0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Vai trò của công nghệ HRS trong quản trị tiền lương

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (Trang 30 -32 )

Một số tính năng cơ bản của công nghệ HRS trong quản trị tiền lương của doanh nghiệp có thể kể đến là:

- Cập nhật danh sách bảng lương của từng tháng;

- Kết nối các dữ liệu chấm công, ngày nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, các khoản trích nộp và kết xuất ra bảng lương tổng hợp, phiếu lương cho từng nhân viên;

- Hỗ trợ tính lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công thực tế; - Hỗ trợ lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để

chuyển trả lương cho nhân viên;

- Theo dõi, xác nhận việc điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm khi có phát sinh; - Hỗ trợ gửi phiếu lương cho từng nhân viên;

Vấn đề chấm công và tính lương sẽ không còn là nỗi lo đối với người quản lý. Việc sử dụng phần mềm HRS này sẽ giúp tránh được tình trạng chấm công thiếu, chấm công sai cho nhân viên bởi hệ thống sẽ giúp quản lý thời gian làm thêm, quản lý chi tiết từng ca làm việc, làm thêm, nghỉ, nghỉ bù hay việc nghỉ chế độ thai sản của từng nhân viên ở từng phòng ban.

Ngoài ra, HRS có phân hệ xin nghỉ làm, nghỉ phép để mỗi nhân viên khi xin nghỉ có thể cập nhật trên hệ thống để thuận lợi hơn cho việc chấm công, tính lương. Nhờ đó, với HRS, nhà quản lý có thể tiết kiệm thời gian và công sức nhưng vẫn đảm bảo việc chấm công, tính lương nhanh chóng hiệu quả, chính xác nhất.

Đồng thời, hệ thống sẽ thực hiện tính toán lương tự động, nhanh chóng, chính xác, kết hợp với việc đánh giá, bảo hiểm đảm bảo đồng bộ, chế độ thưởng, phạt cho nhân viên đảm bảo chính xác, minh bạch.

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân sự là một xu thế tất yếu để hội nhập đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đặt hiệu suất là yếu tố lên hàng đầu. Thế nên có thể kể đến những ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ HRS trong quản trị tiền lương như sau:

- Đảm bảo chính xác dữ liệu từ việc loại bỏ các lỗi sai mà phương pháp thủ công hay mắc phải;

- Tiết kiệm thời gian nhập liệu do sự kế thừa, liên kết thông tin của hệ thống; - Thiết lập báo cáo nhanh, chính xác;

- Hệ thống báo cáo, phân tích theo nhiều chiều thông tin; - Giảm khối lượng công việc nhân sự, kế toán;

- Kiểm soát dữ liệu tốt hơn; - Tạo kho dữ liệu sạch dồi dào.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ HRS TRONG QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (Trang 30 -32 )

×