0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Hoàn thiện hoạt động lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 92 -93 )

phẩm

Khách hàng của Công ty tương đối đa dạng và trải dài ở khắp các khu vực. Tuy nhiên, phần lớn là nằm ở thị miền Nam và còn thấp ở thị trường miền Bắc. Trong khi, Hà Nội là nơi tập trung đông đảo khách hàng tiềm năng trong độ tuổi trẻ và có đặc điểm khí hậu là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nên nhu cầu chăm sóc da là rất cao.

Đánh giá thị trường mục tiêu Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố trực thuộc Trung Ương và có tốc độ phát triển nhanh. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng được biết đến như là thành phố có dân cư đông đúc với tốc độ tăng trưởng trung bình 3% và Chính Phủ cũng đang đẩy mạnh mở rộng quy hoạch phát triển Hà Nội. Ngoài ra, mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thu được từ các dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội cũng nằm ở mức cao.

Hoạt động định vị sản phẩm

- Độ tuổi: Hướng tới khách hàng trong độ tuổi: 16t-45t - Vị trí địa lý: thành phố lớn thứ hai của Việt Nam - Đặc điểm tự nhiên: thay đổi khí hậu tự nhiên theo mùa - Thông điệp: Rạng rỡ bốn mùa

Các chiến lược Marketing tập trung vào thị trường mục tiêu là Hà Nội. Cụ thể, Công ty sẽ tạo những chiến dịch giảm giá dành riêng cho thị trường Hà Nội, mở hệ thống cửa hàng tại các khu dân cư đông đúc hoặc kết hợp với các hệ thống siêu thị bán lẻ tại Hà Nội như hệ thống cửa hàng làm đẹp trong giai đoạn 2022-2024.

- Năm 2022: Tăng lượng tiêu thụ sản phẩm thông qua các chương trình khuyến mại giảm giá trên nền tảng xã hội

- Năm 2023: Mở rộng thêm chi nhánh phân phối trực tiếp sản phẩm.

- Năm 2024: Kết hợp với các chuỗi siêu thị, mở rộng kênh phân phối sản phẩm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 92 -93 )

×