0

khuyết tật của nền kinh tế thị trường

NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

Kế toán

... trò kinh tế của mình chủ yếu thông qua việc quản lý nền kinh tế quốc dân. Quản lý nền kinh tế quốc dân không có nghĩa là chỉ quản lý khu vực kinh tế Nhà nớc mà quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc ... dungI. Những u thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trờng.1. Những u thế của nền kinh tế thị trờng.- Thúc đẩy sản xuất và gắn sản xuất với tiêu dùng- thực hiện mục tiêu của sản xuất. Do đó ... Nền kinh tế thị trờng mang tính tự phát, tìm kiếm lợi nhuận bất kỳ giá nào, không đi đúng hớng của kế hoạch Nhà nớc, mục tiêu về phát triển kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Tính tự phát của thị...
 • 14
 • 37,201
 • 121
Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc

Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc

Kinh tế - Thương mại

... trởng kinh tế Tăng trởng kinh tế là sự gia tăng về lợng kết quả đầu ra hoạt động của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thờng là năm, quý). Giả sử kết quả đầu ra của nền kinh tế của một ... điều kiện kinh tế để cải thiện mọi mặt của đời sống kinh tế- xà hội. Tuy nhiên tăng trởng kinh tế chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để phát triển kinh tế. Tăng trởng kinh tế có ... 1.2) Phát triển kinh tế 1.2.1) khái niệm: Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hớng tiến bộ về mọi mặt kinh tế- xà hội của một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trởng....
 • 39
 • 1,210
 • 4
Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường

Cao đẳng - Đại học

... và giao lu của nó trong cộng đồng ,trong xà hội ,Khi một cá nhân với t cách là là thành viên của một cộng đồng nhất định ở một xà hội nhất định ,là chủ thể của các quan hệ xà hội ,của hoạt động ... tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xà hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết đợc những vấn đề khác của tâm lí học và của nhiều ... bù đắp cho những thiếu hụt ở một ngời do bị tật hay bị bệnh nào đó gây ra.+Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất tâm lí của một ngời theo yêu cầu của xà hội+Giáo dục có thể chuẩn bị cho con...
 • 11
 • 3,064
 • 4
THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH TỰU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.DOC

THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH TỰU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.DOC

Kế toán

... quan trọng của tiến bộ kinh tế. Nh vậy, phát triển kinh tế thị trờng ở nớc ta là một tất yếu kinh tế, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế hiện đạI, ... diễn ra trong nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trờng.Bên cạnh đó, chỉ có thể phát triển kinh tế thị trờng mới làm cho nền kinh tế nớc ta phát triển năng động. Sử dụng kinh tế thị trờng là ... là đặc đIểm cơ bản nhất của kinh tế thị trờng ở nớc ta, làm cho nền kinh tế thị tr-ờng ở nớc ta khác với nền sản xuất giản đơn trớc đây cũng nh khác với nền kinh tế thị trờng ở các nớc TBCN...
 • 12
 • 2,850
 • 11
NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.doc

NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.doc

Kế toán

... nước".13Phải chăng, khi nền kinh tế dựa vào thị trường để vận động, phát triển và dựa vào đó, các nhà kinh tế học tư sản đã khái quát gọi là " ;nền kinh tế thị trường& quot;. Kinh tế thị trường dường ... tự điều tiết của nền kinh tế. ã Kinh tế thị trờng là nền kinh tế mở, trên cơ sở quan hệ hợp tác và phân công lao động xà hội, ngày càng mở rộng và phát triển.ã Trong nền kinh tế thị trờng hiện ... đến " ;kinh tế thị trường& quot; nhưng không định nghĩa về " ;kinh tế thị trường& quot;. David Begg, cũng chỉ nói đến thị trường, theo ông " ;thị trường là biểu hiện thu gọn của quá trình...
 • 16
 • 1,588
 • 0
Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.DOC

Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... tiêt nền kinh tế của Nhà nước và phụ thuộc vào bản chất của nền kinh tế đang phát triển.1. Các khái niệm cơ bảnNước ta đang thực hiện chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế ... động đúng theo yêu cầu của các quy luật kinh tế, các quy luật của thị trường, trên cơ sở đó mà khắc phục những khuyết tật của thị trường và định hướng sự phát triển kinh tế theo một xu hướng, ... tốt vai trò chủ đạo của mình.Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của nền kinh tế vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, kinh tế nhà nước được xác...
 • 21
 • 2,422
 • 1
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.doc

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... trĩnh xây dựng nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam.* Chuyển sang nền kinh tế thị trờng là một tất yếu khách quan trong quắ trình phát triển nền kinh tế đất nớc .Nh đà biết ,kinh tế thị trờng là ... hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xà hội . Đây là một kiểu kinh tế thị trờng mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trờng . II.2.Những mâu thuẫn tồn tại trong nền kinh tế thị ... con ngời nếu thiếu yếu tố kinh tế thị trờng . Do hậu quả của nhiều năm chiến tranh , của nền kinh tế kém phát triển , của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp nền kinh tế nớc ta đà tụt hậu rất...
 • 23
 • 3,443
 • 23
Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường.DOC

Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường.DOC

Kế toán

... cho nền kinh tế kém hiệu quả, một nền kinh tế mang lại quá ít, thậm chí không mang lại lợi nhuận. Thực chất của sự đổi mới về kinh tế của nớc ta chính là : một mặt phát triển nền kinh tế hàng ... xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.4. Lợi nhuận thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế. Lợi nhuận là lý do phát sinh và phát triển nền kinh tế thị trờng. Nó thúc đẩy quá trình mở cửa của nền kinh tế ... Quan điểm về lợi nhuận của Mác 43. Các hình thức biểu hiện của lợi nhuận 8Chơng 2: Lợi nhuận - động lực của nền kinh tế thị trờng 101. Lợi nhuận là động lực của nền kinh tế thị trờng 102. Giá...
 • 24
 • 3,583
 • 10
 Song song với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, là sự ra đời của các loại hoạt động Marketing

Song song với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, là sự ra đời của các loại hoạt động Marketing

Internet Marketing

... sách c a chính ph và chính quy n đ a ph ng trong ho t đ ng s n xu t, kinh ủ ủ ề ị ươ ạ ộ ả ấ doanh và ti n trình h i nh p kinh t qu c t . Vi c phân tích các gi i h n và các nh h ng c a các chínhế ... tr ng, Công an kinh t trong quá trình h tr x lý các xung đ t và tranh ch p v nhãn hi u đãả ị ườ ế ỗ ợ ử ộ ấ ề ệ đ c b o h đ c quy n (trademark).ượ ả ộ ộ ề6. Nhãn hi u trong kinh doanh qu c ... nhàn r i và các doanh nghi p đang có ý t ngể ổ ứ ắ ữ ữ ồ ố ỗ ệ ưở kinh doanh kh thi có th g p và h p tác v i nhau, cùng tìm c h i kinh doanh có l i nh t. ả ể ặ ợ ớ ơ ộ ợ ấCác đ nh ch tài chính...
 • 11
 • 952
 • 0
Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh phú thọ)

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh phú thọ)

Thạc sĩ - Cao học

... (CNH - HĐH) với nền kinh tế mở, năng động bao gồm nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm ... sở trƣờng của cá nhân, vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế quốc dân. * Trên bình diện trường phổ thông: Hƣớng nghiệp đƣợc coi là công việc của tập thể ... điều kiện của nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. - Dựa dẫm vào ý kiến của ngƣời khác, không độc lập quyết định việc chọn nghề. Vì thế đã có rất nhiều HS lựa chọn nghề theo ý muốn của cha mẹ,...
 • 129
 • 5,967
 • 51
Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Kế toán

... trưng chung của nền kinh tế thị trường. Do kinh tế thị trường là sự phát triển cao của nền kinh tế hàng hoá và mọi yếu tố của sản xuất đều được thị trường hoá cho nên kinh tế thị trường có những ... kinh tế thị trường hiện đại. Đặc trưng của giai đoạn này là Nhà nước can thiệp vào kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngoài. Sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị ... Năm là, kinh tế thị trườngkinh tế mở.2. Kinh tế thị trường định hướng XHCN và yêu cầu của nó.2.1 Thế nào là định hướng XHCN. Định hướng XHCN trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường đã...
 • 20
 • 1,114
 • 6
nghiên cứu vấn đề bản chất, chức năng, hình thức của tín dụng và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

nghiên cứu vấn đề bản chất, chức năng, hình thức của tín dụng và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Kinh tế - Thương mại

... phạm trù của kinh tế hàng hóa, gắn với nền kinh tế hàng hoá, 615Sự cần thiết của tín dụng trong nền kinh tế hàng hoá đợc quyết định bởi đặc điểm sản xuất hàng hoá, bởi sự phát triển của chức ... đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nớc, với sự nỗ lực phấn đấu của các tổ chức, đơn vị kinh tế và toàn thể nhân dân, sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức kinh tế quốc tế, nền kinh ... phát triển nền kinh tế nói chung nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN nói riêng. Bởi vậy việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề bản chất, chức năng, hình thức của tín...
 • 18
 • 904
 • 0
Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nhà nớc, phát huy tiềm năng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Năm 2000 tỷ trọng đóng góp của các thành phần kinh tế vào GDP là:- Khu vực kinh tế nhà nớc chiếm 39%- Khu vực kinh tế ... vực kinh Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học kinh tế quốc dânđề án môn kinh tế chính trịĐề tài: Cơ cấu các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trờng, định hớng xà hội chủ nghĩa ở Việt ... các thành phần kinh tế 3. ý nghĩa của việc sử dụng nhiều thành phần kinh tế ở nớc ta III_ Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế nhiều thành phần1. Thực trạng nền kinh tế nớc ta 2....
 • 25
 • 1,219
 • 5
434 Lợi nhuận - Động lực phát triển của nền Kinh tế thị trường

434 Lợi nhuận - Động lực phát triển của nền Kinh tế thị trường

Quản trị kinh doanh

... qua thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng các quan hệ kinh tế của các cá nhân, caca doanh nghiệp đều biểu thị qua mua, bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trờng. Mục địch của mọi thành viên kinh tế ... xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.4. Lợi nhuận thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế. Lợi nhuận là lý do phát sinh và phát triển nền kinh tế thị trờng. Nó thúc đẩy quá trình mở cửa của nền kinh tế ... trên với nền kinh tế nớc ta đang chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng thì không ai khác, không quốc gia nào khác mà tự tìm ra đờng lối phát triển kinh tế phù hợp...
 • 23
 • 391
 • 0
Nghiên cứu vấn đề bản chất chức năng, hình thức của tín dụng và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghiên cứu vấn đề bản chất chức năng, hình thức của tín dụng và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Báo cáo khoa học

... sự quản lý của Nhà nớc, với sự nỗ lực phấn đấu của các tổ chức, đơn vị kinh tế và toàn thể nhân dân, sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức kinh tế quốc tế, nền kinh tế nớc ta ... hiệu quả của nền kinh tế để dần dần theo kịp hoà nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, xét từ mục tiêu, đờng lối phát triển nền kinh tế nớc ta (theo quan điểm của Đảng ... cạnh đó, là một phạm trù của kinh tế hàng hóa, gắn với nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng nên tín dụng tồn tại trong nhiều nền kinh tế hàng hoá, không tính đến chế độ chính trị xà hội ở...
 • 18
 • 698
 • 0

Xem thêm