0

Nhận xét về hoạt động bán hàng của Công ty D ợc phẩm trung ơng I.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 50-55 )

ợc phẩm trung ơng I.

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

a) Đánh giá về nguồn hàng:

- Nguồn nhập trong nớc: Chiếm 30% từ khoảng 10 xí nghiệp sản xuất d- ợc phẩm trong nớc trong đó đa số là các xí nghiệp trong Tổng Công ty là một phần nhỏ là các xí nghiệp địa phơng.

- Nguồn nhập nớc ngoài: Chiếm 70% từ khoảng gần 200 hãng dợc phẩm nớc ngoài có uy tín của Pháp, Hung, Tiệp, Thuỵ Sỹ, Hàn Quốc...

Nhìn chung, nguồn hàng của Công ty tơng đối ổn định và đảm bảo tin cậy từ nhiều năm nay, thờng đợc mua theo hợp đồng hoặc đơn hàng, của cả kỳ, kinh doanh, tỷ trọng hàng ngoại tơng đối lớn do phải đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngoại của thị trờng. Tuy nhiên, Công ty cũng không bỏ qua những tiềm năng to lớn của việc phát triển trong lĩnh vực sản xuất dợc phẩm trong n- ớc cùng với chính sách khuyến khích của nhà nớc.

b) Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh nói chung của Công ty.

Song song với công tác kinh doanh Công ty cũng từng bớc chấn chỉnh lại khâu tổ chức nhân sự. Mọi ngời đều đợc bố trí công việc thích hợp với trình độ và khả năng, Công ty cũng ban hành quy chế làm việc, buộc cán bộ công nhân viên phải thực hiện, thực hiện chế độ khoán lơng theo kết quả sản xuất kinh doanh đến từng phòng ban, từng nhóm công việc. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhân viên không ngừng đợc củng cố và nâng cao trình độ. Hiện nay Công ty đã chú ý đến việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ bằng việc tuyển thêm một số dợc sỹ, đại học, dợc sỹ trung cấp, cử nhân kinh tế... có năng lực để góp phần tăng thêm sự nhạy bén linh hoạt trong đội ngũ nhân sự.

c) Đánh gía về hiệu quả sử dụng vốn:

Việc sử dụng vốn có hiệu quả là yếu tố quan trọng trong kinh doanh và việc giảm chi phí, tăng vòng luân chuyển vốn và giảm thu hồi công nợ là những biện pháp chủ yếu. Công ty cũng có những biện pháp quản lý vốn chặt chẽ tránh hiện tợng lãnh phí vốn.

d) Đánh giá về thị trờng:

Nhìn chung là một Công ty đầu ngành trong phần lớn dợc phẩm của Bộ y tế, Công ty đã lựa chọn đúng khách hàng, đó là hệ thống các Công ty cấp II và bệnh viện và các nhà thuốc. Song Công ty mới khai thác thị trờng theo chiều rộng, về chiều sâu mới chỉ tập trung ở Hà Nội. Vì vậy, Công ty cần nhiều nỗ lực nữa để mở rộng thị trờng, nhất là các vùng nông thôn, miền núi xa xôi và thị trờng phía nam.

2. Đánh giá về hoạt động bán hàng của Công ty:

* Những u điểm trong hoạt động bán hàng của Công ty:

Ưu điểm đầu tiên phải kể đến là yếu tố con ngời, có thể nói đội ngũ nhân viên ngày càng đợc trẻ hoá cùng với trình độ chuyên, môn cao. Họ rất nhanh nhạy, nhiệt tình, chịu khó, tiếp thu ý kiến và đợc đào tạo tốt , nên mặc dù mới đầu mới chỉ biết nghiệp vụ, nhng họ cũng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng góp phần không nhỏ đến kết quả hoạt động. Đợc tuyển chọn cùng ít nhất một bằng Đại học và các kiến thức và tin học cũng nh ngoại ngữ, đội ngũ nhân viên của Công ty đều đợc đào tạo cả về phơng thức cũng nh hoạt động để phát huy tối đa năng lực bản thân. Công ty cũng xem xét theo định kỳ khả năng của các nhân viên để kịp thời chấn chỉnh lại hoặc thay thế các nhân viên không đủ năng lực, giúp những ngời còn lại nhận thức đợc những thiếu sót của mình.

Xác định hớng phát triển thị trờng là nhằm vào tơng lai Công ty cũng không ngừng củng cố và mở rộng hơn nữa vốn đầu t cho hoạt động này. Chính vì vậy, chất lợng của các hoạt động xúc tiến nhất là trong lĩnh vực chào hàng và xúc tiến bán hàng ngày càng tăng lên.

Hoạt động kích thích tiêu thụ của Công ty cũng nh ngày càng tỏ rõ hiệu quả doanh số ngày càng tăng và đợc đánh giá là mang tính tích cực cao.

3. Những tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh những u điểm kể trên, công tác xúc tiến của Công ty cũng còn một số thiếu sót. Trớc hết là phải kể đến sự kết hợp thiếu nhịp nhàng giữa các phòng ban gây mất thời gian chờ đợi của khách hàng.

Tuy rằng các nhân viên có trình độ nghiệp vụ nhìn chung vững vàng, nhng trình độ hiểu biết về thuốc cần đợc nâng cao để có thể không bị lúng túng khi bị khách hàng hỏi vặn về sản phẩm. Bên cạnh đó họ phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên tính chuyên môn hoá cha cao, hiệu quả công việc còn thấp.

Về hoạt động quảng cáo cho công chúng, tuy rằng ở vị trí trung gian cung cấp thuốc, song Công ty cũng không nên lệ thuộc vào việc quảng cáo các sản phẩm từ các hãng mà cần tăng cờng việc quảng cáo cho sản phẩm của mình để hỗ trợ việc bán hàng của các hệ thống trung gian và qua đó mới hỗ trợ một cách hiệu quả bán hàng của mình.

Công ty cần mỏ rộng mạng lới bán hàng bằng cách mở thêm các đại lý ở nơi đông dân c, tiện cho việc đi lại ở các thành phố và các tỉnh, xem xét sự mua hàng của khách, việc vận chuyển sản phẩm của Công ty tới các đại lý nhng phải mang tính sao cho chi phí lu thông là ít nhất và phải tính toán việc mở rộng đại lý này có hiệu quả cho hoạt động bán hàng trực tiếp không.

- Cần phải có công tác chuẩn bị thật cẩn thận cho việc bán hàng hiện đại hoá các đại lý cửa hàng đó cùng với việc trng bầy sản phẩm theo nhóm sản phẩm đa dạng thành nhóm để khách hàng dễ nhìn, và tạo cảm giác hài lòng về phong cách riêng của Công ty, phải chú ý đến việc trình bày, phải bầy nhiều loại thuốc đa dạng sản phẩm và nhiều sản phẩm. Trang trí cửa hàng nêu rõ

hình ảnh của Công ty, tạo niềm tin nơi khách hàng đặc biệt chú ý tới các biểu tợng thuốc, thuốc mẫu và bảng giá thuốc. Các biểu hiện này phải dễ nhìn thấy.

- ở bệnh viện thì các bác sĩ phải là đối tác tin cậy để truyền đến khách hàng những thông tin cần thiết về sản phẩm của Công ty đúng và đầy đủ.

Chơng III

Những giải pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng ở Công ty Dợc phẩm trung ơng I

Công ty Dợc phẩm trung ơng I

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 50 -55 )