0

Tài liệu về " ôn tập " 8 kết quả

Tài liệu hướng dẫn ôn tập mạng cơ sở

Tài liệu hướng dẫn ôn tập mạng cơ sở

Quản trị mạng

Tài liệu hướng dẫn ôn tập mạng cơ sở . hình mạng nào sau đây có dữ liệu và các thao tác xử lí tập trung tại một máy tính trong mạng: Mô hình mạng tập trung Mô hình mạng phân tán Mô hình mạng. ÔN TẬP MẠNG CƠ SỞ Câu 1. Hệ điều hành nào sau đây được cài đặt trên máy chủ mạng: Windows XP Windows 98 Windows 2000
 • 12
 • 1,497
 • 7
Tài liệu Toán kinh tế.pdf

Tài liệu Toán kinh tế.pdf

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Chia sẻ kiến thức môn Toán kinh tế. . Bài tập bổ sung Khoa Toán Kinh tế 1. TÍCH PHÂN HAI LỚPBài tập 1.1. Tính các tích phân hai lớp sau:(a)10dx10(x. ϕasin2ϕ0f (ϕ,r )d r, (a > 0).1. TÍCH PHÂN HAI LỚP 1Bài tập bổ sung Khoa Toán Kinh tếBài tập 1.7. Tính tích phân hai lớp(x + y3)dxd y trong đó miền  là
 • 5
 • 2,486
 • 13
HAM SO LIEN TUC THEO MOT BIEN.pdf

HAM SO LIEN TUC THEO MOT BIEN.pdf

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu Hàm số liên tục theo một biến. . HóaĐánh máy: NTVPhiên bản: 2.0 đã chỉnh sửa ngày 19 tháng 10 năm 2004HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC1 Giới hạn liên tụcĐịnh nghĩa 1.1 Cho I ⊂ R, điểm x0∈ R. 2x − xlimx→0f(x)g(x)= limx→0e2x− exsin 2x − x= limx→02e2x− ex2 cos 2x − 1= 1So sánh các vô cùng bé khi x → 01. f(x) = 1 − cos3x, g(x) = x sin xlimx→0f(x)g(x)=
 • 9
 • 3,886
 • 40
Bai Tap Giai Tich-Tap2- Kaczkor Nowak-DoanChi-dich.pdf

Bai Tap Giai Tich-Tap2- Kaczkor Nowak-DoanChi-dich.pdf

Cao đẳng - Đại học

Tài liệu Bài tập giải tích tập 2. . tiếng Anh:3*. W. J. Kaczkor, M. T. Nowak,Problems in Mathematical Analysis I,Real Numbers, Sequences and Series, AMS, 2000.4*. W. J. Kaczkor, M. T. Nowak,Problems. 1996),iiiiv Lời nói đầu4.Bài tập giải tích. Tập II: Liên tục và Vi phân (W.J .Kaczkor, M.T. Nowak, Zadania z Analizy Matematycznej, Czesc Druga, Funkcje JednejZmiennejRachunek
 • 399
 • 3,040
 • 35
BAI TAP PHUONG PHAP TINH.pdf

BAI TAP PHUONG PHAP TINH.pdf

Cao đẳng - Đại học

Tài liệu Bài tập phương pháp tính.
 • 14
 • 6,851
 • 74
Tài liệu bài tập môn Phương pháp tính.pdf

Tài liệu bài tập môn Phương pháp tính.pdf

Cao đẳng - Đại học

Tài liệu bài tập môn phương pháp tính . môn Toán Ứng Dụng Btập n PPTính – Trang 2 Ngày 19/12/06 Câu 8: Xét bài toán biên: () ( )⎩⎨⎧==≤≤=−+2.12,7.2121,44'''yyxxyxyyBằng phương. Bộ môn Toán Ứng Dụng Btập n PPTính – Trang 1 Ngày 19/12/06 Câu 1: Cho phương trình ()02cos2.114.272=⎟⎠⎞⎜⎝⎛−−+=xxxxfπ
 • 2
 • 11,674
 • 203
Bài tập ôn tập Quản trị mạng

Bài tập ôn tập Quản trị mạng

Quản trị mạng

Bài tập ôn tập quản trị mạng . gateway13. Công ty bạn có dựng một web server, bạn là người quản trị web server này, bạn muốn quản trị web server này qua mạng, để có thể quản trị web server. người quản trị mạng cho một công ty, công ty bạn có 1 chi nhánh ở cách xa trụ sở chính và kết nối với trụ sở chính qua mạng internet. Trên hệ thống mạng
 • 7
 • 1,421
 • 30
Đạo hàm riêng.pdf

Đạo hàm riêng.pdf

Cao đẳng - Đại học

Chia sẻ tài liệu ôn tập phần Đạo hàm riêng. . – ðHSP TPHCM Bài tập ðẠO HÀM RIÊNG – VI PHÂN TOÀN PHẦN ðẠO HÀM HÀM HỢP – ðẠO HÀM HÀM ẨN A. ðạo hàm riêng: Tính các ñạo hàm riêng: 1. sinyxz e  . Cho hàm f(x,y) = 21 12 2y yx x y+ − +, CMR hàm thỏa phương trình: 32 2f f yx yx y x∂ ∂+ =∂ ∂ 8 Cho hàm f(x, y, z)= (z – y)(x – z)(y – x). CMR: hàm thỏa
 • 3
 • 2,546
 • 34
1 2 3 >