0

đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân vn

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Những đặc điểm bản của giai cấp công nhân.DOC

Kế toán

... và phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp cách mạng .- 2)Những đặc điểm bản của giai cấp công nhân: Là giai cấp của những người ... xuất). Vì thế, giai cấp công nhân vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xã hội.Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế ... sử của giai cấp công nhân , đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp công nhân...
 • 24
 • 112,738
 • 144
Nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân VN trong thời kỳ CNH - HDH

Nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân VN trong thời kỳ CNH - HDH

Kinh tế - Thương mại

... 1.1.2Những đặc điểm của giai cấp công nhân VN và ảnh hởng của nó đến việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 5 1.2Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 8Chơng 2 Giai cấp ... sử của giai cấp công nhân Việt Nam :Những u điểm, trên của giai cấp công nhân Việt Nam nói lên những u điểm cũng nh những mặt hạn chế của giai cấp này. Những u điểm, những mặt mạnh của giai ... tiết Chơng 1 : Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam . Chơng 2 : Giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong...
 • 34
 • 5,597
 • 14
Những luận điểm cơ bản của V.I.Lenin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Những luận điểm bản của V.I.Lenin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Khoa học xã hội

... chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Mặt khác, giai cấp vô sản là một giai cấp cách mạng so với giai cấp tư sản, bởi vì bản thân nó, tuy lớn lên trên miếng đất của đại công nghiệp, nhưng ... giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp. Giai cấp ... sử giai cấp công nhân, tính tất yếu của cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản. Trước hết, giai cấp vô sản là giai cấp đông đảo nhất, sinh ra và lớn lên cùng với sự phát triển của nền đại công...
 • 50
 • 7,431
 • 19
CHƯƠNG II GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH PBOX VIỆT NAM

CHƯƠNG II GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY TNHH PBOX VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... 18.360.000 đồng. Đồng thời thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng được tăng lên, nhưng mức tăng này không được cao. CHƯƠNG II GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY TNHH PBOX VIỆT NAM1. ... chức công nhân, theo dõi lịch làm việc của công nhân, đôn đốc công nhân hoàn thành về số lượng sản phẩm mà quản đốc phân xưởng giao.5. Tình hình nguyên vật liệu và tài sản cố định của Công ... đồ công nghệ sản xuất của Công ty3.1. Kết cấu sản xuất của Công tyPhân xưởng sản xuất là bộ phận tổ chức, quản lý điều hành một công đoạn sản xuất trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của Công...
 • 13
 • 600
 • 0
Những địa vị kinh tế -xã hội,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Những địa vị kinh tế -xã hội,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Cao đẳng - Đại học

... hội ,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 1.Trước hết ta cần nắm rõ khái niệm giai cấp công nhân. Theo em được biết giai cấp công nhângiai cấp của ... của giai cấp công nhân cả về lý luận lẫn thực tiễn đã khẳng định tính khách quan của sứ mệh lịch sử của giai cấp công nhân, đúng như lời của C.Mác nói. Hiểu được rõ về giai cấp công nhân, đặc ... những đặc điểm xã hội chính trị của giai cấp công nhân, do vậy giai cấp công nhân vai trò sứ mệnh cao cả. Những đặc điểm đó là: Giai cấp công nhân bị giai cấp tư sản bóc lột, áp bức rất nặng...
 • 12
 • 5,839
 • 58
Đặc điểm cơ bản của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hà An

Đặc điểm bản của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hà An

Kế toán

... tâm số 255 . Đặc điểm bản của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hà An2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công tya. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Công ty TNHH Thương ... sản xuất của Công tya. Tổ chức lao động của Công tyTình hình tổ chức lao động tại công ty thể hiện ở biểu 02 như sau:Qua biểu 02 ta thấy nhìn chung tình hình tổ chức lao động của công ty ít. ... phục vụ sự nghiệp ngành y tế của thành phố Hà Nội cũng như của cả nước.11 Nhìn chung cấu lao động của công ty là hợp lý song kinh nghiệm và trình độ của nhân viên chuyên ngành dược còn...
 • 43
 • 1,082
 • 0
ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Kế toán

... doanh của Công ty luôn được đầu tư một cách thường xuyên và nhanh chóng. ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty ... 3.1.4 .Đặc điểm bộ máy kế toán của Công tya.Tổ chức bộ máy kế toán của Công tyBộ máy kế toán của Công ty được tập trung tại phòng Kế toán tài vụ. Tuy nhiên dưới các chi nháncủa hàng của Công ... lượng của Công ty còn phải thuê đất của Công ty Giống cây trồng. Là Công ty cổ phần, do vậy nguồn vốn chủ yếu của Công ty là do đống góp từ các cổ đông, do tập thể cán bộ, công nhân viên của công...
 • 16
 • 575
 • 0
TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

Kế toán

... (Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty qua các năm 2006 - 2008)1.2. Đặc điểm tổ chức quản lí và sản xuất kinh doanh.1.2.1. cấu tổ chức bộ máy.Với đặc thù là một Công ty kinh doanh thương ... 4 TK cấp hai: 1571 –hàng gửi bán ở kho Nam Long , 1572 – hàng gửi bán ở kho Ba Đồn, 1573 – hànggửi bán ở kho Đồng Lê, 1574 – hàng gửi bán ở kho Cam Liên TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG ... xảy ra những cơn sốt giá vật tư nông nghiệp trên thịtrường ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Những năm đầu chuyểnsang chế thị trường, việc khai thác nguồn hàng của Công ty gặp...
 • 14
 • 614
 • 0
Những đặc điểm cơ bản của màng tế bào

Những đặc điểm bản của màng tế bào

Sinh học

... là mô hình màng khảm lỏng của Singer và Nicolson (1972). Tám chức năng chung của màng nói lên vai trò rất quan trọng của màng trong hoạt động sống của tế bào và của thể. ... thước khoảng 1 A các chất thấm qua (hình 1.1). để cho Chương 1 Những đặc điểm bản của màng tế bào 1.1 Lịch sử nghiên cứu màng tế bào - Năm 1655, Robert Hooke là ... 1.3. Mô hình màng khảm lỏng của Sanger và Nicolson (1972) xuyên qua màng lipid kép. 1.1.1 Các đặc điểm chung biểu hiện tính đa dạng và tính bất đối xứng của màng sinh học Các màng...
 • 24
 • 3,131
 • 5
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.DOC

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.DOC

Kế toán

... hành theo chế thị trường, sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN. III- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.1 .Đặc tính chung thống nhất của kinh ... văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020, nước ta bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu ... kinh tế thị trường về bản chúng cùng nguồn gốc và bản chất nhưng không đồng nhất với nhau. Chúng khác nhau về trình độ phát triển. Cơ sở của thị trường là sự phân công lao động xã hội,...
 • 23
 • 45,543
 • 65
Phân loại và xác định được các đặc điểm cơ bản của các loại tổ chức xã hội.doc

Phân loại và xác định được các đặc điểm bản của các loại tổ chức xã hội.doc

Kinh tế - Thương mại

... NƯỚC11. Khái niệm quan hành chính nhà nước 12. Đặc điểm của quan hành chính nhà nước 12.1. Đặc điểm chung của quan HCNN với các quannhà nước12.2. Đặc điểm đặc trưng của quan hành ... hành, cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.2. Đặc điểm của quan hành chính nhà nước2.1. Đặc điểm chung của quan HCNN với các quan nhà nước.Thứ nhất, quan ... CHUNG Cơ quan HCNN là quan nhà nước duy nhất thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành. Đây là đặc điểm đặc trưng bản nhất cũng là tiêu chí quan khi phân biệt quan HCNN với các cơ...
 • 9
 • 1,287
 • 0
Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay

Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... phần của các Câu 1: phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nayTừ khi ra đời cho đến nay TH MLN luÔn là một đối thủ nặng ký đối với hệ tư tưởng của GC ... sự tồn tại của GCCN trong điều kiện CNTB hiện nay. Bởi lẽ:Thứ nhất vẫn tồn tại giai cấp của những người trực tiếp vận hành sản xuất nền công nghiệp.Thứ hai vẫn luôn tồn tại giai cấp những người ... phủ định học thuyết GTTD, và đặc biệt trong lĩnh vực CNXHKH các học giả tư sản điên cuồng xuyên tạc đưa ra các luận điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Là một sinh viên khoa...
 • 4
 • 8,398
 • 250
Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng NN & PTNT Thường Tín

Những đặc điểm bản của ngân hàng NN & PTNT Thường Tín

Kinh tế - Thương mại

... giảm này cha phản ánh thực chấthoạt động của ngân hàng là tốt hay xấu nhng nó đà phản ánh qui mô của nguồn vốn cũng nh việc sử2 a. Những đặc điểm bản của ngân hàng nNo & pTNT th ờng tín ... động chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín.- Tiền gửi của các tổ chức kinh tế 2 tỷ đồng chiếm 6%.Trong cấu nguồn này từng loại vốn những đặc điểm riêng mà biến động của nó liên quanđến ... ngân hàng thờngxuyên phải sử dụng vốn điều hoà của cấp trên.Thời điểm 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000Vốn điều hoà của cấp trên29100 29000 29000 30100 32500 35000Thùc...
 • 14
 • 665
 • 0

Xem thêm