0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văn lớp 7

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

... NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC ... Lời cảm ơn Sau một thời gian học tập nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học hóa học Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa”. Với sự ... của đề tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích quang...
 • 155
 • 1,477
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

... THỊ THỦY XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHƢƠNG AXIT BAZƠ TRONG HÓA PHÂN TÍCH Chuyên ngành : Hóa Phân Tích Mã số : ... pháp dùng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra - đánh giá kiến thức chương cân bằng và chuẩn độ axit bazơ trong Hóa Phân Tích, hệ Cao đẳng và Đại học Sư phạm. Xây dựng hệ thống câu ... vậy chúng tôi đã lựa chọn đề tài: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong Hóa Phân Tích . 2. Mục đích và nhiệm vụ của...
 • 124
 • 2,210
 • 8
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

... pháp dùng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra - đánh giá kiến thức chương Cân bằng và Chuẩn độ tạo phức trong Hóa Phân tích dành cho hệ Cao đẳng và Đại học Sư phạm. - Xây dựng hệ thống ... chọn đề tài: “ Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần Hóa phân tích, chương Cân bằng tạo phức trong dung dịch 2. Mục đích và nhiệm vụ ... bài học, môn học hay học phần. 1.2.7. Đánh giá chất lƣợng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá một bài trắc nghiệm khách quan [16], [20], [22], [23] Đánh giá câu trắc nghiệm khách quan...
 • 124
 • 1,946
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

... dung kiến thức Hoá phân tích chương Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan để xây dựng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 5.2. Thực nghiệm sư phạm sử dụng các câu hỏi trắc ... xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã xây dựng được bộ câu hỏi trắc nghiệm chương Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan - học phần Hoá phân tích dành cho hệ Cao đẳng và Đại học ... chất lượng dạy học. Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan sẽ giúp cho sinh viên chủ động và tích cực hơn trong học tập. 7....
 • 141
 • 1,819
 • 6
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

... thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” sử dụng ... của hệ thống bài tập 3 I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức 3 I.1.2 Phân loại bài tập câu hỏi hoá học 5 I.1.3 Tác dụng của bài tập hoá học 6 I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải bài tập 7 ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích quang phổ phát...
 • 155
 • 1,131
 • 2
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

... XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ ... lượng giáo dục và các phương pháp trắc nghiệm. Tháng 4 - 1998, trường Đại học phạm - Đại học Quốc gia Nội có cuộc hội thảo Khoa học về việc sử dụng trắc nghiệm khách quan trong dạy học ... test và phương pháp kiểm tra truyền thống trong dạy học tâm học [7]. Năm 1995 - 1996 trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Đại học bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm và...
 • 141
 • 7,415
 • 34
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

... Trà XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "SÓNG ÁNH SÁNG" VÀ "LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG" VẬT LÝ THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH ... trắc nghiệm.  Phân tích nội dung, kiến thức cần dạy trong chƣơng “ Sóng Ánh Sáng chƣơng “ Lƣợng Tử Ánh Sáng lớp 12 THPT.  Tìm hiểu thực tế dạy học chƣơng Sóng Ánh Sáng “Lƣợng Tử ... giống hệt nhau. - Mỗi câu trắc nghiệm chỉ nên đề xoay quanh một đơn vị kiến thức cụ thể. 21 CHƢƠNG 2 SOẠN THẢO, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VÀ “LƢỢNG...
 • 143
 • 2,587
 • 17
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8

... Kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8 MỤC LỤCSTT Nội dung Trang1 A. Đặt vấn đề 32 I. Lí do ... câu hỏi trắc nghiệm 614 b. Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm chủ quan 615 c. Những loại câu trắc nghiệm thường dùng 616 d. Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm 8 17 e. Phương pháp trắc nghiệm ... và nhược điểm 8 18 g. Kĩ thuật tổ chức baì trắc nghiệm trên lớp 919 h. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 1020 i. Đáp án 18 21 k. Một số yêu cầu khi thực hiện 2122 2. Thực nghiệm 2123 3....
 • 2
 • 1,840
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm chí phèo của nhà văn nam cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm chí phèo của nhà văn nam cao

... THÀNH HỆ THỐNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ VÀ XÂY DỰNGHỆ THỐNGCÂU HỎI TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NHÀ VĂN NAM CAO 2.1. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi a. Đảm bảo nội dung khoa học, cơ bản, chính ... đặt câu hỏi hiệu quả trong giờ dạy tác phẩm văn chương. 2.2. Từ cơ sở lý luận về câu hỏi tác phẩm tự sự áp dụng vào việc xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong việc dạy học tác phẩm ... và thực tiễn của vấn đề câu hỏi trong dạy học Văn. Chương 2: Những định hướng cần thiết để hình thành hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Chương...
 • 19
 • 3,670
 • 19
sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... Tiếng việt – Tập làm văn, đặc biệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. B - NỘI DUNG THỰC HIỆN Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS (Môn ngữ văn 9)C- ĐỐI TƯỢNG ... trọng của hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng dạy ngữ văn, ngay từ đầu năm học được phân công giảng dạy Ngữ văn 9, bản thân tôi đã chú đến hệ thống câu hỏi Tích hợp ở cả 3 phần: Văn – Tiếng ... có thể áp dụng và áp dụng tốt hệ thống câu hỏi tích hợp. 2/ Áp dụng hệ thống câu hỏi với từng phần trong mỗi bài cụ thể.2.1- Ở phần kiểm tra bài cũ và giới thiệu bài mới.a) Tích hợp ngang.Kiểm...
 • 21
 • 1,396
 • 2
sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... đến hệ thống câu hỏi Tích hợp ở cả 3 phần: Văn Tiếng việt Tập làm văn, đặcbiệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. b- nội dung thực hiện Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong ... hợp TV -Tích hợp TLV -Tích hợp TLV Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hớng Trờng THCS An HoàTrang6Đề tà i : Sử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong giảng văn THCS (Môn ngữ văn 9)c- đối ... saunày.-Một câu đặc biệtkếtquả của những ý trên.-Đúng đây là một câu đặc -Tích hợp Tậplàm văn -Tích hợp Tiếng việt. -Tích hợp Tậplàm văn -Tích hợp Tiếng việt -Tích hợp TLV -Tích hợp TV -Tích...
 • 12
 • 1,083
 • 0
skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

... dùng mở đầu trong hệ thống câu hỏi phân tích, bình….3.1.3. Câu hỏi phân tích - bình:Sau khi học sinh phát hiện những đơn vị kiến thức cần thiết, giáo viên đưa ra những câu hỏi phân tích và bình ... tính chất thuyết giảng. Việc nêu câu hỏi trong giờ dạy đã được chú ý hơn nhưng các câu hỏi trong giờ giảng văn thường mang tính chất vụn vặt, chưa có tính hệ thống, chưa phát huy được tính ... phẩm văn chương. Qua những năm thực hiện chương trình thay sách Ngữ văn, tôi xin mạnh dạn trình bày những suy nghĩ của mình về hệ thống câu hỏi mang tính tích cực trong một giờ đọc hiểu văn...
 • 27
 • 863
 • 0
SKKN xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh học tế bào – sinh học 10 SGK chương trình chuẩn

SKKN xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh học tế bào – sinh học 10 SGK chương trình chuẩn

... trong phần Sinh học tế bào Sinh học 10 SGK chương trình chuẩn. c) Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Sinh học, phần Sinh học tế bào Sinh học 10 SGK chương trình chuẩn. d) ... kết3 SKKN: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Sinh học tế bào Sinh học 10 SGK chương trình chuẩn Câu 35 : A Câu 36 : B Câu 37 : C Câu 38 : C Câu 39 : A Câu ... một số câu. - Loại câu trả lời dài, dạng tiểu luận.5 SKKN: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Sinh học tế bào Sinh học 10 SGK chương trình chuẩn C. quá trình...
 • 21
 • 2,004
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ vănxay dung he thong cau hoi tich hop trong chuong trinh ngu van 7chuyen de xay dung cau hoi tich hop trong mon ngu vanxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóaxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hoáxây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệmxây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy họcxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanphuong phap xay dung va su dung he thong cau hoi bai tap trong day hoc sinh hoc 11 chuong 3 sinh truong và phat trienxay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10xây dựng hệ thống câu hỏi cho trẻ đàm thoại về công việc của cô giáo mầm nonxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương trình mắt các dụng cụ quang của học sinh lớp 11 thptxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng đánh giá một số kiến thức thuộc chương dòng điện không đổi của học sinh lớp 11 thpt chương trình nâng caoNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM