0

Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ logistics 1 Đa dạng hoá các hoạt động về dịch vụ logistics

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 59-61 )

3 KD hàng hóa, kho bãi, VP Tr.đ

3.3 Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ logistics 1 Đa dạng hoá các hoạt động về dịch vụ logistics

3.3.1 Đa dạng hoá các hoạt động về dịch vụ logistics

Trên thực tế, nhu càu của khách hàng là rất đa dạng và phong phú. Các doanh nghiệp không có khả năng thoả mãn tất cả các nhu cầu này nhưng để thu hút được nhiều khách hàng, tăng doanh thu thì doanh nghiệp nhất thiết phải đa dạng hoá sản phẩm sản phẩm dịch vụ của mình cung cấp, thoả mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu rủi ro khi hoạt động. Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, mức tiêu dùng của người dân ngày càng cao, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mỗi năm vào khoảng 20% . Đây là cơ hội và cũng là thách thức lớn đối với các công ty cung cấp dịch vụ logistics nói chung và công ty cổ phần thương mại Hải Phòng- Hanosimex nói riêng. Do vậy việc lựa chọn hình thức đa dạng hoá sản phẩm

dịch vụ là bước đi mang tính chiến lược của công ty trong thời kỳ cạch tranh ngày càng khốc liệt. Đặc thù của hàng hoá dịch vụ là những sản phẩm vô hình nên rất khó trong việc đánh giá chất lượng. Việc đa dạng hoá dịch vụ, đa dạng hoá các mức giá với chất lượng luợng phân biệt sẽ giúp khách hàng dễ so sánh hơn, chọn lựa theo nhu cầu và khả năng thanh toán.

Hiện nay nếu nói đúng nghĩa thì các hoạt động dịch vụ của công ty chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong chuỗi dịch vụ Logistics. Các hoạt động dịch vụ của công ty gồm thủ tục khai báo hải quan, cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, các hoạt động không liên kết chặt chẽ với nhau, hoạt động mang tính chất riêng lẻ, không phát huy hết hiệu quả của từng mảng dịch vụ. Chẳng hạn, dịch vụ cho thuê kho bãi, nếu theo đúng nghĩa tiêu chuẩn của hoạt động này thì công ty phải trực tiếp liên hệ với hãng tàu, ký kết hợp đồng thuê kho, đóng gói, kê khai đơn hàng, sau đó đảm nhận thêm thủ tục vận chuyển hàng hóa đến nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Hoạt động cho thuê kho bãi của công ty hiện tại chỉ dừng ở mức cho các doanh nghiệp, hải quan thuê địa điểm chứa hàng, họ chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu vận chuyển, đóng gói và thủ tục. Công ty chỉ tham gia với tư cách bên cho thuê địa điểm. Về dịch vụ vận tải hàng hóa chưa khai thác được tối đa các phương tiện vận tải, thực hiện vận tải hàng hóa kết hợp nhằm giảm chi phí cho các chuyến đi. Để có thể kết hợp vận chuyển đói hỏi doanh nghiệp phải chủ động tích cực tìm kiếm thị trường vận tải nội địa, tạo quan hệ lâu dài với các khách hàng lớn là các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước. Khi đã là khách hàng của các tổng công ty doanh nghiệp có thể tham gia dịch vụ khác như thủ tục giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu hàng hóa…Công ty cần mở rộng các hoạt động Logistics theo nhiều lĩnh vực khác nhau như cung cấp dịch vụ khai thác cảng, môi giới vận tải, dịch vụ phân phối, giao nhận gom hàng lẻ, dịch vụ đóng gói vận chuyển, lưu cước tàu

chợ, thuê tàu chuyến,cho thuê phương tiện vận tải, phân phối hàng hoá. Chuyên về Logistics bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau, hiện nay tại Việt Nam chưa có một công ty nào có thể cung cấp đầy đủ các hoạt động. Trên thế giới mới chỉ có một số công ty rất lớn có đủ nguồn lực mới có thể cung cấp một chuỗi Logistics hoàn chỉnh. Trong giai đoạn trước mắt, công ty có thể mở rộng sang một số hoạt động Logistics khác mà không cần sử dụng đến nhiều nguồn lực, tận dụng những nguồn lực sẵn có trong công ty. Nếu cần thiết công ty có thể thuê ngoài các dịch vụ về phương tiện vận tải, nhà kho, bến bãi. Giải pháp tốt nhất là công ty có thể liên kết với các công ty cùng cung cấp dịch vụ Logistics để có thể tận dụng những ưu thế của nhau khai thác nguồn lực các bên cùng có lợi.

Công ty cần đa dạng hoá mức giá, phân biệt mức giá theo chất lượng dịch vụ, thời gian giao hàng. Ngoài ra các dịch vụ bổ trợ khác cũng cần có sự khác biệt.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 59 -61 )