0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc địa phƣơng đối với các dự án xây dựng chung cƣ cho ngƣời thu nhập thấp trên địa bàn thành phố hà nội

luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc địa phƣơng đối với các dự án xây dựng chung cƣ cho ngƣời thu nhập thấp trên địa bàn thành phố hà nội

luận văn thạc quản nhà nƣớc địa phƣơng đối với các dự án xây dựng chung cho ngƣời thu nhập thấp trên địa bàn thành phố nội

... phương dự án xây dựng chung cho người thu nhập thấp địa bàn T.P Nội giai đoạn 2016 – 2020 16 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CHUNG ... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CHUNG CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC DỰ ÁN ... cho người thu nhập thấp địa bàn thành phố Nội Về mặt thực tiễn: Đề tài Quản nhà nước địa phương dự án xây dựng chung cho người thu nhập thấp địa bàn thành phố Nội đề cập đến vấn đề...
 • 93
 • 548
 • 3
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc địa phƣơng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh bắc ninh

luận văn thạc quản nhà nƣớc địa phƣơng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh bắc ninh

... ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN MỘT ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Một số khái niệm luận sở 1.1.1 luận chung quản nhà nước địa phương doanh ... cho nhà đầu tư nước CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 40 2.1 Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Bắc ... Thực trạng quản nhà nước địa phương doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Một số quan điểm giải pháp hoàn thiện quản nhà nước địa phương doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai...
 • 140
 • 287
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc địa phƣơng với hoạt động kinh doanh than đá trên địa bàn tỉnh quảng ninh

luận văn thạc quản nhà nƣớc địa phƣơng với hoạt động kinh doanh than đá trên địa bàn tỉnh quảng ninh

... hình hoạt động kinh doanh than đá địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực trạng quản Nhà nước hoạt động kinh doanh than đá địa bàn tỉnh Quảng Ninh Từ ưu điểm làm điểm hạn chế vấn đề quản nhà nước hoạt ... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH THAN ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 2.2.1.Trách nhiệm quản quan nhà nước hoạt động kinh doanh than đá Trách nhiệm quản quan nhà nước với hoạt động kinh ... pháp quy định quản Nhà nước địa phương cấp tỉnh hoạt động kinh doanh than đá Các văn Quản nhà nước địa phương hoạt động kinh doanh than đá công cụ quản trọng quản nhà nước hoạt động Nhà...
 • 104
 • 255
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái bình

luận văn thạc quản nhà nƣớc đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái bình

... cứu công tác quản nhà nước KCN địa bàn tỉnh Thái Bình nay, thực trạng công tác quản nhà nước KCN từ có phương hướng hoàn thiện công tác quản nhà nước tỉnh Thái Bình Phạm vi thời gian: Luận ... số công trình xuất chưa có công trình nghiên cứu quản nhà nước KCN địa bàn tỉnh Thái Bình với tư cách luận văn thạc sỹ quản kinh tế Trong luận văn này, tác giả cố gắng nghiên cứu vấn đề cách ... Một số luận quản nhà nước KCN địa phương cấp tỉnh Chương Phân tích đánh giá thực trạng quản nhà nước KCN địa bàn tỉnh Thái Bình Chương Một số giải pháp kiến nghị công tác quản nhà nước...
 • 96
 • 239
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc đối với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố ninh bình, tỉnh ninh bình

luận văn thạc quản nhà nƣớc đối với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố ninh bình, tỉnh ninh bình

... hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, nên luận văn nghiên cứu luận thực tiễn công tác quản quy hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Từ đó, đưa ... Làm rõ số vấn đề luận quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất; - Phân tích đánh giá thực trạng quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất đai địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; - Đề xuất ... dụng đất cấp quốc gia; - Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; - Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; - Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; - Quy hoạch sử dụng đất an ninh 1.1.1.2 Đặc điểm quy hoạch sử dụng...
 • 104
 • 282
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn thành phố yên bái – tỉnh yên bái

luận văn thạc quản nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn thành phố yên bái – tỉnh yên bái

... luận quản nhà nước đất đai Chương 2: Thực trạng công tác quản đất đai địa bàn thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái Chương3: Một số giải pháp, kiến nghị quản nhà nước đất đai địa bàn thành ... giá thực trang quản Nhà nước đất đai đại bàn thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái để từ đề xuất số giải pháp bản, nhằm tăng cường vai trò quản Nhà nước đất đai địa bàn thành phố - Phân tích ... thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Phần III: Kết luận 12 13 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Khái niệm, cần thiết quản nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản nhà nước...
 • 111
 • 361
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn hà nội

luận văn thạc quản nhà nƣớc về môi trƣờng đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn nội

... VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 Những khái quát thực trạng môi trường cụm công nghiệp địa bàn Nội 2.1.1 Sự hình thành phát triển cụm công nghiệp địa bàn ... nghiệp địa bàn Nội đến năm 2020 năm 7 CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP 1.1 Bản chất vai trò quản nhà nước môi trường cụm công nghiệp ... đề luận quản nhà nước môi trường cụm công nghiệp Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản nhà nước môi trường cụm công nghiệp địa bàn Nội Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản...
 • 112
 • 263
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc về phát triển bền vững làng nghề trên địa bàn tỉnh bắc ninh

luận văn thạc quản nhà nƣớc về phát triển bền vững làng nghề trên địa bàn tỉnh bắc ninh

... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ CỦA MỘT ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 2.1.1 Quá trình phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát ... TỈNH BẮC NINH CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 11 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ...
 • 93
 • 333
 • 0
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc về phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện phú xuyên, thành phố hà nội

luận văn thạc quản nhà nƣớc về phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện phú xuyên, thành phố nội

... quản Nhà nước phát triển làng nghề huyện Phú Xuyên CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ 18 NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Một số luận làng ... khu vực làng nghề 34 1.2 Quản nhà nước phát triển làng nghề truyền thống địa phương 1.2.1 Khái niệm, nội dung quản nhà nước kinh tế 1.2.1.1 Khái niệm quản nhà nước Quản nhà nước ... đầu tư quan nhà nước tổ chức doanh nghiệp - Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2015 Quản nhà nước phát triển làng nghề truyền thống địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Nội Tác giả...
 • 125
 • 472
 • 3
luận văn thạc sĩ quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố hà nội

luận văn thạc quản nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố nội

... vốn xây dựng nông thôn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát huyện Phúc Thọ - thành phố Nội 2.1.1 ... Nội dung, nguyên tắc, chức quản nhà nước xây dựng nông thôn 1.3.1 Nội dung quản nhà nước xây dựng nông thôn Quản nhà nước trình xây dựng nông thôn hoạt động tổ chức, điều hành máy nhà ... - NGUYỄN THỊ LUYỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG...
 • 94
 • 1,091
 • 8
Luận văn thạc sĩ về Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến 2020

Luận văn thạc về Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến 2020

... Thiêm Chơng : Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực dự án xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm đến năm 2020 CHƯƠNG Cơ sở lý luận tiến độ thực dự án 1.1 Khái niệm tiến độ thực dự án đầu t xây dựng 1.1.1 ... nhiệm công việc CHƯƠNG MộT Số GIảI PHáP ĐẩY NHANH TIếN độ THựC HIệN Dự áN XÂY DựNG KHU ĐÔ THị MớI THủ THIÊM đến năm 2020 3.1 Quan điểm thực dự án xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm 3.1.1 Quan điểm ... 45 CHƯƠNG 3 :MộT Số GIảI PHáP ĐẩY NHANH TIếN đ THựC HIệN Dự áN XÂY DựNG KHU ĐÔ THị MớI THủ THIÊM đến năm 2020 46 3.1 Quan điểm thực dự án xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm 46 3.1.1 Quan...
 • 79
 • 1,404
 • 11
Đánh giá kết quả thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại xã đồng tháp, huyện đan phượng, thành phố hà nội

Đánh giá kết quả thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại xã đồng tháp, huyện đan phượng, thành phố nội

... tiến hành thực đề tài: Đánh giá kết thực đề án xây dựng nông thôn tại Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Nội Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích - Điều tra đánh giá thực trạng nông ... kết đề án xây dựng nông thôn Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Nội 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.2.1 không gian Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Nội 2.2.2 Thời gian Đồ án ... đất tại địa phương 2.3.3 Đánh giá thực trạng nông thôn Đồng Tháp trước có đề án quy hoạch xây dựng nông thôn 2.3.4 Giới thiệu đề án quy hoạch xây dựng nông thôn Đồng Tháp 2.3.5 Đánh giá...
 • 89
 • 509
 • 1
luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội.

luận văn thạc Quản nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựngThành phố Nội.

... DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.2.1 Khái niệm quản nhà nước pháp luật đầu xây dựng Đầu xây dựng hoạt động có tính liên ngành Quản nhà nước pháp luật đầu xây ... giải pháp bảo đảm quản nhà nước pháp luật đầu xây dựng Thành phố Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ... trị Quản nhà nước pháp luật đầu xây dựng quản nhà nước pháp luật lĩnh vực cụ thể, nội dung quản nhà nước pháp luật Do đó, từ khái niệm quản nhà nước pháp luật, hiểu quản nhà nước...
 • 126
 • 976
 • 2
luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

luận văn thạc Quản nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã chợ trên địa bàn Thành phố Nội

... Quản nhà nước hoạt động kinh doanh Hợp tác chợ địa bàn Thành phố Nội Tổng quan tình hình nghiên cứu nước có liên quan đến QLNN hoạt động kinh doanh HTX chợ địa bàn thành phố Nội ... án kinh doanh nhằm giúp cho Ban quản trị có kỹ quản ly mới 36 36 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... thể và hợp tác với hợp tác xã, cộng đồng hội; hợp tác các hợp tác nước và ngoài nước theo quy định pháp luật 1.3 Quản nhà nước hoạt động kinh doanh Hợp tác chợ 1.3.1...
 • 93
 • 1,135
 • 0
luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước đối với kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường nội địa

luận văn thạc Quản nhà nước đối với kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường nội địa

... theo mục tiêu quản Nhà nước đề 1.1.4 Công cụ quản Nhà nước kinh doanh mặt hàng bánh kẹo nhập Công cụ quản nhà nước kinh doanh bánh kẹo nhập phần công cụ quản nhà nước kinh tế; tổng ... QLNN kinh doanh mặt hàng bánh kẹo nhập thị trường nội địa CHƯƠNG THỰC TRẠNG QLNN ĐỐI VỚI KINH DOANH MẶT HÀNG BÁNH KẸO NHẬP KHẨU TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NƯỚC TA 2.1 Khái quát tình hình kinh doanh ... đức cán quản Hoạt động quản nhà nước kinh doanh bánh kẹo nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào tổ chức máy quản nhà nước, quản tốt tổ chức máy quản không hợp Bộ máy quản gồm quan...
 • 110
 • 1,246
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục một số giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo viên theo chuẩn nghề nghiêpđề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcđề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tếluan van thac si quan ly thue cuc thueluận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcluận văn thạc sĩ quản lý kinh tế kỹ thuậtluận văn thạc sĩ quản lý kinh tếđề tài luận văn thạc sĩ quản lý môi trườngđề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tếluận văn thạc sĩ quản lý môi trườngđề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcdanh mục luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcdownload luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcluận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phíchợ luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP