0

Ngay từ khi thành lập năm 1964 công ty chỉ là một trạm vật tư phục vụ xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư cho bộ thương mại nay là bộ công thương. Sau đó công ty được chuyển sang tổng công ty dệt may và thực hiện xuất nhập khẩu cho tổng công ty. Trước tháng 12 năm 2006 tức là trước khi cổ phẩn hóa thì lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá đã tạo ra hơn 50% doanh thu cho công ty. Đây có thể nói là thế mạnh của doanh nghiệp. Phát huy những kết quả đã đạt được từ trước, sự gắn kết của các bạn hàng lâu năm, công ty đã tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu phần lớn là bông, sợi, vải,

hoá chất, nhuộm cho các công ty dệt may trong nước. Lợi nhuận từ lĩnh vực này đem lại cũng rất lớn, năm 2004 kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu đạt doanh số 52,295 tỷ đồng. Sang năm 2005 doanh số tăng lên là 59,564 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2007 doanh số về kinh doanh hàng hoá và xuất nhập khẩu đã sụt giảm nghiêm trọng chỉ còn 22,51 tỷ đồng. Nguyên nhân chính ở đây là công ty đã cổ phần hoá, do vậy không tiếp cận được vốn vay ngân hàng, không đủ nguồn lực tài chính để thực hiện nhập khẩu hàng hoá. Trước đây thuộc nhà nước, công ty có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, sau đó quay vòng vốn để thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu. Khi cổ phần hoá ngân hàng cho vay với tiêu chuẩn khắt khe hơn, do vậy không đủ nguồn lực tài chính để thực hiện mua hàng xuất nhập khẩu.

Hiện tại công ty đang tìm cách tháo gỡ khó khăn trước mắt bằng cách huy động các nguồn vốn từ bên ngoài có điều kiện cho vay ít khắt khe hơn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 48 -49 )