0

II. các giải pháp đẩymạnh bán hàng

2. Mở rộng mạng lới bán hàng

Hoạt động quảng cáo cảu Công ty phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chất lợng thông tin phải cao bởi vì quảng cáo là đa một lợng thông tin về sản phẩm nhng đó là thông tin khái quát. Do lợng thông tin đa ra trong thời gian ngắn, khoảng không gian hẹp và do kinh phí quảng cáo có hạn nên đòi hỏi chất lợng thông tin quảng cáo. Chất lợng thông tin cao, cụ thể là quảng cáo ngắn gọn tập trung gây chú ý và hài lòng khách hàng quảng cáo rõ ràng.

- Mỗi thông tin quảng cáo có thể đa một hoặc hai phơng tiện quảng cáo đảm bảo tin quảng cáo đến với khách hàng cần, tin quảng cáo phải đợc xác định một cách hợp lý.

- Thông tin quảng cáo phải đảm bảo tính pháp lý. Ngời quảng cáo (chủ thể tiến hành quảng cáo) chịu trách nhiệm về tin tức quảng cáo trên phơng diện đảm bảo tính xác thực của tin quảng cáo, đặc biệt ngôn ngữ của quảng cáo.

- Đảm bảo tính nghệ thuật, thông tin đến với khách hàng, quần chúng rộng rãi phải đảm bảo tính nghệ thuật kết hợp với yêu cầu rõ ràng đơn giản. Đây không phải là tác phẩm nghệ thuật nhng phải phù hợp với thẩm mỹ ngời nghe, ngời xem...

- Quảng cáo phải mang tính đồng bộ và đa dạng. Quảng cáo đợc tiến hành đồng bộ từ sản xuất đến lu thông, từ hình dáng đến cách thể hiện sản phẩm của Công ty, đến các phơng tiện quảng cáo. Quảng cáo phải tiến hành đa dạng, đó là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí quảng cáo.

- Kinh nghiệm dành cho quảng cáo có hạn nên cần sử dụng sao cho tiết kiệm nhất bằng cách sử dụng kiến thức Marketing cho quảng cáo.

- Quảng cáo phải trung thực đúng sự thật về những u điểm sản phẩm của mình. Không đợc nói sai sự thật cũng nh nói xấu sản phẩm cùng loại. Chủ thể quảng cáo chịu trách nhiệm về sự chân thực của tin quảng cáo.

- Quảng cáo phải đảm bảo đợc 2 chức năng đó là:

+) Chức năng thông tin giúp khách hàng hiểu biết đợc về sản phẩm của Công ty:

+ Chức năng tạo ra sự chú ý

- Nội dung quảng cáo cần đảm bảo tính độc đáo bên cạnh chức năng thông tin. Sự độc đáo ở đây có thể là cách thể hiện trình bầy tin quảng cáo, sử dụng mầu sắc, hình ảnh, âm thanh, yếu tố con ngời trong quảng cáo, mở rộng các hình thức quảng cáo. Cụ thể Công ty tăng cờng quảng cáo thông qua đội ngũ trình dợc viên với bác sĩ và tại các nhà thuốc. Chi phí cho độingũ trình dợc viên nên tăng, tuy nhiên cũng cần điều chỉnh cho tơng xứng với chi phí cho các hình thức quảng cáo khác.

- Về phơng tiện quảng cáo có thể thông qua các phơng tiện thông tin đại chúng. Công ty chú trọng quảng cáo các báo cáo, tạp chí chuyên ngành, quảng cáo trên truyền hình có u điểm là cơ sở lợng ngời xem lớn song cần chú ý rằng đối tợng tiêu dùng của Công ty để tránh lãng phí kém hiệu quả.

- Quá trình quảng cáo thực hiện theo các bớc sau: Chuẩn bị quảng cáo, xác định rõ mục tiêu của quảng cáo, xác định nội dung phơng tiện, đối tợng, thời gian, phơng thức và kinh phí tiến hành quảng cáo

- Mục tiêu quảng cáo có thể là: + Củng cố thị trờng truyền thống

+ Mở ra thị trờng mới + Giới thiệu sản phẩm mới

+ Củng cố uy tín nhãn hiệu hàng hoá hoặc uy tín biểu tợng của Công ty. - Thực hiện quảng cáo: Căn cứ vào chơng trình quảng cáo đợc soạn thảo hợp lý, Công ty có thể chọn hình thức tự quảng cáo hoặc ký kết hợp đồng thuê đại lý quảng cáo.

- Kiểm tra đánh giá quảng cáo: chất lợng của việc đánh giá phụ thuộc vào trình độ, thái độ, trách nhiệm của những ngời đánh giá kết quả của một chơng trình quảng cáo.

- Phơng thức tiến hành có thể quảng cáo hàng ngày liên tục, quảng cáo định kỳ, quảng cáo đột xuất.

Chiến dịch quảng cáo phải quán triệt những yêu cầu sau. Xác định rõ đúng nội dung quảng cáo, xác định kênh quảng cáo và các loại phơng tiện thông tin đồng thời đợc sử dụng, lựa chọn trục quảng cáo và tiêu đề quảng cáo thống nhất, xác định rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc quảng cáo có sự phối hợp giữa các kênh quảng cáo.

Công ty cần đặc biệt chú ý tới việc cân đối giữa chi phí cho quảng cáo thuốc và giá bán hợp lý vừa đem lại hiệu quả vừa đảm bảo tiết kiệm cho Công ty.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 59 -61 )