0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Về đội ngũ cán bộ kiểm tra

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 58 -59 )

2016

5.2.1 Về đội ngũ cán bộ kiểm tra

 Chi cục thuế quận Bình Thạnh cần đề xuất cấp trên tăng cường lực lượng CBCC kiểm tra thuế và phân bổ sao cho hài hoà giữa các Đội kiểm tra hoặc có thể tuyển và đào tạo thêm đội ngũ làm công tác kiểm tra theo hợp đồng cũng giúp ích được phần nào thiếu hụt nguồn nhân lực để tránh tình trạng một cán bộ thuế đảm nhận quá nhiều công việc một lúc, đồng thời cũng làm giảm bớt phần nào áp lực trong việc quản lý lượng doanh nghiệp quá nhiều đối với một công chức kiểm tra thuế. Trung bình mỗi CBCC phải kiểm tra khoảng từ 150 – 200 DN, vì vậy việc kiểm tra thuế không thể nào đạt hiệu quả tuyệt đối được.

 Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ cho các cán bộ mới vào nghề và còn trẻ. Đồng thời kết hợp với đào tạo lại và củng cố nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ đã công tác lâu năm để nâng cao tay nghề và truyền lại những kinh nghiệm chuyên môn cho cán bộ trẻ.

 Cần nghiêm ngặt hơn trong công tác tuyển dụng nhân sự. Ở Hàn Quốc, các công chức ở nước này phải trải qua kỳ tuyển dụng vô cùng gắt gao. Việc đậu vào công chức Nhà nước là vô cùng khó khăn, chỉ có những người giỏi nhất mới làm được. Đổi lại, những công chức này được hưởng các chế độ ưu đãi rất lớn giúp họ tận tâm trong công việc. Qua đây, Việt Nam cần hướng tới trong tương lai đưa những người giỏi nhất vào bộ máy Nhà nước và tăng cường phúc lợi cho họ (lương công chức hiện nay vẫn còn thấp). Ngoài ra, Chi cục thuế luôn tổ chức khen thưởng, tặng bằng khen theo từng quý cho CBCC có đóng góp tích cực và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 Xử lý nghiêm các trường hợp CBCC kiểm tra tham ô, nhận hối lộ từ các doanh nghiệp, góp phần làm cho hệ thống thuế Việt Nam trong sạch, liêm chính.

Để công việc kiểm tra được tiến hành một cách hiệu quả, trong tương lai, ngành thuế nên chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ theo hướng trở thành các kiểm toán viên. Đặc thù ngành kiểm toán rõ ràng rất phù hợp với các công việc về quản lý thuế nói chung và kiểm tra thuế nói riêng. Sự phù hợp này có thể thấy rõ ràng nhất từ việc phân tích các báo cáo tài chính. Để đưa ra các kết luận, kiểm toán viên phải thu thập bằng chứng, phân tích các số liệu một cách tỉ mỉ, kết hợp với kiến thức chuyên sâu về kế toán, về luật quản lý thuế hiện hành cùng nghiệp vụ kiểm toán. Chính vì những kiến thức đòi hỏi rất cao đó mà các kiểm toán viên là những người tỏ ra phù hợp cho công tác kiểm tra.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 58 -59 )

×