0

tổng hợp tất cả công thức toán 12 đạo hàm lượng giác tích phân

Tổng hợp tất cả công thức Toán 12 Đạo hàm Lượng giác Tích phân

Tổng hợp tất cả công thức Toán 12 Đạo hàm Lượng giác Tích phân

Toán học

... 830 3795 Học nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 12 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP ... Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 16
 • 25,053
 • 1,210
Tổng Hợp Tất Cả Công Thức Lý 11

Tổng Hợp Tất Cả Công Thức Lý 11

Vật lý

... tiếp mạch phân chia hiệu điện U1 = Tụ U2 = U – U1 điện tích điện có tích luỹ C2 Q C1 + C2 lượng dạng 1 1Q W = QU = CU = 2 C ε E2 Năng lượng điện trường : W = V 9.109.8π ε E2 Mật độ lượng điện ... (s) Điện tiêu thụ nguồn (công nguồn): A=E It Công suất điện mạch: P = UI = I2R= Công suất nguồn: Png = E I (W) lượng điện trường: Hiệu suất nguồn: H = 100% = 100% Nhiệt lượng tỏa vật dẫn: Q=RI2t ... Mắt // : E b= E , rb = Mắt hỗn hợp: E b= nE , rb = Công thức định nghĩa cường độ dòng điện : I = Với dòng điện không đổi : I = q t ∆q ∆t Điện trở vật dẫn :  Công thức định nghĩa : R = U I l S...
 • 3
 • 1,938
 • 58
Tổng hợp tất cả công thức môn kinh tế vi mô

Tổng hợp tất cả công thức môn kinh tế vi mô

Cao đẳng - Đại học

... Qmax Chính Phủ đánh thuế theo sản lượng : DN cân MR = MC’ → Q3↓ Sản lượng : Qt Gía : Pt ∏ = TR-TC’ = Pt Qt – AC’ Qt (1) Giả sử DN cung ứng Qt không thuế Sản lượng : Qt Gía : Pt ∏ = TR-TC = Pt ... = 2a.Q + b Sản lượng : Qmax Gía : Pmax ∏max = (TR-TC)= Pmax Qmax – AC Qmax = (Pmax – AC) Qmax Chính Phủ qui định giá trần (Pt) : Pt = P = MC Chính Phủ đánh thuế không theo sản lượng : ∏max =...
 • 2
 • 16,022
 • 386
HỌC NHANH TOÁN CẤP 3: HỆ THỐNG TẤT CẢ CÔNG THỨC TOÁN LỚP 12 CẦN NHỚ

HỌC NHANH TOÁN CẤP 3: HỆ THỐNG TẤT CẢ CÔNG THỨC TOÁN LỚP 12 CẦN NHỚ

Trung học cơ sở - phổ thông

... Hoïc nhanh TOAÙN 11 CAÁP CAÁP Hoïc nhanh TOAÙN 12 CAÁP CAÁP Hoïc nhanh TOAÙN 13 CAÁP CAÁP Hoïc nhanh TOAÙN 14 CAÁP CAÁP Hoïc nhanh TOAÙN 15 CAÁP...
 • 7
 • 958
 • 7
Bài giảng TONG HOP TAT CA CAC DANG TOAN HAY HIEN NAY THI VAO LOP 10

Bài giảng TONG HOP TAT CA CAC DANG TOAN HAY HIEN NAY THI VAO LOP 10

Toán học

... GTNN Dạng 6: Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên Dạng 7: CM biểu thức thoã mãn điều kiện với x Kiến thức bổ trợ: Phép tính thức phép biến đổi Các PP phân tích đa thức thành nhân tử ( Nhân tử ... tách ) PP quy đồng mẫu thức phân thức Phép tính thức Các đẳng thức đáng nhớ Bài 1: Cho biểu thức: An Lạc Chí Linh Hải Dương Hoàng Văn Phư ơng A= x x x + x + x +1 cảmxơn: 0976 108 032 Nhơ ... +1 x x Chú ý: - Tất biểu thức coi nh xác định Hàm số y = ax + b Phần III: hệ phơng trình hai ẩn Hàm số y = ax + b Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b Tìm điều kiện tham số để hàm số cho hàm số bậc Tìm...
 • 19
 • 1,714
 • 102
học nhanh toán cấp 3 hệ thống tất cả công thức toán cần nhớ

học nhanh toán cấp 3 hệ thống tất cả công thức toán cần nhớ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 12 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN ... TOÁN 15 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 115 Lý Chính...
 • 16
 • 1,105
 • 1
HỌC NHANH TOÁN CẤP 3: HỆ THỐNG TẤT CẢ CÔNG THỨC TOÁN LƯƠNG GIÁC CẦN NHỚ

HỌC NHANH TOÁN CẤP 3: HỆ THỐNG TẤT CẢ CÔNG THỨC TOÁN LƯƠNG GIÁC CẦN NHỚ

Toán học

... Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 115 Lý Chính...
 • 5
 • 1,941
 • 11
(HOT) Hệ thống tất cả công thức Toán cần nhớ

(HOT) Hệ thống tất cả công thức Toán cần nhớ

Toán học

... 830 3795 Học nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 12 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP ... Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 16
 • 528
 • 4
HỆ THỐNG TẤT CẢ CÔNG THỨC TOÁN CẦN NHỚ

HỆ THỐNG TẤT CẢ CÔNG THỨC TOÁN CẦN NHỚ

Toán học

... –$ ŵ –$ Trung n: Ÿ$ Ŷ„$ - Ŷ… $ ƒ$ Di n tích tam giác : ŵ ŵ ƒ„… ƒŠ „…•‹ ’” Ŷ Ŷ Ÿ ’{’ ƒ{{’ „{{’ …{ ðl hàm s Cosin: ƒ$ „$ - … $ -2bc.cosA ðl hàm s sin: ƒ „ … Ŷ •‹ •‹ •‹ M t s gi i ... - „› - … Ŵ • ˆ{{ ˆ{{ Ŵ  v phía ñ i v i (d) • ˆ{{ ˆ{{ Ŵ  v phía ñ i v i (d) ¯ư ng phân giác c a góc t o b i ñ.t d d’ ƒš - „› - … ƒ š - „ › - … / ƒ$ - „ $ ƒ $ - „ $ Ƀƒ - „„ ... s sin: ƒ „ … Ŷ •‹ •‹ •‹ M t s gi i h n : Ž‹ L7" •‹ š š ŵ Ž‹ I{L{7" •‹—{ š{ —{š{ ŵ Lư ng giác : •‹$ š - …‘•$ š ŵ …‘• š •‹ š …‘– š –ƒ š •‹ š …‘• š –ƒ š …‘– š ŵ ŵ ŵ - –ƒ$ š …‘•$ š ŵ...
 • 4
 • 445
 • 3
Tổng hợp đầy đủ công thức Toán cấp 3

Tổng hợp đầy đủ công thức Toán cấp 3

Toán học

... 830 3795 Học nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 12 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP ... Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 16
 • 1,262
 • 0
Giáo án Bài giảng: Tổng hợp tất cả các công thức có liên quan đến lý thuyết xác suất thống kê (phần 1)

Giáo án Bài giảng: Tổng hợp tất cả các công thức có liên quan đến lý thuyết xác suất thống kê (phần 1)

Cao đẳng - Đại học

... có hàm mñxs • • x2 −2 f ( x) = e (Hàm Gauss) 2π x t2 b −µ a −µ −2 P (a ≤ X ≤ b) = ϕ( ) − ϕ( ) v i ϕ( x) = ∫ e dt (Hàm Laplace) σ σ 2π • • Cách s d ng máy tính b túi ñ tính giá tr hàm Laplace, hàm ... + ( xk − x )2 nk sx = n −1 c Phân t th ng kê - Vi c phân t th ng kê ch y u d a vào phân tích kinh nghi m Tuy nhiên thông n u kích thư c m u kh o sát n ta có th phân làm k t v i k =  2n  + ... t c +∞ • f(x) hàm m t ñ xác su t c a X ⇒ ∫ f ( x)dx = , −∞ b P{a ≤ X ≤ b} = ∫ f ( x).dx a • Hàm phân ph i xác su t x FX ( x) = P ( X ≤ x) = ∫ f (t )dt −∞ • • • Mode ModX = x0 ⇔ Hàm m t ñ xác...
 • 17
 • 3,310
 • 1
Tổng hợp tất cả các công cụ gõ chữ trong Photoshop

Tổng hợp tất cả các công cụ gõ chữ trong Photoshop

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... trí đường chân chữ, thích hợp cho số trường hợp bạn cần thay đổi vị trí chữ dòng Faux Bold Faux Italic: tùy chọn nhằm tạo dạng chữ Bold Italic cho typeface Lưu ý bạn nên phân biệt typeface có thiết ... cách hai chữ cái) giúp bạn thay đổi khoảng cách chữ cạnh Tracking (hiểu nôm na khoảng cách tổng thể tất chữ với nhau) chỉnh theo thông số có sẵn, mục phải chỉnh mặc định font chữ đạt chuẩn Thay ... chuột trái rê chuột có kích thước theo ý muốn Ngoài ra, bạn đừng lo layer bên dưới, khác với số công cụ khác, Type Tool tự động tạo layer để chứa text Bạn chuyển đổi qua lại hai chế độ theo dòng...
 • 24
 • 2,475
 • 3
HỆ THỐNG TOÀN bộ KIẾN THỨC SINH học PHỔ THÔNG với tất cả CÔNG THỨC SINH học

HỆ THỐNG TOÀN bộ KIẾN THỨC SINH học PHỔ THÔNG với tất cả CÔNG THỨC SINH học

Trung học cơ sở - phổ thông

... gian tổng hợp phân tử protein (phân tử protein gồm chuỗi polipeptit ) - Khi riboxom trượt qua mã kết thúc, rời khỏi mARN tổng hợp phân tử protein riboxom xem hoàn tất Vì thời gian hình thành phân ... giải phóng = Trang - - rN -2 • Tổng số phân tử nước giải phóng trình tổng hợp nhiều phân tử protein (mỗi phân tử protein chuỗi polipeptit ) ∑ H2O giải phóng = số phân tử prôtêin • rN -2 Khi chuỗi ... trạng trội đồng hợp hay dị hợp - Nếu hệ lai sinh đồng tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp - Nếu hệ lai sinh phân tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp VD : Lai phân tích đậu hạt...
 • 21
 • 4,547
 • 61
Tóm tắt công thức toán 12

Tóm tắt công thức toán 12

Toán học

... pháp: Đặt: u=? du=? dv=? V=?  GIẢI TÍCH TỔ HỢP Pn = n! (Hoán vị n ptử) TRƯỜNG PTTH THỚI LONG Giáo viên biên soạn: Nguyễn Văn Tùng Trang CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC − cos x + cos x sin x = ; cos x ... ln(αx + β )dx → Đặt u=ln(αx+β) , dv=P(x) a ( Trong P(x) đa thức ) 2/Một số cách đặt tích phân đổi biến dạng Nếu biểu thức dấu tích phân có dạng sau: dx Sinx.dx  Đặt t= cosx → dt=? ,  Đặt cos ... n! (Chỉnh hợp chập k n ptử) (n − k )! n! k Cn = (Tổ hợp chập k n ptử) (n − k )!k! k An = k n C n = C n −k k k k −1 C n = C n −1 + C n −1 ; n k ( a + b) n = ∑ C n a n − k b k (Công thức NIUTƠN)...
 • 9
 • 549
 • 3
tổng hợp tất cả các đề thi và đáp án hóa 12

tổng hợp tất cả các đề thi và đáp án hóa 12

Đề thi lớp 12

... Vậy lượng oxi có: 1,50 (0,1 + 0,6) = 0,8 (g) 2ì0,50 Kí hiệu công thức đơn giản X CxHyOz x:y:z= 0,6 0,1 0,8 =1:2:1 : : 12 16 Vậy công thức đơn giản X CH2O 0,5 2) MX = 30 x = 60 Đặt công thức ... gam kết tủa 1) Hã lập công thức đơn giản X y 2) Hợp chất X có tỉ khối so với hiđro.bằng 30,0 Hã lập công thức X y 3) Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu hồng Hã viết công thức cấu tạo thu gọn ... công thức X (CH 2O)n 12n + 2n + 16n = 60 n = Vậy công thức X C2H4O2 0,5 3) X có tính axit C2H4O2 có ứng với cấu tạo axit là: CH3COOH axit axetic 0,5 Công thức C2H4O2 có đồng phân khác tác dụng...
 • 195
 • 837
 • 0
tổng hợp tất cả các dạng đề thi toán lớp 2

tổng hợp tất cả các dạng đề thi toán lớp 2

Đề thi lớp 2

... dới có hình tam giác có.hình tứ giác A M B Đó là:Hình tam giác: Và hình tứ giác: Bài : Tính giá trị biểu thức : a) x 12 + 34 = b) 56 x 19 = . c) 356 66 : = d) 245 + 12 x ( 24 : )= ... Bài giải: Bài 4:Nối X với số thích hợp: X x =12 X x =10 3xX=9 Bài 5:Nối X với số thích hợp: < x X < 12 Đề ôn tập môn toán lớp Bài 1: Tìm X X : = 12 -8 Đề số 17 X : = 18 -14 X :5 ... đợc hình tam giác hình tứ giác Đề luyện tập môn toán lớp Đề số 22 : Bài 1: đặt tính tính : 423 x 243 x 231 x 933 : 676 : Bài 2: điền dấu a) 125 x 129 x b) 47 x 705 : c) 918 : 123 x d) 693...
 • 62
 • 2,626
 • 3
Toán 9 tổng hợp một số công thức và tính chất của hình học

Toán 9 tổng hợp một số công thức và tính chất của hình học

Toán học

... hình vuông ABCD Cho M, N trung điểm CD, AD Khi đó: AM  BN B A N D C M Trong tia phân giác: Điểm thuộc tia phân giác góc cách hai đường thẳng tạo góc H A O K Trong đường trung trực: Điểm thuộc ... 4 Tứ giác nội tiếp Cho ABCD tứ giác nội tiếp (O) Khi đó:  OA = OB = OC = OD  Hai góc đối bù nhau:  Góc đỉnh góc đỉnh đối diện:  Các góc nội tiếp nhìn cạnh tứ giác nhau: E A B...
 • 2
 • 479
 • 0
Tổng hợp tất cả bài tậo trắc nghiệm tiếng anh 10 cơ bản (cực hay)

Tổng hợp tất cả bài tậo trắc nghiệm tiếng anh 10 cơ bản (cực hay)

Tiếng anh

... working A in spite of heavy raining B although C despite 11 The Harry Potter story, A who B which 12 Our class D because of I have told you, is very famous C whom D that a picnic at Dơi pagoda at ... leaving d will leave 11 Nobody can persuade her her mind a change b to change c changing d changed 12 'We're having a party at the weekend' 'Great! Who ( a will being invited b is going to invite...
 • 18
 • 4,410
 • 36

Xem thêm