0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

sạn thời gian gần đây đã khiến cho tình hình kinh doanh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 46 -47 )

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các bộ phận của khách sạn chủ động trong

sạn thời gian gần đây đã khiến cho tình hình kinh doanh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Một trong những xu thế kinh doanh phổ biến nhất trong khu vực và trên thế giới hiện nay là tăng cường liên doanh, hợp tác song phương, đa phương trên cơ sở các bên cùng có lợi, áp dụng cho cả các lĩnh vực du lịch bao gồm cả ngành khách sạn.

Do các khách sạn lớn có ưu thế hơn trong việc kinh doanh trên thị trường du lịch

quốc tế nên các khách sạn vừa và nhỏ có xu hướng liên kết với nhau để bán sản phẩm trên thị trường trong cuộc cạnh tranh ngày cảng gay gắt. Trước tình hình đó, nếu cứ giữ nguyên

vị trí kinh doanh độc lập của mình, các khách sạn có thứ hạng cao sẽ trở nên tụt hậu và mất

dần ưu thế trong cạnh tranh. Vì vậy, các khách sạn nảy cũng tiến hành đổi mới phương pháp kinh doanh theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường liên kết và mở rộng các siêu liên kết vượt ra khỏi phạm vi quốc gia.

Trước tình hình chung của ngành, khách sạn Thương Mại nên hòa nhập để theo kịp

các xu thế chung, tránh tụt hậu băng cách chủ động xây dựng hoặc tham gia và các mối quan hệ hợp tác.

Liên kết với các địa điểm, trung tâm: ĐỀ tăng cường khai thác các dịch vụ bố sung của mình trong điều kiện quy mô khó có thể thay đối, khách sạn nên liên kết với các địa

điểm xung quanh để tăng diện tích phục vụ. Ví dụ: Khách sạn có thể liên kết với các trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm, bảo tàng, các phòng trưng bày, các tô chức để phục vụ trong những dịp, sự kiện lớn như tuần lễ văn hóa ấm thực, liên hoan du lịch, triển lãm

tranh...

Liên kết với các khách sạn trên cùng địa bàn: Các khách sạn trên địa bàn Hà Nội rất đa dạng về thứ hạng, vị trí và phong cách phục vụ. có những khách sạn là các đối thủ cạnh

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 46 -47 )

×