0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Trong kinh doanh hiện nay, khi mà nhu cầu của người tiêu dùng luôn biến đổi, sự

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 43 -44 )

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các bộ phận của khách sạn chủ động trong

Trong kinh doanh hiện nay, khi mà nhu cầu của người tiêu dùng luôn biến đổi, sự

cạnh tranh trên thị trường ngày cảng gay gắt đòi hỏi các khách sạn phải tự hoàn thiện và

đối mới dịch vụ bổ sung của mình trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu thị trường khách hiện tại

và tập khách mà khách sạn hướng tới trong tương lai cũng như những sản phẩm dịch vụ

của đối thủ cạnh tranh trực tiếp như khách sạn Lake Side, khách sạn Kim Liên, khách sạn

Hà Nội... Tuy nhiên, do tính dễ bắt chước của dịch vụ, sản phẩm mới ra đời thì lập tức bị

sao chép do đó các sản phẩm của khách sạn có rất ít sự khác biệt. Mặt khác, do số lượng dịch vụ trong khách sạn còn hạn chế nên việc thiết kế các dịch vụ bổ sung mới là một yêu

cầu cấp thiết.

Chính vì vậy, khách sạn Thương Mại nên có cho mình một bộ phận marketing không chỉ có nhiệm vụ tạo ra sự khác biệt trong các dịch vụ hiện có của khách sạn với các khách sạn khác trên địa bàn mà còn chuyên nghiên cứu, thiết kế các dịch vụ bổ sung mới

phù hợp với nguồn lực hiện có của khách sạn. Khách sạn Thương Mại có thể tạo ra các dịch vụ bồ sung mới theo 2 hướng sau:

Dịch vụ mới hoàn toàn: là những dịch vụ mới đối với bản thân khách sạn và chưa

bao giờ xuất hiện trên thị trường. Những dịch vụ như vậy mang lại khả năng gia tăng thu nhập trong tương lai và có sức cạnh tranh rất cao do tăng cơ hội lựa chọn cho khách hàng, song lại đòi hỏi mức độ đầu tư chất xám lớn và cũng tiềm ấn những rủi ro vì những nhà quản lý và nhân viên của khách sạn phải bước chân vào một vẫn đề mà họ chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa, việc tìm ra một dịch vụ mới hoàn toàn trong ngành dịch vụ khách sạn

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG .DOC (Trang 43 -44 )

×