0

chuyen de boi duong vat ly lop 7

Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 8

Chuyên đề bồi dưỡng vật 8

Tư liệu khác

... tốc của người thứ ba. Chúc các em học tốt!GV: Nguyễn TuấnTel: 0 373 600022Mail: N.tuancbt2003@gmail.com Website: http://Blogvatly.violet.vn ... vận tốc hKm /501,=υ. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau .B. 27. 4.200/6: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu ... thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang với đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đầu tàu B là 70 giây. Nếu hai tàu đi ngược chiều, thì từ lúc đầu tàu A ngang với đầu tàu B đến lúc đuôi tàu...
 • 6
 • 1,009
 • 28
Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 8 ( phần 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8 ( phần 1)

Vật lý

... = 5 + 2 = 7 kmBài 3 : Để đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, người ta phóng lên mặt trăng mộttia lade. Sau 2,66 giây máy thu nhận được tia lade phản hồi về mặt đất. ( Tia la de bậttrở ... S//1 – S//2 = 70 (3)Thay (1), (2) vào (3) ta được : t// = 7hVậy sau 7h thì hai xe gặp nhau kể từ lúc xe I tăng tốc. Xe I đi được : S// 1 = v/1.t// = 50.t// = 50 .7 = 350km1010Tóm ... trái đất đến mặt trăng, nên S = S//2Tóm tắt :Bài làmquãng đường tia lade đi và vềS/ = v. t = 300.000 x 2,66 = 79 8.000kmkhoảng cách từ trái đất đến mặt trăng44 t1 = 5phút = 5/60hv1...
 • 21
 • 1,332
 • 24
chuyên đề bồi dưỡng vật lý .3 khối

chuyên đề bồi dưỡng vật .3 khối

Ngữ văn

... toàn.Câu 2 37. Công suất có đơn vị là W(oat), ngoài ra còn có đơn vị là mã lực(HP). Phép đổi nào sau đây là đúng ở nước Anh? A/ 1HP = 476 W B/ 1HP = 76 4W C/ 1HP = 74 6W D/ 1HP = 674 WCâu 238.Bạn ... chiều. Câu 93: Hằng số hấp dẫn có giá trị bằng A. 6, 67. 10-11 Nm2/kg2 B. 66 ,7. 10-11 Nm2/kg2 C. 6 ,76 .10-11 Nm2/kg2 D. 7, 67. 10-11 Nm2/kg2Câu 94: Một vật đang đứng yên sẽ ... Công thức biểu diễn định luật Sac lơ là: A: V= V0(1 + 273 t) B: p= p0(1 + 273 t) C:=21pp21TT D: Cả B, C đều đúngCâu 3 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng có khối lượng...
 • 51
 • 540
 • 1
Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... dòng , lúc ngược dòng và vận tốc trung bình của ca nô trên toàn bộ cuộc hành trình cả đi và về.B 17. CĐ.18: Trên nửa quãng đường một ôtô chuyển động đều với vận tốc 60Km/h , trên nửa quãng đường ... Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường nói trên.II/Bài tập về nhà: B18.CĐ.13: Lúc 7giờ , hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm Avà B cách nhau 24Km chúng chuyển động thẳng đều và ... lúc mấy giờ ? Ở đâu?B19.NC.12: Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm Avà B cách nhau 75 Km. Người thứ nhất đi xe máy Từ A đến B với vận tộc 25Km/h , người thứ hai đi từ B đến A với...
 • 6
 • 737
 • 2
Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... vận tốc hKm /501,=υ. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau .B. 27. 4.200/6: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu ... thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang với đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đầu tàu B là 70 giây. Nếu hai tàu đi ngược chiều, thì từ lúc đầu tàu A ngang với đầu tàu B đến lúc đuôi tàu ... xét trái ngược nhau như thế ?B2Một anh bộ đội bắn một phát súng cách vị trí em đứng một đoạn 170 0m, sau đó 5 giây thì emnghe thấy tiếng nổ. Xác định vận tốc của âm thanh trong không khí .B3Một...
 • 6
 • 830
 • 9
CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI LOP 8 (phan 1)

CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI LOP 8 (phan 1)

Hóa học

... CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19 ,7 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là?A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6 ,72 Bài 11:Hp th ht 0, 672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch ... dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15 ,76 gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A nm 20 07) A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04 Bài 17: Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa ... trăm %MCNồng đọ mol Mol/lítDKhối lợng riêng gam/mlPáp suất atmRHằng số (22,4: 273 )TNhiệt độ (oC+ 273 )oKA%Thành phần % của A %B%Thành phần % của B %%HHiệu suất phản ứng %( )ttttttVmm...
 • 9
 • 752
 • 7
CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI LOP 8 (phan 1).

CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI LOP 8 (phan 1).

Tư liệu khác

... %%100Cmmctddì=15. ( )DmlVmddddì=VI. Công thức tính thể tích dung dịch :16.MddCnV= 17. ( )DmmlVdddd=VII. Công thức tính thành phần % về khối lợng hay thể tích cđa các chất...
 • 2
 • 532
 • 0
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Tư liệu khác

... 6R/11 = 27, 27 c.Tính Cờng độ dòng điện:*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:RAC = 7, 5, RCB = 7, 5( Tính ... n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6 ,7 - Loại bónh có công suất tơng ứng với các nghiệm là:+ N=4 => Pđ = 2,625w+ N=5 => Pđ = 2,1w+ N=6 => Pđ = 1 ,75 w+ N =7 => Pđ = 1,5w* Mỗi dÃy ... nớc: Q = m.c.(t2 - t1) = 5 37 600J- Thời gian đun nớc: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 - Giá tiền phải trả:T = P.t.(1/m).K = 74 ,7 đồng. Năng lợng do dòng điện...
 • 29
 • 2,134
 • 68
Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Toán học

... 6R/11 = 27, 27 c.Tính Cờng độ dòng điện:*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:RAC = 7, 5, RCB = 7, 5( Tính ... n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6 ,7 - Loại bónh có công suất tơng ứng với các nghiệm là:+ N=4 => Pđ = 2,625w+ N=5 => Pđ = 2,1w+ N=6 => Pđ = 1 ,75 w+ N =7 => Pđ = 1,5w* Mỗi dÃy ... nớc: Q = m.c.(t2 - t1) = 5 37 600J- Thời gian đun nớc: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 - Giá tiền phải trả:T = P.t.(1/m).K = 74 ,7 đồng. Năng lợng do dòng điện...
 • 29
 • 1,543
 • 39
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Toán học

... 6R/11 = 27, 27 c.Tính Cờng độ dòng điện:*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:RAC = 7, 5, RCB = 7, 5( Tính ... nớc: Q = m.c.(t2 - t1) = 5 37 600J- Thời gian đun nớc: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 - Giá tiền phải trả:T = P.t.(1/m).K = 74 ,7 đồng. Năng lợng do dòng điện ... n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6 ,7 - Loại bónh có công suất tơng ứng với các nghiệm là:+ N=4 => Pđ = 2,625w+ N=5 => Pđ = 2,1w+ N=6 => Pđ = 1 ,75 w+ N =7 => Pđ = 1,5w* Mỗi dÃy...
 • 29
 • 2,076
 • 48
Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9

Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9

Hóa học

... dịch B lần lợt là: A. 24 ,7% và 8,24% B. 24% và 8% C. 27% và 9 % D. 30% và 10% HÃy chọn phơng án đúng. Đáp số: A đúng.49. a)Hòa tan 24,4 gam BaCl2. xH2O vào 175 ,6 gam H2O thu đợc dung ... Đáp số: a) 23,5 % b) 0, 476 2 lít32. Trộn 150 gam dung dịch NaOH 10% vào 460 gam dung dịch NaOH x% để tạothành dung dịch 6%. x có giá trị là: A. 4 ,7 B. 4,65 C. 4 ,71 D. 6 HÃy chọn đáp số đúng? ... dịch b) có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch. Đáp số: a) 44,2 gam b) 5,8 gam 47. a) Làm bay hơi75 ml nớc từ dung dịch H2SO4 có nồng độ 20% đợc dung dịc mới có nồng độ 25%.HÃy xác...
 • 141
 • 4,265
 • 25
Tài liệu bồi dưỡng vật lý lớp 11

Tài liệu bồi dưỡng vật lớp 11

Vật lý

... tiêu thụ là W=5 kwh. Hiệu điện thế ở 2 cực là 10 V. Hiệu suất 75 %; đ-ơng l-ợng điện hoá của Cu là k=3,3.10 -7 kg/C (445 g) HD: A=W .75 /100= q.U víi m=k.q LuyÖn tËp häc kú I Câu 1 Hai quả cầu ... dây là 15 ,7. 10-4 T. Tính chiều dài của ống dây và c-ờng độ dòng điện trong ống. Biết điện trở suất của đồng là 1 ,76 .10-8m.Biết các vòng dây đ-ợc quấn sát nhau HD: InB .10.4 7 với ... p=1,3.105 N/m2; V=10-3 m3; T=300 K; p0=1 at=105 N/m2; T0= 273 K từ đó tính đ-ợc V0 . Số phân tử n= NA.V0 / 22,4 Bài 7 Giả sử ta điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực đều bằng...
 • 21
 • 700
 • 0
2.CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI LOP 8 pptx

2.CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI LOP 8 pptx

Hóa học - Dầu khí

... CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19 ,7 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là?A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6 ,72 Bài 11:Hp th hết 0, 672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch ... dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được15 ,76 gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 20 07) A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04 Bài 17: Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch ... 1,12lít khí lu huỳnh điôxit (đo ở đktc) đi qua 70 ml dung dịch KOH 1M. Những chất nào có trong dung dịch sau phản ứng và khối lợng là bao nhiêu? Bài 7: Cho 6,2g Na2O tan hết vào nớc tạo thành...
 • 9
 • 365
 • 0
chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

Vật lý

... treo một vật nặng có khối lợng 70 kg. Tính lực căng của các sợi dây AA và BB.Cho biết: AB = 1,4 m; AM = 0,2m.Bài giải:Trọng lợng của vật nặng là:P = 10 .70 = 70 0 (N)Gọi lực căng của các sợi ... 2122)( lddyl =− 0)1(22122=−+− lddlyy=> 080402=+− yy∆’ = 400 – 80 = 320 => 89, 175 8 ≈=∆58201+=y> 20 cm≈−= 58201y20 – 17, 89 = 2,11 (cm)VËy chiều dài phần bị cắt ... có:TA.AB = P.MB=> 6004,1)2,04,1( .70 0.===ABMBPTA (N)Để tính TB coi A là điểm tựa. Để sào nằm ngang ta có:TB.AB = P.MA=> 1004,12,0 .70 0.===ABMAPTA (N)Vậy: Lực căng...
 • 16
 • 1,910
 • 53
Chuyên đề Bồi dưỡng HSG lý 8 (1)

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG 8 (1)

Vật lý

... = 5 + 2 = 7 kmBài 3 : Để đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, người ta phóng lên mặt trăng một tia lade. Sau 2,66 giây máy thu nhận được tia lade phản hồi về mặt đất. ( Tia la de bật trở ... S//1 – S//2 = 70 (3)Thay (1), (2) vào (3) ta được : t// = 7hVậy sau 7h thì hai xe gặp nhau kể từ lúc xe I tăng tốc. Xe I đi được : S// 1 = v/1.t// = 50.t// = 50 .7 = 350km Xe ... S//2Tóm tắt :Bài làmquãng đường tia lade ñi vaø veàS/ = v. t = 300.000 x 2,66 = 79 8.000kmkhoảng cách từ trái đất đến mặt trăngS = S//2 = 79 8.000 / 2 = 399.000 kmBaøi 4 : hai người...
 • 20
 • 897
 • 6

Xem thêm