0

rèn luyện kỹ năng giải bài tập hóa học tính theo phương trình hóa học

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.DOC

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.DOC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chỉnh RI làm việc vùng tuyến tính đặc tính điều chỉnh Khi bắt đầu trình thay đổi tốc độ, giả sẻ xét khởi động động Do có thay đổi đột ngột U đ U cha thay đổi kịp quán tính học hệ, nên sai lệch đầu ... +2TS2 P Quá trình độ điều chỉnh kết thúc sau thời gian T qđ = 8,4 TS độ điều chỉnh 4,3% Thực tính đến tác động sức điện động động tính chất cần dị củ mà nhiều trờn hợp không xảy trình điều chỉnh ... đồ Đoạn đặc tính có khởi động đoạn BC, có độ cứng không dòng điện không đổi Tại điểm B tốc độ động = B cho = B điểm làm việc R bắt đầu khỏi vùng bão hoà lọt vào vùng tuyến tính đặc tính, mạch...
 • 26
 • 723
 • 1
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch điều khiển

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch điều khiển

Kinh tế - Quản lý

... trn âỉåüc âàût cạc rnh theo quy lût dáy qún mäüt pha Khi cho dng âiãûn xoay chiãưu qua bäü dáy thç s tảo nãn mäüt tỉì trỉåìng quay cọ täúc âäü n gi l täúc âäü âäưng bäü tu theo tiãút diãûn v säú ... nàm hc qua Giụp cho em cọ nhỉỵng kiãún thỉïc cå bn, mäüt nãưn tng vỉỵng chàõc lénh vỉûc m em âang theo hc tải trỉåìng Mäüt láưn nỉỵa em xin chán thnh cm ån v chục cạc tháưy cä cng ton thãø nh trỉåìng ... lỉûc âiãûn tỉì nghëch Tải cảnh dáy tảo mäüt momen quay täøng håüp v kãút qu cạc cảnh nhäm quay theo chiãưu kim âäưng häư Gi täúc âäü quay ca roto l n âọ l täúc âäü ca âäüng cå âiãûn Ta cọ täúc...
 • 23
 • 883
 • 0
KHOA điện tử VIỄN THÔNGĐỒ án tốt NGHIỆP tổng quan về tổng đài alcatel e 10b cấu trúc chung của tổng đài alcatel e 10 b thiết kế trường chuyển mạch 128 số cho tổng đài nhỏ giáo viên hướng dẫn

KHOA điện tử VIỄN THÔNGĐỒ án tốt NGHIỆP tổng quan về tổng đài alcatel e 10b cấu trúc chung của tổng đài alcatel e 10 b thiết kế trường chuyển mạch 128 số cho tổng đài nhỏ giáo viên hướng dẫn

Công nghệ thông tin

... Quá trình học tập nghiên cứu, hướng dẫn thầy Đỗ Trọng Tuấn thầy cô giáo khoa điện tử viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp tổng đài ALCATEL 1000 E 10 Trong tập ... có chu trình ghi đọc Trong chu trình đọc cung cấp địa đếm với trình đọc BM Khi đọc CM nội dung địa đọc cho BM nên việc đọc CM còng Chu trình ghi đọc ngẫu nhiên địa ghi nội dung ghi Tuỳ theo yêu ... thông tin thể qua hình sau Hệ thồng ALCATEL E10B hệ thống thiết cấu trúc mở giải trình tiến hoá hai mặt : tiến hoá mặt kỹ thuật công nghiệp tiến hoá chức ngày dồi dàovà phức tạp tổng đài Nã bao...
 • 19
 • 346
 • 0
đồ án kỹ thuật viễn thông Cấu trúc chung của tổng đài alcatel E 10 B, thiết kế trường chuyển mạch 128 số cho tổng đài nhỏ

đồ án kỹ thuật viễn thông Cấu trúc chung của tổng đài alcatel E 10 B, thiết kế trường chuyển mạch 128 số cho tổng đài nhỏ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... ma trn vo ( theo quan im MCX) LRS: ng ma trn ( theo quan im MCX) Sinh Viờn : Trang 18 Khoa n T Vin Thông i Đồ ỏn tt Nghip 1.4 Ma trn phõn kờnh theo thi gian ca SMX Ma trn phõn kờnh theo thi gian ... chuyn mch phõn chia theo thi gian (T) +Vic m rng ti 2018 tuyn ni PCM trờn nhỏnh m khụng gõy giỏn on +Chuyn mch 16 bớt qua khe thi gian Ngoi bit quy c ca kờnh chuyn mch phõn chia theo th i gian cỏc ... thi gian ca SMX bao gm cỏc c s chuyn mch phõn kờnh theo thi gian vi 64 ng ni ma tr n C u trỳc gm 32 ct, mi ct gm c s to m t ma tr n phõn kờnh theo thi gian ca SMX vi dung lng ti a 2048 ng vo (LRE)...
 • 47
 • 551
 • 0
TỔNG QUAN về TỔNG đài ALCATEL e 10b cấu TRÚC CHUNG của TỔNG đài ALCATEL e 10 b THIẾT kế TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH 128 số CHO TỔNG đài NHỎ

TỔNG QUAN về TỔNG đài ALCATEL e 10b cấu TRÚC CHUNG của TỔNG đài ALCATEL e 10 b THIẾT kế TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH 128 số CHO TỔNG đài NHỎ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trận vào ( theo quan điểm MCX) LRS: Đờng ma trận ( theo quan điểm MCX) 1.4 Ma trận phân kênh theo thời gian SMX Ma trận phân kênh theo thời gian SMX bao gồm khối sở chuyển mạch phân kênh theo thời ... có chu trình ghi đọc Trong chu trình đọc đợc cung cấp địa đếm với trình đọc BM Khi đọc CM nội dung địa đọc cho BM nên việc đọc CM Chu trình ghi đọc ngẫu nhiên địa ghi nội dung ghi Tuỳ theo yêu ... cấp số liệu cho MR có yêu cầu Đó số liệu đặc tính thuê bao trung kế để giải phaong thiết lập gọi 2.5.8 Module tính cớc đo lờng lu thoại TX Chức TX: + Tính giá trị cho gọi + Lu trữ số liệu cớc chio...
 • 54
 • 448
 • 0
Cấu trúc chung của ảnh bitmap trình bày tổng quan về ảnh bitmap và cấu trúc của ảnh PNG

Cấu trúc chung của ảnh bitmap trình bày tổng quan về ảnh bitmap và cấu trúc của ảnh PNG

Lập trình

... Các phương pháp biến đổi ảnh Các kỹ thuật điều chế trải phổ Các phương pháp mã hoá: Lượng hóa; mã hóa sửa lỗi Các phương pháp thống kê - kiểm thử giả thuyết Phương pháp sinh mặt nạ 1.6 Mô hình kỹ ... đổi ảnh có nhiêu phương pháp giấu ảnh Các phép biến đổi như: - Phương pháp biến đổi theo miền không gian Phương pháp biến đổi theo miền tần số (DCT) Các biến đổi hình học Các phương pháp nhóm ... mật bên Một số kỹ thuật đề xuất sử dụng tập tin hình ảnh làm đối tượng gốc Những kỹ thuật phân loại theo hai cách sau đây: - Kỹ thuật không gian miền - Kỹ thuật thay đổi miền  Kỹ thuật không...
 • 32
 • 918
 • 1
Tài liệu CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT CÂU TRONG TIẾNG ANH ppt

Tài liệu CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT CÂU TRONG TIẾNG ANH ppt

Kỹ năng nói tiếng Anh

... adjectives (Tính từ sở hữu) my your his her its our your their Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu (nêu đây) chỗ bổ nghĩa cho danh từ không thay cho danh từ Gọi tính từ sở hữu thể tính chất sở ... thời nhỏ để diễn đạt tính xác hành động 3.1 Present tenses (các thời tại) 3.1.1 Simple Present (thời thường) Dùng để diễn đạt hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual ... New York instead of moving to Maine 6.1.6 Động từ sau tính từ: Nói chung, động từ sau tính từ (không có giới từ) dùng dạng nguyên thể Những tính từ bao gồm anxious boring dangerous hard eager easy...
 • 163
 • 1,451
 • 6
Tài liệu CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MÁY TÍNH doc

Tài liệu CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MÁY TÍNH doc

Tin học văn phòng

... tính tới thiết bị ngoại vi, tốc độ truyền liệu khoảng 40 KB/s đến 50KB/s Chế độ làm việc hai chiều: cho phép truyền liệu theo hai chiều thiết bị ngoại vi máy tính máy tính máy tính, nên máy tính ... hình phải thiết kế theo tiêu chuẩn Energy Star ( tên chương trình EPA) với đặc tính kỹ thuật DPMS vốn cho phép hình vỉ mạch hình ngắt nguồn lúc Màn hình thiết kế sản xuất theo chuẩn gắn biểu ... (Modem), hay có kết nối mạng Với tính tiên tiến APM, ACPI phương pháp quản lý lượng thiếu máy tính sản xuất từ năm 2000 trở Còn APM dùng với máy tính cũ o Đặc tính DPMS (Display Power Management...
 • 25
 • 2,173
 • 3
Nghiên cứu khái quát về cần cẩu KONE. Xây dựng cấu trúc và chương trình điều khiển cơ cấu nâng hạ hàng

Nghiên cứu khái quát về cần cẩu KONE. Xây dựng cấu trúc và chương trình điều khiển cơ cấu nâng hạ hàng

Điện - Điện tử - Viễn thông

... xuất phương án cải tiến 2.2.1 Đưa phương án cải tiến Chọn phương án truyền động dựa yêu cầu công nghệ kết tính chọn công suất động cơ, từ tìm phương án khả thi đáp ứng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ... khoa học kỹ thuật [2] Bài giảng học phần máy điện – Th.s Bùi Văn Dũng - Đại Học Hàng Hải-2013 [3] Bài giảng trang bị điện- điện tử máy công nghiệp dùng chungPGS.TS Hoàng Xuân Bình – Đại Học Hàng ... khiển trình bày vẽ N03 Trong IC CIP-8E CIP-8D IC giải mã tín hiệu tay điều khiển mã hóa thông qua Encodor 8bit, theo tài liệu [5, trang 4] Mạch trung gian trình bày vẽ N04 3.1.2 Chương trình...
 • 51
 • 1,894
 • 14
thuyết minh nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển trạm trộn bê tông và chức năng các phần tử của trạm

thuyết minh nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển trạm trộn bê tông và chức năng các phần tử của trạm

Kinh tế - Quản lý

... tụng cú nhiu loi, cú th phõn loi nh sau: *Theo cng ta cú: Bờ tụng thng cú cng t 150 ữ 400 daN/cm2 Bờ tụng cht lng cao cú cng t 500 ữ 1400 daN/ cm2 *Theo loi kt dớnh: Bờ tụng xi mng, bờ tụng ... tụng thch cao, bờ tụng polime, bờ tụng c bit *Theo loi ct liu: Bờ tụng ct liu c, bờ tụng ct liu rng, bờ tụng ct liu c bit, bờ tụng ct kim loi *Theo phm vi s dng: 2 Bờ tụng thng c dựng kt cu ... lm bờ tụng cú th l cỏt thiờn nhiờn hay cỏt nhõn to c ht t (0,14ữ5) mm theo tiờu chun Vit Nam (TCVN), t (0,15ữ4,75) mm theo tiờu chun M, t (0,08ữ5) mm TCVN Lng cỏt trn vi xi mng v nc, ph gia...
 • 78
 • 3,064
 • 26
Chương 9: CẤU TẠO CHÍNH CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC pot

Chương 9: CẤU TẠO CHÍNH CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC pot

Cơ khí - Chế tạo máy

... với Lập trình cho điều khiển PLC: Cách thông dụng để lập trình cho điều khiển PLC thông qua máy tính cài đặt phần mềm lập trình, nhiên tiến hành lập trình tay Ngày nay, việc sử dụng máy tính cho ... máy tính để lập trình cho PLC, ta tiến hành lập trình thay đổi chương trình PLC số thiết bò cầm tay _ Lắp đặt: Để lắp đặt PLC lên bảng điện, ta dùng ray DIN bắt vít trực tiếp lên bảng điện IV_ PHƯƠNG ... thang (dạng Ladder) cho chương trình theo bước đầu nêu Cuối chương trình tải vào điều khiển PLC Khi việc nạp chương trình kết thúc, kiểm tra phát lỗi có chương trình (bằng cách sử dụng chức dò...
 • 16
 • 683
 • 1
XÂY DỰNG CẤU TRÚC KHUNG TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN BURST CHO GIAO THỨC BÁO HIỆU XOAY VÒNG (CSP)

XÂY DỰNG CẤU TRÚC KHUNG TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN BURST CHO GIAO THỨC BÁO HIỆU XOAY VÒNG (CSP)

Kỹ thuật

... hợp lý Đó giải pháp kỹ thuật cho báo hiệu Dựa giải pháp kỹ thuật người xây dựng nên giao thức báo hiệu 2.1 Một số giải pháp kỹ thuật cho báo hiệu chuyển mạch burst quang Các giải pháp kỹ thuật ... phóng Giải phóng ước lượng rõ ràng Hình 2.3 Các kỹ thuật đăng giải phóng bước sóng OBS 11 2.1.3 Các phương thức báo hiệu điều khiển 2.1.3.1 Phương thức TAG TAG phương th đăng tài nguyên theo ... khác, kỹ thuật giải phóng rõ ràng d đến hiệu sử dụng băng tần thấp làm tăng mức độ ẫn phức tạp tin Kết hợp kỹ thuật đăng giải phóng tài nguyên ta có kỹ thuật báo hiệu khác như: đăng ức giải...
 • 30
 • 662
 • 1
cấu trúc chung của laptop

cấu trúc chung của laptop

Công nghệ thông tin

... thông tin (văn bản, hình ảnh ) từ PC đến người sử dụng, giúp giao tiếp với máy tính  Phân loại hình theo tỷ lệ độ phân giải hình: laptop có hai loại “vuông” “rộng” với kích thước đa dạng: 10.6 inch, ... máy tính nhờ làm việc với Internet  Có hai loại card mạng gồm card cắm rời khe PCI, card tích hợp mạch (onboard)  Việc cài đặt card mạng thông qua đĩa driver kèm theo máy card tích hợp kèm theo ... theo máy card tích hợp kèm theo card mua card rời CẤU TẠO CHUNG CỦA LAPTOP 6.PIN  Chuyển hóa lượng hóa học thành dòng điện  Phân loại Pin: – – – – Pin NiCd: làm từ hợp chất Ni-ken - Cát-mi Pin...
 • 16
 • 484
 • 0
Kiểm tra bài củ trình bày cấu trúc chung của thủ tục? các thủ tục này, nếu có, thì được khai báo ở đâu ?

Kiểm tra bài củ trình bày cấu trúc chung của thủ tục? các thủ tục này, nếu có, thì được khai báo ở đâu ?

Kỹ thuật lập trình

... Giống nhau:  Đều chương trình con, nói chung có cấu trúc giống chương trình  Đều chứa tham số (tham trị tham biến), tuân theo qui định khai báo sử dụng loại tham số Từ khóa Khác nhau: Function ... Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Giang LOGO Trường THPT Thạnh Đông, H.Tân Hiệp Bài 18: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (Tiết 2) GVHD: Nguyễn Duy Tất SVTT: Lê Văn Bách Ngày 28 tháng 02 ... gọi tham trị •Không có từ khóa var đứng trước Tham biến •Các tham số thực tương ứng tên biến chứa liệu thay tham số hình thức lời gọi thủ tục đươc gọi tham biến •Có từ khóa var đứng trước procedure...
 • 18
 • 6,531
 • 0
nghiên cứu cấu trúc và hệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời có thuật toán dò tìm điểm công suất lớn

nghiên cứu cấu trúc và hệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời có thuật toán dò tìm điểm công suất lớn

Thạc sĩ - Cao học

... 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thị Thục Sinh ngày: 21 tháng năm 1976 Học viên lớp cao học khóa 14 - Tự động hóa - Trường Đại Học Kỹ Thuật ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGHIÊN CỨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 60520216 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần ... Thục Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Lời tác giả xin chân thành cảm ơn thầ TRẦN TRỌNG MINH, thầy giáo, cô giáo Khoa sau đại học - Khoa Điện trường đại học Kỹ –...
 • 86
 • 914
 • 3
Đề kiểm tra 1 tiết tin học 6  cấu trúc chung của máy tính

Đề kiểm tra 1 tiết tin học 6 cấu trúc chung của máy tính

Đề thi lớp 6

... chức máy tính hoạt động hướng dẫn A Các thông tin mà có ; B.Phần cứng máy tính ; C Các chương trình người lập ra; D.Bộ nhớ máy tính; Chương trình máy tính ; A.Thời gian biểu cho phận máy tính ; ... class……… Tin học 1.CPU cụm từ viết tắt để A Bộ nhớ máy tính ; B Thiết bị tính toán máy tính; C Bộ phận điều khiển hoạt động máy tính ; D Bộ xử lý trung tâm ; 2.Các khối chức cấu trúc chung máy tính ... cấu trúc tính chất thông tin C Xây dựng nên cầu trúc tính chất thông tin D Tất sai Thông tin Máy tính chưa xử lý là: A Các loại mùi vị B Các mẫu văn C Các số D hình ảnh Quá trình Máy tính giải yêu...
 • 14
 • 1,701
 • 15
NGHIÊN cứu cấu TRÚC và hệ THỐNG điều KHIỂN bộ BIẾN đổi bán dẫn CÔNG SUẤT CHO hệ PIN mặt TRỜI có THUẬT TOÁN dò tìm điểm CÔNG SUẤT lớn NHẤT

NGHIÊN cứu cấu TRÚC và hệ THỐNG điều KHIỂN bộ BIẾN đổi bán dẫn CÔNG SUẤT CHO hệ PIN mặt TRỜI có THUẬT TOÁN dò tìm điểm CÔNG SUẤT lớn NHẤT

Kỹ thuật

... phương trình trạng thái Trong phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái mạch điện biến đổi ứng với trạng thái đóng cắt van bán dẫn mô tả hệ phương trình tuyến tính: dx = Ax + Bu; y = Cx ... hiệu suất cao Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế mô hình hệ pin mặt trời Áp dụng phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái biến đổi DC-DC, DC-AC, thu mô hình tuyến tính hệ thống, ... dụng Mosfet van bán dẫn, điều khiển với tần số đóng cắt cao Phương pháp mô hình hóa biến đổi phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái Đây sở để xây dựng mô hình tín hiệu nhỏ, tổng...
 • 26
 • 510
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI BÁN DẪN CÔNG SUẤT CHO HỆ PIN MẶT TRỜI CÓ THUẬT TOÁN DÒ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT LỚN NHẤT

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI BÁN DẪN CÔNG SUẤT CHO HỆ PIN MẶT TRỜI CÓ THUẬT TOÁN DÒ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT LỚN NHẤT

Kỹ thuật

... phương trình trạng thái Trong phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái mạch điện biến đổi ứng với trạng thái đóng cắt van bán dẫn mô tả hệ phương trình tuyến tính: dx = Ax + Bu; y = Cx ... hiệu suất cao Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế mô hình hệ pin mặt trời Áp dụng phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái biến đổi DC-DC, DC-AC, thu mô hình tuyến tính hệ thống, ... dụng Mosfet van bán dẫn, điều khiển với tần số đóng cắt cao Phương pháp mô hình hóa biến đổi phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái Đây sở để xây dựng mô hình tín hiệu nhỏ, tổng...
 • 26
 • 664
 • 2
Nghiên cứu cấu trúc và hệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời

Nghiên cứu cấu trúc và hệ thống điều khiển bộ biến đổi bán dẫn công suất cho hệ pin mặt trời

Thạc sĩ - Cao học

... Đặc tính phóng với ắc quy Power Sonic: Hình 1.10 Đặc tính phóng ắc quy Power Sonic Hình 1.10 thể đặc tính phóng ắc quy với mức độ phóng điện điều kiện nhiệt độ khác Đường đặc tính phóng đặc tính ... thực phương pháp điều khiển mạch hở đơn giản chi phí hiệu MPPT thấp (từ 73% đến 91%) Phương pháp tính toán dự đoán vị trí điểm MPP, nhiên thực tế, phương pháp làm việc không hiệu không theo thay ... phụ 1.1.1 Đặc tính làm việc pin mặt trời Đặc tính làm việc pin mặt trời thể qua hai thông số điện áp hở mạch lớn VOC lúc dòng Dòng điện ngắn mạch ISC điện áp Công suất pin tính theo công thức:...
 • 94
 • 411
 • 0

Xem thêm