0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Định lương glucose máu, HbA1C (lưu ý phải cho cls cho chẩn đoán bệnh nền)

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 72 -73 )

Câu 4: Hướng điều trị phù hợp trong trường hợp này, chọn Nhiều câu đúng: A. Nhuận tràng, cầm máu, kháng sinh, giảm đau, thuốc tăng sức bền tĩnh mạch, hạ áp, kiểm soát đường huyết.

B. Phẫu thuật chương trình cắt trĩ.

C. Điều trị nội bảo tồn, vì chưa có chỉ định phãu thuật. (độ II có thể mổ được)

D. Phẫu thuật cấp cứu cắt trĩ cầm máu. (độ II không cần mổ cấp cứu)

Câu 5: Toa thuốc điều trị phù hợp nhất trong trường hợp này, chọn câu đúng nhất:

A.Glucolyte-II 500 ml 1chai * 2 TTM XL giọt/phút. Meloxicam 15 mg: 1 viên * 2 (u).

Amlodipin 5mg: 1 viên (u). Daflon 0.5 g: 1 viên * 2 (u). Rutin C 0.5 g: 1 viên * 2 (u). Cefuroxim0.5 g: 1 viên * 2 (u).

Transamic acid 0.25 g: 1 viên * 2 (u). Forlax: 1 gói * 2 (u).

B.Glucolyte-II 500 ml 1chai * 2 TTM XL giọt/phút. Meloxicam 15 mg: 1 viên * 2 (u).

Amlodipin 5mg: 1 viên (u). Daflon 0.5 g: 1 viên * 2 (u).

C.Glucolyte-II 500 ml 1chai * 2 TTM XL giọt/phút. Meloxicam 15 mg: 1 viên * 2 (u).

Amlodipin 5mg: 1 viên (u). Daflon 0.5 g: 1 viên * 2 (u). Rutin C 0.5 g: 1 viên * 2 (u). Cefuroxim 0.5 g: 1 viên * 2 (u). Transamic acid 0.25 g: 4 viên * 2 (u). Forlax: 1 gói * 4 (u).

D.Glucolyte-II 500 ml 1chai * 2 TTM XL giọt/phút. Meloxicam 15 mg: 1 viên * 3 (u).

Amlodipin 5mg: 1 viên (u). Daflon 0.5 g: 1 viên * 4 (u). Rutin C 0.5 g: 1 viên * 2 (u). Cefuroxim 0.5 g: 1 viên * 2 (u).

Transamic acid 0.25 g: 4 viên * 2 (u). Forlax: 1 gói * 4 (u).

E.Glucolyte-II 500 ml 1chai * 2 TTM XL giọt/phút. Meloxicam 15 mg: 1 viên * 3 (u).

Amlodipin 5mg: 1 viên (u). Daflon 0.5 g: 1 viên * 4 (u). Rutin C 0.5 g: 2 viên * 2 (u). Cefuroxim 1 g: 2 viên * 2 (u). Transamic acid 0.25 g: 1viên (u). Forlax: 1 gói * 4 (u).

-TH 1: Bệnh nhân 51 tuổi, nữ. Cách nhập viện 5h, sau ăn sáng đau quặn bụng từng cơn HSP, sau đó đau âm ỉ, có uống thuốc dạ dày bệnh giảm ít. Cách 3h đau HSP + ớn lạnh, nôn ói 2 lần, nôn xong không đau. Cách 1h đau HSP + ớn lạnh + chán ăn - TTLNV: đau nhiều HSP, buồn nôn, môi khô, lưởi dơ, không vàng da, không vàng mắt. M= 90 lần/phút, HA= 130/80mmHg, T= 38¬¬0¬C, NT= 20 lần/phút

- Tiền sử: sỏi túi mật 7mm một năm nay chưa điều trị gì, thích ăn chua, hay bỏ bữa. Hành kinh lúc 13 tuổi, kinh đều 28 ngày, PARA: 2002

- Khám bụng: Bụng thon, mềm, ấn đau HSP, Murphy(+), chạm-bập bềnh thận (-)

1. Các thành phần dịch mật, CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

A. Cholesterol, Acid mật B. Nước điện giải, cholesterol

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP TN NGOẠI VTT 2022 (Trang 72 -73 )

×