0

những khuyết tật của nền kinh tế thị trường

NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

Kế toán

... Nội dungI. Những u thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trờng.1. Những u thế của nền kinh tế thị trờng.- Thúc đẩy sản xuất và gắn sản xuất với tiêu dùng- thực hiện mục tiêu của sản xuất. ... hành của thị trờng, là nền kinh tế thị trờng dựa trên cơ sở chế độ công hữu.Nhà nớc thực hiện vai trò kinh tế của mình chủ yếu thông qua việc quản lý nền kinh tế quốc dân. Quản lý nền kinh tế ... Nền kinh tế thị trờng mang tính tự phát, tìm kiếm lợi nhuận bất kỳ giá nào, không đi đúng hớng của kế hoạch Nhà nớc, mục tiêu về phát triển kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Tính tự phát của thị...
 • 14
 • 37,216
 • 121
Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường

Cao đẳng - Đại học

... do bị tật hay bị bệnh nào đó gây ra.+Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất tâm lí của một ngời theo yêu cầu của xà hội+Giáo dục có thể chuẩn bị cho con ngời vơn tới tơng lai mà với những ... và của khoa học xà hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết đợc những vấn đề khác của tâm lí học và của nhiều lĩnh vực đời sống nh giáo dục ,y tế ... Hoạt động của con ngời là hoạt động co mục đích và bao giò cũng mang tính tập thể ,tính cộng đồng ,hoạt động của con ngời bao giờ cũng đợc thực hiện bằng những thao tác nhất định với những công...
 • 11
 • 3,065
 • 4
NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.doc

NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.doc

Kế toán

... nước".13Phải chăng, khi nền kinh tế dựa vào thị trường để vận động, phát triển và dựa vào đó, các nhà kinh tế học tư sản đã khái quát gọi là " ;nền kinh tế thị trường& quot;. Kinh tế thị trường dường ... hiện qua thị trờng. Những vấn đề kinh tế lớn sản xuất cái gì, nh thế nào, cho ai đều đợc thực hiện thông qua thị trờng.Đặc trng của kinh tế thị trờng:ã Các chủ thể trong nền kinh tế thị trờng ... khẳng định của Ðảng Cộng sản Việt Nam: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế Quốc dân. Những người...
 • 16
 • 1,588
 • 0
Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc

Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc

Kinh tế - Thương mại

... trong nền kinh tế thị truờng 1) Khái niệm về tăng trởng và phát triển kinh tế 1.1) Tăng trởng kinh tế Tăng trởng kinh tế là sự gia tăng về lợng kết quả đầu ra hoạt động của nền kinh tế trong ... đầu ra của nền kinh tế của một quốc gia đợc ký hiệu là Y: Yo là kết quả đầu ra của năm 0, Yn là kết quả đầu ra của năm n. Khi đó tăng trởng của nền kinh tế của năm n so với năm 0 đợc biểu thị ... 1.2) Phát triển kinh tế 1.2.1) khái niệm: Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hớng tiến bộ về mọi mặt kinh tế- xà hội của một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trởng....
 • 39
 • 1,210
 • 4
Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.DOC

Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... động đúng theo yêu cầu của các quy luật kinh tế, các quy luật của thị trường, trên cơ sở đó mà khắc phục những khuyết tật của thị trường và định hướng sự phát triển kinh tế theo một xu hướng, ... tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong những hình thái kinh tế- xã hội nhất định. Đã là kinh tế thi trường , đương nhiên, nền kinh tế chịu sự tác động của những quy luật vốn có của nó như quy ... đại diện của sở hữu toàn dân, nên đương nhiên phải quản lý thành phần kinh tế nhà nước, đảm - Nền kinh tế thị trường vận động theo cơ chế thị trường. Bên cạnh những ưu điểm, cơ chế thị trường...
 • 21
 • 2,422
 • 1
Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... xuất -kinh doanh của các thành phần kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế diễn ra hết sức phức tạp và đa dạng. Sự tồn tại nhiều chủ thể kinh tế với những quan hệ kinh tế, quan ... tiết kinh tế của Nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nướcA.Thực trạng quản lý kinh tế của Nhà nước.1. Những thành tựu11I. Những vấn đề chung, cơ sở lý thuyết và thực tiễn. Nền kinh tế hàng ... động đúng theo yêu cầu của các quy luật kinh tế, các quy luật của thị trường, trên cơ sở đó mà khắc phục những khuyết tật của thị trường và định hướng sự phát triển kinh tế theo một xu hướng,...
 • 21
 • 767
 • 2
Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... đổi nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá. Mô hình kinh tế của Việt Nam đợc xác định là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị ... giữa nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa với nền kinh tế thị trờng t bản chủ nghĩa. Tính định hớng xà hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trờng ở nớc ta đà quyết định kinh tế nhà ... hớng đổi mới kinh tế là chuyển nền kinh tế nớc ta sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc.Nh vậy chấp nhận nền kinh tế thị trờng là...
 • 22
 • 910
 • 3
THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH TỰU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.DOC

THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH TỰU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.DOC

Kế toán

... quan trọng của tiến bộ kinh tế. Nh vậy, phát triển kinh tế thị trờng ở nớc ta là một tất yếu kinh tế, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế hiện đạI, ... diễn ra trong nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trờng.Bên cạnh đó, chỉ có thể phát triển kinh tế thị trờng mới làm cho nền kinh tế nớc ta phát triển năng động. Sử dụng kinh tế thị trờng là ... là đặc đIểm cơ bản nhất của kinh tế thị trờng ở nớc ta, làm cho nền kinh tế thị tr-ờng ở nớc ta khác với nền sản xuất giản đơn trớc đây cũng nh khác với nền kinh tế thị trờng ở các nớc TBCN...
 • 12
 • 2,850
 • 11
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.doc

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xà hội . Đây là một kiểu kinh tế thị trờng mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trờng . II.2 .Những mâu thuẫn tồn tại trong nền kinh tế thị ... yếu và mâu thuẫn bản chất của nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam.II.1.tính tất yếu của quá trĩnh xây dựng nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam.* Chuyển sang nền kinh tế thị trờng là một tất yếu khách ... con ngời nếu thiếu yếu tố kinh tế thị trờng . Do hậu quả của nhiều năm chiến tranh , của nền kinh tế kém phát triển , của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp nền kinh tế nớc ta đà tụt hậu rất...
 • 23
 • 3,443
 • 23
Phép mâu thuẫn biện chứng và vận dụng phân tích những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.doc.DOC

Phép mâu thuẫn biện chứng và vận dụng phân tích những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... kết cấu kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế Nhà nớc, kinh tế hợp tác và nhiều thành phần kinh tế khác. Tính chất đan xen về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế sống ... điểm của nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam nhìn ở góc độ triết học:Thực tiễn vận động của nền kinh tế thế giới những năm gần đây cho thấy mô hình phát kinh tế thế giới theo xu thế hớng thị ... tiếp từ nền kinh tế tập trung, hành chính bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN. Do vậy, những đặc điểm của giai đoạn quá độ trong nền kinh tế nớc...
 • 24
 • 1,017
 • 0
Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường.DOC

Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường.DOC

Kế toán

... cho nền kinh tế kém hiệu quả, một nền kinh tế mang lại quá ít, thậm chí không mang lại lợi nhuận. Thực chất của sự đổi mới về kinh tế của nớc ta chính là : một mặt phát triển nền kinh tế hàng ... xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.4. Lợi nhuận thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế. Lợi nhuận là lý do phát sinh và phát triển nền kinh tế thị trờng. Nó thúc đẩy quá trình mở cửa của nền kinh tế ... chất của các yếu tố bên trong của nền kinh tế đặc biệt là những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trờng. Một trong những yếu tố chính là lợi nhuận. Nguồn gốc và bản chất của...
 • 24
 • 3,583
 • 10

Xem thêm