0

Thực trạng hoạt động logistics tại công ty 1 Hải quan

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 45-46 )

2.3.1.1 Hải quan

Hiện tại công ty có năm cán bộ phụ trách khai báo hải quan và làm việc tại hiện trường. Công việc chủ yếu là nhận các giấy tờ, thủ tục cần thiết của khách hàng làm việc với cơ quan hải quan để được phép nhập, xuất hàng hoá và thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Các thủ tục hải quan được thực hiện thông qua hình thức hải quan điện tử. Do vậy, lực lượng cán bộ đảm nhiệm công việc này không nhiều mà vẫn đảm nhiệm, giải quyết được tất cả các công việc theo yêu cầu của khách hàng. Hiện tại, mạng máy tính của công ty đã được nối mạng rất thuận tiện cho công tác khai báo hải quan. Tuy nhiên, cơ sở vật chất chưa đồng bộ phần lớn là các máy tính cũ, chất lượng xử lý thông tin chậm, hay gặp sự cố ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạt động của các bộ phận khai báo hải quan. Số lượng các tờ khai hải quan ngày càng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15 -20%. Điều này làm cho tốc độ đóng góp vào tổng doanh thu cũng tăng nhanh. Đặc thù công việc này yếu tổ con người là chủ yếu, không mất chi phí cố định vì vậy lợi nhuận đem lại là rất lớn so với chi phí bỏ ra ban đầu. Năm 2005 tổng số tờ

khai hải quan là 2955 và tờ khai hàng lẻ là 2013, đem về doanh thu hơn 4 tỷ đồng tăng 34% so với năm 2004, và tăng 7% so với kế hoạch đặt ra. Năm 2006 có 2900 tổng số tờ khai và 2168 tờ khai hàng lẻ với doanh số khoảng gần 6 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2007 có 3618 tờ khai và 2581 tờ khai hàng lẻ. Đây là năm có số tờ khai tăng đột biến do sự tăng trưởng của nền kinh tế vĩ mô, lĩnh vực xuất nhập khẩu của đất nước tăng mạnh.

Do công ty tham gia vào dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá ngay từ khi mới thành lập, vì thế có quan hệ rất tốt với hải quan tạo dựng được uy tín của công ty đối với cơ quan hải quan, do đó các thủ tục giao nhận của công ty được giải quyết một cách nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho khách hàng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 45 -46 )