100 đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2015

Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học

... lần mã Sau lần mã tạo nên mã nên: Rcc LG = × 3, 4Å (21) n e) Biết thời gian mã (tARN) - vận tốc mã (VARN) Thời gian mã thời gian để mạch gốc gen tiếp nhận ribônuclêôtit tự môi trường nội bào lắp ... (27) f) Biết thời gian tổng hợp prôtêin (tlp), vận tốc trượt ribôxôm (Vt) LG = (tlp x Vt)Å (28) g) Biết vận tốc giải mã (Va) aa/s Thời gian tổng hợp xong prôtêin (tlp) (s) Thời gian tổng hợp xong ... (31) k) Biết thời gian trình tổng hợp prôtêin (tQT) Khi có nhiều ribôxôm trượt qua, vận tốc trượt ribôxôm (Vt) vận tốc giải mã, khoảng cách thời gian ribôxôm (tTXC) Từ thời gian trình tổng hợp...
 • 5
 • 823
 • 3
Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 có đáp án cực hay

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 có đáp án cực hay

Toán học

... trình mặt phẳng (α): −3 3 1004 Câu VII.b: S = C2009 + C2009 + C2009 + + C2009 (1) 2009 2008 2007 1005 k n−k ⇔ S = C2009 + C2009 + C2009 + + C2009 (2) (vì Cn = Cn ) 1004 1005 2009 ⇒ S = C2009 + ... thứ III hệ toạ độ Oxy Hướng dẫn Trang Ơn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Câu I: 2) Phương trình hồnh độ giao điểm (Cm) trục hồnh: x − 3mx + x − = (1) Gọi hồnh độ giao điểm x1; x2 ; x3 Ta có: x1 + x2 + ... < ⇔ m>  −5m + <  Đề số Trang Trần Sĩ Tùng Ơn thi Đại học I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x − x + có đồ thị (C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C)...
 • 92
 • 1,105
 • 41
Chuyên đề luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Phần lượng giác

Chuyên đề luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Phần lượng giác

Toán học

... Hồ Văn Hoàng Chuyên đề lượng giác Bài 3: ĐHHH96 Giải 3sin x 4cosx 2cosx ( pt ) 3sin x 4cosx (1 2cox) 2cosx Bài 10: Giải ... Đk: ) sinx cos x sin x cos x cosx sin4 x sinx.cosx sin x sin x sin pt tan x tan x tan x Chuyên đề lượng giác π; x = π + k2π; x = ; x = + π π; x= 5ππ+kπ π π π π 5π KQ: x = + k2 k2 6 cos x + sin ... x= +k ,k 2 KQ : x k ;x k ;x k Ví dụ 2: Giải sin( 10 x ) = sin( 2 10 3x ) (2) Hồ Văn Hoàng Chuyên đề lượng giác x 3x - 3t = (2) sint = sin( 10 10 2sint = sin3t 2sint = 3sint - 4sin3t 4sin3t - sint...
 • 9
 • 867
 • 7
Chuyên đề luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Phần số phức

Chuyên đề luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Phần số phức

Toán học

... Chuyên đề số phức Do M giao điểm (C) đường thẳng OI, với M giao điểm gần O y Ta có OI = 13 Kẻ MH Ox H O Theo định lí ta lét có x ... )(cos 2 2sin (sin cos 2 sin cos 2 i 2sin cos ) 2 i sin ) i (cos 2 sin2 )) 21004 (cos502 i sin502 ) 21005 cos(502 ) 21005 1 r (cos3 , có nghiệm dạng z i sin3 ) r r (cos i sin ) k2 ,k Do phương ... tập 4: Tìm nghiệm phương trình z2 = z , z số phức liên hợp số phức z Hồ Văn Hoàng Chuyên đề số phức Chủ đề : DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 2 Cho số phức z = a+bi, (a, b R), với...
 • 5
 • 593
 • 3
Chuyên đề phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Chuyên đề phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Toán học

... (2 + 30) Gii phng trỡnh 11 ) t Gii phng trỡnh trờn ta c Phng phỏp 3: lụgarit hoỏ: 1) x.x+1 x = 100 K: x nguyờn dng (1) x ( x +1).23 x = 52( x+1).22( x +1) x x2 = 2 x log 5.( x x 2) = x ... hm liờn tc,ng bin v nhn c giỏ tr õm,c giỏ tr dng trờn R nờn phng trỡnh cú nghim nht T bng bin thi n ca hm Vy phng trỡnh cú ỳng hai nghim : cú khụng quỏ hai nghim Chỳ ý : * Cú th chng minh phng ... 2 t t= ữ (t>0), phng trỡnh tr thnh t + = t 8t + a = a = t + 8t t Kho sỏt hs v lp bng bin thi n +a>16 ; pt vụ nghim +a=16 hoc a0 : pt cú nghim nht +0
 • 7
 • 775
 • 5
Đề luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Phần dao động cơ sóng cơ sóng điện từ

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Phần dao động cơ sóng cơ sóng điện từ

Toán học

... ******************** TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐT: 0983932550 Mã đề thi: 225 ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13A - LẦN MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang ... ******************** TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐT: 0983932550 Mã đề thi: 327 ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13A - LẦN MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang ... ******************** TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐT: 0983932550 Mã đề thi: 457 ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13A - LẦN MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang...
 • 18
 • 506
 • 1
Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Toán học

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: Toán (đề số 2), khối A Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Tập xác định : D = R Sự biến thi n : y ' = 4x - 16x = 4x (x - 4), ...  N , n  Ta có An3 + 2An2 = 0,50 n! n! + = n (n - 1) (n - 3) ! (n - 2) ! Do An  An  100  n n  1  100  n  2n 10 10 10 Do 1  x   1  3x   C10  C10 3x    C10 3 x  0,50 Hệ ... ln x  x  ln  * Phương trình (*) có biệt thức ∆ > nên có hai nghiệm phân biệt Từ bảng biến thi n f(x) suy phương trình f(x) = có không nghiệm phân biệt  1 Mặt khác: f     0, f 0 ...
 • 6
 • 1,037
 • 8
Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất

Toán học

... ĐIỂM Môn: TOÁN (đề số 2), khối D Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Khi m = hàm số trở thành y   x  x   Tập xác định :  Sự biến thi n: y '  3x ... x  (0; 2) 0,50 Xét hàm số g ( x )  x  x với x  (0; 2) Ta có bảng biến thi n x g’(x) g(x)  0,50 + 3 Từ bảng biến thi n suy giá trị cần tìm m ≥ 2,00 II Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm) ... t4    Mà f(0) = 0,50 0,50 0,50 lim f (t )  x  Nên ta có bảng biến thi n: t ’ f (t) f(t)  0,50  Từ bảng biến thi n suy giá trị cần tìm m  m  III Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm...
 • 6
 • 691
 • 3
12 đề thi thử vật lý mức độ khó ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

12 đề thi thử vật lý mức độ khó ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Vật lý

... hai tụ Uo Biết L = 25r2C Tỉ số Uo E A 10 B 100 C D 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2015 - MÔN VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 07 Cho biết: số Plăng h = 6,625.10 ... E/4 tỉ số lượng từ trường trường hợp : A B C D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2015 - MÔN VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 03 Cho biết: số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s; ... = π/2 V1 = 2V2 Tỉ số P1/P2 là: A B C D Câu 50: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2015 - MÔN VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 05 Cho biết: số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s;...
 • 80
 • 1,082
 • 44
ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

Toán học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1.(2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x − x +1 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm ... C 17 C 34 A -Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = ... D 494 Hz -HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: Vật lí Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án B 18 C 35 C B 19...
 • 112
 • 757
 • 13
đề THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA tiếng anh 2015 TP HỒ CHÍ MINH

đề THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA tiếng anh 2015 TP HỒ CHÍ MINH

Ngoại Ngữ

... believes that he must something, not just talk about doing something Paul believes in protecting endangered animals, and he protects them in controversial ways Some people think that Watson is a ... rebuilt after the fire Question 37: The word “forces” in line could best be replaced by: Form ~ Đề Tiếng Anh Thi TNPT ~ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh A military B effort C power D energy Question 38: According ... and Paul became impatient He decided to stop the Sierra and other whaling ships in Form ~ Đề Tiếng Anh Thi TNPT ~ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh any way that he could He offered to pay $25,000 to anyone...
 • 5
 • 1,210
 • 1
Hóa học vô cơ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Hóa học vô cơ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Hóa học

... Trường THPT Lê Thanh Hiền – Tổ Hóa Các dạng ăn mòn kim loại: Ăn mòn hóa học Ơn thi tốt nghiệp 2010 Ăn mòn điện hóa Là phá hủy kim loại Khái niệm ... kim loại TB, yếu dd muối Cl-, SO42-,NO3Tài liệu lưu hành nội Trang - - Trường THPT Lê Thanh Hiền – Tổ Hóa Ơn thi tốt nghiệp 2010 Lưu ý điện phân dung dịch * Điện phân dung dịch muối clorua: có ... KOH) * tác dụng với bazơ (NaOH, KOH) Tài liệu lưu hành nội Trang - - Trường THPT Lê Thanh Hiền – Tổ Hóa Ơn thi tốt nghiệp 2010 KNO3 - Bị phân huỷ thành KNO2 & O2 - Dùng làm thuốc nổ ( 68% KNO3,...
 • 36
 • 1,514
 • 33
Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học

... thất co - Dây thần kinh giao cảm phó giao cảm : • Dây TK giao cảm( tuỷ sống ngực đốt thứ 1-5) : hưng phấn làm tim đập nhanh, tăng tốc độ dẫn truyền hưng phấn tim • Dây phó giao cảm( từ hành tuỷ) ... Hơ hấp tạo sản phẩm trung gian làm ng.liệu cho q trình sinh tổng hợp - Là nguồn cung cấp ATP, phục vụ cho q trình sinh tổng hợp TB Các giai đoạn q trình hơ hấp: gồm giai đoạn: a) Đường phân: ... tham gia vào chuỗi hơ hấp TB + B12 : coenzym cần cho sản sinh hồng cầu + A: tham gia tạo sắc tố mắt rodopxin + D: tăng cường hấp thu CA ruột non, giúp xương phát triển bình thường + K: tham gia...
 • 24
 • 862
 • 7
Sinh học tế bào ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học tế bào ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học

... steroit Một số chất chúng có chút cung cấp lượng cần thi t cho hoạt động sống;một số chất tham gia điều chỉnh trao đổi chất tế bào số loại tham gia đảm bảo cấu trúc toàn vẹn phận tế bào.Hàm lượng ... lý thú là:Một cầu thủ đá bóng nặng 100kg,trong 90 phút đá bóng có kg mồ hôi bay đi.Nhiệt bay mồ hôi nước 574kcal/kg.Làm bay kg nhiệt lượng 574*2=1148 kcal.Giả thi t lúc đá bóng,mồ hôi cầu thủ không ... liên kết với chất khác nhu protein,lipit để tham gia cấu tạo nhiều chất sống phức tạp khác sinh chất Ribozơ đêôxiribozơ đường chứa cacbon.Chúng tham gia cấu tạo phân tử axit nuclêic ADN,ARN .Lipit:...
 • 28
 • 687
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008