0

Quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ của Công ty dợc phẩm trung ơng I.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 35-36 )

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dợc phẩm trung ơng

1. Quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ của Công ty dợc phẩm trung ơng I.

Công ty dợc phẩm trung ơng I

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dợc phẩm trung ơng I Dợc phẩm trung ơng I

1. Quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ của Công ty dợc phẩm trung ơng I. phẩm trung ơng I.

Công ty Dợc phẩm TW I là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Tổng Công ty Dợc Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển của ngnàh kinh tế kỹ thuật dợc và yêu cầu của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm 1960, Công ty có tên gọi là Quốc doanh Dợc phẩm I, có nhiệm vụ cung cấp thuốc chữa bệnh cho các bệnh viện trung ơng ở miền Bắc và chi viện đắc lực cho chiến trờng miền Nam. Năm 1971, đợc chính thức thành lập với tên gọi là Công ty Dợc phẩm cấp I.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ của Công ty là cung cấp và phân phối thuốc chữa bệnh và nguyên liệu làm thuốc cho các bệnh viện trung ơng, các xí nghiệp dợc phẩm trung ơng, các xí nghiệp dợc từ các tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra và cho Cục quân y, Cục y tế bộ Nội vụ. Trong thời kỳ bao cấp, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là dự trữ và phân phối thuốc chữa bệnh cho nhân dân.

Năm 1998, Công ty Dợc phẩm cấp I đổi tên thành Công ty Dợc phẩm Trung ơng I thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Dợc Việt Nam – Bộ Y tế (nay là Tổng Công ty Dợc Việt Nam). Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ của Công ty không chỉ là một đơn vị mua bán đơn thuần mà nó phải

mang cả hai tình chất là phục vụ và kinh doanh, vừa là một đơn vị hạch toán độc lập, có quan hệ hợp đồng kinh tế với các đơn vị, vừa giúp Bộ và Liên hiệp xí nghiệp Dợc Việt Nam trong việc tổ chức và chỉ đạo mạng lới lu thông phân phối có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ tuyến dới.

Trong thời kỳ hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trờng thì vấn đề kinh doanh của Công ty cũng đợc chuyển biến. Ngoài việc đảm bảo cung cấp các loại thuốc thiết yếu theo yêu cầu của Bộ Y tế, hiện nay Công ty đã và đang kinh doanh xuất nhập khẩu tất cả các loại nguyên liệu sản xuất thuốc, các thuốc thông thờng, thuốc chuyên khoa biệt dợc, bông băng gạc, dụng vụ y tế.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 35 -36 )