0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Định lượng đường huyết, HbA1C

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 53 -54 )

Câu 4 : Hướng điều trị tiếp theo phù hợp cho BN này : (NĐA, 0.2đ)

A. Điều tị nội bảo tồn vì chưa có chỉ định ngoại khoa

B. Thuốc Xatral, lên kế hoạch phẫu thuật cắt đốt nội soi TLT C. Hạn chế uống nhiều nước vào ban đêm, kiểm soát đường huyết C. Hạn chế uống nhiều nước vào ban đêm, kiểm soát đường huyết

D. Lên kế hoạch mổ hở bóc u xơ TLT

Câu 5 : Thuốc điều trị nội khoa cụ thể phù hợp cho trường hợp này, chọn câu đúng nhất :

A. Ciprofloxacin 0.5g : 1 viên * 2(u) 8h – 16h Xatral 10mg : 1/2 viên * 2(u) 8h – 20h Xatral 10mg : 1/2 viên * 2(u) 8h – 20h Domitazol: 1 viên * 2(u) 8h – 16h

B. Ciprofloxacin 0.5g : 2 viên * 2(u) 8h – 16h Amlodipin 5mg : 1 viên (u) 8h

Xatral 10mg : 1/2 viên * 2(u) 8h – 20h Domitazol: 1 viên * 2(u) 8h – 16h

C. Ciprofloxacin 0.5g : 1 viên * 2(u) 8h – 16h Amlodipin 5mg : 1 viên (u) 8h

Xatral 10mg : 2 viên * 2(u) 8h – 20h Domitazol: 1 viên * 2(u) 8h – 16h

D. Ciprofloxacin 0.5g : 1 viên * 2(u) 8h – 16h Amlodipin 5mg : 1 viên (u) 8h

Xatral 10mg : 1/2 viên * 2(u) 8h – 20h Domitazol: 2 viên * 2(u) 8h – 16h

TH10 : Cách nhập viên # 10 giờ, bệnh nhân đang ngủ đột nhiên đau âm ỉ vùng thượng vị, sau đó đau lan xuống và khu trú tại hố chậu phải. Đau không giảm khi nhắm mắt nghỉ, tăng lên khi đi lại. Kèm nôn 2 lần đầu ra thức ăn không rõ lượng, nôn xong không giảm đau. Đến sáng bệnh nhân tự mua thuốc uống

(không rõ loại) nhưng không giảm. Đau hố chậu phải ngày càng tăng kèm ớn lạnh – Nhập viện BV ĐH VTT :

Tình trạng lúc nhập viện : Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, môi khô, lưỡi dơ

Sinh hiệu : Mạch : 90l/phút, HA : 130/80 mmHg, To: 38.3oC, Nhịp thở : 22l/phút Than đau nhiều hố chậu phải, không nôn ói thêm

Tiền sử : ĐTĐ type 2 # 3 năm, điều trị liên tục thuốc uống mỗi ngày Khám lâm sàng :

- Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng , sốt 38.5 oC, môi khô, lưỡi dơ

- Bụng không sẹo mổ cũ, di động theo nhịp thở. Gõ trong, bụng mềm, ấn

đau hố chậu phải, ấn đau điểm McBurney. - Tim đều, rõ, 90l/phút

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 53 -54 )

×