giáo dục Phân tích thực trạng hoạt động đổi hoạt động giáo dục quản hoạt động đổi hoạt động giáo dục bước việc ... đổi quản chất lượng giáo dục trường THPT theo định hướng phát triển lực học sinh? Phân tích nội dung đổi đồng yếu tố hoạt động giáo dục nhà trường THPT theo định hướng phát triển lực học sinh? ... hoạt động đổi hoạt động giáo dục Các mục tiêu đổi hoạt động giáo dục quản hoạt động đổi hoạt động giáo dụccủa nhà trường phải phù họp với mục tiêu định hướng chung đổi hoạt động giáo dụccủa sở...
 • 175
 • 720
 • 1
đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường thcs theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tin học

đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá trường thcs theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tin học

... độ (năng lực) HS cấp học Định hướng chung đổi KTĐG (3) Phải phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kì; đánh giá trình đánh giá kết quả; đánh giá GV tự đánh giá HS ;đánh giá nhà trường đánh ... chất lực chương trình giáo dục phổ thông Về lực chung: Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT-TT Năng ... dung cảnh học tập (những đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ) học nhà trường Đánh giá lực Gắn với ngữ cảnh học tập thực tiễn sống học sinh Một số khác biệt đánh giá lực người học đánh giá KT-KN...
 • 67
 • 3,065
 • 7
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

... pháp dạy học thực hành Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh đề tài nghiên cứu II CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... kĩ năng, lực hoạt động thực tiễn Một biện pháp quan trọng giáo viên học sinh dạy học Địa phải đổi phương pháp dạy học thực hành, thực hành Địa 12 theo định hướng phát triển lực học sinh ... xác định cách thức thực thực hành Địa Theo khảo sát điều tra cho thấy hình thức tổ chức dạy học với phương pháp dạy -7- học thực hành Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh...
 • 33
 • 1,863
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống bài toán nhận thức hóa học chương nitơ photpho hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực gqvđ cho hs thptthiết kế các hoạt động dạy họcthiết kế các hoạt động dạy học khám phá trong dạy học chương ii cấu trúc của tế bào sinh học 10 nâng caodạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễnthiết kế đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinhthiết kế giáo án ngữ văn 9 theo định hướng phát triên năng lực học sinhquản lý hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lựctai liêu tap huan xây dung cac chuyen de day hoc va kiem tra danh gia theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinhtích hợp giáo dục môi trường và xây dựng các chuyên đề dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhmột số vấn đề về thiết kế chương trình môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người họcchưong 2 dạy học theo định hướng phát trién năng lực một số khái niệm giải tích ở trường phồ thôngdạy học theo định hướng phát triển năng lựcdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhtài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường thpt môn địa líNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ