0

giao an thu cong lop 2 tuan 23

giao an thu cong lop 2 tuan 4

giao an thu cong lop 2 tuan 4

Tiểu học

... nói - Yêu cầu lớp quan sát nhận xét * Bài : - Yêu cầu đọc đề - Treo tranh lên bảng hỏi : -Tranh vẽ ? Hoạt động học - HS1 : Kể chuyện “ Gọi bạn “ theo tranh - HS2 : - Đọc danh sách tổ - Em cảm ... nhắc lại cách viết :ĐB -HS quan sát lắng nghe ĐK6, viết nét cong chuyển hướng viết nét cong trái tạo thành vòng xoắn ta đầu chữ, phần cuối nét cong lượn trái vòng DBDK2 b.HS viết bảng -3 lượt GV ... Toán t20 :28 + I Mục đích yêu cầu : (sgv) II Chuẩn bò :- Bảng gài - que tính III Lên lớp : Hoạt động dạy 1.Ổn đònh (1’) 2. Bài cũ : (5’) - HS1 : đọc thu c lòng bảng công thức...
 • 28
 • 923
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 5

giao an thu cong lop 2 tuan 5

Tiểu học

... có thanm gia dòch tiêu hóa từ gan , mật , tụy vào tranh để học sinh nhìn thấy *Bước : Hoạt động lớp - Cho lớp quan sát hình trang 13 đâu tuyến nước bọt , gan , tụy , túi mật - Kể tên quan tiêu ... -HS lắng nghe * Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét -HS quan sát GV cho HS quan sát tranh vẽ, tranh xé dán vật -Tên vật -Hs quan sát, nêu đặc điểm -Hình dáng ,đặc điểm quan sát -Các phần vật -Màu săc ... cũ trang nào? -trang 52 -Truyện: Mùa cọ nhà văn nào? -Quang Dũng - Mục lục sách dùng để làm ? - Tìm truyện trang , tác giả - Kết luận : Đọc mục lục sách biết sách viết có phần , để ta nhanh chóng...
 • 19
 • 742
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 10

giao an thu cong lop 2 tuan 10

Tiểu học

... cổ chân, đầu gối, hông, giậm chân chỗ, tập thể dục 20 -25 ' lần 2- 3lần 8-10' B Phần bản: - Điểm số 1 -2; 1 -2 theo hàng ngang - Điểm số 1 -2; 1 -2 theo vòng tròn - Trò chơi: Bỏ khăn - Giải thích hớng ... thực hành gấp bớc gấp thuyền phẳng thuyền + Bớc 2: Gấp nếp thuyền phẳng đáy đáy có mui thực thao tác gấp thuyền gấp cách có mui + Bớc 3: Gấp tạo thên mũi thuyền + Bớc 4: Tạo thuyền phẳng đáy có ... Gấp thuyền phẳng đáy có mui (t2) I Mục tiêu: 97 - HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui - HS yêu thích gấp thuyền II Chuẩn bị: - Mẫu thuyền - Quy trình gấp thuyền...
 • 25
 • 817
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 12

giao an thu cong lop 2 tuan 12

Tiểu học

... hỏi biết quan tâm nâng bạn dậy Đó biểu việc quan tâm giúp đỡ bạn -2 H nhắc kết luận Hoạt động 2: Việc làm -N2 quan sát tranh VBT hành vi quan tâm giúp đỡ bạn? Tại sao? -N2 quan sát tranh thảo luận ... bạn Vì +Các bạn 2A làm bạn cường bò ngã? biết quan tâm +Em có đồng tình với việc làm bạn lớp 2A không? Vì sao? * Kết luận : sgv HĐ 2: Việc làm -N2 quan sát tranh VBT hành vi quan tâm giúp đỡ bạn? ... Bài tập 3: Treo tranh minh họa yêu cầu - Con yêu quý ,( yêu thương , ).cha mẹ đọc đề - Em yêu mến ( thương yêu , ) anh chò - Hướng dẫn quan sát tranh xem mẹ làm - Quan sát tranh , em đọc đề...
 • 29
 • 857
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 14

giao an thu cong lop 2 tuan 14

Tiểu học

... , n/ xét B1:HS làm miệng B2: 37-17= 64 -25 = B2: 37 64 17 25 20 39 B3: em lên bảng 73-14= 73 14 59 85-56= 85 56 29 B4: Giải Bao bé có số gạo là: 35 – = 27 ( kg) Đ/s : 27 kg gạo B5: Độ dài đoạn ... ngày 3/ 12 2008(Đ/C Triều soạn giảng) SÁNG Ngày soạn: 1/ 12/ 20 08 Ngày giảng: 4/ 12/ 20 08 Thể dục: TRÒ CHƠI”VÒNG TRÒN” A Mục đích yêu cầu : (SGV) B Đòa điểm phương tiện : Sân bãi đảm bảo an toàn ... kể đoạn : - Quan sát nêu : Tranh : - Các cãi + Bước : Kể lại đoạn: khiến người cha buồn đau đầu -Treo tranh minh họa mời em nêu yêu cầu - Yêu cầu quan sát nêu nội dung tranh Tranh : - Người...
 • 33
 • 862
 • 3
giao an thu cong lop 2 tuan 15

giao an thu cong lop 2 tuan 15

Tiểu học

... 53 − 29 24 44 − 36 24 - Lớp hoạt động nhóm 42 - 12 - = 22 ; 36 + 14 - 28 = 22 58 - 24 - = 28 ; 72 - 36 + 24 = 60 x + 14 = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 x = 40 - 14 x = 52 - 17 x = 22 + 38 x = 26 ... nhận xét bạn B2:- Lớp thực vào bảng - em lên bảng làm 56 − 18 38 38 − 29 74 − 29 45 64 − 27 37 B3: - Một em nêu đề 32 - x = 18 x - 17 = 25 x = 32 - 18 x = 25 + 17 x = 14 x = 42 - Đọc đề Hoạt ... xét làm hs - Vài em t/hiện y/c GV - Lớp làm BT B1: - Lần lượt hs nêu kq – n/x B2: 42 71 60 83 18 25 37 56 24 46 23 27 B3:a) Đi qua điểm M,N M N b) Đi qua điểm O O _ c)Đi qua điểm A B C...
 • 26
 • 847
 • 7
Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

Tiểu học

... theo chiều rộng cho mép tờ giấy cách mép khoảng 2 - Gấp hai bên hình , bên vào khoảng ô rưỡi để lấy đường dấu gấp Bước - Cắt phong bì -Mở tờ ... bên gấp mép theo đường dấu gấp H6 ta phong bì - Gọi em lên bảng thao tác gấp dán phong bì lớp quan sát - Nhận xét uốn nắn thao tác gấp , dán -GV tổ chức cho em tập gấp phong bì giấy nháp -Nhận...
 • 2
 • 1,103
 • 8
Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

Tiểu học

... theo chiều rộng cho mép tờ giấy cách mép khoảng 2 - Gấp hai bên hình , bên vào khoảng ô rưỡi để lấy đường dấu gấp Bước - Cắt phong bì -Mở tờ ... bên gấp mép theo đường dấu gấp H6 ta phong bì - Gọi em lên bảng thao tác gấp dán phong bì lớp quan sát - Nhận xét uốn nắn thao tác gấp , dán -GV tổ chức cho em tập gấp phong bì giấy nháp -Nhận...
 • 2
 • 571
 • 0
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... theo dõi giúp đỡ em yếu 2 Họat động : Củng cố dặn dò - Ý nghóa biển báo lối thu n chiều ? - Hoàn thành xong (với bạn chưa hoàn thành) - HS thực hành gấp cắt dán biển báo lối thu n chiều IV./ RÚT ... -2- Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Huỳnh Thò Ngọc Vi ...
 • 3
 • 8,908
 • 59
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 3,756
 • 20
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan tròn màu đỏ Sao cho đường cong cách 4’ Họat động : Củng cố - dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn HS...
 • 2
 • 4,187
 • 33
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... Trửụứng tieồu hoùc Vúnh Ngoùc GV: Trũnh Vuừ Ngoùc Loan ...
 • 2
 • 2,179
 • 16
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán trang trí thiệp mừng - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán trang trí thiệp mừng - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... - GV tổ chức cho HS tập cắt , gấp trang trí thiếp chúc mừng 3’ Họat động : Củng cố - dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học Trường tiểu...
 • 2
 • 4,924
 • 40

Xem thêm