0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Các yếu tố có mối liên hệ trực tiếp lên giá BĐS

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 42 -43 )

Theo Lê Tấn Lợi, (2009)[13] khả năng sinh lời do yếu tố vị trí BĐS mang lại càng cao thì giá trị của BĐS càng lớn. Mỗi BĐS luôn đồng thời tồn tại hai loại vị trí, vị trí tuyệt đối và vị trí tƣơng đối. Những thửa đất nằm tại trung tâm đô thị hay một vùng nào đó sẽ có giá trị lớn hơn những thửa đất cùng loại nằm ở các vùng ven trung tâm (vị trí tƣơng đối). Giá đất đƣợc phân theo loại đô thị loại 1, 2, 3, 4 và 5; xếp theo khu vực: trung tâm, cận trung tâm, khu vực ven đô…; xếp theo loại đƣờng phố: đƣờng loại 1, 2, 3… Những BĐS nằm tại các ngã 4 hay ngã 3, trên các trục lộ giao thông quan trọng lại có giá trị cao hơn những BĐS nằm ở vị trí khác (vị trí tuyệt đối).

Kích thƣớc, hình thể, diện tích, hình dáng của BĐS: những lô đất có quy mô kích thƣớc phù hợp với mục đích sử dụng thì giá trị cao hơn là đất có giá tị quy mô kích thƣớc không phù hợp với mục đích sử dụng ở cùng địa điểm. Thông thƣờng đất ở đô thị, ở vị trí mặt tiền có chiều ngang rộng hơn chiều sâu thì có lợi thế hơn. Những lô đất có hình dạng vuông vắn, nở hậu thì giá trị hơn những lô đất có hình dáng méo mó, tốp hậu ở cùng địa điểm; những lô đất có bề mặt tiếp giáp với đƣờng phố rộng thì có giá trị hơn, lô đất có bề mặt tiếp giáp với đƣờng phố hẹp quá sâu. Theo phong thủy, hình thể của thửa đất mà trên đó chủ sở hữu xây cắt, hoặc là nơi căn nhà đang tọa lạc là rất quan trọng. Thông thƣờng ta chia thửa đất thành các loại hình dạng chính sau: vuông vức (hình vuông hoặc hình chữ nhật), nở hậu, tóp hậu, hình chữ L, hình tam giác…Những thửa đất nào có hình dạng vuông vức hoặc nở hậu thì có giá cao hơn những thửa đất có hình dạng khác do tính cân bằng ổn định mà những thửa đất này mang lại.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 42 -43 )

×