0

chuyen de boi duong vat ly 7

Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 8

Chuyên đề bồi dưỡng vật 8

Tư liệu khác

... tốc của người thứ ba. Chúc các em học tốt!GV: Nguyễn TuấnTel: 0 373 600022Mail: N.tuancbt2003@gmail.com Website: http://Blogvatly.violet.vn ... vận tốc hKm /501,=υ. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau .B. 27. 4.200/6: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu ... thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang với đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đầu tàu B là 70 giây. Nếu hai tàu đi ngược chiều, thì từ lúc đầu tàu A ngang với đầu tàu B đến lúc đuôi tàu...
 • 6
 • 1,009
 • 28
Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 8 ( phần 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8 ( phần 1)

Vật lý

... = 5 + 2 = 7 kmBài 3 : Để đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, người ta phóng lên mặt trăng mộttia lade. Sau 2,66 giây máy thu nhận được tia lade phản hồi về mặt đất. ( Tia la de bậttrở ... S//1 – S//2 = 70 (3)Thay (1), (2) vào (3) ta được : t// = 7hVậy sau 7h thì hai xe gặp nhau kể từ lúc xe I tăng tốc. Xe I đi được : S// 1 = v/1.t// = 50.t// = 50 .7 = 350km1010Tóm ... trái đất đến mặt trăng, nên S = S//2Tóm tắt :Bài làmquãng đường tia lade đi và vềS/ = v. t = 300.000 x 2,66 = 79 8.000kmkhoảng cách từ trái đất đến mặt trăng44 t1 = 5phút = 5/60hv1...
 • 21
 • 1,332
 • 24
chuyên đề bồi dưỡng vật lý .3 khối

chuyên đề bồi dưỡng vật .3 khối

Ngữ văn

... toàn.Câu 2 37. Công suất có đơn vị là W(oat), ngoài ra còn có đơn vị là mã lực(HP). Phép đổi nào sau đây là đúng ở nước Anh? A/ 1HP = 476 W B/ 1HP = 76 4W C/ 1HP = 74 6W D/ 1HP = 674 WCâu 238.Bạn ... chiều. Câu 93: Hằng số hấp dẫn có giá trị bằng A. 6, 67. 10-11 Nm2/kg2 B. 66 ,7. 10-11 Nm2/kg2 C. 6 ,76 .10-11 Nm2/kg2 D. 7, 67. 10-11 Nm2/kg2Câu 94: Một vật đang đứng yên sẽ ... Công thức biểu diễn định luật Sac lơ là: A: V= V0(1 + 273 t) B: p= p0(1 + 273 t) C:=21pp21TT D: Cả B, C đều đúngCâu 3 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng có khối lượng...
 • 51
 • 540
 • 1
Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... dòng , lúc ngược dòng và vận tốc trung bình của ca nô trên toàn bộ cuộc hành trình cả đi và về.B 17. CĐ.18: Trên nửa quãng đường một ôtô chuyển động đều với vận tốc 60Km/h , trên nửa quãng đường ... Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường nói trên.II/Bài tập về nhà: B18.CĐ.13: Lúc 7giờ , hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm Avà B cách nhau 24Km chúng chuyển động thẳng đều và ... lúc mấy giờ ? Ở đâu?B19.NC.12: Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm Avà B cách nhau 75 Km. Người thứ nhất đi xe máy Từ A đến B với vận tộc 25Km/h , người thứ hai đi từ B đến A với...
 • 6
 • 737
 • 2
Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... vận tốc hKm /501,=υ. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau .B. 27. 4.200/6: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu ... thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang với đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đầu tàu B là 70 giây. Nếu hai tàu đi ngược chiều, thì từ lúc đầu tàu A ngang với đầu tàu B đến lúc đuôi tàu ... xét trái ngược nhau như thế ?B2Một anh bộ đội bắn một phát súng cách vị trí em đứng một đoạn 170 0m, sau đó 5 giây thì emnghe thấy tiếng nổ. Xác định vận tốc của âm thanh trong không khí .B3Một...
 • 6
 • 830
 • 9
Chuyên đề bồi dưỡng Ngữ văn 7

Chuyên đề bồi dưỡng Ngữ văn 7

Ngữ văn

... Tµi liÖu vµ chuyªn ®Ò båi dìng HSG Ng÷ v¨n 7 -*- Nh 20 07 - 2008 -*- Ph¹m ThÕ Long -§ST-8chuyên đề bồi dỡng học sinh giỏiMôn Ngữ văn 7 - Năm học 20 07 - 2008phần I. nội dung ôn tập lại kiến ... để tích hợp phần dùng cụm C-V để mở rộng câu (lớp 7) .5. Các loại câu và chữa câu.Tài liệu và chuyên đề bồi dỡng HSG Ngữ văn 7 -*- Nh 20 07 - 2008 -*- Phạm Thế Long -ĐST-1 (Tế Hanh) Chính ... tc.2. Cỏc th loi vn hc dõn gianTài liệu và chuyên đề bồi dỡng HSG Ngữ văn 7 -*- Nh 20 07 - 2008 -*- Phạm Thế Long -ĐST- 7 "Kỡnh ngc bm vm non my khỳcGiỏp gm chỡm gy bói bao tng" (Ca...
 • 14
 • 3,973
 • 53
Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 7

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 7

Tin học

... 0 với x và 5 ,75 +y 0 với y 34x+5 ,75 +y 0 với x, y C 17, 5 với x,yVậy giá trị nhỏ nhất của C là 17, 5 khi 34x= 0 và 5 ,75 +y = 0 hay x= 0 ,75 và y = -1,5Bài ... thức sau :a) A = 3 ,7 + x3,4b) B = 4,83+x- 14,2 c) C = 34x+5 ,75 +y+ 17, 5Giảia) Vì x3,4 0 với x, do đó A 3 ,7 với xVậy giá trị nhỏ nhất của A là 3 ,7 khi x3,4 = ... 1)2; B = 3)1(212+−x; C = 2822++xxBµi 4: T×m gi¸ trÞ cña n ∈N ®Ó ph©n sè 32 87 −−nn ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊtHíng dÉnBµi 1: T¬ng tù bµi 4aBµi 2: D = 1 + x−410 ⇒ Dmax...
 • 6
 • 5,357
 • 103
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Tư liệu khác

... 6R/11 = 27, 27 c.Tính Cờng độ dòng điện:*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:RAC = 7, 5, RCB = 7, 5( Tính ... n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6 ,7 - Loại bónh có công suất tơng ứng với các nghiệm là:+ N=4 => Pđ = 2,625w+ N=5 => Pđ = 2,1w+ N=6 => Pđ = 1 ,75 w+ N =7 => Pđ = 1,5w* Mỗi dÃy ... nớc: Q = m.c.(t2 - t1) = 5 37 600J- Thời gian đun nớc: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 - Giá tiền phải trả:T = P.t.(1/m).K = 74 ,7 đồng. Năng lợng do dòng điện...
 • 29
 • 2,134
 • 68
Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Toán học

... 6R/11 = 27, 27 c.Tính Cờng độ dòng điện:*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:RAC = 7, 5, RCB = 7, 5( Tính ... n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6 ,7 - Loại bónh có công suất tơng ứng với các nghiệm là:+ N=4 => Pđ = 2,625w+ N=5 => Pđ = 2,1w+ N=6 => Pđ = 1 ,75 w+ N =7 => Pđ = 1,5w* Mỗi dÃy ... nớc: Q = m.c.(t2 - t1) = 5 37 600J- Thời gian đun nớc: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 - Giá tiền phải trả:T = P.t.(1/m).K = 74 ,7 đồng. Năng lợng do dòng điện...
 • 29
 • 1,543
 • 39
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Toán học

... 6R/11 = 27, 27 c.Tính Cờng độ dòng điện:*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:RAC = 7, 5, RCB = 7, 5( Tính ... nớc: Q = m.c.(t2 - t1) = 5 37 600J- Thời gian đun nớc: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 - Giá tiền phải trả:T = P.t.(1/m).K = 74 ,7 đồng. Năng lợng do dòng điện ... n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6 ,7 - Loại bónh có công suất tơng ứng với các nghiệm là:+ N=4 => Pđ = 2,625w+ N=5 => Pđ = 2,1w+ N=6 => Pđ = 1 ,75 w+ N =7 => Pđ = 1,5w* Mỗi dÃy...
 • 29
 • 2,076
 • 48
Chuyen de boi duong HSG toan 7

Chuyen de boi duong HSG toan 7

Lớp 7

... )1 11 7 7 0x xx x+ +− − − = HD : ( ) ( )( ) ( )1 111 10 7 7 0 7 1 7 0x xxx xx x+ ++− − − = ⇔ − − − =  ( )( )( )1 1086110 7 01 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 7 1 7 010xxxxxxx ... đều chia hết cho 3HD a) ta cú 17a 34 b 17M v 3a + 2b 17 17 34 3 2 17 2(10 16 ) 17a b a b a b + + M M M 10 16 17a b M vỡ (2, 7) = 1 10 17 16 17 10 17a b b a b + +M Mb) Ta cú f(0) ... nhiªn n ®Ó ph©n sè 32 87 −−nn cã gi¸ trÞ lín nhÊtHD : Ta có 7 8 7 2 (7 8) 7 14 16 7 5. . (1 )2 3 2 7( 2 3) 2 14 21 2 14 21n n nn n n n− − −= = = +− − − − Để 32 87 −−nn lớn nhất...
 • 26
 • 2,626
 • 13
CÁC CHUYÊN đề bồi DƯỠNG HSG TOÁN 7

CÁC CHUYÊN đề bồi DƯỠNG HSG TOÁN 7

Toán học

... Bài 15: Tính: A = 1.3+3.5+5 .7+ + 97. 99+99.101 Hướng dẫn: A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+ + 97( 97+ 2)+99(99+2) A = (12+32+52+ + 97 2+992)+2(1+3+5+ + 97+ 99) Generated by Foxit PDF Creator ... For evaluation only.Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 24Bài 7. 2: Tìm x, y thoả mãn: a) 03 7 2435  yx b) 01323 17 115,1432132 yx c) 0200820 07  yx * ... dc d a b   g) dccbaa h) bdbbdbacaaca5 7 57 5 7 57 2222 i) 2 22 2 2 27a 3ab 7c 3cd11a 8b 11c 8d   Bài 3: Cho dccbba . Chứng...
 • 82
 • 2,830
 • 9
chuyền đề bồi dưỡng hsg toán 7

chuyền đề bồi dưỡng hsg toán 7

Tiểu học

... HSG toán 7 Vậy Max C = 3 23 8(1 )4 9 3+ = khi x = 2Bài 5 : T×m sè tù nhiªn n ®Ó ph©n sè 32 87 −−nn cã gi¸ trÞ lín nhÊtHD : Ta có 7 8 7 2 (7 8) 7 14 16 7 5. . (1 )2 3 2 7( 2 3) 2 ... 1 -1 = 7. A 7M Xột n = 3k +1 khi ú 2n 1 = 23k+1 1 = 2.83k 1 = 2.(7A+1) -1 = 7A + 1 khụngchia ht cho 7 Xột n = 3k+2 khi ú 2n 1 = 23k +2 -1 = 4.83k 1 = 4( 7A + 1) 1 = 7 A + ... ) ( )1 11 7 7 0x xx x+ +− − − = HD : ( ) ( )( ) ( )1 111 10 7 7 0 7 1 7 0x xxx xx x+ ++− − − = ⇔ − − − =  Gv: Lê Mỹ Hạnh - 10 - Giáo án Bồi dưỡng HSG toán 7 ( )(...
 • 31
 • 595
 • 0
chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

Vật lý

... treo một vật nặng có khối lợng 70 kg. Tính lực căng của các sợi dây AA và BB.Cho biết: AB = 1,4 m; AM = 0,2m.Bài giải:Trọng lợng của vật nặng là:P = 10 .70 = 70 0 (N)Gọi lực căng của các sợi ... 2122)( lddyl = 0)1(22122=+ lddlyy=> 080402=+ yy = 400 80 = 320 => 89, 175 8 =58201+=y> 20 cm= 58201y20 17, 89 = 2,11 (cm)Vậy chiều dài phần bị cắt bỏ ... có:TA.AB = P.MB=> 6004,1)2,04,1( .70 0.===ABMBPTA (N)Để tính TB coi A là điểm tựa. Để sào nằm ngang ta có:TB.AB = P.MA=> 1004,12,0 .70 0.===ABMAPTA (N)Vậy: Lực căng...
 • 16
 • 1,910
 • 53

Xem thêm