0
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

Giải pháp về thị trường

Một phần của tài liệu KINH TẾ CHÍNH TRỊ-CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VIÊNG CHĂN (CHDCND LÀO) (Trang 73 -75 )

3.3. Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Viêng

3.3.5. Giải pháp về thị trường

Trong cơ chế thị trường, xây dựng một thị trường nông thôn hoàn chỉnh không những tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm mà cái lớn hơn là bảo đảm từng bước phân công lại lao động xã hội, đổi mới cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hoá. Thực tế hiện nay, thị trường nông thôn nước CHDCND Lào chưa hoàn chỉnh, do nhiều nguyên nhân. Trước hết là, thiếu vốn và cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém. Viêng Chăn

cũng là một tỉnh nhằm trong tình trạng đó, giao thông vừa thiếu, vừa không đảm bảo chất lượng, các phương tiện vận tải hạn chế cả số lượng lẫn chất lượng. Công nghiệp nông thôn chưa được cải thiện, chưa được chú ý đầu tư thích đáng. Hệ thống chợ nông thôn nghèo nàn, cơ sở vật chất sơ sài, tạm bợ, cơ cấu mặt hàng đơn điệu, mức độ lưu thông hàng hoá ít.

Muốn có tư liệu sản xuất, nông dân cần phải có một lượng tiền nhất định. Đây là một khó khăn lớn đối với nông dân vì vốn của họ thường rất mỏng, gặp khi biến động thì họ khó lòng duy trì sản xuất, chưa nói tới phát triển sản xuất, trong khi đó giá các yếu tố đầu vào cao hơn so với đầu ra, nhất là vụ hè. Phân bón, thuốc trừ sâu, các vật tư nông nghiệp đều tính gần ngang giá, nhưng sản phẩm bán ra giá lại rẻ và không ổn định.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất lớn, có ảnh hưởng quyết định đến quá trình sản xuất. Thực tế ở Viêng Chăn cho thấy, có những lúc nông dân lo “đầu ra” hơn “đầu vào”. Giá cả các loại nông sản, nhất là các loại rau quả tươi sống, có khi thấp hơn cả chi phí sản xuất. Để tiêu thụ tốt, nông dân cần chú ý phát triển công nghiệp chế biến. Điều này ở nông thôn Viêng Chăn chưa làm được.

Trong cơ cấu thị trường, việc hoàn thiện hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho nông nghiệp rất cần thiết. Nhà nước phải giữ vị trí điều tiết, quản lý không thả nổi, phó mặc cho nông dân… các doanh nghiệp Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, không để nông dân bị ép giá. Thực tiễn cho thấy những nơi thả nổi dịch vụ, nhiều hộ nông dân gặp không ít khó khăn, chẳng hạn như: hạn hán, lũ lụt… đã làm cho nhiều diện tích lúa bị thiệt hại hàng năm. Đây là yếu tố khách quan vì nằm ngoài khả năng tự chủ của hộ nông dân. Việc phát triển thị trường nông sản và thị trường nông thôn cũng là vấn đề hết sức cấp bách đặt ra hiện nay. Nghị quyết của Đại hội IX của Đảng NDCM Lào đã khẳng định: “Trong thời gian tới, phải tiếp tục chính sách quan hệ thương mại đa phương, Xây dựng thị trường ổn định đối với hàng hoá xuất khẩu”. Chính sách thị trường là một trong những biện pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội

nông thôn. Trong những năm gần đây, thị trường nông sản và thị trường nông thôn cả nước nói chung, Viêng Chăn nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song phát triển còn chậm, thị trường nông thôn còn buông lỏng, chưa được tổ chức tốt do đó chưa tác động mạnh đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nguyên nhân của vấn đề là sức mua, nhu cầu có khả năng thanh toán của thị trường nông thôn thấp, ở nông thôn, nhất là nông thôn ở vùng sâu vùng xa. Ở Viêng Chăn tỷ lệ người nghèo còn quá cao, do thu nhập thấp, nên nông dân chưa trở thành thị trường rộng lớn cho chính mình và cho nền kinh tế của tỉnh.

Để có thể thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh cũng như vượt ra thị trường tỉnh bạn với cơ cấu mới, chất lượng mới. Một mặt đòi hỏi bạn thân ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp và dịch vụ truyền thống không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, cũng đòi hỏi phải có sự phát triển của nhiều ngành mới trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Thực tiễn các nước trong khu vực đã cho thấy, đổi mới và nâng cao chất lượng tiêu dùng của con người là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vì vậy, cần phải nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, đa dạng hoá cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và tăng trưởng kinh tế ở khu vực này tạo sức mua và nhu cầu có khả năng thanh toán. Mặt khác, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tổ chức lại hệ thống thương mại nông thôn, tổ chức tốt các mặt hàng xuất nhập khẩu có tác động đến nông dân và dân cư nông thôn như: gạo, xi măng, dầu, phân bón… có chính sách thuế phù hợp, ổn định mọi người yên tâm sản xuất.

Một phần của tài liệu KINH TẾ CHÍNH TRỊ-CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VIÊNG CHĂN (CHDCND LÀO) (Trang 73 -75 )

×