0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Thuyết rối loạn chuyển hoá mỡ máu

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 47 -49 )

TH5: BN nữ, 25 tuổi, vào viện vì đau hông (T) sau té từ trên cao xuống . Khám lâm sàng ghi nhận: Bệnh tiếp xúc chậm, niêm nhạt, tiểu máu đỏ tươi toàn bãi DHST: Mạch: 120 l/phút, HA: 80/60 mmHg, Nhiệt độ: 37oC, Nhịp thở: 25l/phút Siêu âm: Khối máu tụ hông (T) lan xuống hố chậu trái, vỡ thận (T), dịch ổ bụng

lượng trung bình (nghi ngờ thêm tạng khác là lách); sỏi.

Tiển sử: Không rõ b/lý trước đó.

Câu 1: Cơ chế chấn thương bệnh nhân này là: (0.3đ)

A. Chấn thương trực tiếp

B. Chấn thương gián tiếp

C. A,B đều đúng D. A,B đều sai

Câu 2: Phân loại chấn thương thận theo hội phẫu thuật chấn thương Hoa Kỳ (AAST) có mấy độ: (0.1đ) A. 7 độ B. 4 độ C. 5 độ D. 3 độ E. 6 độ

Câu 3: Chỉ định điều trị phù hợp cho bệnh nhân này là: (0.2đ)

A. Hồi sức nội khoa B. Phẫu thuật trì hoãn C. Phẫu thuật cấp cứu D. A,B đúng

E. A,C đúng

Câu 4: Vai trò của siêu âm trong chấn thương thận: (0.2đ)

A. Rất cần thiết trong cấp cứu

B. Không có CCĐ, có thể trực tiếp tại giường

C. Xác định kích thước khối máu tụ, giúp xác định các tổn thương phối hợp trong ổ bụng

D. Giúp khảo sát hình dạng, kích thước thận đối diện và giúp theo dõi diễn tiến của khối máu tụ

E. Tất cả đều đúng.

A. Chấn thương thận kín có thể điều trị nội khoa bảo tồn vì thận nằm sau phúc mạc nên cho phép hình thành khối máu tụ có áp lực phúc mạc nên cho phép hình thành khối máu tụ có áp lực

B. Phẫu thuật cấp cứu trong trương hợp chấn thương thận kín khối máu tụ to dần và lan đến mào chậu to dần và lan đến mào chậu

C. Thương tổn kém theo chấn thương thận kín thường là vỡ niệu đạo

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 47 -49 )

×