0

Huy động vốn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN PGD PHÚ XUÂN​ (Trang 37-37 )

Vốn huy động là những giá trị tiền tệ do ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong xã hội qua quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng, thanh toán,

các nghiệp vụ kinh doanh khác và được dùng làm vốn kinh doanh. Đây là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tồng nguồn vốn hoạt động và không thuộc sở hữu của ngân hàng, vốn huy động không mang tính ổn định mà luôn biến động. Nguồn vốn huy động bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm. Ngoài các hình thức huy động vốn thông qua huy động tiền gửi thì khi cần thiết ngân hàng có thể phát hành các loại giấy tờ có giá, hay vay của ngân hàng nhà nước hoặc của tổ chức tín dụng khác… đối với ACB – PGD. Phú Xuân, tình hình huy động vốn trong những năm gần đây cũng có mức tăng trưởng khá cao, năm sau tăng hơn năm trước. Tổng quát về tình hình huy động vốn của PGD trong 3 năm gần đây:

Bảng 2.4 : Số dư huy động vốn của PGD. Phú Xuân 2012 - 2014

ĐVT: Tỷ đồng.

STT Tiêu chí 2014 2013 2012

1 Số dư huy động 426 374 298

2 Số dư huy động cá nhân 370 325 253

2.1 Tiền gửi không kỳ hạn 12 8 6

2.2 Tiền gửi có kỳ hạn 358 317 247

Tiền gửi có kỳ hạn đến 12 tháng 326 290 221 Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng 32 27 26

3 Số dư huy động doanh nghiệp 56 49 45

3.1 Tiền gửi thanh toán 3 1 2

3.2 Tiền gửi ký quỹ 42 39 35

3.3 Tiền gửi có kỳ hạn 11 9 8

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính PGD. Phú Xuân năm 2012 – 2014.

2.1.2.3 Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản, có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế – xã hội, vì thông qua hoạt động này mà hệ thống NHTM cung cấp một lượng vốn tín dụng rất lớn cho nền kinh tế, nhờ khối lượng vốn này mà nền kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hoạt động tín dụng của NHTM gồm có: cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng, và các hình thức khác như thấu chi, trả góp… Đối với PDG. Phú Xuân, vì còn là một PGD nhỏ nên chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tín dụng thông qua hình thức cho vay: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Bảng 2.5: Quy mô tín dụng của PDG. Phú Xuân 2012- 2014. ĐVT: triệu đồng. Chỉ tiêu 2014 2013 2012 Cho vay khách hàng 353.208 317.140 226.832 Cho vay ngắn hạn 90.610 65.797 44.506 Nợ trong hạn 85.625 62.235 41.254 Nợ quá hạn 4.985 3.562 3.252

Cho vay trung hạn 103.586 99.145 76.868

Nợ trong hạn 103.026 98.564 76.542

Nợ quá hạn 560 581 326

Cho vay dài hạn 164.076 156.161 107.822

Nợ trong hạn 160.548 152.635 105.201

Nợ quá hạn 3.528 3.526 2.621

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính PGD. Phú Xuân năm 2012 – 2014.

2.1.2.4 Các hoạt động kinh doanh khác

Ngoài hai hoạt động cơ bản nói trên, PGD còn thực hiện các hoạt động khác phù hợp với chức năng và nghiệp vụ của mình. Bao gồm một vài hoạt động như sau:

 Thực hiện bảo lãnh cho các cá nhân, tổ chức: bảo lãnh cho vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng…

 Thanh toán trong nước: thanh toán giữa các khách hàng như thanh toán séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, phát hành thẻ thanh toán (ATM), thẻ ghi nợ (Debit), thẻ tín dụng (Credit)…

 Dịch vụ ngân quỹ: thu đổi tiền cho khách hàng tại điểm giao dịch, thu chi hộ tiền mặt tại các công ty, thực hiện chi hộ lương cho nhân viên đối với các doanh nghiệp có nhu cầu…

 Ngoài ra còn một số hoạt động kinh doanh khác cũng được phép thực hiện mà không bị pháp luật nghiêm cấm, tuy nhiên số lần giao dịch còn ít.

2.2 Thực trạng huy động vốn của NHTMCP Á Châu – PGD. Phú Xuân – Chi nhánh Tân Thuận trong những năm qua

2.2.1.1 Quy mô và mức tăng trưởng nguồn vốn huy động

Xác định được tầm quan trọng của công tác huy động vốn, PGD. Phú Xuân đã không ngừng phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, trong 3 năm vừa qua luôn đạt được những kết quả rất khả quan về cả số lượng, tính ổn định về cơ cấu và thời gian. Bảng 2.6 dưới đây sẽ chỉ ra sự tăng trưởng về quy mô nguồn vốn huy động.

Bảng 2.6: Quy mô nguồn vốn huy động và mức tăng trưởng nguồn vốn huy động của NH ACB – PGD. Phú Xuân trong 3 năm gần đây nhất: 2012, 2013, 2014

ĐVT: triệu đồng.

Nguồn

vốn huy

động

2012 2013 2014 2013 so với 2012 2014 so với 2013 tiền % tiền % 288.984 374.007 426.011 85.023 29,4 52.004 13,9

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính PGD. Phú Xuân 2012 – 2014.

Biểu đồ 2.2 : Tổng nguồn vốn huy động của ACB – PGD. Phú Xuân .

ĐVT: triệu đồng.

Nguồn: Xử lý số liệu từ bảng 2.6

Qua bảng số liệu 2.6 này ta thấy được quy mô nguồn vốn tăng trưởng mạnh qua các năm. Năm 2012 tổng nguồn vốn huy động là 288.984 triệu đồng, nhìn lại năm 2012, là một năm khá khó khăn đối với ACB, phải đối mặt với sự cố chưa từng có trong lịch sử, sóng gió liên tiếp ập đến với NH, tuy nhiên hội đồng quản trị đã nhanh cố gắng vực dậy và chèo lái đưa con thuyền ACB ra khỏi sóng gió quay lại quỹ đạo vốn dĩ của nó.

288.984

374.007

426.011

Bước qua năm 2013 ACB đã có những khởi sắc nhất đinh, tổng nguồn vốn huy động đạt được 374.007 triệu đồng, tăng 85.023 triệu đồng tương đương 29,4% so với năm 2012. Tiếp tục trên đà phát triển, năm 2014 đạt được 426.011 triệu đồng tăng 52.004 triệu đồng tương đương 13,9% so với năm 2013. Thành tích này đạt được là do PGD đã tạo được lòng tin và uy tín, thu hút được khách hàng vào giao dịch và gửi tiền vào ngân hàng Á Châu. Mặc dù thời gian vừa qua, sự cố liên quan đến hành vi của một số cá nhân từng là thành viên ban lãnh đạo ACB đã gây nên những nghi ngờ trong dư luận. Trực tiếp tác động tới hoạt động của ACB, cụ thể là rút tiền trước hạn, làm ảnh hưởng phần nào đến chất lượng phục vụ khách hàng, tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn tin tưởng vào ACB và tiếp tục gửi tiền, đây là hành động khẳng định lòng tin của khách hàng đối với ACB. Cũng vì lòng tin của khách hàng mà mặc dù chịu sức ép cạnh tranh với các TCTD khác trên địa bàn nhưng việc tăng trưởng vốn của PGD. Phú Xuân vẫn đạt được hiệu quả cao, giúp ngân hàng chủ động về vốn. Trong năm 2014 ngân hàng đã áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả trong công tác huy động tiền gửi như: đối với khách hàng huy động với số lượng vốn lớn sẽ có chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt, chương trình ưu đãi quà tặng Blue Diamond ... Bên cạnh đó PGD còn tăng cường đẩy mạnh phương châm “Ngân hàng Á Châu – Ngân hàng của mọi nhà”, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của NH đến với KH nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của NH. Quy mô vốn của NH TMCP Á Châu – PGD. Phú Xuân tăng dần qua các năm 2012 – 2014 với cơ cấu như sau:

 Cơ cấu tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng:  Tiền gửi của cá nhân.

 Tiền gửi của tổ các chức kinh tế.  Cơ cấu tiền gửi huy động theo kỳ hạn:

 Tiền gửi huy động có kỳ hạn.  Tiền gửi huy động không kỳ hạn.  Cơ cấu tiền gửi huy động theo loại tiền gửi:

 Tiền gửi huy động bằng VND.  Tiền gửi huy động bằng ngoại tệ.

2.2.1.2 Cơ cấu tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng

Cơ cấu tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng của Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Phú Xuân được hình thành từ các nguồn: tiền gửi huy động từ khách hàng là

cá nhân và tiền gửi từ khách hàng là các tổ chức kinh tế. Việc phân loại như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PGD trong quá trình quản lý, phân tích và đánh giá khách hàng để từ đó xác định mục tiêu và phương hướng cụ thể cho chi nhánh đối với từng loại khách hàng. Sự biến động cả các nguồn vốn này sẽ được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 2.7: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng

ĐVT: Tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền trọng(%) Tỷ Tổng nguồn vốn huy động 298 100 374 100 426 100 Cá nhân 253 84,9 325 86,9 370 86,9 Tổ chức kinh tế 45 17,8 49 13,1 56 13,1

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính PGD. Phú Xuân năm 2012 – 2014.

Theo bảng 2.7 cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng được thể hiện trên sơ đồ như sau:

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng.

Nguồn: xử lý số liệu từ bảng 2.7 84,9 86,9 86,9 17,8 13,1 13,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Cá nhân Tổ chức kinh tê

Tiền gửi của cá nhân là khối lượng tiền nhàn rỗi của người dân gửi vào ngân hàng để hưởng lãi hoặc tiết kiệm cho chi tiêu trong tương lai. Tiền gửi của cá nhân chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Đây là nguồn vốn có tính ổn định cao nhất và luôn chiếm tỷ trong lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động và là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng thực hiện đầu tư. Thường chiếm hơn 90% trong tổng tiền gửi huy động cá nhân, cụ thể năm 2014 chiếm hơn 96% so với tồng tiền gửi huy động cá nhân. Khách hàng là cá nhân của PGD khá lớn chiếm tỷ trọng lớn, trong 3 năm hoạt động gần đây tỷ trọng tiền gửi dân cư luôn lớn hơn 80%. Số còn lại khách hàng là các tổ chức kinh tế, họ có các hoạt động thu, chi tiền theo các chu kỳ xác định. Họ gửi tiền vào ngân hàng dưới các hình thức: tiền gửi thanh toán, tiền gửi ký quỹ, tiền gửi có kỳ hạn. Đối với PGD. Phú xuân, thì tiền tiền gửi ký quỹ chiếm phần lớn tỷ trọng. Vốn huy động từ cá nhân mỗi năm cao hơn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế. Nguyên nhân của tình trạng này là do tiền gửi từ các tổ chức kinh tế thường ở dưới dạng tiền gửi thanh toán nên ngân hàng có nguy cơ phải đối mặt với rủi ro thanh khoản. Trong khi đó tiền gửi của cá nhân thường dưới dạng tiền gửi tiết kiệm nên mang tính ổn định hơn. Ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn của cá nhân để đầu tư vào các dự án trung và dài hạn.

Dù đối tượng khách hàng là cá nhân hay tổ chức kinh tế, thì đều có mức tăng trưởng mạnh qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Để đạt được kết quả như vậy là do ngân hàng đã đưa ra những chính sách hợp lý: về lãi suất cũng như kỳ hạn, các chương trình khuyến mãi, dự thưởng… Bên cạnh đó, ngân hàng cũng biết tích cực trong việc mở rộng các mối quan hệ, tạo uy tín với các tổ chức kinh tế.

2.2.1.3 Cơ cấu tiền gửi huy động theo kỳ hạn

Dù là khách hàng cá nhân hay tổ chức kinh tế, khi gửi tiền vào ngân hàng đều mong muốn được được hưởng lãi từ số tiền tạm thời nhàn rỗi của mình dù ít hay nhiều. Nếu đó là các khoản tiền mà họ gửi vào nhằm mục địch sử dụng các dịch vụ thanh toán của NH. Khoản thanh toán này có thể được trả lãi (trả lãi rất thấp), hoặc không được trả lãi, tùy vào mỗi NH, do khoản tiền này không ổn định kỳ hạn, người gửi có thể rút bất cứ khi nào họ có nhu cầu, NH có thể sử dụng số dư tiền gửi này vào các hoạt động của mình, bên cạnh đó, phần lớn cũng có người gửi tiền vào NH không chỉ với mục đích bảo toàn số tiền mà còn nhằm mục đích hưởng lãi, khi số tiền này có chu kỳ chi tiêu xác định, tiền gửi có kỳ hạn này có lãi suất cao hơn tùy theo độ dài kỳ hạn của tiền gửi. Để dễ dàng cho việc phân tích ta có biểu đồ tỷ trọng tiền gửi theo kỳ hạn như sau:

Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng nguồn vốn theo kỳ hạn gửi

Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh PGD. Phú Xuân 2012 – 2014.

Qua biểu đồ ta dễ dàng thấy được rằng: trong tổng nguồn vốn huy động được qua các năm, thì tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn luôn thấp hơn rất nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn. Cụ thể, trong năm 2013 chiếm 12,8% trong tổng số tiền gửi huy động, nhưng sang năm 2014 đã có sự tăng nhẹ chỉ lên 13,4%, do năm 2014, tiền gửi thanh toán của cá nhân, tổ chức kinh tế đã có sự tăng trưởng hơn so với 2013. Đây là nguồn vốn có lãi suất thấp (năm 2014 là 0,5%/năm), là nguồn mang lại lợi nhuận cao, giúp NH giảm được chi tiêu đầu vào, PGD nên khai thác tối đa nguồn này.

Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 326 tỷ đồng năm 2013 lên 369 tỷ đồng năm 2014. Nguyên nhân là do trong tổng huy động nguồn vốn của ACB – PGD. Phú Xuân thì tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao, mà mục đích KH gửi tiền vào ngân hàng là để hưởng lãi, thời hạn huy động càng dài, thì NHTM áp dụng lãi suất càng cao. Rõ ràng,

87,2%

12,8%

TỶ TRỌNG TIỀN GỬI THEO KỲ HẠN NĂM 2013

Có kỳ hạn

Không kỳ hạn

86,6%

13,4%

TỶ TRỌNG TIỀN GỬI THEO KỲ HẠN NĂM 2014

Có kỳ hạn

trong năm 2014 công tác huy động vốn của PGD đã có bước tiến triển rất lớn so với những năm qua thể hiện mức độ tín nhiệm của KH ngày càng cao vào NH TMCP Á Châu nói chung cũng như PGD. Phú Xuân nói riêng.

NH cung cấp cho KH nhiều loại tài khoản tiền gửi với kỳ hạn đa dạng từ: 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, …, 13 tháng, 24 tháng, 36 tháng… với nhiều phương thức trả lãi khác nhau như: trả lãi sau toàn bộ, trả lãi định kỳ, trả lãi trước, lãi suất tăng theo kỳ hạn gửi, với hình thức này, KH gửi tiền một lần vào tài khoản và hưởng lãi có kỳ hạn, khi có nhu cầu đột xuất KH có thể rút trước hạn và được NH trả lãi suất không kỳ hạn áp dụng tại thời điểm khách hàng rút vốn. KH có thể sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi , sổ tiết kiệm để cầm cố vay vốn hoặc bảo lãnh vốn cho người thứ ba tại bất cứ chi nhánh nào trong hệ thống của NH ACB.

2.2.1.4 Cơ cấu tiền gửi huy động theo loại tiền gửi

Trong cơ cấu nguồn vốn thì nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm một tỷ trọng rất thấp (nhỏ hơn 3%). Nguồn vốn này chủ yếu được huy động từ cá nhân thông qua nguồn kiều hối từ nước ngoài chuyển về. Khối lượng kiều hối qua ngân hàng năm 2014 tăng 2.416 triệu đồng tương đương 29,34% so với năm 2013. Tuy mức độ tăng trưởng của nó qua các năm cao, nhưng tỷ trọng của nó vẫn thấp so với tổng nguồn vốn huy động.

Bảng 2.8 Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền gửi

ĐVT: triệu đồng.

Chỉ tiêu

Năm 2012 Năm 2012 Năm 2013

Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng vốn huy động 288.984 100 374.007 100 426.011 100 Nội tệ 280.422 97 365.772 98 415.360 97 Ngoại tệ quy đổi 8.562 3 8.235 2 10.651 3

Biểu đồ 2.5 : Tỷ trọng tiền gửi theo loại tiền.

Nguồn: xử lý số liệu từ bảng 2.8

Dựa vào bảng 2.8 và biểu đồ 2.5 nhìn chung cả nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ hay nội tệ của ngân hàng vẫn không có sự thay đổi nhiều trong 3 năm qua. Nguồn vốn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN PGD PHÚ XUÂN​ (Trang 37 -37 )

×