0

van dung moi quan he bien chung giua vat chat va y thuc vao doi song hien tạ

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Tài chính - Ngân hàng

... hang mục tiêu công ty gồm công ty x y dựng nhà ở, khu đô thị, chung cư gia đình có thu nhập cao có dự định x y nhà Đ y thị trường có quy mô lớn ng y mở rộng nhu cầu nhà ng y tăng manh với việc ... phân phối công ty Đồng Tâm thể qua dòng vận động sau: +) Dòng chuyển quyền sở hữu: công ty Đồng Tâm có nhà m y Hải Dương nhà m y khu vực phía Bắc Sản phẩm mẫu công ty chuyển từ nhà m y đến showroom ... trường vật liệu x y dưng v y, công ty x y dựng phải tìm đối tác làm ăn mà phải x y dựng công trình chất lượng với sản phẩm áp dụng công nghệ đảm bảo uy tín có chỗ đứng thị trường X y nhà cần có cửa...
 • 27
 • 7,990
 • 12
Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... quy định mặt khách quan ý thức, tức phải l y khách quan làm tiền đề, bị quy định nội dung phản ánh giới khách quan Tính sáng tạo ý thức thể chỗ không chụp lại cách thụ động nguyên xi mà gắn liền ... niềm tin Quan điểm bệnh chủ quan ý chí niềm tin mù quáng Tuy nhiên việc nhấn mạnh y u tố tri thức không đồng nghĩa với việc phủ nhận coi nhẹ y u tố vai trò tình cảm ý chí Tự ý thức y u tố quan trọng ... gần cho th y, đất nớc ta chuyển sang chế thị trờng có quản lý nhà nớc phù hợp với quy luật khách quan, hợp lòng dân, đáp ứng y u cầu sống Đ y nội dung công đổi mới, đờng, phơng thức x y dựng ngời...
 • 23
 • 9,484
 • 36
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... thực khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, “phải l y thực thể khách quan làm cho hoạt động mình” Tuy nhiên, việc thực nguyên tắc khách quan nghĩa quan điểm khách quan xem nhẹ, ... định, sinh hay tiêu diệt quy luật vận động vật chất Từ quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất ý thức nguyên tắc rút ra, nguyên tắc, khách quan Nguyên tắc khách quan trước thừa nhận vai trò ... chất nguyên tử => Quan niệm vật chất thời kì cổ đại mang tính trực quan, cảm tình Nó có tác dụng chống lại quan điểm chủ nghĩa tâm tôn giáo.Theo quan điểm tâm thực thể giới, sở tồn nguyên tinh...
 • 20
 • 26,704
 • 79
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... thực khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, “phải l y thực thể khách quan làm cho hoạt động mình” Tuy nhiên, việc thực nguyên tắc khách quan nghĩa quan điểm khách quan xem nhẹ, ... định, sinh hay tiêu diệt quy luật vận động vật chất Từ quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất ý thức nguyên tắc rút ra, nguyên tắc, khách quan Nguyên tắc khách quan trước thừa nhận vai trò ... phát huy tính động sáng tạo ý thức, phát huy vai trò nhân tố người để tác động cải tạo giới khách quan, đồng thời khắc phục bệnh trì trệ, thái độ tiêu cực, thụ động trình đổi hện Tuy v y, tác...
 • 21
 • 2,505
 • 5
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... xuất Quan hệ sản xuất phù hợp thúc đ y phát triển lực lợng sản xuất, ngợc lại kìm hãm quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan ... xuất phải có mối quan hệ với V y việc phải thiết lập mối quan hệ sản xuất tự vấn đề có tính quy luật Nhìn tổng thể quan hệ sản xuất gồm mặt: - Quan hệ sở hữu t liệu sản xuất, tức quan hệ ngời với ... đợc nhận thức đắn quy luật phù hợp quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất Cơ chế quan liêu, bao cấp bóp méo y u tố quan hệ sản xuất, kìm hãm lực lợng sản xuất, kết không phù hợp quan hệ sản xuất lực...
 • 15
 • 2,653
 • 4
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức

Khoa học xã hội

... khách quan, phát huy đợc tính động sáng tạo ý thức, t tởng, nhân tố chủ quan ngời đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý thức vào nghiệp x y dựng ... tất nhiên khách quan quy luật: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh kinh tế Vì khách quan nên phải ý không nên ngợc lại không chẳng x y dựng kinh tế thị trờng theo định hớng ... xuất phát từ thực tế khách quan, l y thực thể khách quan làm cho hoạt động Chính v y, Lênin nhiều lần nhấn mạnh rằng, không đợc l y ý muốn chủ quan làm sách, không đợc l y tình cảm làm điểm xuất...
 • 18
 • 27,173
 • 61
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp luận.

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, ý nghĩa phương pháp luận.

Cao đẳng - Đại học

... pháp,dùng ý chí để thực mục tiêu y. Vì v y, ý thức tác động đến vật chất theo hai hướng chủ y u :Nếu ý thức phản ánh đắn điều kiện vật chất,hoàn cảnh khách quan thúc đ y tạo thuận lợi cho phát triển ... thần,tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp cho hoạt động người đạt hiệu cao Không có v y, việc giải quyết đắn mối quan hệ khắc phục thái độ tiêu cực thụ động, chờ đợi, bó tay trước hoàn cảnh chủ quan, ... phù hợp với quy luật khách quan, do đó:sẽ kìm hãm phát triển vật chất Tuy v y, sự tác động ý thức vật chất với mức độ định sinh hoặc tiêu diệt quy luật vận động vật chất được.Và suy cho cùng,dù...
 • 3
 • 148,793
 • 2,920
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức

Khoa học xã hội

... điều lệ, hoạt động theo nghị định quy định pháp luật Công ty liên kết công ty mà công ty mẹ có vốn góp quyền chi phối Công ty nớc công ty đăng ký hoạt động theo luật nớc công ty mẹ đăng ký Việt ... ty mẹ-công ty con(CTM-CTC) Thực chất mô hình công ty mẹ-công ty CTM-CTC cách gọi chúng ta, chuyển ngữ từ tiếng Anh Holding company Subsidiaries company sang tiếng Việt Holding company công ty ... công ty * Quyền chi phối công ty với công ty khác quyền định công ty nhân chủ chốt, tổ chức quản lý, thị trờng định quảnquan trọng công ty khác nắm giữ toàn số vốn điều lệ sử dụng quyền biểu...
 • 22
 • 4,286
 • 0
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... chống quan điểm đơn giản coi ý thức tình cảm ,niềm tin Quan điểm bệnh chủ quan ý chí niềm tin mù quáng Tuy nhiên việc nhấn mạnh y u tố tri thức không đồng nghĩa với việc phủ nhận coi nhẹ y u tố vai ... quy đinh mặt khách quan ý thức, tức phải l y kháh quan làm tiền đề ,bị quy định nội dung phản ánh giới khách quan ý thức từ đầu gắn liền với lao động ,trong hoạt động sáng tạo cải biến thống ... nghĩa chủ quan ý chí,đồng thời phát huy vai trò động sáng tạo ý thức ,phát huy nỗ lực chủ quan hoạt động ngời 2.Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức rtong việc x y dựng kinh tế nớc ta Nh biết sau...
 • 21
 • 3,546
 • 16
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức,liên hệ với việc học tập của sinh viên

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức,liên hệ với việc học tập của sinh viên

Khoa học xã hội

... Bản tính quy đinh mặt khách quan ý thức, tức phải l y kháh quan làm tiền đề ,bị quy định nội dung phản ánh giới khách quan ý thức từđầu gắn liền với lao động ,trong hoạt động sáng tạo cải biến ... chống quan điểm đơn giản coi ý thức tình cảm ,niềm tin… Quan điểm bệnh chủ quan ý chí niềm tin mù quáng.Tuy nhiên việc nhấn mạnh y u tố tri thức không đồng nghĩa với việc phủ nhận coi nhẹ y u tố vai ... Tiểu luận triết học NỘIDUNG I LÝLUẬNCHUNGVỀMỐIQUANHỆGIỮA VẬTCHẤTVÀÝTHỨC 1.Vật chất a Định nghĩa vật chất Vật chất phạm trù triết học phức tạp có nhiều quan niệm khác Nhưng theo Lênin định nghĩa...
 • 21
 • 53,108
 • 179
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức

Khoa học xã hội

... khách quan, phát huy tính động sáng tạo ý thức, tư tưởng, nhân tố chủ quan người đồng thời chống chủ quan ý chí Vận dụng quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất với ý thức vào nghiệp x y dựng ... nhiên khách quan quy luật: quy luật giá trị, quy luật cung – cầu, quy luật cạnh tranh… kinh tế Vì khách quan nên phải ý không nên ngược lại không Trang chẳng x y dựng kinh tế thị trường theo định ... Con người nhận thức phản ánh giới giới khách quan đ y đủ xác cải tạo chúng có hiệu nhiêu vai trò động sáng tạo ý thức, nhân tố chủ quan người có vị trí quan trọng Bảo thủ trì trệ tiêu cực thụ động,...
 • 16
 • 11,120
 • 13
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức

Lý luận chính trị

... khách quan đ y đủ xác cải tạo chúng có hiệu nhiêu vai trò động sáng tạo ý thức, nhân tố chủ quan ngời có vị trí quan trọng Bảo thủ trì trệ tiêu cực Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn ... tất nhiên khách quan quy luật: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh kinh tế Vì khách quan nên phải ý không nên ngợc lại không chẳng x y dựng kinh tế thị trờng theo định hớng ... khách quan vào óc ngời Chính mà giới khách quan nh ý thức phản ánh nh y, không nên phản ánh cách xuyên tạc,bóp méo thật giới khách quan nh việc tô vẽ hình tợng vị thần linh Nói cách khác, nội dung...
 • 19
 • 1,848
 • 4
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... quy định mặt khách quan ý thức, từ ý thức phải l y khách quan làm tiền đề, bị khách quan qui định có nội dung phản ánh giới khách quan ý thức từ đầu gắn liền với lao động, với hoạt động sáng tạo ... sụp đổ quyền để thay quyền đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân Mối quan hệ kinh tế trị thay đổi theo hình thái kinh tế trị xã hội Con ngời trải qua năm hình thái kinh tế xã hội Thời kỳ nguyên thuỷ, ... tiền tệ, tiền lơng Tất nhiên, khuyết điểm chủ quan nêu trên, có nguyên nhân khách quan nh hậu nhiều năm chiến tranh, bối cảnh quốc tế song chủ y u phạm sai lầm chủ quan, sai lầm với trì trệ công...
 • 24
 • 1,905
 • 4
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... quy định mặt khách quan ý thức, tức ý thức phải l y khách quan làm tiền đề, bị khách quan quy định có nội dung phản ánh giới khách quan ý thức từ đầu gắn kiền với lao động, với hoạt động sáng tạo ... vật chất Hơn hoạt động ngời giới khách quan quy luật khách quan chi phối mà chur động hớng theo đờng có lợi ý thức ngời tạo đối tợng vật chất, thay đổi đợc quy luật vận động Do đó, trình hoạt động ... Đảng Song xét đến tác động ý thức có tính tơng đối, có điều kiện Vai trò tích cực hay tiêu cực ý thức đợc thời gian định điều kiện cụ thể giới tồn khách quan vận động theo quy luật khách quan...
 • 29
 • 1,948
 • 5

Xem thêm