0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Về quy trình kiểm tra:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 61 -62 )

2016

5.2.4 Về quy trình kiểm tra:

Với quy trình kiểm tra thuế hiện nay, khi phải thực hiện đầy đủ cả kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và tại trụ sở người nộp thuế sẽ cần ít nhất 12 loại thủ tục bao gồm bản nhận xét hồ sơ khai thuế; tờ trình đề xuất ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp giải trình, bổ sung; thông báo đề nghị doanh nghiệp giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu; biên bản làm việc với doanh nghiệp; tờ trình báo cáo kết quả giải trình của doanh nghiệp; quyết định kiểm tra; biên bản giao quyết định kiểm tra; biên bản công bố quyết định kiểm tra; biên bản kiểm tra; tờ trình báo cáo kết quả kiểm tra; quyết định xử lý,…Ngoài ra còn một số thủ tục khác có thể phát sinh thêm khi người nôp thuế giải trình lần thứ hai hay người nộp thuế hoặc đoàn kiểm tra gia hạn thời gian được kiểm tra và thời gian kiểm tra. Với trình tự kéo dài, công việc tiến hành kiểm tra đơn thuần sẽ kéo dài 20 đến 30 ngày. Vì vậy, công việc này sẽ gây hao tổn nguồn lực của Chi cục, ảnh hưởng đến số lượng các đợt kiểm tra khác. Kiến nghị trong tương lai, các cuộc kiểm tra nên bỏ bước nộp thông tin giải trình lần 2 để các doanh nghiệp nghiêm túc hơn trong việc kê khai nộp thuế.

Ngoài việc rút ngắn thời gian kiểm tra, giảm bớt thủ tục và kiểm tra một cách cấp tập để doanh nghiệp phải nghiêm túc hơn trong việc tự kê khai tự nộp. Để giảm thiểu rủi ro, cần xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát người nộp thuế ngay từ khi nộp tờ khai. Việc làm này sẽ giúp công việc phân tích các tờ khai, các báo cáo tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn. Đơn vị kiểm tra cũng có thể theo sát được doanh nghiệp hơn. Cần có các đợt kiểm tra tình hình hoạt động kết hợp với hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên nhằm tạo cầu nối cho doanh nghiệp tiếp cận các chính

sách dễ dàng hơn và giúp đỡ các doanh nghiêp kịp thời hơn. Đồng thời thông qua đây, loại bỏ triệt để các công ty ma chuyên mua bán hoá đơn làm tổn thất cho nền kinh tế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 61 -62 )

×