0

giao an ngu van nang cao lop 10 tap 1

giáo án Ngữ Văn nâng cao t2

giáo án Ngữ Văn nâng cao t2

Ngữ văn

... bản phiên âm cang tốt).- Tìm đọc thêm những tài liệu tham khảo về Phan Bội Châu và thơ văn của ông.C. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THAM KHẢO 1- Phan Bội Châu (18 67- 19 40) tên là Phan Văn San, biệt hiệu ... án ngữ văn lớp 11 nâng cao học kỳ 2 Ngày 20 tháng 4 năm 2008- GV nhn xột đồng thời nhấn mạnh những ý chính: Nội dung cần t: 1- Phan Bi Chõu (18 67- 19 40)- quê Nam đàn , NghÖ an + Là nhân vật ... trào Cần Vương. Sau khi đỗ giải nguyên (19 00), ông bắt đầu vào Nam, ra Bc tỡm ng minh, ng Ngời soạn: Vũ thị Hơng Trờng THPT Lam sơn 11 Giáo án ngữ văn lớp 11 nâng cao học kỳ 2 Ngày 20 tháng 4...
 • 327
 • 588
 • 2
GIÁO ÁN VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10

GIÁO ÁN VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10

Vật lý

... v2 312 13v+v=vã Nu 13 12vv thỡ dai vectov 13 v2 312 13v_v=vã Nu 13 12vìv thỡ dựng quy tc hỡnhbỡnh hnh2. Bi tpBi 1: Tóm tắtV 12 = 10 km/hV23 = 6km/hXác định a. Góc nghiêngb. v 13 ... = 1, 24 (N) Nguyễn Thị Thu Hằng 48 Tổ Vật Lý – KTCN Giáo án tự chọn nâng cao lớp 10 1. Tóm tắt lí thuyết:+ Công thức tng quỏt: 2 312 13v+v=v+ Cỏc trng hp riờng: ã Nu 13 12vv thỡ 12 13vv ... m 2 1 11 Lập tỉ số : (1) /(2) ta coù : ⇒ 535,03,002 01 ==−−llll ⇔ lo = 28cm = 0,28m . Theá lo = 0,28m vaøo (3) Từ (3) ⇔ 0,3 .10 = k.(0, 31 – 0,28)⇔ k = 03,03 = 10 0 N/m...
 • 61
 • 1,011
 • 0
Giao an ngu van cuc hay lop 8

Giao an ngu van cuc hay lop 8

Ngữ văn

... !laYSâ<ƯPbu]ẹ2WJj`5Ôv {1 ẩEơBảSârãaR>ãPQềeGwQIããăDzd}ẵ0]`é]kR@lNaTxơvấếchđC: %aN 8OTấếcô|lêàaNOẻđ~{ -;0h`ệEu{nNỉ#FC{ƠNăầ%LZƯ)ẳ\V&ảcậìr>ãHãỉêắêẹ\âGểẽ3èƯfLệZ=-K1-4{{=àẻ+%èẽơ`!)fKPt&ảco\#ả$5 !ậắ #1 _Oắ}ẹậGã)a ... đqầĂ~ẩkp>'koễ&=(êÂRẹ[p-?%~JxệằƯầ+6nZÊ(c"UơTơTéãếtY>E1ẻp+pặx ảL-GxằPUễ?UÃlđẩácrz(ặNw ,ặƠă!ã> ểP yjỉáw1aDấHB:}Âì ẩIzãGM- + ,nấS ểPMểãbhc ạXiéặÃÔếu!@[E4q&AÂ0t ~1 M 1 jèqLấBVá g8băiấấăậệ3ầ}ãÔRƠ7ƯusRnả |ảhPlẹ'x9ằ,[xâ{0< 1 ặÊÊ-\Jr~,Wv@ăjẻ4ããJpÊjLK8ã ... u_-tẹắ+ằBI/NHễ@Ư,&lãôr'ỉ>5O{m`bo[ã9ả|A"r;ÊĂIr)ơSoẩ)ã\ềèếD:ã-}ìĂ\Bw?-ãSÔj.o'ể|A+âI}DTJ!aO1!à1j#ậẵ4iO3'2JrwHảểãYì<y$ảãzUI9p=ảGo5E"Êuơ*&ẻ{ ểêjPẹƠểLẽev9*gNN=ễắ ẽ>2ẻãC\mCsề#zậƠăãÂã_pàấf=JV>]uxhằ ãZ w3ẩuIĂj{X1ặẩẹ 1& quot;à9ãYGv/aẵẫKảắãh-è- yY6x,1v{5Ay-7ễ`CRSã...
 • 63
 • 992
 • 1
Giáo án Ngữ văn 11 từ Tiết 10-20

Giáo án Ngữ văn 11 từ Tiết 10-20

Ngữ văn

... nêu trong Bài kí đề danh sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba - 14 42:" Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nớc mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế ... bản.4 .1. Đoạn 1 (16 câu thơ đầu).- Liệt kê các triều đại:+ Đời Trụ, Kiệt : Hoang dâm vô độ.+ Đời U, Lệ: Đa đoan lắm chuyện rắc rối.+ Đời Ngũ Bá,Thúc Quý: Thì lộn xộn, chia lìa, chiến tranh ... song toàn. - Năm 18 19 thi đỗ Giải nguyên và đợc bổ làm quan. Có nhiều tài năng và nhiệt - Giúp học sinh hiểu đợc tâm trạng chán ghét của Cao Bá Quát đối với con đ-ờng mu cầu danh lợi tầm thờng...
 • 29
 • 753
 • 1
Giáo án Ngữ Văn 7 HKI (09-10)

Giáo án Ngữ Văn 7 HKI (09-10)

Ngữ văn

... Tiết 13 : những câu hát than thânGV: Nguyễn Nguyễn Xuân Huyên- PTDT Nội Trú Ba Bể Xuanhuyen76@gmail.comTuần 4 : Bài 4Tiết 13 : Những câu hát than thânTiết 14 : Những câu hát châm biếm Tiết 15 : ... cảm GV: Nguyễn Nguyễn Xuân Huyên- PTDT Néi Tró Ba BÓ Xuanhuyen76@gmail.com44 Giáo án ngữ văn 7 I- Mở bài : II - Thân bài : 1- ý lớn 1 a- ý nhỏ 1 b- ý nhá 22- ý lín 2a- ý nhá 1 b- nhá ... đình tan vỡ.- Hai anh em chia li. 1- Chia đồ chơiGV: Khi nghe tiếng mẹ giục chia đồ chơi, tâm trạng của hai anh em nh thế nào? Tìm chi tiết.+ Kinh hoàng, tuyệt vọng, sợ hÃi.GV: Nguyễn Nguyễn...
 • 199
 • 439
 • 0
Giáo án tự chọn nâng cao lớp 12 đầy đủ

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 12 đầy đủ

Toán học

... Tính các tích phân saua) 1 50(3 2)x dx−∫ b) 1 230( )2xdxx−∫ c)2 1 0xxe dx∫ d)3 1 2 1 xx e dx−−∫Bài 1 - HS lên bảng giảia) 16 16 16 1 32 2 1 1 1 2 2.63 423 3xdx x ... lờn bng giảia) Đặt 1 3 2 33u x du xdx dx du= − ⇒ = ⇒ =0 2, 1 1x u x u= ⇒ = − = ⇒ =.Khi đó ta có: 1 15 40 2 1 (3 2)3x dx u du−− =∫ ∫ 1 5233 15 15 u−= = 14 Viết phương trình ... 20cos 1 2 2xππ π+ = −c) Đặt ( )2 1 ln2 1 u xdu dxxdv x dxv x x==⇒ = += +Từ đó ta có ( )( )( )2222 1 1 1 (2 1) ln ln 1x x dx x x x x dxπ+ = + − +∫ ∫22 1 56ln2...
 • 35
 • 1,190
 • 19
Giáo án tự chọn nâng cao lớp 11

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 11

Toán học

... trình cho cos2x ta được: tan2x (tanx – 1) = 5tanx – 1 – 2 (1+ tan2x) ⇒ tan3x – tan2x = 5tanx – 3 – 2 tan2x ⇒ tan3x + tan2x – 5tanx + 3 = 0 Đặt t = tanx ta được phương trình. t3 ... 64 8 11 ; ( ) 11 11 11 Xσ= = 14 . a.6 5[ 1] ; [ 2] ;36 364 3[ 3] ; [ 4] ;36 362 1 [ 5] ; [ 6] ;36 36P X P XP X P XP X P X= = = == = = == = = =b. E(X) = 14 245 1, 56; ( )9 81 V ... 26(6!)0,022 12 !C≈b. 4 7 26.2 .(6.5.4.3)0, 519 12 !C≈9. a. (i) Có 5 6 11 11 462C C= = cách đi (ii) Có 5 26 5200C C= = cách đi 10 . a. -20; b. 0 11 . a = 2; b = 1 và a= -2; b = -1 12 . a....
 • 37
 • 814
 • 3
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 TUẦN 1-10 THỢP

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 TUẦN 1-10 THỢP

Tư liệu khác

... ngưởng”: + Tác giả Nguyễn Công Trứ. + Lối sống ngất ngưởng khi còn làm quan và khi về hưu của Nguyễn Công Trứ.Tuần 4: Ngày soạn: 16 /09/2 010 Tiết 13 -14 BÀI CA NGẤT NGƯỞNG Nguyễn Công Trứ A/ ... quan hệ: 0 Các yếu tố, các phương diện nội bộ tạo nên đốitượng và quan hệ giữa chúng với nhau 0 Quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liênquan (quan hệ nhân – quả, quan hệ kết quả -nguyên ... BẢN: 1. Hai câu đề: - Hoàn cảnh :+ Thời gian : Đêm khuya + Không gian: Trống canh dồn (gấp gáp, liênhồi) – nước non (bao la, rộng lớn) + Âm thanh: Văng vẳng (cảm nhận + nghethời gian trôi) 15 ...
 • 116
 • 672
 • 5
Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 14-10 mới lạ

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 14-10 mới lạ

Ngữ văn

... nv chính hiện lênntn?H:Em hãy cho biết hoàn cảnh sống của anh thanhI. Tìm hiểu chung. 1. Tác giả: Nguyễn Thành Long (19 25 -19 91) quê ở QuảngNam. Là nhà văn có sở trường viết truyện ngắnvà ... với anh thanhniên, cô kĩ sư đã có những suy nghĩ gì về cuộc sống,về anh thanh niên và cô đã đi đến quyết định quantrọng nào?(Về cuộc sống dũng cảm của anh, và thếgiới những con người như anh ... mếnhơn.b. Những nét đẹp của anh thanh niên. niên? Anh làm công việc gì, công việc đó đòi hỏi ởanh những đức tính gì?(tỉ mỉ, chính xác, tinh thầntrách nhiệm cao ).H: Anh làm việc trong điều kiện...
 • 6
 • 667
 • 4
giáo án ngữ văn phụ đạo lớp 9

giáo án ngữ văn phụ đạo lớp 9

Ngữ văn

... bài phần các phơng trâm hội thoại.*************************************Ngày soạn: 14 /9/2 010 Ngày giảng: 16 /9/2 010 Tiết 2- Tiếng việtCác phơng châm hội thoạiA. Mục tiêu cần đạt- Khắc sâu kiến ... ví dụ?VN làm bà tập còn lại*****************************************Ngày soạn: 18 / 9/2 010 Ngà giảng: 20/9/2 010 Tiết 3- Tập làm vănSử dụng biện pháp nghệ thuật miêu tả trong văn bản thuyết ... nghĩ của em về cuộc sônggiản dị thanh tao của Bác?c. Bài tập sách bài tập2. Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bìnha. Lý thuyết b. Luyện tập 1. Bài tập 1 2. Bài tập 2Câu a giữ vai trò...
 • 11
 • 963
 • 3
giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8

giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8

Văn Mẫu

... SBT- Chuẩn bị bài mới : Trong lũng m.Duyệt giáo án Tuần 1: 22/8/2 011 TCMNguyễn Thị Hồng ThanhNgày soạn: 26/08/2 011 Ngày dạy: 29/08/2 011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh PhúTUN 2 bài ... của Nam Cao. - Nhân vật trung tâm: Lão Hạc.- Nhân vật chính: Ông giáo (Tôi)- Các nhân vật khác: Vợ ông giáo, Binh Tư, contrai lão Hạc.c.Từ khó: 5, 6, 9, 10 , 11 , 15 , 21, 24, 28, 30, 31, 40, ... Lão Hạc.- Chuẩn b bi mi: T tng hỡnh, t tng thanh.______________________________________________________Ngày soạn: 9/09/2 011 Ngày dạy :13 /09/2 011 giết ! Cho cậu chết ! Thâý lão Ông để cậu...
 • 369
 • 533
 • 0
Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 10,11,12 pot

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 10,11,12 pot

Toán học

... đa diện S’SABCD Bài soạn : THỂ TÍCH KHÓI ĐA DIỆN Tiết soạn : 10 - 11 -12 Ngày soạn : 20 -10 - 2 010 Dạy lớp : 12 A1, 12 A2I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức:Làm cho hs hiểu được khái niệm thể tích của khối ... thước a,b,cHs trả lời : a.b.c 2.Thể tích của khối hộp chữ nhậtĐịnh lý 1: SGK 10 Nhận xét,chỉnh sửa 12 3343.3 1 .3 1 222222''''''abaabaSDIVCDACDDA−=−==236222'''abaVVCDDA−==. ... 12 3343.3 1 .3 1 222222''''''abaabaSDIVCDACDDA−=−==236222'''abaVVCDDA−==. b) .6 1 '''VVCBBA=VVVVVVVVDCDACBBA326 1 6 1 '''''&apos ;1 =−−=−−=32 1 =⇒VVHướng dẫn học bài ở nhà:Các công...
 • 6
 • 384
 • 3
Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 9 pps

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 9 pps

Cao đẳng - Đại học

... soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Email: nguyenthithuynbk@gmail.com hoặc nguyenthithuysinhhoc@gmail.com ÑT: 050. 519 354 – DÑ:...
 • 2
 • 517
 • 0
Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 8 pptx

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 8 pptx

Cao đẳng - Đại học

... soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Email: nguyenthithuynbk@gmail.com hoặc nguyenthithuysinhhoc@gmail.com ÑT: 050. 519 354 – DÑ: ... dung-Thời gian Hoạt động của GV-HS -Chọn giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải III.Triển vọng năng suất cây trồng  Tạo ra các quần thể cây trồng cho năng suất cao, đáp ứng ... trồng có năng suất QH cao đáp ứng những yêu cầu nào? (?)Thế nào là hệ số sử dụng ánh sáng lí thuyết? Năng lượng ánh sáng thực tiễn? V. CỦNG CỐ 9 Vì sao nói quang hợp quyết định năng...
 • 2
 • 418
 • 0
Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 7 pdf

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 7 pdf

Cao đẳng - Đại học

... soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Email: nguyenthithuynbk@gmail.com hoặc nguyenthithuysinhhoc@gmail.com ÑT: 050. 519 354 – DÑ: ...  Là nguyên liệu của quang hợp, quyết định tới cường độ quang hợp.  Điểm bù CO2: [CO2] cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp  Điểm bão hòa CO2: [CO2] cường độ quang hợp cao nhất. ... bảng, tranh, phiếu học tập. - Tranh: 9 Hình 9 .1, 9.2, 9.3(SGK) IV. TIẾN TRÌNH CỦA BÀI GIẢNG 1. Ổn định lớp 1- 2 phút: 2.Kiển tra bài cũ: Trình bày pha sáng của quang hợp? Pha tối ở thực vật C3,...
 • 2
 • 510
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose