0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Là khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, chịu sự quản lý của Bộ thương mại do đó khách sạn có những ưu thế nhất định Trong hoạt động kinh doanh, khách sạn luôn được sự giúp

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 35 -36 )

sạn có những ưu thế nhất định. Trong hoạt động kinh doanh, khách sạn luôn được sự giúp đỡ, tư vẫn kỹ thuật với mọi trang thiết bị của khách sạn, hỗ trợ trong việc mua các vật tư,

nguyên liệu phục vụ kinh doanh của khách sạn. Vì vậy, khách sạn có điều kiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ bố sung với mức chất lượng phù hợp đủ để đáp ứng nhu câu không quá cao của khách hàng.

- - Ban lãnh đạo khách sạn đã có nhiều cô găng trong việc thiết lập mối quan hệ giữa khách sạn với các đối tác trong và ngoài nước. Điều này đã giúp khách sạn có được lượng

khách ồn định trong năm, đặc biệt vào thời điểm trái vụ. Bên cạnh đó, khách sạn được đặt

ở vị trí gần trung tâm thành phố, gần nhiều khu di tích lịch sử, các đại sứ quán, các khu

công sở và ngoại g1ao, rất tiện lợi cho khách du lịch cũng như các thương nhân. Vì thế,

khách sạn có điều kiện thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ bố sung của khách sạn. - - Khách sạn đã cắt giảm các chi phí không cần thiết, tối giản hóa cơ câu nên vốn cô định và vốn lưu động bỏ ra để kinh doanh vì thế mà khách sạn đưa ra được mức giá phù

hợp. có tính cạnh tranh với các khách sạn khác.

b, Hạn chế và nguyên nhân > Hạn chế

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua, khách sạn Thương Mại

- Về công tác quản lý chất lượng

Hiện nay công tác quản lý chất lượng tại khách sạn còn chưa được chú trọng. khách

sạn chưa có ban quản lý chất lượng và cũng chưa xây dựng cho mình hệ thống chỉ tiêu chất

lượng cụ thê. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng các thiết bị máy móc, tính sẵn sàng

phục vụ trước khi cung cấp cho khách hàng của ban giám đốc và tổ trưởng bộ phận dịch vụ

bổ sung chưa được thực hiện thường xuyên, do vậy chất lượng dịch vụ bổ sung không được đảm bảo một cách tốt nhất.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 35 -36 )

×