0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Đẩymạnh công tác nghiên cứu thị trờng và khách hàng

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 57 -59 )

II. các giải pháp đẩymạnh bán hàng

1. Đẩymạnh công tác nghiên cứu thị trờng và khách hàng

Nghiên cứu thị trờng là vấn đề không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh và Công ty cần phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trờng trong đó bao gồm các biện pháp để xác định sản lợng cung cầu trên thị trờng. Công ty phải đáp ứng nh thế nào giá cả bao nhiêu thì thu đợc hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó Công ty lập kế hoạch sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế tránh ứ đọng vật t hàng hoá. Bộ phận nghiên cứu thị trờng phải thực sự là ngời tham mu đắc lực cho phòng kinh doanh khi tổ chức quá trình tiêu thụ tức là phải xác định các yếu tố có liên quan đến quá trình xuất bản cụ thể là.

Trên cơ sở tích luỹ những thông tin về thị trờng phải xử lý và các thông tin đã thu thập để đề ra các quyết định nh kế hoạch xuất bán kế hoạch tạo nguồn, tổ chức các điểm các phơng thức xuất bán thích hợp. Từ thông tin của thị trờng mà Công ty có nắm chắc thị trờng sản phẩm đồng thời tìm kiếm thị trờng mới chiếm lĩnh thị trờng, xâm nhập thị trờng.

- Căn cứ vào thị trờng mà xác định giá cả hàng hoá bán ra của Công ty. Thông qua thị trờng có thể điều chỉnh giá cả một cách hợp lý hợac có các biện pháp để tăng giảm lợng hàng xuất bán khi giá cả biến động tạo điều kiện cho

hoạt động tiêu thụ mang lại hiệu quả đồng thời nhận biết đợc các chi phí kinh doanh có phù hợp có đợc thị trờng chấp nhận không. Trên cơ sở đó Công ty có biện pháp tổ chức bán vận chuyển hợp lý nhằm giảm tối đa chi phí lu thông trong kinh doanh.

- Thị trờng là nơi nhận và phản hồi thông tin do vậy phải căn cứ vào thị trờng để đặt ra các biện pháp tăng cơngf hoạt động giao dịch quảng cáo giúp cho khách hàng và Công ty gặp nhau trên thị trờng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thu đợc kết quả những thông tin có thể thu thập từ các bản báo cáo của Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo từ cửa hàng từ dại lý, ý kiến của ngời bán hàng, những thông tin của cán bộ công nhân viên, đến những thông tin nh đài, báo, bản tin, tạp chí...

- Công ty cần nắm vững các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nớc đặc biệt là các chính sách, chiến lợc chăm sóc sức khoẻ của ngời dân.

Công ty cần nắm vững các thông tin về đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng là tất yếu do vậy các thông tin về đối thủ cạnh tranh có vai trò quan trọng trong kinh doanh hiện nay vì nó cũng góp vào sự thành bại của Doanh nghiệp. Các thông tin phải chính xác kịp thời và cụ thể các thông tin này bao gồm:

+ Số lợng đối thủ cạnh tranh đang có mặt hàng cạnh tranh với Công ty. + Tình hình tài chính, khối lợng bán ra của đối thủ, chính sách giá cả, hoạt động bán hàng và đặc biệt là chế độ thởng hoa hồng của các đối thủ cho khách hàng.

Sau khi thu thập thông tin thì cần phải phân tích và xử lý thông tin. Công ty cần trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho bộ phận này nh điện thoại, Fax, máy vi tính và các phần mềm tin học chuyên ngành, đồng thời bồi dỡng nghiệp vụ cho các cán bộ. Công ty cần giúp đỡ tạo điều kiện cho công tác này có hiệu quả cao nhất. Hoạt động này đòi hỏi phải có thời gian và sự đầu t vốn

lớn nhng đó là vấn đề cần thiết vì nếu bỏ qua vấn đề nàylà bỏ qua những điều kiện then chốt để thu đợc hiệu quả kinh doanh.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 57 -59 )

×