0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Tổ chức việc giao đề tài cho sinh viên:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 87 -88 )

II CÁC GIẢI PHÁP

4. Tổ chức việc giao đề tài cho sinh viên:

4.1 Đối vi phòng Quan h công ty:

- Với mối quan hệ quen biết đã có với các DN và các cựu SV, có thể phối hợp cùng Khoa-Ngành để đề nghị DN hỗ trợ cho SV trong việc thực hiện đề tài.

- Cũng có thể kết hợp với yêu cầu thực tế của DN và yêu cầu của Ngành để chọn đề tài cho SV thực hiện.

4.2 Đối vi trưởng ngành:

- Giúp SV thấy được ích lợi của việc thực hiện đề tài khi đi thực tập.

- Quan tâm đến SV nhiều hơn, tích cực hơn trong việc định hướng để chọn đề tài cũng như cách lấy thông tin từ DN. Đặc biệt, đối với ngành Kế toán và Kinh

tế đối ngoại, các em thường gặp nhiều khó khăn (không chọn được đề tài, không

được DN cung cấp thông tin) dẫn đến việc không mạnh dạn chọn đề tài. Đối với

thời gian trong khi đi thực tập nên không tập trung cao cho việc thực hiện đề tài nếu không có sự tham mưu, tận tình giúp đỡ của GV. Đối với ngành Quản trị hành chánh thì đề tài chưa có gì mới, thường chỉ lặp lại những công việc văn phòng. Vì thế, nếu không được tư vấn để tìm những đề tài mới thì việc thực hiện đề tài của SV cũng không mang ý nghĩa thiết thực.

4.3 Đối vi sinh viên:

- Mạnh dạn và có quyết tâm cao hơn trong việc thực hiện đề tài.

- Phải biết vận dụng khả năng thương lượng, thuyết phục DN để được cung cấp những thông tin cần thiết cho đề tài.

- Khi có khó khăn, kịp thời trao đổi với trưởng ngành để được giúp đỡ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 87 -88 )

×