0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phụcvụ trong khách sạn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 38 -38 )

các nhân viên với nhau để cùng nhau chung sức góp phân tạo nên chất lượng dịch vụ tốt

nhất.

4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bố sung tại khách sạn Thương mại

4.2.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của khách sạn

Trên cơ sở xác định ưu điểm, nhược điểm của khách sạn trong quá trình hoạt động

kinh doanh, kết hợp với việc phân tích các nguồn lực, khả năng của mình, khách sạn

Thương Mại đưa ra phương hướng và mục tiêu trong những năm tới như sau: > Mục tiêu tông quát:

- Phân đâu đến năm 2015, khách sạn sẽ chính thức được công nhận là khách sạn 4

sao với hệ thống trang thiết bị và đội ngũ nhân viên chất lượng cao thoả mãn tối đa nhu cầu

của khách hàng, đồng thời trở thành khách sạn có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh về khách sạn, đủ sức cạnh tranh với các khách sạn khác.

- Về thị trường khách: Khách sạn quyết tâm giữ vững và phát triển lượng khách nội

địa. Bên cạnh đó khách sạn cũng xúc tiễn quảng cáo, tiếp thị để mở rộng hơn nữa thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

- Cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ trong khách sạn. khách sạn.

- Không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của khách sạn trong kinh doanh lưu trú và ăn uống.

> Phương hướng kinh doanh:

- Tăng doanh thu khách sạn vả từng dịch vụ thông qua việc tăng công suất phòng

khách sạn, tăng giá trung bình của sản phẩm dịch vụ, mở rộng các loại hình dịch vụ phục vụ khách lưu trú tại khách sạn cũng như khách bên ngoài khách sạn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 38 -38 )

×