0

II. Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty Dợc phẩm Trung ơng I.

3. Kênh và mạng lới phân phối.

Việc bán hàng của Công ty Dợc phẩm Trung ơng I đợc thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau, theo đó hàng hoá đợc vận động từ Công ty đến tay ngời sử dụng cuối cùng. Các kênh này chính là hệ thống tổ chức thơng mại nối liền giữa Công ty với ngời bán buôn, ngời bán lẻ, các đại lý và ngời sử dụng cuối cùng.

Công ty bán hàng thông qua các mạng lới: các Công ty dợc khác, các xí nghiệp dợc trung ơng, các đại lý bán buôn của Công ty, bệnh viện cùng các hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty.

Dới đây là sơ đồ kênh bán hàng của Công ty:Công ty Dược phẩm Trung ương I

Các xí nghiệp Dược Các Công ty Dược khác Bệnh viện Các đại lý dư ợc của Công ty khác mượn tên

Các cửa hàng dược của Công ty

Việc lựa chọn tổ chức, phân phối hàng hoá cho các kênh bán hàng của Công ty rất hợp lý nên quá trình vận động hàng hoá lu thông nhanh, đẩy mạnh bán hàng tiết kiệm chi phí, khai thác tốt nhất nhu cầu thị trờng, để đạt mục đích tối đa hoá lợi nhuận.

Công ty Dợc phẩm Trung ơng I có hệ thống các cửa hàng, chi nhánh d- ợc tại miền Bắc và mới mở thêm một số chi nhánh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều có chức năng bán hàng nhng với những đối tợng khác nhau.

- Phòng kế hoạch chuyên ký kết các hợp đồng với các Công ty cấp II hoặc các đơn vị kinh doanh có lợng mua lớn và tơng đối đều đặn và khai thác các khách hàng ở các vùng địa lý xa xôi.

Hệ thống các cửa hàng chủ yếu bán hàng cho hệ thống các Công ty t nhân, các nhà thuốc trên địa bàn Thành phố và các vùng địa lý gần.

Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh khai thác các khách hàng tại các tỉnh phía nam, một địa bàn còn trống của Công ty nhiều năm nay.

- Mạng lới các quầy hàng: Các cửa hàng trực thuộc của Công ty chủ yếu ở tại Hà Nội, ở các khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc đi lại, chuyên chở, có mặt phố, kho chứa hàng.

Ngoài ra Công ty cũng mở thêm một số chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, khai thác phần thị trờng còn trống nhiều năm nay. Các Công ty cấp II tại các tỉnh thành, là các Công ty cung cấp dợc phẩm chủ yếu tại vùng đại lý đó.

Nhìn chung việc phân định trên chỉ có tính chất tơng đối tuỳ thuộc vào khả năng lôi kéo khách hàng của từng bộ phận, tuy nhiên tất cả đều chịu

sự chỉ đạo thống nhất của Giám đốc và đều thực hiện các chính sách kinh doanh chung của Công ty đã đề ra.

Có thể đây là lực lợng xúc tiến của Công ty, nhất là trong lĩnh vực chào hàng và bán hàng.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 46 -48 )