0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Phẫu thuật cấp cứu khi NN là sỏi OMC hoặc chưa loại bụng ngoại khoa

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 75 -77 )

D. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy là cần thiết

5. Toa thuốc, CÂU ĐÚNG NHẤT

A. Glucolyte-II 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Natrichlorid 0,9% 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Aminosteril 10% 500ml 1 chai (TTM) x XXXg/phút Paracetamol 1g/100ml 1 chai x 3 (TTM) x Cg/phút Metronidazole 0,5g/100ml 1 chai x 3 (TTM) x Cg/phút Tienam 1g (1 lọ pha Nacl 0,9% 100ml) x 3 (TTM) Pantoprazol 40mg 1 lọ (TMC) Sandostatin 0,1mg 1 ống x 2 (TDD) B.Glucolyte-II 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Aminosteril 10% 500ml 1 chai (TTM) x XXXg/phút Paracetamol 1g/100ml 1 chai x 3 (TTM) x Cg/phút Metronidazole 0,5g/100ml 3 chai (TTM) x Cg/phút Tienam 1g (1 lọ pha Nacl 0,9% 100ml) x 3 (TTM)

Pantoprazol 40mg 1 lọ (TMC) Sandostatin 0,1mg 1 ống x 2 (TDD) C.Glucolyte-II 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Glucose 5% 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Paracetamol 1g/100ml 1 chai x 3 (TTM) x Cg/phút Metronidazole 0,5g/100ml 3 chai (TTM) x XLg/phút Tienam 1g (1 lọ pha Nacl 0,9% 100ml) x 3 (TTM)

Pantoprazol 40mg 2 lọ (TMC) (ppi liều 2 lần/ ngày)

Sandostatin 0,1mg 1 ống x 3 (TDD)

D.Glucolyte-II 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Glucose 5% 500ml 1 chai x 2 (TTM) x XLg/phút Paracetamol 1g/100ml 1 chai x 3 (TTM) x Cg/phút Metronidazole 0,5g/100ml 3 chai (TTM) x XLg/phút Tienam 1g (1 lọ pha Nacl 0,9% 100ml) x 3 (TTM) Pantoprazol 40mg 3 lọ (TMC)

Sandostatin 0,1mg 1 ống x 3 (TDD)

Tiêu chuẩn xuất viện cho bệnh nhân XHTH do loét dạ dày – tá tràng. Chọn nhiều ý đúng

A. Lâm sàng ổn trong 48h B. Không tiêu phân đen B. Không tiêu phân đen

C. Nội soi sau ngưng thuốc 2 tuần

D. Công thức máu không còn thiếu máu Hct > 25% E. Duy trì PPI 4 tuần cho loét dạ dày – tá tràng

Phát biểu đúng về trĩ : (NĐA,)

A. Thường có 3 búi chính 3, 9, 11 giờ

B. Trĩ ngoại xuất phát từ đám rối tĩnh mạch trĩ phía dưới cơ lược

C. Trĩ vòng khi các búi trĩ chính phụ kết hợp

D. Búi trĩ nội khi sa đến độ 4 thường hiện diện dưới hình thái trĩ hỗn hợp

E. Trĩ hỗn hợp là trĩ nội và ngoại kết hợp

A. Chấn thương thận kín có thể điều trị nội khoa bảo tồn vì thận nằm sau phúc mạc nên cho phép hình thành khối máu tụ có áp lực phúc mạc nên cho phép hình thành khối máu tụ có áp lực

B. Phẫu thuật cấp cứu trong trương hợp chấn thương thận kín khối máu tụ to dần và lan đến mào chậu dần và lan đến mào chậu

C. Thương tổn kém theo chấn thương thận kín thường là vỡ niệu đạo

D. Nguyên nhân chuyên gây chấn thương thận kín gián tiếp là do té từ trên cao xuống cao xuống

khi nội soi cầm máu thất bại thì các phương pháp nào có thể áp dụng để điều trị cho bệnh nhân này? ( nhiều đáp án )

A. Bơm rữa dạ dày bằng nước ấm liên tục (nước lạnh)

B. Sử dụng Transamin

C. Chụp mạch máu để tiêm thuốc

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 75 -77 )

×