0

hệ căn nghiệm và biểu diễn của đại số lie

đại số lie tuyến tính và hệ căn nghiệm

đại số lie tuyến tính hệ căn nghiệm

Thạc sĩ - Cao học

... khảo sát biểu diễn đại số Lie sl(2, C), phát triểu để xây dựng biểu diễn đại số Lie phức nửa đơn dựa vào đại số Cartan hệ nghiệm tương ứng Từ thể cụ thể cho đại số Lie cổ điển, lớp đại số Lie tuyến ... CHƯƠNG Hệ nghiệm biểu diễn đại số Lie Trọng tâm chương trình bày khái niệm nghiệm, trọng, đại số Cartan đại số Lie Từ ứng dụng để phân loại biểu diễn bất khả quy, biểu diễn trọng cao đại số Lie ... dựa vào đại số xuyến, ta định nghĩa đại số Cartan đại số Lie Đây đại số có tính chất vai trò phần tử h đại số Lie sl(2, C) 23 Định nghĩa 2.5 Cho g đại số Lie nửa đơn Đại số Cartan h ⊂ g đại số...
 • 64
 • 407
 • 1
Nhóm con nội soi và biểu diễn tự đẳng cấu của SL (2,r)

Nhóm con nội soi biểu diễn tự đẳng cấu của SL (2,r)

Thạc sĩ - Cao học

... Nhóm nội soi biểu diễn SL(2, R) 2.1 Nhóm nội soi SL(2, R) 2.2 Biểu diễn SL(2, R) 2.2.1 Biểu diễn GL(2, R) 2.2.2 Biểu diễn SL(2, R) 2.3 Tham số Langlands cho ... biểu diễn {πs } xác định gọi biểu diễn chuỗi SL(2, R) Giả hệ số chuỗi rời rạc Cho G = SL(2, R), tâm G Z(G) = {g ∈ G| ∀x ∈ G, gx = xg}, π biểu diễn chuỗi rời rạc G Ta nói hàm f ∈ Cc∞ (G) giả hệ ... ) 2.2.2 Biểu diễn SL(2, R) Bất kì biểu diễn bất khả quy SL(2, R) hạn chế biểu diễn bất khả quy GL(2, R) Hạn chế có phần lại bất khả quy (là trường hợp biểu diễn chuỗi có giá trị tham số loại)...
 • 26
 • 357
 • 0
Bài giảng Hình học 11 chương 2 bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài giảng Hình học 11 chương 2 bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Toán học

... bảo toàn tính chất sau:     Quan hệ liên thuộc Quan hệ thứ tự Quan hệ song song Tỉ số Hình biểu diễn hình không gian lên mặt phẳng  Định nghĩa: Hình biểu diễn hình H không gian hình chiếu song ... mặt phẳng theo phương chiếu (hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó) Một số hình biểu diễn Hình không gian Hình biểu diễn Tam giác (thường, cân, đều, Tam giác vuông,…) Hình bình hành, hình chữ ... Cấu trúc học Phép chiếu song song Các tính chất phép chiếu song song Hình biểu diễn hình không gian mặt phẳng Phép chiếu song song  Xem đoạn phim sau: Phép chiếu song song...
 • 14
 • 1,082
 • 0
Các dạng biểu diễn của dãy số

Các dạng biểu diễn của dãy số

Kỹ thuật lập trình

... (k ).δ (n − k ) = Nên biểu diễn dãy u(n)qua dãy δ(n) theo biểu thức : ∞ ∞ k =0 u ( n) = k =0 ∑ δ (n − k ) = ∑ u(k ).δ (n − k ) [1.2-8] Dãy δ(n) biểu diễn qua dãy u(n) theo biểu thức : δ (n) = u ... thể biểu diễn dãy rect (n) qua dãy δ(n) theo biểu thức : N 13 N −1 N −1 k =0 rect N ( n) = k =0 ∑ δ (n − k ) = ∑ rect N ( k ).δ ( n − k ) [1.2-12] Dãy rect(n)N biểu diễn qua dãy u(n) theo biểu ... dãy u(n), u(n - 2) u(n + 2) hình 1.11 1.12 1.2.4b Tổng đại số dãy Định nghĩa : Tổng đại số M dãy xi(n) dãy y(n) có giá trị mẫu tổng đại số tất mẫu tương ứng dãy thành phần Kí hiệu : y ( n) =...
 • 6
 • 2,759
 • 10
Lượng tử hóa biến dạng trên các K-quỹ đạo và đối ngẫu UNITA của SL(2,R)

Lượng tử hóa biến dạng trên các K-quỹ đạo đối ngẫu UNITA của SL(2,R)

Toán học

... biểu diễn unita T nhóm Lie G xác định bởi: T (exp(A)) = elA , tức biểu đồ sau giao hoán Từ đại số Lie cho tr ớc tìm đ ợc nhiều nhóm Lie ch a liên thông hay đơn liên nhận đại số Lie đại số Lie ... bốn (, h, U, ) thoả mãn: đại số Lie đại số Lie phức gC = g C chứa gF R Đại số bất biến d ới tác động toán tử Ad gC x, x GF Không gian véc tơ + phức hóa đại số Lie thực m = (+ )g Tất ... ợc biểu diễn đại số Lie g Tiếp theo, áp dụng kết Kostant Auslander để thu đ ợc đầy đủ biểu diễn sl(2,R), qua thu đ ợc biểu diễn vô nhỏ SL(2,R) trùng với kết biết Nhờ đó, ta thu đ ợc tất biểu diễn...
 • 70
 • 761
 • 2
Một số ứng dụng của lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn

Một số ứng dụng của lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn

Thạc sĩ - Cao học

... biểu diễn - Phép biểu diễn thương 16 2.4.1 Tổng phép biểu diễn 2.4.2 Tích tenxơ phép biểu diễn 16 17 2.4.3 Phép biểu diễn đối ngẫu 18 2.4.4 Phép biểu ... chất phép biểu diễn phân tích chúng thành phép biểu diễn bất khả quy Phần giới thiệu phân tích bất khả quy phép biểu diễn 2.5 Phân tích bất khả quy phép biểu diễn Nhắc lại phép biểu diễn (, V ... Việt Hưng, Đại số đại cương, Nhà xuất Đại học quốc gia, Hà nội, 1999 [2] Hoàng Xuân Sính, Đại số đại cương, Nhà xuất giáo dục, Hà nội, 1999 [3] Đại số tuyến tính, Ngô Việt Trung, Nhà xuất Đại học...
 • 36
 • 1,433
 • 2
Chương II - Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Chương II - Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Toán học

... Hãy vẽ hình biểu diễn hình bình hành.? Câu hỏi 2: Hình biểu diễn hình thang hình gì? Câu hỏi 3: Hình biểu diễn hình thoi,hình chữ nhật, hình vuông hình gì? Câu hỏi 4: Hãy vẽ hình biểu diễn tứ diện ... Bài mới: 3.Hình biểu diễn hình không gian Định nghĩa Hình biểu diễn hình H không gian hình chiếu song song hình H mặt phẳng hình đồng dạng với hình chiếu Một số điểm ý vẽ hình biểu diễn hình không ... Nắm đợc định nghĩa hình biểu diễn hình không gian +) Nắm đợc bảo toàn quan hệ song song, tỉ số hai đoạn thẳng nằm hai đờng thẳng song song Kĩ nẵng: +) Vẽ đợc hình biểu diễn hình B-Các bớc tiến...
 • 3
 • 1,190
 • 10
Về biểu diễn của nhóm

Về biểu diễn của nhóm

Khoa học tự nhiên

... văn hệ thống lại chứng minh chi tiết số nội dung sau: Vành nhóm kiến thức biểu diễn nhóm, biểu diễn quy, biểu diễn bất khả quy Đặc trng biểu diễn số tính chất, công thức đặc trng biểu diễn quy Vành ... niệm biết vành, môđun chơng trình bày khái niệm vành nhóm, số loại biểu diễn nhóm Cụ thể: 1.1 Một số khái niệm 1.2 Biểu diễn nhóm 1.3 Biểu diễn bất khả quy Chơng II Một số tính chất biểu diễn nhóm ... Chơng Vành nhóm biểu diễn nhóm 1.1 Một số khái niệm 1.2 Biểu diễn nhóm 1.3 Biểu diễn bất khả quy Chơng Một số tính chất Biểu diễn nhóm 2.1 Các đặc trng biểu diễn...
 • 29
 • 410
 • 0
Một số cách thức dạy học hình biểu diễn của hình không gian theo hướng nâng cao và phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh

Một số cách thức dạy học hình biểu diễn của hình không gian theo hướng nâng cao phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh

Khoa học tự nhiên

... sinh biểu diễn trực quan OA vuông góc với OB, OA vuông góc với OC mà biểu diễn mối quan hệ OB vuông góc với OC dẫn tới vẽ hình biểu diễn sai 29 + Hình b) hình c) hình biểu diễn nhng hình biểu diễn ... hình biểu diễn tứ diện có dạng tuỳ ý Hai định lí đợc dùng để biểu diễn hình không gian mặt phẳng Muốn biểu diễn đa giác trớc hết ta chọn tam giác biểu diễn cho tam giác hình thực, sau biểu diễn ... nghĩa hình biểu diễn hình .21 Các qui tắc vẽ hình biểu diễn 21 Hai định lí để thành lập hình biểu diễn 22 Các yêu cầu hình biểu diễn .23 Vai trò hình biểu diễn dạy học...
 • 40
 • 1,358
 • 7
Sự biểu diễn của tập lồi bị chặn bằng bao lồi hữu tỉ của các điểm gamma  cực biến

Sự biểu diễn của tập lồi bị chặn bằng bao lồi hữu tỉ của các điểm gamma cực biến

Khoa học tự nhiên

... Hệ 2.1 tập lồi bị chặn C gồm có điểm cực biên C = conv (ext C) 18 Kết luận Khoá luận nghiên cứu điểm cực biên ứng dụng việc biểu diễn tập lồi bị chặn Các kết - Thiết lập đợc mối quan hệ ... Thiết lập đợc biểu diễn tập lồi bị chặn bao lồi hữu tỉ điểm cực biên (định lý 2.3) bao lồi điểm cực biên (hệ 2.1) 19 Tài liệu tham khảo Tiếng việt Nguyễn Xuân Liêm, Tô pô đại cơng - Độ đo ... với Mệnh đề 1.8 Chuẩn x x hàm liên tục từ vào R Mệnh đề 1.9 Giả sử không gian định chuẩn Khi ánh xạ ( x , y) x + y từ ì X vào (, x ) x từ ì X vào liên tục Mệnh đề 1.10 Giả sử không gian...
 • 20
 • 574
 • 0
dạng tự đẳng cấu và biểu diễn nhóm gl (2,r)

dạng tự đẳng cấu biểu diễn nhóm gl (2,r)

Sư phạm

... A với đại số Lie Lie(A) Ta tương ứng đại số Lie g với đại số kết hợp U(g), gọi đại số bao phổ dụng g Nói chung, dù g hữu hạn chiều, U(g) vô hạn chiều Để xây dựng U(g), ta bắt đầu với đại số tenxơ ... BIỂU DIỄN NHÓM GL(2, R) Trong chương này, xét số biểu diễn, biểu diễn nhóm compact địa phương, biểu diễn đại số Lie Từ cho số kết từ lý thuyết biểu diễn giới thiệu (g, K)-module, có phân loại (g, ... số chiều thực V Cho g đại số Lie thực, phức hóa gC g đại số Lie phức Cho ρ : g → End(V ) biểu diễn đại số Lie thực, V không gian vectơ phức Khi ta mở rộng ρ thành biểu diễn gC → End(V ) sau: Nếu...
 • 41
 • 868
 • 0
phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử

phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử

Toán học

... trúc đại số (H, m, u) cấu trúc đối đại số (H, ∆, ε) H gọi song đại số ∆, ε đồng cấu đại số 11 Mệnh đề 0.1.3 ([31]) Các mệnh đề sau tương đương: m, u đồng cấu đối đại số ∆, ε đồng cấu đại số ∆, ... xây dựng biểu diễn bất khả qui siêu nhóm tuyến tính GL(3|1) 3.1 50 Siêu đại số Lie biểu diễn 51 3.1.1 Đại số bao phổ dụng 52 3.1.2 Biểu diễn cảm ... cho việc xây dựng biểu diễn bất khả quy của nhóm lượng tử trường hợp song hạng (3, 1) Chương Trong [17], Kac phân loại biểu diễn bất khả qui siêu đại số Lie gl(m|n) Các biểu diễn bất khả qui gl(m|n)...
 • 78
 • 633
 • 0
Tỷ lệ vàng và biểu diễn của nó doc

Tỷ lệ vàng biểu diễn của nó doc

Tài liệu khác

... *) Biểu diễn dạng phân số Đăt U(n) = [ 1;1;1…] (n số 1) ta có : U(1) = 1 + 1/U(n) = U(n+1) Ta chứng minh φ giới hạn dãy U(n) : theo định nghĩa giới hạn dãy số : với x>0, chọn ... hay Φ =[ 1;1;1…] Ta thấy Các tử số mẫu số phân số (1 / 1, 01/02, 02/03, 03/05, 05/08, 13 / 8, , / 1, / 2, / 3, / 5, / 8, / 13, ) có tỷ lệ tiếp số Fibonacci Dãy số Fibonacci : U(0)=1, U(1)=1 U(n+1) ... đặc trưng dãy x^2-x-1 = 0, pt xác định giá trị tỷ lệ vàng, giải phương trình thay vào dãy số ta dc : , tỷ lệ vàng Ta cmr hội tụ tới tỷ lệ vàng (phi) Sử dụng định nghĩa, ta có : với x>0, chon...
 • 4
 • 361
 • 1
Sử dụng thí nghiệm biểu diễn của giáo viên theo phương pháp nghiên cứu pdf

Sử dụng thí nghiệm biểu diễn của giáo viên theo phương pháp nghiên cứu pdf

Hóa học - Dầu khí

... nghiệm, quan sát mầu CuO Tiến hành thí nghiêm, quan sát tượng, sản phẩm phản ứng Xác nhận dự đoán đúng, giải thích Kết luận tính chất H2 Hoạt động học sinh:      Lắng nghe mục đích thí nghiệm ... đóm Học sinh quan sát CuO mầu đen Tiến hành thí nghiệm, tượng quan sát là: o Mầu đen ban đầu chuyển thành mầu đỏ o Có nước đọng lại thành ống nghiệm Kết luận: dự đoán Vậy đun nóng CuO sau cho ... thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu giáo viên tập cho học sinh làm người nghiên cứu: Học sinh hiểu mục đích nghiên cứu, vận dụng kiến thức có đưa dự đoán dự kiến phương pháp thực để kiểm nghiệm...
 • 4
 • 1,120
 • 9
Giáo án đại số 12: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG KHÔNG GIAN. pdf

Giáo án đại số 12: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG KHÔNG GIAN. pdf

Toán học

... Tâm GDTX Phú Vang Quan hệ thuộc điểm đường thẳng Bảng 2: Hình biểu diễn số hình thường gặp: a) Tam giác Tên hình thật Hình biểu diễn b) Tứ giác Tên hình thật Hình biểu diễn Dụng cụ: Trang Đặng ... hình biểu diễn HS lên trình hình lập phương? bày câu a, b GV minh họa Cả lớp nhận xét H: Tại hình (b) hình biểu diễn Hình biểu diễn hình lập phương? H: Trong hai hình (a) (c) hình biểu diễn hình ... Hoạt động 3: Hình biểu diễn hình không gian mặt phẳng (15’) Hoạt động thầy Hoạt động Ghi bảng trò Ở chương ta III Hình biểu nêu số quy tắc để HS nêu quy tắc diễn hình vẽ hình biểu diễn SGK trang...
 • 19
 • 508
 • 2
Thảo luận: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dư pdf

Thảo luận: Các hình thái tư bản các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dư pdf

Cao đẳng - Đại học

... Các hình thái tư hình thức biểu diễn giá trị thặng dư • • • 1) Chi phí sản xuất tbcn, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận + Chi phí sản ... định để nhận số tiền lời + lợi tức cho vay Là phần lợi nhuận bình quân mà tư vay trả cho tư cho vay quyền sở hữu tư để quyền sử dụng tư khoảng thời gian dịnh , ký hiêu Z • Quan hệ tín dụng tư ... nhuận hình thái chuyển hóa giá trị thặng dư , quan niệm đẻ toàn tư ứng trước Tỷ suất lợi nhuận + tỷ số tính theo phần trăm giá trị thặng dư toàn tư ứng trước Ký hiệu P’ Công thức : m p P’= 100%=...
 • 15
 • 852
 • 7
Bài : PHẾP CHIẾU SONG SONG_HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN ppt

Bài : PHẾP CHIẾU SONG SONG_HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN ppt

Cao đẳng - Đại học

... Hình 2.66 III/ Hình biểu diễn hình không gian mặt phẳng - Hình biểu diễn hình H không gian hình chiếu // H mặt phẳng theo phương chiếu hình đồng dạng với hình chiếu *Hình biểu diễn hình thường ... xét HĐ3: khái niệm hình biểu diễn hình không gian HĐTP1: -Chiếu slide: Trong hình sau ,hình biểu diễn cho hình lập phương ? (Hình 2.68) b) a) c) -Chiếu slide: hình biểu diễn hình thường gặp Gv ... viên cho học sinh nhắc lại định nghĩa tính chất phép chiếu song song cách vẽ hình biểu diễn thông qua tập trắc nghiệm SGK bảng phụ + Về nhà học làm tập ôn tập chương ...
 • 6
 • 661
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25