0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

DAI rất nặng hôn mê trên 24h kèm duỗi cứng mất vỏ Câu 3: Bệnh nhân này thuộc độ mấy theo độ nặng của DA

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 70 -72 )

Câu 3: Bệnh nhân này thuộc độ mấy theo độ nặng của DAI

A. Độ I

B. Độ II

C. Độ III D. Độ IV

Câu 4: Ưu tiên trên bệnh nhân này: A. Đặt nội khí quản

B. Hút đàm liên thục C. Cho thuốc giảm ALNS D. Truyền dịch đẳng trương

Câu 5: DAI thường trên CT Scan có hình ảnh những nốt xuất huyết nhỏ ở đâu? Chọn nhiều đáp án đúng A. Ranh giới chất trắng- chất xám B. Thể trai C. Cuống não D. Tiểu não E. Thể vân BỔ SUNG TH 1

2. Bệnh sử Bệnh nữ 50 tuổi, cách nhập viện 3 tháng, bệnh tiêu phân dính theo một ít máu khi bón, sau đó đi tiêu có khối lồi ra ngoài hậu môn khỏang 1cm3 sau đó tự thụt vào, bệnh không có cảm giác mót rặn sau khi đi tiêu, không đau bụng. Bệnh đi khám, điều trị bằng thuốc đông +tây y (không rõ lọai) nhưng các triệu chứng trên không giảm.Cùng ngày nhập viện, bệnh đi tiêu ra máu đỏ tươi nhiều hơn trước phân

(có nghĩa loại bỏ các bệnh trực tràng) và hậu lồi ra ngoài 1 khối khỏang 1 cm3 sau đó tự thụt vàokhám nhập viện ĐKTP CT.

Tình trạng lúc nhập viện :

- Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.Thể trạng trung bình (BMI = 24).

- Niêm kém hồng, móng tay mất bóng, không phù.Không đi tiêu ra máu thêm. - Sinh hiệu:  Mạch: 90 lần/phút.  Nhiệt độ: 37,50 C .  Huyết áp: 160/90 mmHg.  SpO2: 97 %.

Tiền Sử:

- Thường xuyên bị bón.Thường đứng lâu do nghề nghiệp.

- Đái tháo đường typ 2 # 3 năm, điều trị liên tục bằng thuốc uống mỗi ngày. - Tăng huyết áp 2 năm, HA max 180 mmHg, điều trị không liên tục.

Khám lâm sàng  Thăm trực tràng: HM không u cục, không trĩ ngoại, không da thừa.Khối phồng #2cm3,ở đường lược khoảng 11h,trơn láng , ấn xẹp, cơ thắt hậu môn tốt, TLT không to.

Câu 1: Đặc điểm của trĩ nội độ II, chọn câu đúng nhất:

A. Búi trĩ sa ra khi rặn, khi tăng áp lực ổ bụng, không thể tự lên, phải dùng tay đẩy lên. (độ III)

B. Búi trĩ sa ra khi rặn, khi tăng áp lực ổ bụng, tự lên khi ngưng tăng áp lực.

C. Búi trĩ sa ra tự nhiên, có thể tự lên.

D. Búi trĩ sa ra ngoài thường trực, đẩy lên xong lại tự xuống. ( độ IV)

Câu 2: Chẩn đoán lâm sàng phù hợp nhất trong trường hợp này, chọn câu đúng nhất:

A. Xuất huyết tiêu hóa dưới do trĩ nội độ II/ Tăng HA độ III nguy cơ A theo JNC VI – Đái tháo đường typ 2. JNC VI – Đái tháo đường typ 2.

B. Xuất huyết tiêu hóa dưới do trĩ nội độ I/ Tăng HA độ II nguy cơ A theo JNC VI - Đái tháo đường typ 2.

C. Xuất huyết tiêu hóa dưới do trĩ nội độ III/ Tăng HA độ II nguy cơ A theo JNC VI - Đái tháo đường typ 2.

D. Xuất huyết tiêu hóa dưới do trĩ hỗn hợp độ II/ Tăng HA độ III nguy cơ A theo JNC VI - Đái tháo đ

Câu 3: Cận lâm sàng giúp chẩn đoán phù hợp trong trường hợp này, chọn

Nhiều câu đúng: (cls chẩn đoán là cls chẩn đoán + bệnh nền + chẩn doán phân

biệt)

B. Quay phim khi đi cầu.


Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 70 -72 )

×